ТОП 10:

І. Режисерський аналіз п’єси1.1. Автор і епоха.

(Епоха, в якій жив і творив драматург, його біографія, світосприйняття, особливості творчості, обставини народження п’єси, її літературно-сценічна історія).

1.2.Специфіка зображуваного в п’єсі життя.

(Місце і час дії п’єси. Суспільні відносини даної історичної епохи і даного, обмеженого рамками п’єси, часу. Образ життя того соціального середовища, в якому відбувається дія п’єси. Основні події, що передують початку п’єси і створення умов виникнення конфлікту).

1.3. Ряд подій.

(Ланцюг органічно пов’язаних між собою вузлових подій п’єси)..

1.4. Основні події п’єси.

(Початкова, основна, центральна, фінальна, головна).

1.5. Конфлікт і предмет конфлікту.

1.6. Дія і контрдія.

1.7. Тема п’єси.

1.8. Ідея п’єси.

1.9. Композиція п’єси.

(Експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка).

1.10. Жанрові та стильові особливості п’єси.

 

ІІ. Режисерський задум вистави

2.1. Надзавдання і наскрізна дія вистави.

2.2. Образ і стиль вистави.

2.3. Манера акторської гри.

2.4. Режисерська трактовка ролей.

(Місце персонажу в конфлікті, надзавдання і наскрізна дія, взаємовідносини, соціальна і психологічна характеристика, особливості зовнішньої поведінки).

2.5. Композиція вистави.

(Співвідношення частин і цілого; режисерські епізоди; режисерські завдання в епізодах; конфлікт і предмет конфлікту епізоду; завдання і дії персонажів в епізодах).

2.6. Темпоритм вистави.

(Загальна характеристика).

2.7. Атмосфера вистави.

(Загальна характеристика).

2.8. Пластика вистави.

(Взаємодія двох просторів: зали і сцени. Способи обмежування і організації сценічного простору. Характер мізансцен).

 

ІІІ. Реалізація задуму вистави

3.1. Робота режисера з актором

(Характеристика завдань, які стоять перед колективом виконавців. Обґрунтування розподілу ролей).

3.2. Сценографія вистави

(Характеристика завдань, які вирішуються художнім оформленням у відповідності до надзавдання та жанру вистави. Принципи просторового вирішення вистави. Прийоми декораційного оформлення. Принципи світлового вирішення вистави).

3.3. Музично-шумове оформлення вистави.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

1. Графік випуску вистави.

2. Виписка на реквізит.

3.Виписка на костюми та взуття.

4. Музично-шумова партитура.

5. Світлова партитура.

6. Список балетних номерів.

7. Монтувальні листи.

8. Макет декорації.

9. Ескізи костюмів, бутафорії, меблів.

10. Схема розташування світлової апаратури.

11. Матеріали навколо п’єси: іконографія, довідкова та інша література.

12. Фотографії, відеозаписи та ін.

13. Робота з глядачем: афіша, запрошення, програмка, квитки, буклети та ін.

14. Режисерський примірник п’єси.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Белякова Н. В. Проблемы самостоятельной работы над драматическим произведением / Н. В. Белякова. – Тамбов, 1988.

2. Богатирьов В. О. Самостійна робота над п’єсою та роллю методом дієвого аналізу / В. О. Богатирьов. – Рівне, 2007.

3. Вахтангов Е. Материалы и статьи / Е. Вахтангов. – М.: ВТО, 1957.

4. Ваш дипломный спектакль. – Ленинград: ЛГИК, 1988.

5. Гиацинтова С.В. Жизнь актера / С. В. Гиацинтова. – М., 1968.

6. Гончаров А.С. С художника спросится / А. С. Гончаров. – М., 1971.

7. Гончаров А. С. Поиск и выразительности в спектакле /
А. С. Гончаров. – М.: Искусство, 1964.

8. Горчаков Н. Режиссерские уроки К. С. Станиславского /
Н. Горчаков. – М.: Искусство, 1952.

9. Дикий А. О режиссерском замысле: [в сборнике «Мастерство режиссера»] / А. Дикий. – М.: Искусство, 1956.

10. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера /
Б. Е. Захава. – М., 1978.

11. Зверева Н. А. Режиссерский анализ предлагаемых обстоятельств / Н. А. Зверева. – М., 1979.

12. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. В помощь коллективам театральной самодеятельности / М. О. Кнебель. – М.: Искусство, 1961.

13. Кнебель М.О. Поэзия педагогики / М. О. Кнебель. – М.: ВТО., 1976.

14. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского /
Г. Кристи. – М., 1968.

15. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства /
Ю. Молчанов. – М., 1981.

16. Немирович-Данченко Вл. И. Статьи, речи, беседы, письма / Вл. И. Немирович-Данченко. – М.: Искусство., 1952.

17. Немирович-Данченко ведет репетицию. – М.: Искусство, 1965.

18. Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра: [воспомина-ния, статьи, заметки, письма] / Вл. И. Немирович-Данченко. – М.: Правда, 1989.

19. Немирович-Данченко В. О творчестве актера /
В. Немирович-Данченко. – М.: Искусство., 1972.

20. Нефедова Е. Г. Работа режиссера над постановочным планом спектакля / Е. Г. Нефедова. – М., 1989.

21. Новицкая Л. П. Эстафета молодым: [последняя творческая лаборатория К. С. Станиславского] / Л. П. Новицкая. – М., 1976.

22. Поламишев А. М. Мастерство режиссера / А. М. Поламишев. – М.: Просвещение, 1982.

23. Петров В. А. Некоторые комментарии к курсу «Режиссура и актерское мастерство» и вопросы для самоподготовки /
В. А. Петров. – Челябинск, 1990.

24. Петров Н. Режиссер в театре / Н. Петров. – М.: ВТО, 1961.

25. Попов А. Спектакль и режиссер / А. Попов. – М.: ВТО, 1961.

26. Попов А. Художественная целостность спектакля / А. Попов. – М.: ВТО, 1959.

27. Попов А.Д. Творческое наследие / А. Д. Попов. – М.: ВТО., 1980.

28. Работа режиссера над спектаклем. – Ровно: РГИК, 1981.

29. Ремез О. Я. Мастерство режиссера / О. Я. Ремез. – М.: Просвещение, 1983.

30. Станиславский К.С. Статьи, речи, беседы, письма /
К. С. Станиславский. – М., 1954.

31. Станиславский К.С. Сбор. соч. в 8 томах /
К. С. Станиславский. – М.: Искусство, 1991.

32. Товстоногов Г. А. Беседы с коллегами / Г. А. Товстоногов. – М.: СТД РСФСР, 1988.

33. Товстоногов Г. А. Искусство режиссуры / Г. А. Товстоногов. – М.: ВТО, 1961.

34. Товстоногов Г. А. Современность в советском театре /
Г. А. Товстоногов. – М.- Л.: Искусство, 1962.

35. Товстоногов Г. А. О профессии режиссера / Г. А. Товстоногов. – М., 1967.

36. Товстоногов Г. А. Круг мыслей / Г. А. Товстоногов. – Л., 1972.

37. Чехов М. А. Путь актера / М. А. Чехов. – Л., 1968.

38. Щукин Б. В. Статьи, воспоминания, материалы / Б. В. Щукин. – М., 1965.

39. Юрский С. Зритель – друг и оппонент / С. Юрский. – М., 1969.


Додаток 1

„Затверджую”

Директор ____________________

_____________________________

„____”_______________ 200___р.

Підпис_______________________

 

Графік випуску вистави

П’єса______________________Художник__________________

Автор______________________Композитор________________

Режисер____________________Балетмейстер_______________

Дата і місяць Зміст роботи Примітки
  Читання п’єси колективу виконавців  
  Строки доробки п’єси  
  Робота режисера над п’єсою  
  Завдання художнику  
  Завдання костюмеру  
  Завдання композитору  
  Завдання балетмейстеру  
  Доповідь режисера про постановку колективові виконавців  
  Приймання макету декорацій та ескізів костюмів колективом виконавців  
  Приймання музичних номерів колективом виконавців  
  Різні заходи  
  Дія І Робота
  Дія ІІ За столом
  Дія ІІІ  
  Репетиції з вокалу і танців  
  Дія І Планування в
  Дія ІІ репетиційному
  Дія ІІІ залі
  Репетиції оркестру  
  Дія І репетиції
  Дія ІІ на сцені
  Дія ІІІ  
  Репетиції вокальних та танцювальних номерів з оркестром  
  Подання окремих об’єктів оформлення  
  Оформлення  
  Світла  
  Все це з виконавцями монтування
  Репетиції з оркестром  
  Репетиції в костюмах і гримі  
  Прогонні репетиції  
  Генеральна репетиція  
  Коректура  
ПРЄМЄРА

Режисер постановник_________________________

„____”____________ 200___р. Підпис___________

Примітка:графік випуску вистав складається у 2-х примірниках, з яких перший знаходиться у директора клубу, а другий залишається у режисера. Графік випуску вистави після затвердження директором клубу доводиться до відому колективу виконавців а працівників технічних цехів.


Додаток 2

СПИСОК РЕКВІЗИТУ

П’єса_______________________________________ Художник__________________________________

Автор______________________________________Реквізитор__________________________________

Режисер____________________________________Помреж____________________________________

Строк виконання роботи_____________________

 

 

  Перелік та опис предметів
Дія Картина на сцені за сценою на руки акторам (дійова особа і прізвище виконавця) Примітки (номери ескізів, підбір, придбання)
І дія 1. Відро емальоване, біле 1. Букет квітів 15-20 польових квітів, різних Кореспондент- актори: Іваненко, Бєлов  
І картина 2. Рушник вишитий, великий 2. ..................... 1. Окуляри великі 2. Сірники  
  3. ................ 3. ...................... 3. Авторучка  
      4. Фотоапарат  
      5. .................  

 

Список отримав для виконання реквізитор_______________

„____”___________ 200___р. Підпис_____________

 

Примітка:Список складається у 2-х примірниках, з яких перший залишається у режисера, другий у реквізитора.


Додаток 3

СПИСОК КОСТЮМІВ ТА ВЗУТТЯ

П’єса______________________________________Художник__________________________________

Автор______________________________________Костюмер__________________________________

Режисер____________________________________Помреж____________________________________

Строк виконання роботи_____________________

№ п/п Дійова особа, прізвище виконавця Опис костюму, головного убору, взуття та їх розмір Номер Ескізів Примітка, пошиття, підбір.
Список чоловічих костюмів та взуття
І. Кореспондент І. Сорочка біла з короткими рукавами № 6  
  Актори: Іваненко, 2. Куртка замшева на блискавці розмір № 48    
  Бєлов 3. .......................    
Список жіночих костюмів та взуття
І. ...........................

 

Список отримав для виконання костюмер__________________

„____”____________200____р. Підпис___________________

 

Примітка: Список складається у 2-х примірниках, з яких перший залишається у режисера, а другий знаходиться у костюмера.


Додаток 4

СПИСОК ПЕРУК

П’єса______________________________________Художник__________________________________

Автор______________________________________Гример ____________________________________

Режисер____________________________________Помреж____________________________________

Строк виконання роботи_____________________

№ п/п Дійова особа, прізвище виконавця Опис перук, бороди, вусів тощо Номер Перук Примітка
Список чоловічих перук
І. Кореспондент      
  Актори: Іваненко, Бєлов І. Вуса-невеликі, чорні.    
         
Список жіночих перук
І. ...........................

Список отримав для виконання костюмер____________________

„____”____________200____р. Підпис_________________

 

 

Примітка: Список складається у 2-х примірниках, з яких перший залишається у режисера, а другий знаходиться у гримера.


Додаток 5

СПИСОК БАЛЕТНИХ НОМЕРІВ

П’єса______________________________________Художник__________________________________

Автор______________________________________Балетмейстер_______________________________

Режисер____________________________________Концертмейстер_____________________________

Строк виконання роботи_____________________

№ п/п Дія картина Назва танцю Склад виконавців, дійові особи та прізвища виконавців Примітки
І. І дія   І. Голова колгоспу – актор Куделя, Войтенко  
  2 картина Казочок 2.  
         
 
 

Список отримав для виконання балетмейстер________________

„_____”_____________ 200___р. Підпис_________________

 

 

Примітка: Список складається у 2-х примірниках, з яких перший залишається у режисера, а другий знаходиться у балетмейстера.


Додаток 6

ПАРТИТУРА ЗВУКІВ У ВИСТАВІ

П’єса______________________________________

Режисер____________________________________

Автор______________________________________

Помреж____________________________________

Строк виконання роботи_____________________

Дія Карти-на Репліка Звук Характеристика Звуку Гуч-ність Трива-лість Міс-це Зву-чан-ня При-мітка
І дія І картина Голова колгоспу „мабуть буде вдома” Удар гро-му Корот-кий   1-3 Секун-ди За сце-ною  
               

Партитуру отримав для виконання помреж ____________________

„____”_____________ 200____р. Підпис___________________

 

 

Примітка: Список складається у 2-х примірниках, з яких перший залишається у режисера, а другий знаходиться у помічника режисера.


Додаток 7

ПАРТИТУРА СВІТЛА У ВИСТАВІ

П’єса______________________________________Художник__________________________________

Автор______________________________________Освітлювач ________________________________

Режисер____________________________________Помреж ____________________________________

Строк виконання роботи_____________________

Дія, картина Репліка № положення світла, перехід Об’єкт освітлення Призначення та характеристика світла Постановка світла (орієнтовна) Примітка
Апара-ту-ра Колір променів Об’єм про-меня діафрагма Сила про-меня гра-дус
До поч. І дії Команда помічника режисера „Почали” № 0 Глядацька Зала Загальне Світло люс-тра бра повний білий повний    
І дія   Команда поміч-ника режисера Перехід від №0- до №1           100-0  
І кар-тина „почали” кінець музично-го вступу завіса № 1 горизонт, хата, тин, 2 дере-ва Місячна ніч, у вікнах хати ледь видно вогник 3 софіт 4 підс-вітки синій, зеле-ний   100-50  

 

Список отримав для виконання освітлювач__________________

„____”_____________200__р. Підпис_________________

Примітка: Список складається у 2-х примірниках, з яких перший залишається у режисера, а другий знаходиться у освітлювача.


Додаток 8

МОНТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

П’єса______________________________________Художник__________________________________

Автор______________________________________Машиніст сцени ____________________________

Режисер____________________________________Помреж ____________________________________

Строк виконання роботи_____________________

Дія картина Планування декорацій та меблів (в масштабі) Список декорацій та меблі Характер-ристика дії
І дія І картина 1-стіл 2-крісло 3-стільці 4-лава 5-приступка до сходів 6-сходи 7-ставка 8-вікно 9-пічь 10-заглушки  

Монтувальний лист отримав для виконання машиніст сцени _____

„____”_____________ 200____р. Підпис___________________

 

Примітка: Список складається у 2-х примірниках, з яких перший залишається у режисера, а другий знаходиться у машиніста сцени.

Додаток 9.

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ АКТОРСЬКОЇ РОБОТИ НАД РОЛЛЮ

 

1 Загальний аналіз ролі в контексті режисерського задуму вистави

 

1 Тема та ідея вистави як керівні засади процесу всієї роботи над роллю.

2. Ідейно-тематичний аналіз ролі як частини цілого (пєси і вистави). 3.Основний конфлікт пєси (вистави). Місце ролі у цьому конфлікті, її значення у розвитку сюжету.

4. Наскрізна дія і надзавдання вистави і ролі у цій виставі.

5. Надзавдання актора.

6. Запропоновані обставини як мотивація вчинків ролі-персонажу.

7. Основний процес розвитку ролі:

а)яким персонаж входить (вступає) у події пєси і яким завершує свій шлях;

б) чи є цей шлях самовдосконаленням, становленням особистості персонажа чи його деградацією.

 

Характеристика персонажа

 

1. Що персонаж робить (здійснює, вчиняє) по ходу вистави?

2. Що відбувається з персонажем? У яких подіях вистави він бере участь, його роль у цих подіях?

3. Біографічні факти минулого, теперішнього і передбачуваного майбутнього. Легенда ролі. (Роман життя).

4. Що персонаж говорить про себе?

5. Що про нього говорять інші особи?

6. Як автор характеризує його?

7. Ставлення персонажа до інших осіб та фактів.

8. Звички, уподобання, манери, смаки, зовнішні особливості , мова, костюм.

9. Що любить і що ненавидить? Які його життєві переконання, кредо? Про що він мріє, до чого прагне? Що приховує? Чесноти і недоліки характеру.

10. Головна фраза ролі.

11. Зерно ролі за В.І. Немировичем-Данченком.

 

Робота над текстом ролі

 

1. Значення мовної характеристики для розкриття суті ролі, її образу, соціального стану, професії, національності, культури, тощо.

2. Події, епізоди ролі та їх коротка характеристика. Подійний ряд ролі.

3. Мета, дія, пристосування у кожному з епізодів:

а) сценічні завдання;

б) підтекст;

в) внутрішній монолог;

г) логічні паузи ( зони мовчання) та наголоси.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.025 с.)