ТОП 10:

Тема: Правове становище фермерського господарства1.Характеристика законодавства про фермерське господарство.

2. Поняття фермерського господарства.

3.Правові ознаки фермерського господарства.

4.Порядок створення фермерського господарства.

5.Особливості правового регулювання праці в фермерських господарствах.

6.Припинення діяльності фермерського господарства.

7.Особливості визнання банкрутом фермерського господарства.

Законодавство:1; 22-25; 45-48; 48-1; 63-220; 223; 251; 255; 257; 277.

Література:1; 3-15; 18; 20; 38-43; 46; 49; 57; 66; 73; 92; 108; 122; 124; 135; 136; 138; 147; 155.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:фермерське господарство, правові ознаки цього господарства, його створення; припинення, банкрутство.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

Право осіб на створення фермерського господарства.На платній чи безоплатній основі надаються землі фермерському господарству?Юридична природа власності на майно фермерського господарства.Суб’єкти права власності в фермерському господарстві.Право іноземних громадян на участь у діяльності фермерського господарства.Види законодавства яке регулює трудові відносини в фермерському господарстві.Право фермерського господарства на об’єднання свого майна з іноземними партнерами.До якої галузі законодавства належить фермерське законодавство?

Практичні завдання

Завдання 1

Сім’я членів виробничого сільськогосподарського кооперативу “Перемога” Морозових вирішила вийти з кооперативу і організувати фермерське господарство. На засіданні правління кооперативу, його голова, рекомендував дати дозвіл на вихід з кооперативу лише Морозову І.І., а іншим членам його сім’ї: дружині і синові не дозволяти виходити з членів кооперативу, а лише рекомендувати їм взяти тимчасову участь в роботі фермерського господарства.

Чи правомірна ця рекомендація голови кооперативу?

Хто може бути членом фермерського господарства?

Чи можливо бути членом фермерського господарства на праві часткової зайнятості?

 

Завдання 2

Члени виробничого сільськогосподарського кооперативу “Світло” Дідур та Іванов організували фермерські господарства. Рішенням районної ради їм було виділено відповідно по 30 та 40 га земель і видано державний акт на право довічного успадкування володіння землею. На 6 років їх звільнено від сплати податків.

Який державний акт видається на право власності на землю?

На який термін може бути звільнено новостворене фермерське господарство від сплати податків?

Які фермери мають пільги в оподаткуванні?

 

Завдання 3

У фермерському господарстві Петрова з 25 га землі, на 8 га загинув посів ячменю з тієї причини, що голова сільськогосподарського виробничого кооперативу “Думка” не уклав з фермером договір на тимчасове виділення комбайна для збирання врожаю ячменю в фермерському господарстві Петрова.

Чи може наступити відповідальність сільськогосподарського виробничого кооперативу “Думка” перед фермером за такі дії голови кооперативу?

 

Завдання 4

Рішенням сесії Михайлівської сільської Ради, спеціалісту сільського господарства – агроному Мендику відмовлено у наданні земельної ділянки для ведення фермерського господарства. Сесія райради це рішення залишила в силі, місцевий суд також погодився з цим рішенням.

Дайте правовий аналіз законності рішень цих органів.

Які органи мають право вирішувати це питання?

Яким законодавством регулюється це питання?

 

Завдання 5

Член фермерського господарства “Мрія” – колишня дружина голови вийшла із складу цього господарства разом із двома дітьми, яким виповнилося 15 років. Голова фермерського господарства відмовився в добровільному порядку розділити і виділити належну частку майна дружині та дітям.

Який орган може розглянути цю справу?

Чи законні дії голови фермерського господарства?

Яке рішення може бути прийняте і яким компетентним органом?

 

Завдання 6

Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу ім. Лесі Українки відмовило головному економісту у виділенні 100 га ріллі та 60 га сінокосу для організації фермерського господарства і запропонувало йому взяти для вирощування сільськогосподарських культур 160 га землі в оренду.

Чи відповідають такі дії правління сільськогосподарського виробничого кооперативу законодавству?

Яка існує відповідальність за порушення закону України "Про фермерське господарство"?

Які органи вирішують питання про виділення земель для організації фермерського господарства?

 

Завдання 7

Члени кооперативу Марусій і Оберемок вирішили вийти з членів сільгоспкооперативу з належними їм майновими і земельними паїв та організувати фермерське господарство. Правління кооперативу задовольнило заяви Марусія і Оберемка про їх вихід з членів кооперативу у зв'язку з організацією ними фермерського господарства і одночасно відмовило їм у виділенні належних майнових та земельних паїв.

Чи відповідає рішення правління сільгоспкооперативу діючим законодавчим та нормативним актам?

Який орган може вирішити цей спір?

Завдання 8

Громадянину Ковалю, що проживає у місті Славуті, за рішенням сільської Ради була надана земельна ділянка (поблизу Славути) площею 15 га для ведення фермерського господарства. Крім заяви поданої сільській Раді, інших документів громадянин Коваль не представив.

Чи правомірне рішення сільської Ради?

Хто може бути суб'єктом права ведення фермерського господарства і за яких правових умов?

Які документи слід представити і куди, для створення фермерського господарства?

Які органи уповноважені вирішувати це питання?

 

Завдання 9

В селі Кульчиєвці Старосинявського району більшість членів сільськогосподарського виробничого кооперативу вийшло з нього разом зі своїми земельними паями, які передали в оренду фермерського господарства, яке очолює Гут. Деякі з цих членів почали працювати в зазначеному фермерському господарстві.

Частина селян залишилась працювати в сільськогосподарському виробничому кооперативі. Але у зв'язку з тим, що земельна площа цього кооперативу різко скоротилась, воно не змогло розрахуватись з боргами, які утворились ще декілька років тому.

Дайте правовий аналіз ситуації, що склалася. Поставте чіткі правові питання та дайте на них відповіді.

Семінарське заняття 5

Тема: Державно-правове регулювання сільського господарства

1. Характеристика державно-правового регулювання сільського господарства.

2. Поняття, суть, принципи державного керівництва і регулювання сільським господарством.

3. Правові форми і методи державного керівництва сільським господарством.

4. Характеристика суб'єктів державного регулювання сільським господарством, їх компетенція.

5. Функції і права Міністерства аграрної політики та продовольства України по державному регулюванню сільським господарством.

6. Правовий статус управлінь агропромислового розвитку обласних та районних державних адміністрацій.

7. Правова характеристика державної сільськогосподарської інспекції.

Законодавство:1; 22-25; 46-48; 51-53; 56; 87; 137; 137-1; 138; 150; 151-153; 154; 156; 158; 158-1; 159; 163; 168; 168-1 - 168-6; 190; 198; 202; 204; 208; 213; 225; 254.

Література:1; 3-15; 17; 29; 61; 64; 83; 113; 122; 151.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:державно-правове регулювання; форми і методи керівництва; суб’єкти правового регулювання; правовий статус Міністерства аграрної політики та продовольства України і його органів на місцях; органи державного контролю; дорадча діяльність.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

Зміст державного регулювання сільського господарства. Види перевірок діяльності аграрних підприємств. Правовий статус інспекцій і контрольних органів Міністерства аграрної політики. Державні органи які здійснюють регулювання сільського господарства. Способи захисту прав сільськогосподарських підприємств. Сільськогосподарська дорадча діяльність.

 

Практичні завдання

Завдання 1

По ініціативі управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, рішенням сесії Давидковецької сільської Ради приватному підприємству видано Державний акт на право колективної власності на майно та на землю колишнього КСГП "Мир".

Чи відповідає таке рішення сільської Ради чинному законодавству?

Якими законодавчими актами регулюється це питання?

Чи правомірні дії управління агропромислового розвитку райдержадміністрації?

 

Завдання 2

З ініціативи районної ради сільськогосподарських товаровиробників, колективне сільськогосподарське підприємство перетворено в сільськогосподарський виробничий кооператив, затвердивши головою цього кооперативу начальника відділу земельних ресурсів району.

Якими нормативними актами регулюється це питання?

Чи відповідає рішення Ради сільськогосподарських товаровиробників району нормам чинного аграрного законодавства?

Дайте відповідь з посиланням на конкретні законодавчі і нормативні акти.

Завдання 3

По ініціативі сільського голови села Мокре, сесія сільської ради визнала роботу голови фермерського господарства "Нива" по виконанню доведених до фермерських господарств завдань по продажі зерна незадовільною і оголосила йому догану, вказавши в своєму рішенні, що у випадку незабезпечення виконання доведеного завдання по продажі зерна, сесія буде ставити питання про ліквідацію фермерського господарства.

Які права та обов'язки сільської Ради та сільського голови по керівництву діяльністю фермерського господарства?

Яка юридична сила рішень прийнятих головою села та сесією сільської Ради?

Яким законодавством слід керуватись при вирішенні цих питань?

Чи правомірні рішення голови села та сесії сільської Ради?

 

Завдання 4

Районна рада розглянула питання про ефективність сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських виробничих кооперативах "Думка" та "Слава", фермерському господарстві "Трембіта" та в сільськогосподарському акціонерному товаристві відкритого типу "Вільність". За недоліки пов'язані із зменшенням врожаю зернових культур Рада прийняла рішення: керівника кооперативу «Думка» звільнити із займаємої посади і призначити головою цього кооперативу головного агронома; голові кооперативу «Слава» оголошено сувору догану та накладено матеріальне стягнення в розмірі 5 тисяч гривень, також голові сільської Ради рекомендовано ліквідувати фермерське господарство "Трембіта", та голові акціонерного товариства "Вільність" оголошено догану із занесенням в трудову книжку.

Прокурор району вніс протест на вищезазначене рішення районної Ради.

Яка компетенція районної Ради по керівництву сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності і господарювання?

Якими законодавчими актами регулюється питання про притягнення керівників сільськогосподарських підприємств до дисциплінарної та матеріальної відповідальності?

Яке порушено законодавство з боку районної Ради?

 

Завдання 5

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації направило на роботу в фермерське господарство Бикова по спеціальності інженера.

Чи відповідає рішення цього управління чинному аграрному законодавству?

 

Завдання 6

Міністерство аграрної політики та продовольства України зобов'язало управління агропромислового розвитку обласних і районних державних адміністрацій заявити претензії до сільськогосподарських підприємств за не відпуск зерна в регіональні фонди.

Чи правомірне рішення даного міністерства?

Які його функції і права по керівництву сільськогосподарськими підприємствами?

Яким законодавством повинно керуватись це міністерство з питань керівництва сільським господарством?

 

Семінарське заняття 6Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.013 с.)