МОДУЛЬ 2. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ АГРАРНІ ПРАВОВІДНОСИНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОДУЛЬ 2. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ АГРАРНІ ПРАВОВІДНОСИНИТема 1. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВ. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНИХ ВІДНОСИН.

Ключові слова: основні обігові пайові неподільні фонди.

Контрольні запитання

1. Аграрні підприємства як суб'єкти майнових прав.

2. Право власності колективного сільськогосподарського підприємства (суб’єкти, об’єкти, зміст прав власності колективного сільськогосподарського підприємства, правовий режим майна КСГП.

3. Характеристика правового режиму майна державного сільськогосподарського підприємства(Об'єкти та зміст майнових прав, сутність, особливості і відмінності права повногогосподарського відання і права оперативного управління майном.

4. Правовий режим основних, обігових, пайових, неподільних та інших фондів аграрних сільськогосподарських підприємств.

5. Правовий режим майна підприємств кооперативного типу його особливості.

6. Правове регулювання приватизації майна державних підприємств в системі АПК.

7. Гарантії і захист майнових прав аграрних підприємств.

8. Характеристика державного правового регулювання сільського господарства.

9. Органи державного управляння контролю та інспекції в сільському господарстві та їх повноваження.

10. Державно-економічне сприяння розвитку сільського господарства.

Основні нормативні акти та література

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436- IV. - ВВР України вiд 02.05.2003 - 2003 р., № 18, стаття 144.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435- IV. - ВВР України вiд 03.10.2003 - 2003 р., № 40, ст. 356.

Земельний кодекс України. – К.: Форум, 2004

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91р. II Відом. Верхов. Ради України. - 1991. -№49.- Ст. 682

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.97 р. //Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - №39 - Ст. 261

Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного центру економіки: Указ Президента України від 03.12.99 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - №49 - Ст. 2400

Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10.07.96р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - №41- Ст.188

Аграрне право: Навч. посібник / За ред. В.П. Жушмана. - Харків: Національна юрид. академія України ім. Я.Мудрого, 1997р.

Аграрне право України: Підручник / За ред. В.З. Янчука. - К.: Юрінком Інтер. 2000р. Кооперативне право: Підручник / За ред. В.І. Семчіка. - К.: Ін Юре, 1998р.

Бичкова Ц.В. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства// Право України. – 1996.-№7.- с.38-42.

Завдання

 

Задача 1.

Радгосп "Україна" продав Сумському м'ясокомбінату трактор, два вантажних автомобілі та п'ятеро коней.

Наступного дня директор цього радгоспу та голова переробленого кооперативу "Промінь" уклали договори оренди ставка та ділянки лісу, загальною площею 27га, належних радгоспу.

Прокурор області звернувся з позовом в арбітражний суд про визнання договорів купівлі продажу та оренди недійсними, мотивуючи тим, що майно м'ясокомбінату повинно бути передано безоплатно, а при укладенні договору оренди директор радгоспу вийшов за межі своїх повноважень.

Оцініть ситуацію. Зробіть письмовий правовий висновок з питань правомірності укладення вищевказаних договорів.

 

Задача 2.

Директор науково-дослідницького підприємства "Миронівське" передав безкоштовно в порядку взаємодопомоги, товариству з обмеженою відповідальністю "Оріанда" списаний трактор "Білорусь", три тони насіння елітної пшениці, та дрібний сільськогосподарський реманент, в якому відпала потреба у підприємства.

Приймаючи річний бухгалтерський звіт від підприємства, райдержадміністрація Миронівського району визнала дії директора неправомірними і, вважаючи що він розбазарив майно державного науково - дослідницького підприємства, звільнила з займаної посади. Одночасно була дана вказівка бухгалтерії підприємства при здійсненні розрахунку з колишнім директором, утримати з належних йому виплат 1000 гривень для відшкодування завданих державі збитків.

Вважаючи дії райдержадміністрації та бухгалтерії незаконними, директор науково-дослідницького підприємства звернувся в суд.

Чи правомірні дії директора та райдержсідміністрації? Яке рішення прийме суд? Напишіть проект рішення у справі.

 

Задача 3.

Конюхи Морозов і Гурієв взяли з відома завідувача, фермою СГВК племінну кобилу та віз для поїздки до сусіднього села. Повертаючись додому в нетверезому стані, вони переїхали на фермі двох гусей, свиноматку та зламали воза. Загнана кобила здохла. Правління підприємства наклало штраф на Морозова і Гурієва в розмірі 100 гри. з кожного, зобов'язало їх відремонтувати воза та здати на ферму двох гусей, а також повністю позбавили їх додаткового заробітку.

Питання про стягнення вартості свиноматки та племінної кобили вирішувалося загальними зборами членів підприємства. Враховуючи дисциплінованість та добросовісну працю Гурієва протягом всього часу перебування в СГВК, а також важке матеріальне становище його сім'ї, було вирішено стягнути з нього 1/3 вартості згубленої кобили та свиноматки, а з гр. Морозова vi вартості кобили та свиноматки. Голова ревізійної комісії, вважав рішення загальних зборів незаконними і вимагав звернутися з позовом до суду про відшкодування з Морозова і Гурієва солідарне всієї суми збитків.

Як вирішити справу? Проведіть ділову гру.

 

Задача 4.

Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу "Комінтерн" прийняло рішення про внесення змін до положень Статуту про порядок формування та використання фондів.

Ухваливши рішення кваліфікованою більшістю голосів, правління направило його в райдержадміністрацію для затвердження змін, що вносяться, а саме:

- основним джерелом формування неподільного фонду кооперативу є прийняття на баланс сільськогосподарської техніки та реманенту, а також земельних ділянок переданих при вступі до кооперативу;

- виключити із зареєстрованого Статуту положення про те, що пайові внески не є частиною неподільного фонду;

- у разі виходу із кооперативу, фізичні особи набувають право на отримання паю тільки в грошовій формі, оскільки інший порядок призведе до перебоїв у виробничій діяльності кооперативу;

- надавати право виходу із кооперативу його членам тільки після закінчення господарського року в січні місяці.

Дайте аргументовану письмову відповідь на наступні питання:

Який порядок розробки, прийняття та реєстрації Статуту кооперативу, а також внесення змін та доповнень до нього? Порядок формування та правовий режим неподільного та пайового фондів кооперативу. Права на пай членів кооперативу.

 

Задача 5.

Карпенко, його дружина та 60 річна теща, одержавши земельні паї та земельну ділянку в натурі загальною площею 6 га, вирішили створити фермерське господарство. Голова Дергачівської райдержадміністрації, куди звернувся з заявою Карпенко, зобов'язав останнього розробити Статут фермерського господарства і надати його для реєстрації.

Карпенко представив для реєстрації Статут, одним із розділів якого передбачено, що земля належить членам фермерського господарства на праві дольової власності, а саме кожному члену господарства по 2 га з правом сумісної її обробки і розподілу в рівних долях між членами фермерського господарства одержаної продукції і прибутків від її реалізації.

Будинок, надвірні і службові споруди, а також сільськогосподарський реманент і велика рогата худоба, згідно з положеннями Статуту, належали усім членам фермерського господарства на праві спільної власності.

Після реєстрації Статуту Карпенко уклав від імені фермерського господарства з банком "Україна" кредитний договір на 20 тис. грн.

Частку цих грошей він витратив на придбання для власних потреб легкового автомобіля, а решту на закупку мінітрактора для потреб господарства та деякого сільськогосподарського реманенту.

У зв'язку з неврожаєм фермерське господарство спромоглося повернути заборгованість по кредиту тільки в сумі 30 тис. грн.

Банк звернувся з позовом в арбітражний суд про стягнення 10 тис. грн., а через деякий час з заявою про звернення стягнення (відповідно до ст. 121 АГК) на майно фермерського господарства, а саме: земельну ділянку, велику рогату худобу та легковий автомобіль, зареєстрований за головою цього господарства Карпенка.

Який правовий статус майна фермерського господарства, та його розподіл?

Який порядок стягнення заборгованості з майна фермерського господарства? Дайте письмову відповідь згідно з умовою завдання.

 

Задача 6.

Голова фермерського господарства Скоріков розірвав шлюб із своєю дружиною - медсестрою сільського медпункту. Членами фермерського господарства був він, його 16-літній син та мати. Дружина у вільний від основної роботи в медпункті час також приймала участь в обробці земельної ділянки фермерського господарства.

При розділі майна в судовому порядку дружина Скорікова вимагала, крім своєї долі в загальному майні, визнати за нею право власності на 1/4 частину земельної ділянки виділеної для фермерського господарства, таку ж частину великої рогатої худоби, надвірних та господарських приміщень господарства, а також 1/4частину одержаних доходів цим господарством.

Яке рішення прийме суд? Дайте аргументовану письмову відповідь.

 

Задача 7.

Жителі Харківської області Власюк та Горбань, а також житель сусіднього села Білгородської області Євтухов вирішили організувати фермерське господарство. При цьому у них виникли правові питання, пов'язані з можливістю створення такого типу господарства громадянами різних держав, а також щодо правового режиму майна фермерського господарства.

Громадянин Власюк вважає, що майно господарства, включаючи землю, належить усім його членам, в тому числі і особам, з якими укладено контракт, на праві сумісної /бездольової/ власності.

Громадянин Горбань, посилаючись на те, що згідно з Законом «Про фермерське господарство» є юридичною особою, і на нього поширюється дія цього Закону, висловив думку, що власником усього майна, господарства, в тому числі і землі є ФГ в цілому - як юридична особа.

Громадянин Євтухов згоден із думкою Власюка, але йому не зовсім зрозуміле положення Закону про те, що угодою між членами господарства може бути змінений режим майна. Чи можливо таким же чином змінити режим земельної ділянки? Чи зміниться ситуація, якщо ця земельна ділянка і майно приватизовані.

Дайте аргументовану письмову на наступні питання:

Чи можливе створення ФГ громадянами України з іноземними громадянами? Який правовий режим майна, в тому, числі і землі в ФГ? Яку форму здійснення сільськогосподарської підприємницької діяльності мають обрати зазначені громадяни України та Росії?

 

Задача 8.

Державний кінний завод «Мить» був реорганізований в акціонерне товариство "Колос". Збори уповноважених, приймаючи рішення про перетворення заводу, передало його працівникам безоплатно частки державного майна відповідно до їх трудової участі у виробництві.

З заявами про безплатне отримання часток майна звернулись також 6 пенсіонерів цього заводу, 2 робітники, що до реорганізації були звільнені з роботи у зв'язку зі скороченням штатів та декілька робітників, які звільнились за власним бажанням незадовго до реорганізації і тимчасово праце влаштувались у сусідньому КСГП.

В усіх випадках в задоволенні поданих заяв було відмовлено.

Після безоплатної передачі майна не реалізованою залишились значна його частина. Голова зборів уповноважених звернувся за консультацією в юридичний відділ міністерства про вирішення долі цього майна.

Який порядок та умови приватизації майна в агропромисловому комплексі? Хто має право на безоплатне одержання частки державного мийна?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)