ТОП 10:

Тема: Правове регулювання організації праці та дисципліни праці в аграрних підприємствах1. Особливості правового регулювання організації праці в сільськогосподарських підприємствах.

2. Правові підстави виникнення та припинення членських і трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання.

3. Правові форми організації праці в сільському господарстві.

4. Правове регулювання внутрішнього розпорядку в сільськогосподарських підприємствах.

5. Правове забезпечення статутної і трудової дисципліни в сільськогосподарських підприємствах.

6. Заходи заохочення працівників сільськогосподарських підприємств.

7. Правове забезпечення додержання дисципліни праці дисциплінарними і матеріальними заходами в сільськогосподарських підприємствах кооперативного і корпоративного типів

Законодавство:1; 8; 9; 22-26; 47; 48; 51-53; 55; 60; 138; 216; 224; 227; 234; 235; 237-239; 263; 265-278.

Література:1; 3-15; 17; 23; 24; 44; 76; 95; 122; 124.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:організація праці; виникнення та припинення членських трудових відносин; форми організації праці; внутрішній розпорядок; статутна і трудова дисципліна; види заохочення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

Організація праці та дисципліна праці в сільгосппідприємствах різних форм власності? Правова регламентація внутрішнього трудового розпорядку в сільгосппідприємствах. Правові основи забезпечення охорони праці працівників сільського господарства. Відповідальність в аграрному праві та її види. Порядок застосування та зняття стягнень з працівників сільгосппідприємств. Види матеріальної відповідальності працівників сільського господарства. Порядок відшкодування збитків, внаслідок загибелі або розкрадання худоби та птиці.

Практичні завдання

Завдання 1

Член сільськогосподарського виробничого кооперативу с.Летава агроном Огородник виконав встановлений у Правилах внутрішнього розпорядку обов'язковий мінімум трудової участі в колективному виробництві, але систематично не з'являвся на загальні збори, на засідання правління, коли його запрошували. Крім того, він відмовився поїхати на курси по підвищенню своєї кваліфікації.

Чи є підстави притягнення члена кооперативу Огородника до дисциплінарної відповідальності?

Які існують підстави притягнення члена сільськогосподарського виробничого кооперативу до дисциплінарної відповідальності?

 

Завдання 2

Наказом по управлінню агропромисловому розвитку райдержадміністрації у червні 2011 року голові сільськогосподарського виробничого кооперативу було надано чергову оплачену відпустку, а на директора товариства з обмеженою відповідальністю «Промінь» накладено дисциплінарне стягнення по мотиву "за допущені недоліки в роботі".

Чи наказ управління відповідає аграрному і трудовому законодавству?

Який існує порядок притягнення керівників сільгосппідприємств кооперативного і корпоративного типів до дисциплінарної відповідальності?

 

Завдання 3

Головного агронома сільськогосподарського акціонерного товариства "Україна" Трохимова за появу на роботі в нетверезому стані було переведено на різні роботи в рільничу бригаду, не дивлячись на те, що у товариства була вільна посада агронома. Вважаючи, що рішення адміністрації товариства неправомірне, Трохимов звернувся з заявою безпосередньо до комісії по трудових спорах, а потім - до суду.

Яким, на вашу думку, повинно бути рішення комісії по трудових спорах та суду?

Чи дозволяється переведення на іншу роботу членів сільськогосподарського акціонерного товариства без урахування їх кваліфікації?

Чи має право Трохимов звернутися в суд без попереднього звернення комісії по трудовим спорам?

 

Завдання 4

Зоотехнік сільськогосподарського дослідного господарства "Мир" в робочий час на території господарства був затриманий працівниками Державної автомобільної інспекції в зв’язку з тим, що він керував власним автомобілем в нетверезому стані. Його було позбавлено права водіння автомобіля строком на один рік. Директор господарства за цей проступок оголосив Петрову догану. Петров звернувся з заявою до комісії по трудовим спорам, в якій зазначив, що він визнає свою вину, але не згідний, що його двічі покарано за одне і те ж порушення, тому просить скасувати стягнення.

Чи правомірні вимоги Петрова?

Як ці відносини регулюються чинним законодавством?

 

Завдання 5

Рішенням правління на члена сільського виробничого кооперативу Бойка накладено дисциплінарне стягнення і грошовий штраф у сумі 2890 грн. за халатне ставлення до своєї роботи. Рішення прийнято у відсутності Бойка, без взяття від нього письмового пояснення.

Чи відповідає дане рішення аграрному законодавству?

 

Завдання 6

Правління сільськогосподарського підприємства кооперативного типу "Проскурів", без рішення зборів трудового колективу тваринницької ферми, за систематичне порушення трудової дисципліни звільнило із займаної посади завфермою Іванова, який являється членом правління і членом профкому.

Чи законне рішення правління підприємства відповідає аграрному законодавству?

 

Завдання 7

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації своїм наказом звільнив із займаної посади виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю «Комбікормовий завод» за допущенні помилки у виготовлені комбікормів.

Чи відповідає наказ начальника управління вимогам законодавства?

Завдання 8

Збори рільничої бригади виробничого сільгоспкооперативу оголосили догану члену правління Семенову, у зв'язку з тим, що він відмовився взяти участь в роботі ради бригади.

Чи відповідає рішення зборів виробничого підрозділу вимогам аграрного законодавства?

Якими функціями наділені збори трудових колективів сільськогосподарських підприємств?

 

Завдання 9

Головному бухгалтерові сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Міжгосподарська птахофабрика» безпосередньо по роботі підпорядкована племінниця, яка працює касиром товариства.

Чи дозволяється спільна праця родичів на одному підприємстві?

Хто має право вирішити цей спір?

Якими нормативними актами регулюється це питання?

 

Семінарське заняття 9

Тема: Правове забезпечення соціального розвитку села

1. Правове і економічне забезпечення соціального розвитку села, його значення.

2. Роль закону "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" у розвитку села.

3. Права і обов'язки сільськогосподарських підприємств по соціальному розвитку села.

4. Правове забезпечення підготовки кадрів для сільськогосподарських підприємств.

5. Правове регулювання житлового та шляхового будівництва.

6. Правове забезпечення культурно-побутового, спортивного та оздоровчого обслуговування працівників сільгосппідприємств та жителів села.

7. Правове регулювання державної підтримки трудонедостатніх сіл.

Законодавство:1; 15; 22-25; 40-44; 140; 141; 151; 157; 166; 171-183; 192; 205; 222; 249.

Література:1;2-15; 17; 23; 26; 29; 32; 37; 64; 68; 74; 77; 78; 82; 83; 95; 102; 113; 122; 133; 136; 156; 158; 159.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:соціальний розвиток села; підготовка кадрів; житлове та шляхове будівництво; культурно-оздоровче обслуговування; державна підтримка

Особливу увагу слід звернути на такі питання

Основні засади закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві». Сутність соціального розвитку села. Основні напрями державної політики у сфері соціального розвитку села? Об'єкти, які належать до соціальної сфери села. Основні напрями державної політики щодо відродження сіл України. Законодавчі акти регулюють правовий режим об'єктів соціальної інфраструктури села. Законодавство, що регулює житлове та шляхове будівництво на селі. Пільги, які передбачені законодавством для індивідуальних сільських забудовників. Законодавчі акти, що регулюють житлове та шляхове будівництво на селі. Порядок підготовки фахівців для сільського господарства.

Практичні завдання

Завдання 1

Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу "Правда" звернулося до районного суду з позовною заявою про стягнення з члена кооперативу Білої 40 тис. грн., виплачених їй як стипендію за 4 роки навчання в аграрно-технічному університеті. В судовому засіданні було встановлено, що Біла після закінчення 4-го курсу університету вийшла заміж за випускника цього університету Іванова, який отримав призначення на роботу у Тернопільську область і тому виїхала з чоловіком до його місця роботи.

Дайте правовий аналіз правомірності позовних вимог правління кооперативу.

Яке рішення має право прийняти суд?

 

Завдання 2

Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу "Колос" прийняло рішення визнати службовими приміщення, в яких проживають спеціалісти кооперативу і висилити їх, у зв'язку з наданням цих квартир молодим спеціалістам, які прибули на роботу в кооператив згідно з направленням.

Чи відповідає рішення правління кооперативу законодавству?

Завдання 3

Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу "Мрія" вирішило не рекомендувати загальним зборам кооперативу, дати згоду про вихід з кооперативу тракториста Томкевича у зв'язку з тим, що колишнє колективне сільськогосподарське підприємство, правонаступником якого на сьогодні є цей кооператив, побудувало за рахунок господарства житловий будинок, який у встановленому порядку був визнаний службовим.

Яким законодавством регулюється вищеназвані правовідносини?

Проаналізуйте чинне законодавство, вказавши, чи правомірне рішення сільськогосподарського виробничого кооперативу з питання про відмову Томкевичу у задоволенні заяви про вихід з кооперативу?

Яке правове рішення повинно прийняти загальні збори кооперативу?

 

Завдання 4

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Добро" вирішив за власні кошти збудувати в селі Лагідне палац культури разом з бібліотекою та медичним пунктом і придбати відповідне обладнання. В зв'язку з цим потрібно було зменшити на 40% на 2 роки фонд оплати праці. На засіданні правління сільськогосподарського виробничого кооперативу виник спір. Головний юрисконсульт кооперативу зазначив, що таке рішення не буде відповідати вимогам статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу та діючому законодавству і суперечить порядку використання коштів та нормам законодавства про пріоритетність розвитку села та агропромислового комплексу.

Чи обгрунтовані на аграрному законодавстві заперечення головного юрисконсульта?

За чий рахунок може здійснюватись будівництво об'єктів соціально-культурного призначення на селі?

Який орган сільськогосподарського акціонерного товариства має право вирішувати це питання?

Завдання 5

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Вперед" пред'явило позов в суд до Гонти про виселення його з житлового будинку, який належав колишньому колективному сільськогосподарському підприємству. Цей житловий будинок Гонті був наданий по рішенню вищого органу управління господарства, як члену підприємства і молодому спеціалісту сільського господарства, який пропрацював в цьому господарстві понад 15 років. За користування житловим будинком він регулярно вносив квартирну плату. У зв'язку з виходом із членів сільськогосподарського товариства, з метою створення фермерського господарства, Гонта звернувся до правління і до загальних зборів товариства із заявами, в яких просив залишити житловий будинок в користуванні, враховуючи, що він зробив капітальний ремонт будинку, що його дружина знаходяться в трудових правовідносинах з правонаступником колективного сільгосппідприємства – сільськогосподарським з товариством з обмеженою відповідальністю і залишається разом з ним проживати в селі, створивши в установленому законодавством порядку фермерське господарство. Товариство заперечувало проти залишення будинку за Гонтою, так як має намір надати цей жилий будинок молодому спеціалісту, який приїхав на запрошення товариства працювати інженером.

Яким законодавством регулюється це питання?

Який орган і як повинен вирішити цей спір?

 

Семінарське заняття 10Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.01 с.)