ТОП 10:

Тема: Правові засади раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів в аграрному виробництві1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.

2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

3. Права і обов’язки власників і користувачів земель в аграрному виробництві.

4. Правові основи використання природних ресурсів у сільському господарстві.

5. Правове регулювання водокористування у сільському господарстві.

6. Правове регулювання використання надр у сільському господарстві.

7. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському господарстві.

8. Правове регулювання використання рослинного світу у сільському господарстві.

9. Правове регулювання лісокористування у сільському господарстві.

Законодавство:1-3; 12; 17; 18; 20; 22-26; 48-54; 128-132; 135; 136; 139; 140; 147; 150; 153; 154; 157; 158; 163; 166; 173; 184; 185; 194-198; 202; 203; 216; 218; 223; 226; 248.

Література:1; 3-14; 17;27; 45; 55; 79; 86; 104; 110; 112; 122; 133; 141; 154; 159.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття

Землі сільськогосподарського призначення, їх правовий режим регулювання природних ресурсів, водокористування надр, тваринного і рослинного світу та лісокористування в сільському господарстві.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

Види поділу земель сільськогосподарського призначення. Мета використання земельних ділянок, їх розміри. Права і обов’язки землекористувачів. Законодавство, яке регулює водокористування, використання надр, тваринного і рослинного світу та лісокористування. Загальне і спеціальне використання інших природних ресурсів.

 

Практичні завдання

Завдання 1

Гр. Петров, що проживає в м. Хмельницькому одержав в спадщину у селах Хмельницького і Віньковецького районів житлові будинки.

Чи має право Петров на користування земельними ділянками біля цих будинків та в яких розмірах?

Дайте характеристику законодавству з цього питання.

 

Завдання 2

У статуті сільськогосподарського акціонерного товариства відкритого типу "Україна" записано, що земля, яка закріплена за цим товариством, є виключною власністю держави і надана товариству у довічне користування, а розміри присадибних ділянок членів господарства не можуть перевищувати 0,20 га.

Чи відповідають ці норми статуту, чинному законодавству України?

Дайте характеристику законодавству з цього питання.

 

Завдання 3

Члени сільськогосподарського виробничого кооперативу "Світ" Іванов та Притика звернулись із заявами до правління кооперативу про надання їм по 5 га землі в оренду для вирощування цибулі. Правління заяви цих членів задовольнило, заключивши з ними договори в яких передбачалось, що 50% вирощеної цибулі члени господарства повинні передати кооперативу з оплатою 60% за цінами домовленості.

Чи відповідає таке рішення чинному аграрному законодавству України?

Який порядок і умови надання земель в оренду?

 

Завдання 4

Член сільськогосподарського акціонерного товариства "Нове життя" Гусак вирішив створити фермерське господарство. У зв'язку з цим він подав до правління товариства заяву з проханням звільнити його з роботи, виключивши із складу товариства і надати йому 55 га землі для створення і ведення фермерського господарства. Правління ВАТ прийняло рішення: надати Гусаку 40 га землі за умови, якщо він буде працювати в товаристві і залишиться членом товариства.

Чи відповідає рішення правління сільськогосподарського товариства чинному аграрному законодавству України?

Який діє порядок надання земель для ведення фермерського господарства?

 

Завдання 5

Які ви знаєте форми використання прав на земельний пай громадянином, який припинив членство в сільськогосподарському підприємстві?

 

Завдання 6

Які види договорів оренди землі передбачені чинним законодавством?

 

Завдання 7

Фермерські господарства, головами яких є Щербак та Дідух, вирішили об'єднати свої кошти і організувати спільне ставково-рибне господарство. Для цього вони попросили відповідний державний районний орган виділити їм додатково 1,5 га землі, які розділяють їхні землі.

Чи мають вони на це право?

Хто має право остаточно вирішити заяви голів фермерських господарств?

 

Змістовий модуль 2

Правове регулювання виробничої, господарської, фінансової та окремих видів діяльності у сільському господарстві

Семінарське заняття 7

Тема: Правове регулювання договірних відносин у сільському господарстві АПК України

1. Загальна характеристика та особливості аграрно-договірних відносин у сільському господарстві, їх класифікація.

2. Договірні відносини у сфері виробничо-технічного обслуговування та інженерно-технічного забезпечення.

3. Договірні відносини у сфері збуту та реалізації сільськогосподарської продукції.

4. Правове регулювання інших договірних зв'язків сільськогосподарських підприємств.

Законодавство:1; 2; 22-25; 28; 45; 65; 113-118; 122; 126; 126-1; 127; 132-134; 142-152; 167; 180; 186; 193; 199; 205; 214; 218; 237; 242; 243-247; 252; 256; 259; 265-278.

Література:1; 3-15; 39; 60; 67-69; 84; 114; 115; 122; 126; 151; 152; 157.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:аграрно-договірні відносини; види цих відносин; договір контрактації.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

Особливості правового регулювання договорів у сільському господарстві. Види договорів, що застосовуються у сільському господарстві. Специфіка біржових договорів та договорів контрактації сільськогосподарської продукції. Законодавчі акти, які регулюють порядок укладення та виконання договору контрактації. Сторони по договору контрактації. Правова різниця між договором контрактації та договором купівлі - продажу .

 

Практичні завдання

Завдання 1

Голова сільськогосподарського виробничого кооперативу "Славутич" просить дати юридичну консультацію:

1.Чи потрібно безпосередньо в договорі передбачати конкретні санкції за невиконання зобов’язань з боку товариства «Ремонтно-транспортне підприємство» по забезпеченню якісного ремонту двигунів до тракторів?

2.Чи є потреба посилатись в договорі на загальні норми чинного законодавства України?

3.Чи потрібно в договорі на держзамовлення по закупці зерна передбачити штрафні санкції за несвоєчасні проведені розрахунки , коли діє спеціальний нормативний акт з цього питання?

 

Завдання 2

Сільгоспакціонерне товариство "Україна" Білогірського району здало ВАТу "Шепетівський м'ясокомбінат" в рахунок договору в січні місяці 2011 р. 300 тонн м'яса живою вагою. Оскільки м'ясокомбінат своєчасно не розрахувався ТОВ заявило в установленому порядку позовну заяву, в якій господарський суд області відмовив, у зв'язку з тим, що договір з м'ясокомбінатом був укладений в березні 2011р.

Чи відповідає рішення господарського суду області законодавству?

Який порядок укладення і виконання таких видів договорів та стягнення санкцій за невиконання договірних зобов'язань?

 

Завдання 3

Відкрите акціонерне товариство звернулось в господарський суд з позовною заявою про стягнення з сільськогосподарського виробничого кооперативу "Негін" 6% неустойки за недопоставку яблук, вважаючи, що це продукція народного споживання.

Чи законні вимоги заводу?

Який вид договору тут має місце?

Чи може бути укладений договір з кооперативом та товариством на поставку сільськогосподарської продукції?

 

Завдання 4

Згідно з договором, укладеним Теофіпольським обслуговуючим кооперативом з фермерським господарством "Перемога" на продаж в кількості 45 тон моркви, кооператив зобов'язався одержати моркву безпосередньо в фермерському господарстві і вивезти її своїм транспортом. Проте, кооператив своїх зобов'язань не виконав, внаслідок чого фермерське господарство змушене було доставити моркву своїм транспортом на склад кооперативу, автомашина з морквою простояла цілий день і продукція не була прийнята. Цей факт стверджується актом, складеним з участю представника сільськогосподарської інспекції.

Чи буде нести відповідальність обслуговуючий кооператив перед фермерським господарством?

Який порядок оформлення вимог про стягнення збитків та штрафів у зв'язку з невиконанням однією із сторін договірних зобов'язань?

 

Завдання 5

Водій Добрий сільськогосподарського виробничого кооперативу "Зоря" по дорученню останнього, отримав насіння кукурудзи в одному з господарств Одеської області згідно договору в кількості 10тонн, але в сільськогосподарський виробничий кооператив доставив лише 8 тонн кукурудзи.

До кого повинно бути заявлено претензію та позов кооперативу "Зоря" по відшкодуванню збитків?

 

Завдання 6

Фермерське господарство "Вперед" заключило договір з сільськогосподарським виробничим кооперативом "Прогрес" про надання допомоги в збиранні врожаю зернових з оплатою по розцінках, які діють в товаристві. Ревізійна комісія товариства рахує такий договір незаконним.

Дайте правовий висновок законності такого договору.

 

Завдання 7

Голова правління сільськогосподарського виробничого кооперативу "Світло" по домовленості з директором АТ «Цегельний завод» отримав для будівництва власного житлового будинку цеглу в кількості 50 тис. штук.

В зв'язку з тим, що кооператив довгий час, в зв'язку із відсутністю грошових коштів, не провів розрахунки за отриману цеглу, АТ звернулося в господарський суд області із позовною заявою про стягнення вартості отриманої цегли.

При розгляді справи господарський суд встановив, що закупівля цегли проведена головою кооперативу особисто без рішення компетентного органу управління кооперативу.

Який порядок укладення договорів діє?

Яким законодавством слід керуватись суду при вирішенні вказаного спору?

Які дії повинен зробити господарський суд по виявленому незаконному факту?

 

Семінарське заняття 8Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.007 с.)