ТОП 10:

Список рекомендованих джерел знавчальної дисципліни "Аграрне право України"

І. Законодавство:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР (із змінами та доповненнями) -К., 2004.

2. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990р., №55 - ХІІ // Закони України, т.1, с.5. -К., 1996.

3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 p., № 435-IV// ОВУ. - 2003. -№11.- Ст. 461.

4. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004р. № 1618-IV// ОВУ. - 2004. - № 16. - Ст. 1088.

5. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.06.1963р. (втратив чинність)/ Кодекси України. -1998. -Кн.2.

6. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003р. №436-ІV //ОВУ - 2003. -№11.- Ст. 462.

7. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991р. №1798-ХІІ // ВВРУ. - 1992. - №6. - Ст. 56.

8. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971р. №322-VІІІ // ВВР УРСР. - 1971. - Додаток до №50.

9. Кодекс Законів про працю України. Науково-практичний коментар /Кер. автор, колективу Прокопенко В.І., Харків: Консум, 2003.

10. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. №2341-ІІІ //ОВУ.-2001. -№ 21.-Ст. 920.

11. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002р. №2947-ІІІ //ВВРУ. - 2002. -№21- Ст. 135.

12. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001р. №2768-ІІІ //ВВРУ. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984р. №8073-Х // ВВР УРСР. - 3984.-№51.-Ст. 1122.

14. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005р. №2747-ІV // ОВУ. - 2005. - № 32. -Ст. 1918.

15. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010р. №2456-УІ //ОВУ.- 2010 .-№ 59. - Ст. 2047.

15-1 Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 №2755-УІ // ГУ.-2010.-№229 (4 грудня).

15-2 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України: Закон України від 07.07.2011 №3609-УІ // УК.-2011.-№144 (9 серпня).

16. Митний кодекс України: Закон України від 11.07.2002 р. №92-ІV // ОВУ. - 2002. -№ 31.- Ст. 1444.

17. Водний кодекс України: Закон України від 06.06.1995р. №213/95-ВР //ВВРУ. - 1995. - № 24. - Ст. 189.

18. Лісовий кодекс України: Закон України від 21.01.1994р. №3852-ХІІ //ВВРУ. - 1994. - № 17. - Ст. 99.

19. Повітряний кодекс України: Закон України від 04.05.1993р. №3167-ХІІ //ВВРУ.-1993.-№ 25. - Ст. 274.

20. Кодекс України про надра: Закон України від 27.07.1994р. №132/94-ВР //ВВРУ.-1994.-№ 36. - Ст. 340.'

21. Про прийняття Статуту Продовольчої та сільськогосподарської Організації Об'єднаних Націй: Закон України від 25.11.2003р. №1334-ІV // ОВУ. - 2003. - № 51. - Ст. 2649.

22. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України: Закон України від 17.10.1990р. №400-ХІІ //ВВРУ. -1990. -№45. -Ст.602.

23. Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України від 18.01.2001р. №2238-111. // ВВРУ -2001. -№11. –С.52.

24. Про державну підтримку сільського господарства: Закон України від 24.06.2004р. №1877-ІV // ВВРУ. -2004. - №49. -Ст.527.

25. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18.10.2005р. №2982-ІV //ВВРУ -2006. -№1. -Ст.17.

26. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991р. №1264-ХІІ / Закони України. - К., с.42, т.2, 1996.

27. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. №959-ХІІ /Закони України - К., с.333, т. 1, 1996.

28. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. №1906-ІУ//ОВУ. - 2004. - № 35. - Ст. 2317.

29. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.1995р. №327/95-ВР / Закони України, - К., с. 185, т.9, 1997.

30. Про захист іноземних інвестицій на Україні: Закон України від 10.09.1991р. №1540а-ХІІ / Закони України, К., с 167. т.2, 1996.

31. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991р. №1560-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К.. с 173. т.2, 1996.

32. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996р., №93/96-ВР (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с. 111, т. 10, 1997.

33. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22.12.1998р., 330-ХІУ (із змінами та доповненнями) //УК, - 1999. - №36 (26 лютого).

34. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998р., №331-ХІУ (із змінами та доповненнями ) //УК. - 1999. - №38 (2 березня).

35. Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 22.12.1998р. №332-ХІУ (із змінами та доповненнями) //УК. - 1999. - №35 (24 лютого).

36. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995р. №108/95-ВР (із змінами та доповненнями) / Закони України, К, с.210, т.8, 1997.

37. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996р. №504/96-ВР (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.226, ст.11, 1997.

38. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993р. №3356-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.5, т.6, 1996.

39. Про організації роботодавців: Закон України від 24.05.2001р. №2436-111 // ОВУ, - 2003. -№25. -Ст. 1097.

40. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.91р. №1788-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.254, т.2, 1996.

41. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003р. №1058-ІУ // УК. - 2003. - №150 (14 серпня).

42. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22.10.1993р. №3551-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.55, т.6, 1996.

43. Про соціальний захист дітей війни: Закон України від 18.11.2004р. №2195-ІУ // УК. -2004. - №244 (22 грудня).

44. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16.12.1993р. №3721-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.217, т.6, 1996.

45. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993р., №7-93//ВВРУ. -1993. -№13. -Ст.113.

45-1. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 №3674-УІ // ОВУ. – 2011. - №59. – Ст..2349.

46. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003р. №755-ІУ // ОВУ. -2003.-№25. - Ст. 1172.

46-1.Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за їх рішенням: Закон України від 19.05.2011 №3384-УІ //УК.- 2011.- №125 (13 липня).

47. Про селянське (фермерське) господарство: Закон України від 20.12.1991р. №2009-ХІІ (втратив чинність) / Закони України, К., с.486, т.2, 1996.

48. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003р. №973 // ВВРУ.-2003.-№45. - Ст.363.

48-1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств: Закон України від 16.06.2011 №3523-УІ // УК.- 2011. - №132 (22 липня).

49. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003р. №742-1У // ОВУ.-2003.-№23.-Ст1014.

50. Про податок з доходів фізичних осіб щодо оподаткування доходів особистих селянських господарств: Закон України від 04.03.2004р. №1594-ТУ Про внесення зміни до статті 4 Закон України // ОВУ. - 2004. - №13. - Ст.881.

51. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003р. №1087-ІУ // ОВУ.- 2003.- №33. – Ст.17740.

52. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997р. №469/97-ВР (із змінами та доповненнями) // УК. -1997. -№148-149.

53. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України - від 14.02.1992р. №2114-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.22. т.3, 1996.

54. Про форми власності на землю; Закон України від 30.01.1992р., №2073-ХІІ (втратив чинність) / Закони України, К., с.4, т.3, 1996.

55. Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України від 21.11.1995р. №437/95-ВР (втратив чинність) / Закони України, К., с.264, т.9, 1997.

56. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність: Закон України від 17.06.2004р. №1807-ІУ //ГУ, 2004, №149, 12 серпня.

56-1. Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»: Закон України від 02.12.2010 № 2754-УІ //ВВРУ.-2011.-№18.-ст.129.

57. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р. №1576-ХІ1 (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.189,т.2,1996.

58. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008р. №514-УІ //УК. - 2008. - №202. - 29 жовтня.

59. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992р. №2163-ХІІ (із змінами та доповненнями) /Закони України, К., с.97, т.3,1996.

60. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) Закони України від 06.03.1992р. №2171-ХІІ (із змінами та доповненнями)/ Закони України, К., с 119, т.3, 1996.

61. Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва: Закон України від 14.09.2000р. №1953-111 // ОВУ. -2000. -№41. -Ст. 1733.

62. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10.07.1996р., №290/96-ВР (із змінами та доповненнями): Закони України. К., с.35, т. 11,1997.

63. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України в редакції від 30.06.99р. №784-XУI (із змінами та доповненнями) //ОВУ.-1999. -№33.-ст. 1699.

64. Про ветеринарну медицину: Закон України в ред. від 05.12.1996р. №566/96-ВР (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. - 1997. -№7. -ст.56.

64-1 Про внесення змін до Закону України «Про ветеринарну медицину» щодо виробництва та обігу ветеринарних препаратів: Закон України від 16.06.2011 №3523-УІ // ГУ.-2011.-№128.- (16 липня).

65. Про заставу: Закон України від 02.10.1992р. №2654-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.55, т.4, 1996.

66. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992р. №2657-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.72, т.4, 1996.

66-1 Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 №2939-УІ // УК.- 2011.-№28.-(15 лютого).

67. Про державну таємницю: Закон України в ред. від 21.09.1999р. №1079-ХІУ //ОВУ. -1999. -№49. -ст 2075.

68. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996р., №393/96-ВР (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с 134, т. 1. –К., 1997.

69. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992р. №2801-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України. К., с.219, з.4, 1996.\

69-1 Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги: Закон України від 07.07.2011 №3611-УІ // УК.-2011.-№154 (23 серпня).

70. Про Конституційний Суд України; Закон України від 16.10.1996р. №422/96-ВР (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с 144, т. 11, 1997.

71. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР // ВВРУ. - 1997. -- № 24. - Ст. 170.

72. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999р. №586-ХІУ//ОВУ. - 1999. -№ 18. -Ст. 774.

73. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990р. №509-ХІІ//ВВР УРСР. - 1991.-№ 6.-Ст. 37.

74. Про господарські суди: Закон України від 04.06.1991р. №1142-XII // Закони України. К.,с.435, т.1. 1996.(втратив чинність на підставі Закону України від 01.06.02 №3018-14)

75. Прo судоустрій та статус суддів України: Закон України від 07.07.2010р. №2453-УІ //ОВУ.-2010.-№55/1.-ст.1900.

76. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004р.. №1701-ІУ //УК.-2004 -№111.- 16 червня.

77. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994р. №4002-ХІІ / Закони України, К., с 182, т.7, 1997.

78. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994р. №4038-ХІІ / Закони України, К, с.255, т.7, 1997.

79. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998р., №202/98-ВР// ВВРУ. - 1998. - № 36 - 37. – Ст. 243.

80. Про виконавче провадження: Закон України в редакції від 04.11.2010р., №2677-VІ // Урядовий кур'єр, 2010, №239. – 21грудня.

81. Про прокуратуру: Закон України від 05.11,1991р., №1789-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.288, т.2, 1996.

82. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992р. №2887-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України. К., с.318, т.4, 1996.

83. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993р. №3425-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К. с 13, т.6, 1996.

84. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.1993р. №2939-XІІ / Закони України, К, с 13, т.5, 1996.

85. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993р. №3125-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с 103, т.5, 1996.

86. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993р. №3659-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с 114, т.6, 1996.

87. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993р. №3723-XII (із змінами та доповненнями) //Закони України, К., с.231, т.6, 1996.

88. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 07.04.2011р. №3206-УІ // УК.- 2011.-№108.-16 червня.

89. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення: Закон України від 07.04.2011р. №3207-УІ // УК.-2011.-№109.- 17 червня.

90. Пpo відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції: Закон України від 19.05.2011р. №3390-УІ // УК.-2011.-№26.- 6 липня.

91. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005р. №2806-ІУ // ВВРУ.-2005-№48.- Ст.483.

91-1 Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України від 19.05.2011 №3392-УІ // УК.- 2011.-№134 (26 липня).

92. Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.1993р. №3745-XII (із змінами та доповненнями) / Закони України. К., с.246. т.6, 1996.

93. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992р. №2694-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України. К., с. 114, т.4.1996.

93-1 Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України «Про охорону праці»: Закон України від 02.06.2011 №3458-УІ // УК. – 2011.-№120 (6 липня).

94. Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України: Закон України від 05.10.2006р. №229-У. //ОВУ. 2006,- №43.- c.100. -Ст.2867.

95. Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року: Закон України від 19.02.2004р, №1516-ІУ // ОВУ. 2004.- ч.1.- ст.720.- Ст.20.

96. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001р. №2894-111 (із змінами та доповненнями)// ОВУ.-2002.-№2.-Ст.47.

97. Про племінне тваринництво: Закон України в ред. від 21.12.1999р. №1328-ХІУ//ОВУ.-№3.-ст.61.

98. Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24.06.2004р. №1. 1870-ІУ // УК - 2004. - №139. - 29 липня.

99. Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року: Закон України від 19.02.2004р. №1517-ІУ // ОВУ. - 2004. №12.- ч. 1.- ст.72.

100. Про ідентифікацію та реєстрацію тварин: Закон України від 04.06.2009р. №1445-У1. // УК, 2009, №124, 14 липня.

101. Про бджільництво: Закон України від 22.02.2000р., №1492-111 //ОВУ. -2000.-№ 12.-ст. 445.

102. Про захист рослин: Закон України від 14.10.1998р., №180-ХІУ (із змінами та доповненнями) //УК.- 1998. - №226-227. - 26 листопада.

102-1 Про внесення змін до Закону України «Про захист рослин»: Закон України від 17.02.2011 №3042-УІ // ГУ.-2011.-№46.- 15 березня.

103. Про рослинний світ: Закон України від 09.04.1999р., №591-XIV //УК. - №87-88. - 13 травня.

104. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993р. №3116-ХІІ / Закони України, К., с.90, т.5,1996.

105. Про карантин рослин: Закон України від 30.06.1993р. №3348-XI (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.224, т.5, 1996.

105-1 Про внесення змін до статті 33 Закону України «Про карантин рослин»: Закон України від 21.12.2010 №2817-УІ // ГУ.-2011.-№6.-14 січня.

106. Про насіння і посівний матеріал: Закон України від 06.12.2003 р. №411-ІІІ //ВВРУ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., 177, т.6, 1996.. – 2003. - №13. – ст.92. (втратив чинність)

107. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997р. .№771 /97ВР// ОВУ.- 1998.- №3.-стор.13.

108. Про насіння і садивний матеріал: Закон України віл 26.12 2002р. №411 –ІУ // ГУ.-2003. - №16.-28 січня.

109. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17.06.1999р. №758-XІV // ГУ. - 1999. - №126.-13 липня.

109-1 Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»: Закон України від 17.02.2011 №3039 // ГУ.-2011.-№46.- 15 березня.

110. Про виноград та виноградне вино: Закон України від 16.06.2005р. №2662-ІУ // УК.-2005.-№ 168.-7 вересня.

110-1 Про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино»: Закон України від 17.02.2011 №3043-УІ // ГУ.-2011.-№46.- 15 березня.

111. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 02.03.1995р. №86/95-ВР /Закони України, К.,с.182, т.8, 1997.

112. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції : Закон України від 25.06.2009р. №1561-УІ // ГУ. - 2009. - №147. - 08 серпня.

113. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994р. №232/94-ВР (із змінами та доповненнями) / Закони України, К, с.393, т.7, 1997.

114. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003р. №1280-ІУ (із змінами та доповненнями) // УК. - 24.12.2003.-№243.

115. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993р. №3353-ХІІ (із змінами та доповненнями) / Закони України, К., с.249, т.5, 1996.

116. Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994р. №74/94-ВР (із змінами та доповненнями) / Закони України, К.; с.281, т.7, 1997.

117. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. №2210-ІІІ // ОВУ. - 2001. - № 7, - Ст. 260.

118. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. №996-XIV (із змінами та доповненнями)//УК. - 1999. - №162. - 1 вересня.

118-1 Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи: Закон країни від 22.12.2009 №1782-УІ // УК.- 2009.-№245 (31 грудня).

119. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004р. №1952-ІУ // УК.-2004,-№145.- 4 серпня.

120. Про страхування: Закон України від 04.10.2001р. №2745-ІІІ //ВВРУ.- 1996. - № 18. -Ст. 78.

121. Про заставу: Закон України від 02.10.1992р. №2654-XУ // ВВРУ. 1992. -№ 47. -Ст. 642.

122. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994р. № 185/94-ВР // ВВРУ. - 1994. - № 40. –Ст.364.

123. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р. №2121-ІІІ // Урядовий кур'єр. - 2001. - №8. - 17 січня //ОВУ. -2001.- №1-2. -Ст. 1.

124. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17.12.1998р. №320-ХІУ (втратив чинність 01.01.2011) // ГУ. - 1999. -№2.-6 січня.

125. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001р. №2664-ІІІ //ОВУ. -2001.-№32. -Ст. 1457.

126. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995. №494/95-ВР (редакція від 04.06.2011) // УК.-1996.-01 лютого.

126-1 Про здійснення державних закупівель: Закон України від 01.06.2010 №2289-УІ // УК.-2010.-№122 (7 липня).

127. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22.11.1996р. №543/96-ВР / Закони України, К., с.265, т,11. 1997.

128. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003р. №962-ІУ //ВВРУ. -2003. -№39. - Ст.349.

129. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992р, №2535-XII (втратив чинність 01.01.2011) //ГУ .-23.07.1992.

130. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998р. №161-ХІУ (із змінами та доповненнями)// ГУ. - 1998. - №204. -23 жовтня.

131. Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю): Закон України №2242-ІІІ від 18.01.2001 року // УК. - 2001.-23 січня (втратив чинність)

132. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06.2003р. №963-ІУ // УК. -.2003.-№134.-23 липня.

133. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України від 22.02.2000p. №490-ІІІ // Голос України. - №64 -2000. -11 квітня (втратив чинність).

134. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997р. № 723/97-ВР // ОВУ -1998.-№1 - c. 34.

135. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06.2003р. №899-ІУ// ОВУ. - 2003. -№ 26. - Ст. 1252.

136. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01.2005р. №2375-ІУ// ОВУ. - 2005. - № 4. - Ст. 195.

137. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010р. №2591-УІ // УК. - 2010. - № 192 (15 жовтня).

137-1 Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України»: Закон України від 17.03.2011 №3165-УІ // УК.- 2011.-№65.-9 квітня.

138. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011р. №3166 // УК. - 2011. - №66 -12 квітня.

139. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011р. №3613-УІ // ГУ. - 2011. -№ 145. -06 серпня.

140. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури посвідчення права власності на землю: Закон України від 16.06.2011р. №3521-УІ //УК. -2011. -№ 128. -16 липня.

141. Про сільськогосподарський перепис: Закон України від 23.09.2008р. №.575-УІ //ГУ. -2008. - № 198. -17 жовтня.

142. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України від 25.06.2009 №1561-УІ. //УК. - 2009. -№ 140 - 05 серпня.

143. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 04.07.2002р. №37-ІУ // УК. -2002. -№138.-31 липня.

144. Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу: Закон України від 04.02.2009р. - №922-УІ (втратив чинність 01.01.2011) //ГУ ,-2009 -- № 48,- 18 березня.

145. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17.12.1998р. №320-ІУ (втратив чинність 01.01.2011) // УК.-1999.-06 січня.

146. Про виконання земельного законодавства при формуванні аграрного сектора економіки: Постанова Верховної Ради України від 11.01.2000р. №1364-XIV//ГУ. -2000.- 14 січня.

147. Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради України від 18.12.1900р. №563-ХІІ (із наступними змінами та доповненнями) // ВВРУ, - 1991. -№10.-Ст.100.

148. Про прискорення земельної реформи та приватизації землі: Постанова Верховної Ради України від 13.03.1992р. №2200-ХІІ // ВВРУ,-1992.-№25.-Ст.355.

149. Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки: Постанова Верховної Ради України від 11.01.2000р., №1364-XIV//ГУ. -2000. -14.01.

150. Про рекомендації парламентських слухань про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на селі: Постанова Верховної Ради України від 06.02.2003р. №495-ІУ //ГУ.- 2003. -№36.

151. Про інформацію Кабінету Міністрів України "Про дотримання вимог законодавства щодо підтримки агропромислового виробництва та пріоритетності соціального розвитку села в Україні у 2004 році та формування ефективних механізмів їх розвитку на перспективу: Постанова Верховної Ради України від 11.05.2004р. №1698-ІУ, від 11.05.2004р., №1698-ІУ. // ГУ.-2004. -№100. - 3 червня 2004р.

152. Пpo заходи щодо реформування аграрних відносин: Указ Президента України від 18.01.1995р. №63/95 (із змінами та доповненнями) // УК. - 1995. -21 січня.

153. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Указ Президента України від 08.08.1995р. №720/95 // УК. 1995. - 12 серпня.

154. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09.12.2010р. №1085/2010 // Вісник Президента України. -2011.-10 грудня.

155. Пpo Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України: Указ Президента України від 29.04.1998р. №389/98 // УК. 1998. -№84. -5 травня.

156. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.1998р. - №817/98 (із змінами та доповненнями) // Голос України. - 1998. - №43. -29 липня.

157. Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай): Указ Президента України від 15.12.1998р. №1353/98 // УК. -1999. - №242-243. - 17 грудня.

158. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Указ Президент України від 24.12.2010р. №1199/2010 // УК. - 2011. - №1: - 5 січня.

158-1 Типове положення про міністерство України: Указ Президент України від 24.12.2010р. №1199/2010 // УК. - 2011. - №1: - 5 січня.

159. Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 06.04.2011 №370/2011 //УК.- 2011. - №6.- 12 квітня.

160. Пpo корпоратизацію підприємств: Указ Президента України від 15.06.1993. №210/93 (із змінами та доповненнями) // УК. - 1993. -17 червня.

161. Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу: Указ Президента України від 13.04.2011р. №464/2011 // УК. - 2011.№87 - 17 травня.

162. Про державну програму приватизації: Указ Президента України від 24.02.1999р. №209/99 // УК. - 1999. - №41-42. – 4 березня.

163. Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації: Указ Президента України від 05.05.2011р. №547/2011 //УК.- 2011. -№84. - 12 травня.

164. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 03.12.1999р. №1529/99 // ГУ. - 1999. - 07.12: ОВУ. - №49. -1999, УК.- 1999.-08.12.99

165. Про деякі заходи щодо поліпшення умов господарювання недержавних сільськогосподарських підприємств: Указ Президента України від 09.03.2000р. №398/2000 // УК. - 200. -28.03.

166. Про забезпечення економічних інтересів і соціального захисту працівників соціальної сфери села та вирішення окремих питань, що виникли в процесі проведення земельної реформи: Указ Президента України від 12.04.2000р. №584/2000 /УК. -2000. - 25 квітня.

167. Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: Указ Президента України від 06.06.2000р. №767/2000 // ОВУ. - №'23. - 2000; УК. - 2000. - 8 червня.

168. Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ Президента України від 23.04.2011 №500/2011 // УК.-2011.- №89.- 19 травня.

168-1 Про Державну інспекцію сільського господарства України: Указ Президента України від 13.04.2011 №459/2011 // УК.- 2011.-№88.-18 травня.

168-2 Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу: Указ Президента України від 13.04.2011р. №464/2011 // УК. - 2011.-№87 - 17 травня.

168-3 Про Державне агентство земельних ресурсів України: Указ Президента України від 08.04.2011 №445/2011 // УК. - 2011.-№80 - 5 травня.

168-4 Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України: Указ Президента України від 13.04.2011 №458/2011 // УК. - 2011.-№88 - 18 травня.

168-5 Про Державне агентство рибного господарства України: Указ Президента України від 16.04.2011 №484/2011 // УК. - 2011.-№87 - 17 травня.

168-6 Питання Міністерства аграрної політики України: Указ Президента України від 07.06.2000р. №772/2000 // OBУ - №23. - 2000.

169. Положення про Міністерство юстиції України: Указ Президента України від 06.04.2011р. №395/2011 // УК. - №73. - 2011. - 21 квітня.

170. Про Концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні: Указ Президента України від 25.12.2000р. №1375/2000 //Урядовий кур'єр. - 2001. - №4. - 11 січня.

171. Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі: Указ Президента України від 27.03.1998 р. №222.// УК 31.03.1998.

172. Про заходи забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 29.01.2001р. №62/2001 // УК.-2001.-№19.-01 лютого.

173. Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента України від 02.02.2002р. №92/2002 // ОВУ.- 2002. -№6. - Ст.239.

174. Про додаткові заходи щодо соціального захисту жителів гірських районів України та підвищення ефективності використання земель лісового фонду: Указ Президента України від 19.02.2002р. №147/2002 // ОВУ.-2002.-№8.-С332. (втратив чинність)

175. Про Основні засади розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 20.12.2000р. №1356/2000. //УК.-2001.-№13.-24 січня.

176. Про деякі заходи щодо поліпшення фінансового стану аграрного сектору економіки та розвитку тваринництва: Указ Президента України від 29.05.2009р. №378/2009 //УК.-2009.-.№99.- 5 червня.

177. Про додаткові заходи щодо посилення захисту права власності: Указ Президента України від 26.03.2009р. №191/2009 //УК.-2009. - №57. -31 березня.

178. Про додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні: Указ Президента України від 17.11.2008р. №1046/2008 //УК.-2009.- №218. -20 листопада.

179. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2010р. №794 // УК.-2010. -№172. -17 вересня.

180. Про порядок здійснення Аграрним фондом закупівель зерна, переданого у заставу за надану бюджетну позику в межах режиму державних заставних закупівель зерна: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2009р. №146 // УК -2009. -№137. -28 лютого

181. Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2009р. №347 // УК.-2009. -№77. -29 квітня.

182. Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008р. №223 // УК -2008. -№63. -4 квітня.

183. Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009р. №401 //УК. -2009. -№84. -15 травня.

184. Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2009р. №381 // УК. -2009. - №82. -13 травня.

185. Про надання в оренду та погодження місця розташування земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2009р. №588-р. //УК. -2009. -№115. -1 липня.

186. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2010р. №794 // УК. -2010. -№172. -17 вересня.

187. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009р. №612 //УК. -2009. -№114. -27 червня.

188. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, показаної з формуванням ресурсів сільськогосподарської продукції та визначенням її якості, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю): Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009р. №656 // УК. -2009. -№123. -11 липня.

189. Про затвердження Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009р. №689 //УК.-2009. -№122. -10 липня.

190. Про затвердження Порядку надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання, а також переліку та вартості таких послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2009р. №834 // УК. 2009. -№ 154. -26 серпня.

191. Деякі питання проведення апробації (випробовування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2009р. №808 // УК -2009. -№150. - 19 серпня.

192. Про утворення Міжвідомчої комісії сприяння проведенню Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису // Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009р. №769 // ОВУ.-2009. -№56. -Ст.1953.

193. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України №116 від 22.01.96. (із змінами та доповненнями) // УК. – 1996.- 01 лютого.

194. Про державний нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати: Постанова Кабінету Міністрів України №226 від 19.02.96. (втратила чинність 31.08.2005) // ЗПУ. - 1996. - № 7. - ст. 224.

195. Про затвердження Типового договору про найом колгоспами тимчасових робітників: Постанова РМ УРСР від 07.04.1964р., №446, в редакції постанови РМ УРСР від 02.04.75 №163. /Довідник голови колгоспу, за ред. І.І.Емця, К., "Урожай", 1987, с.63.

196. Про особливості проведення санації підприємств агропромислового комплексу: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.1998р. №922 (із змінами та доповненнями) //УК.- 1998.

197. Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробітної форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999р. №672 //УК. - 1999. -№83-84. – 6 травня.

198. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією сільського господарства в Автономній Республіці Крим та областях, мм.Києві та Севастополі, районах, та розміру плати за їх надання: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011р. №599 // УК.-2011.-№120.- 6 липня.

199. Про затвердження Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю): Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2000р. №119 // УК. - 2000. - 28 січня.

200. Про внесення доповнення до переліку документів за якими стягнення заборгованості проводиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: Постанова Кабінету Міністрів України 24.04.2000р., №693// ОВУ. - 2000. -№17; УК. 2000. - 17 травня.

201. Про використання коштів державної підтримки селянських (фермерських) господарств: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2001 №357 // УК. - 2001. - 25квітня. №74. (втратив чинність)

202. Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001р. №177 //УК. -.2001. -№46.- 15 березня.

203. Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 //УК. -2011. -№130.-20 липня.

204. Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується; Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003р. №1908 // ОВУ -2003. -№51. -Ст.2682.

205. Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. №629 // УК.-2011. №125. – 13 липня.

206. Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1040 //УК.- 2008. -№238. –18грудня.

207. Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв): Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2004р. №122 // ОВУ.-2004.-№5.-Ст.241.

208. Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики України: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.2006р. №1541 // ОВУ. -2006. -№45. -Ст.2999.-стор.32.

209. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005-2010 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.08.2004р., №557-р. (втратило чинність) //ОВУ.-2004. -№32. -Ст.2168.

210. Примірне положення про звання "Заслужений колгоспник" і "Почесний колгоспник". Прийняте Союзною Радою колгоспників 18.05.1972р., /Довідник голови колгоспу, за ред. І.І.Емця, К.. "Урожай". 1987. с.449.

211. Примірне положення про ревізійну комісію колгоспу. Прийнято Радою колгоспів УРСР 18.07.71. і затверджено постановою РМ УРСР 16.10.72, №471. //Довідник голови колгоспу, за ред. І.І.Емця. К., "Урожай", 1987. с.52.

212. Примірне положення про раду бригади (виробничого підрозділу колгоспу). Схвалене Союзною Радою колгоспів 17.12.1973р., //Довідник голови колгоспу: за ред І.І.Емця, К., "Урожай". 1987, с.56.

213. Положення про спеціаліста сільського господарства, затв. Наказом Міністерства сільського господарства СРСР від 19.12.1977р., / Економика сельського хозяйства, 1978, №4. -с.85,-87.

214. Положення про порядок розгляду трудових спорів колгоспників. Затв. Союзною Радою колгоспів 02.04.1981р., (протокол №3), погоджено з ЦК профспілки працівників сільського господарства. //Довідник голови колгоспу, за ред І.І.Емця, К.. "Урожай", 1987, с.56.

215. Примірні правила внутрішнього розпорядку колгоспу. Затв. Союзною Радою колгоспів 31.02.82, схвалені колегією MCГ СРСР 08.06.82, погоджені з ЦК профспілки працівників сільського господарства 30.03.82. Із змінами і доповненнями. внесеними Союзною Радою колгоспів 13.03.83.//Довідник голови колгоспу, за ред І.І.Емця, К,, "Урожай", І987. с. 18.

216. Рекомендації по штатній чисельності та основних функціях керівних працівників, спеціалістів і обслуговуючого персоналу колгоспів УРСР. - К., "Урожай". 1982.

217. Инструкция о порядке юридического обслуживания колхозов. Утверждена совместным приказом Минсельхоза СССР и Минюста СССР 16.11.1984р.. за №265/25. // Бюлетень нормативных актов министерств и ведомств ССР. 1985, №4, С.29.

218. Постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦСПС "Про затвердження Положення про порядок проведення роботи тимчасовими будівельними бригадами і форма Тимчасового договору на виконання робіт тимчасовими будівельними бригадами" від 19.06.86 №222/14-25. /Довідник голови колгоспу, за ред І.І.Емця. К., "Урожай", 1987. с.66.

219. Рекомендації по оплаті праці в колгоспах. К., "Урожай"' 1986.

220. Методичний посібник по організації та оплаті праці в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах. К., "Урожай", 1991.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.026 с.)