ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виховні заняття на основі казок великого українського педагога і письменника Василя Сухомлинського за технологією тренінгуТвори Сухомлинського В. глибоко поетичні, лаконічні, з тонким підтекстом. Навіть у, здавалося б, суто ліричних етюдах відчувається обережний натяк, повчальна спонука, лагідний поштовх до осмислення чийогось досвіду, до вільної, нічим не схованої фантазії.

Мета виховних занять на основі казок: сприяння особистісному зростанню та соціальній адаптації молодших школярів.

Основні завдання:

· допомога дитині в усвідомлені свого «Я», подоланні внутрішніх конфліктів, в особистому, духовному зростанні;

· навчання учнів умінню визначати життєві цінності, формування в них відповідального ставлення до власних вчинків;

· гармонізація міжособистісних стосунків у дитячому колективі; формування толерантного відношення до інших людей, пізнання цінності і неповторності кожної людини;

· формування рефлексії, вміння розпізнавати свої емоційні стани, мотиви поведінки;

· підвищення стресостійкості, вміння знаходити власні ресурси в скрутному становищі.

Кожне виховне заняття на основі казок має певну структуру.

1. Вступна частина

· казковий ритуал вітання;

· розминка.

2. Основна частина

3. Рефлексія

4. Казковий ритуал прощання

Під час проведення занять використовуються різноманітні практичні завдання: проблемні запитання, тренінгові вправи, рольові ігри, малювання. Доцільно по закінченню кожного з них проводити обговорення на усвідомлення дітьми власних почуттів та роздумів.

 

Контрольні запитання і завдання

1. Щоявляє собою тренінг як форма виховної і просвітницької діяльності?

2. Назвіть структуру тренінгового заняття.

3. Розробіть алгоритм підготовки тренінгового заняття.

4. Розробіть алгоритм проведення тренінгового заняття.

5. Визначте критерії успішного проведення тренінгового заняття.

6. Складіть поради педагогу по підготовці тренінгового заняття.

7. Назвіть основні форми і види роботи під час тренінгових занять.

8. В чому специфіка тренінгу як форми виховання.

9. Розробіть тематику тренінгових занять для учнів 1 класу.

10. Розробіть тематику тренінгових занять для учнів 2 класу.

11. Розробіть тематику тренінгових занять для учнів 3 класу.

12. Розробіть тематику тренінгових занять для учнів 4 класу.


 

ІНТЕРАКТИВНИЙ ТЕАТР

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова інтеракт, де «іntіег» — взаємний і «асt» — діяти. Таким чином, інтерактивний — здатний до взаємодії, діалогу. Суть інтерактивних форм виховної роботи у тому, що виховний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і вихованець і вихователь є рівноправними, рівнозначними суб'єктами виховного процесу, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Організація інтерактивного виховного процесу передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Інтерактивний театр – нова інноваційна форма роботи, що спочатку використовувалася для профілактики і корекції поведінки серед молоді, схильної вести нездоровий спосіб життя.

Суть інтерактивності полягає в тому, що «актори» зображають певну проблемну ситуацію, характерну для молодіжного середовища (нерозуміння серед підлітків, тиск з боку друзів, сварка з батьками). Більшість сюжетів, що розігруються учасниками інтерактивного театру, висвітлюють негативні явища у молодіжному середовищі (наркоманію, паління, вживання алкоголю). Конфліктний сюжет обов'язково розігрується на сцені, але у його вирішенні беруть участь не лише «актори», а й глядачі. У будь-який момент глядач може змінити актора і репрезентувати свій спосіб вирішення проблеми.

Мета роботи інтерактивного театру: актуалізація питань профілактики шкідливих звичок у молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя.

Завдання театру - змоделювати життєву ситуацію і залучити глядачів до спільного пошуку оптимальних шляхів і механізмів вирішення проблеми.

Етапи роботи:

1. Розробка програми підготовки учасників інтерактивного театру.

Ефективною формою такої підготовки є тренінг учасників інтерактивного театру, спрямований на розгляд двох основних питань: основи діяльності інтерактивного театру, методики написання сценаріїв.

2. Формування акторської групи, підготовка дітей та молоді до написання сценаріїв та практичної діяльності.

3. Визначення актуальних тем дитячої чи молодіжної аудиторії.

Діяльність театру має бути спрямованою на висвітлення типових проблем, що турбують дитячу та молодіжну аудиторію. Формами вивчення окреслених проблем є довірливе спілкування з дітьми та молоддю, опитування, анкетування, що дозволяє визначити тематику виступу театру, із практики проведення такої роботи найбільш бажаними і популярними є теми:

«Зловживання алкоголю, наркоманії та тютюнопаління»;

«Проблеми в школі та інших закладах між ровесниками»;

«Проблеми дітей та батьків».

4. Підготовка сценарію творчої діяльності акторської групи за однією із актуальних тем.

Сценарій, як правило, пишеться на основі ситуації з реального життя. Центральною темою є маніпулювання (численні способи спонукати молодих людей палити, вживати проти свого бажання алкоголь та наркотики), а також прийоми, що дозволяють протистояти тиску або ухилитися від небезпечних дій. Сцени, що їх представляють учасники театру, відображують проблемні ситуації розвитку подій вдома, в школі та на роботі і розігруються двічі. Спершу аудиторія стежить за тим, як розгортаються події, а в процесі повторного показу будь-хто з глядачів може зупинити перебіг дій і запропонувати свій варіант виходу із ситуації.

5. Підготовка групи до виступу.

Група проводить репетиції за сценарієм. Доцільно знімати репетиції на відеокамеру, що дозволяє під час перегляду проводити обговорення кожного епізоду, вносити зміни до сценарію з метою досягнення оптимального результату.

6. Виступ інтерактивного театру перед дитячою та молодіжною аудиторією.

Виступи інтерактивного театру можуть проходити під час масових свят, зборів, походів дитячих та юнацьких організацій, під час організації вуличної соціальної роботи, під час молодіжних акцій, акцій у навчальних закладах, клубах тощо.

Метою вистави є не зображення особистої психологічної драми, а представлення конкретного досвіду і надання аудиторії допомоги з поширення цього досвіду на широке поле аналогічних ситуацій.

За результатами роботи молоді глядачі відзначають неабиякий позитивний вплив театральних сцен на молодь, адже театр допомагає подивитися на власне життя начебто «зі сторони».

Учні початкової школи можуть залучатися до такої форми виховної роботи. Вчитель спільно з учнями попередньо визначає актуальну тематику. Потім готується сценарій виступу, який включає конкретні життєві ситуації. Обирається група акторів, з якою проводяться репетиції згідно сценарію. Готуються костюми (атрибути костюмів) для «акторів».

Під час виступу «театральної групи»актори за сценарієм залучають глядачів до участі в обговоренні проблеми, яка піднімається у виставі.

Варіанти залучення глядачів до інтерактивної взаємодії:

- виконання певної ролі без підготовки, експромтом;

- діалог з глядачами;

- розігрування групою глядачів певної ситуації за власним сценарієм.

 

Контрольні запитання і завдання

  1. Щоявляє собою інтерактивний театр?
  2. Назвіть структуру інтерактивного театру.
  3. Розробіть алгоритм підготовки інтерактивного театру.
  4. Розробіть алгоритм проведення інтерактивного театру.
  5. Визначте критерії успішного проведення інтерактивного театру.
  6. Складіть поради педагогу по підготовці інтерактивного театру.
  7. Розробіть тематику інтерактивного театру для учнів 1 класу.
  8. Розробіть тематику інтерактивного театру для учнів 2 класу.
  9. Розробіть тематику інтерактивного театру для учнів 3 - 4 класів.

 


ДОДАТКИ

(Сценарії виховних заходів підготовлені і апробовані студентами Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка на практиці в школі)

Бесіда

Тема: Твоє здоров’я – в твоїх руках.

Мета: сформувати в третьокласників поняття «здоровий спосіб життя», «раціональне харчування», «гіподинамія», «екологія»; розвивати вміння висловлювати свою думку, переконувати, самостійно робити висновки; виховувати турботливе ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих та негативне ставлення до шкідливих звичок.

Обладнання: аркуші паперу і кольорові олівці для кожного учня, плакат, наклейки, магнітофон, диск.

Хід заняття:

I. Організаційна частина.

Привітання з дітьми, організація класу до роботи.

II. Опрацювання теми.

Діти, сьогодні ми поговоримо на тему «Здоров’я людини в її руках». Зараз ми спробуємо це зробити. Перед вами лежать аркуш паперу і олівці. Візьміть їх. Покладіть на аркуш ліву руку, а в праву візьміть олівець. Тепер обведіть її. На долоні напишіть слово «Здоров’я».

А тепер давайте поміркуємо над питання «Від чого залежить наше здоров’я?». Молодці, отже, ми наклеюємо на першу сходинку «Правильне харчування». А ви напишіть це на великому пальці. Давайте подумаємо, а як це правильно харчуватися? У кожному продукті харчування є вітаміни, але розподілені вони нерівномірно. Наприклад, у яблуках багато вітаміну С, а в моркві – вітаміну А. А як ви думаєте, який з цих вітамінів кращий для здоров’я? Отже, ми прийшли до висновку, що організму людини однаково потрібні всі вітаміни. А тепер намалюйте біля великого пальця свій улюблений фрукт чи овоч. Ви повинні не забувати про те, що дитина вашого віку повинна харчуватися 5 разів на день. Не можна також переїдати або вживати занадто холодні і гарячі продукти. Це негативно впливає на ваш організм.

На наступній сходинці і пальчику ми пишемо, як уже було сказано, «Здоровий сон». Поки ви малюєте людину, яка спить, я вам розкажу дещо про сон. В кожного повинна бути гарна подушка середнього розміру, твердувате ліжко, кімната для сну повинна провітрюватися. Перед сном бажано було б прогулятися, не можна багато їсти на ніч. Людина не повинна багато спати чи недосипати. Вам, як визначили науковці, діти повинні мати денний сон. А тепер розділіться на 2 команди. Перша команда розповість нам, як виглядає людина, яка спить дуже мало. А друга – опише людину, яка багато спить. Отже, можемо сказати, що в середньому людина повинна спати 8 годин. Тоді вона буде себе почувати добре.

На наступному пальчику ми пишемо «Гігієна». Ви всі знаєте, що кожна людина повинна купатися, змінювати білизну, чистити зуби, вуха, мити голову. Постільна білизна теж повинна бути чистою – все це називається особистою гігієною. А тепер намалюйте біля третього пальчика те, що для вас означає гігієна. А зараз я розповім вам одну історію. Всі ми знаємо, що колись на нашій планеті жили динозаври, але вони вимерли, зникли. Чому – й досі невідомо. Але є одна версія, що динозаври вимерли через те, що не дотримувалися правил гігієни, не чистили зуби. Ось послухайте пісеньку.

Наступна сходинка – «Фізкультура». Прокидаючись, кожного ранку ми повинні зробити зарядку, протягом дня ми з вами робимо фізкультхвилинки, а для чого? Правильно, бо якщо ми не будемо рухатися, в нас розвинеться хвороба. А хто знає як вона називається? Правильно. Тоді ми вивчимо з вами нове слово «Гіподинамія». Повторіть за мною. Запам’ятали? А тепер давайте прослухаємо пісню про цю хворобу і виконаємо під неї фізкультхвилинку. Повторюйте за мною і уважно слухайте слова. Молодці, сідайте. Сподіваюся ви запам’ятали, що не можна постійно, цілими днями, сидіти за партами, комп’ютерами, перед телевізорами, а треба частіше ходити, бігати, виконувати різні вправи.

І на останньому пальчику ми пишемо «Відсутність шкідливих звичок». Які шкідливі звички ви знаєте? Так, от і намалюйте біля останнього пальчика. Ви повинні пам’ятати, що це дуже шкідливо, якщо ви почнете палити чи вживати алкоголь, наркотики, ваш організм до них призвичаїться і вам важко буде позбутися цієї звички, хоч ви і відчуватимете їх згубний вплив. Тому ми краще будемо займатися фізкультурою, ніж шкідливими звичками. Згодні? От і добре.

Також на наш організм дуже погано впливає екологія. Ви знаєте що це? Так, це вплив забрудненого повітря, забрудненої води, і взагалі навколишнього середовища,тому що овочі, фрукти вбирають в себе забруднену воду і теж стають забрудненими чи навіть отруйними. Але тут ми вдіяти нічого не зможемо. Тому головне, щоб ми виконували 5 простих правил. Давайте ще раз їх згадаємо.

III. Підсумок.

Отже, діти, покажіть усі свої ручки. Ось наше здоров’я. Воно складається з правильного харчування, здорового сну, гігієни, фізкультури, відсутності шкідливих звичок. Кожен пальчик відповідає за це. А тепер зажміть руку в кулак. Ви міцно тримаєте своє здоров’я? Молодці, і пам’ятайте, якщо хоч один пальчик розігнеться, ви поставите під загрозу усе своє здоров’я.


 

Вікторина

Тема: Свято зустрічі весняних птахів.

Мета: познайомити дітей з обрядом зустрічі птахів; розвивати логічне мислення, увагу, комутативні навички; виховувати любов до птахів.

Обладнання: аркуші паперу, зерна, ілюстрації, інструкційні картки, печиво, прапорці, тарілки, конверти із завданнями.

Використані джерела:

1. http://detkam.e-papa.ru/mp/90/984.html

2. http://junnat.kherson.ua/scensrio-5.htm

3. http://uk.wikipedia.org/wiki/Справжня_ластівка

4. http://www.vechirka.uafor.net/society/church/2203091803.php

Орієнтований вік дітей: 4 клас.

Хід заняття

I. Організаційна частина.

Привітання. Я дуже люблю птахів. Особливо мені подобаються голуби, адже голуб – птах миру.

Я вже представилася, тепер ваша черга. Ваше завдання: по черзі встаєте, називаєте своє ім’я, назву улюбленої пташки, тоді підходите до мене і отримуєте картку.

II. Опрацювання теми.

1. Вступне слово.

Зараз весна, чудова пора року. Весною до нас прилітають птахи з далеких країв. Віддавна вважали, що тепло приносять саме перелітні птахи.

Обряд зустрічі птахів влаштували 22 березня на свято Сорока святих. Напередодні випікали 40 фігурок у вигляді птахів їх називали “жайворонками ” чи “голубами ”. Рано-вранці діти брали печиво і підвішували його на фруктових деревах. Ось таке печиво випікали люди. Сьогодні ми з вами відзначатимемо це свято нестандартно. Ця ваза з печивом дістанеться переможцям нашого конкурсу. Тому я оголошую конкурс на кращих знавців весняних птахів.

2. Розподіл на команди.

Для конкурсу нам потрібно 2 команди. А зараз у вас є картки. Ваше завдання написати своє ім’я на них і скласти дві картинки.

Молодці, що ми отримали? Це соловей і ластівка. А зараз ми розділимося на дві команди. Чиї картки склали зображення ластівки – ті діти сідають за перший стіл і назва їхньої команди «Ластівка». Інші учасники створюють команду «Соловей».

3. «Хто зайвий?»

А зараз ми пограємо в гру «Хто зайвий?». Зараз я кожній команді роздам набори малюнків. В кожному наборі вам потрібно обрати зайвого птаха і пояснити, чому цей птах зайвий. Якщо ви виконали завдання, тихенько підніміть свою картку, що лежить у вас на столі.

4. «Угадай мелодію».

Наступний конкурс має назву «Угадай мелодію». До вашої уваги голоси співучих птахів нашої місцевості. Це жайворонок, соловей, дятел, зяблик і шпак. Вам треба на листочку записати назви птахів у тій послідовності, в якій звучатимуть їх голоси. Можете обговорювати в команді, але тихенько, щоб не почули ваші суперники.

5. Командна гра.

Більшість перелітних птахів летять зграями. Вони допомагають один одному під час перельоту і спільними зусиллями добираються додому. А зараз ми перевіримо, чи можете ви спільними зусиллями досягати поставленої мети. У вас на столі 6 конвертів. Розподіліть їх між членами вашої команди. На виконання всього завдання дається 5 хвилин. Якщо хтось закінчив раніше допомагає іншому учаснику.

1 конверт. Гра «Дешифровщик». Слово з 8 літер 37611250 (журавель)

2 конверт. Пригадати і розказати віршик про пташку.

3 конверт. Пригадати і записати 10 пісень, де згадуються птахи.

4 конверт. Відгадайте прислів’я. Ластівка день починає, а соловей його кінчає.

5 конверт. За схемою орігамі складіть птаха.

6 конверт. Відгадайте головоломку. Зелений фрукт, назва якого збігається з на звою птаха. (ківі)

6. Інформація.

А зараз давайте з’ясуємо, чим харчуються птахи. Уявіть, що в нас поселилися пташки, чим ви їх годуватимете? Так, а ось найулюбленішою стравою птахів є зерно. Це можуть бути і зерна пшениці, жита, проса, вівсу, насіння соняшника.

7. «Годівничка для птахів».

А зараз ми проведемо останній наш конкурс «Годівничка для птахів». Перед вами лежать 4 чисті тарілки. А в стаканчику – змішані 4 види зерна. Ваше завдання, якомога швидше розібрати по тарілкам ці зерна і визначити, що це за зерно і кого можна ним нагодувати.

III. Підсумок.

А зараз ми швиденько підрахуємо бали. Отже, переможцями сьогоднішньої вікторини є команда «________», яка отримує весняних «жайворонків». Але я вважаю це несправедливим, адже і друга команда була дуже активною, дуже старалася, тому вони також отримують солодкий подарунок.

От ми з вами і зустріли перших весняних птахів. Як я вже казала, вважається, що з першими перелітними птахами до нас приходить тепло. Будемо сподіватися, що незабаром розтане сніг і весна цього року буде теплою. До наступних зустрічей.


Ігрова програма

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.023 с.)