Заняття 2. Світ дитячий і світ дорослий.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 2. Світ дитячий і світ дорослий.Мета: Усвідомлення різниці між світом дитини і дорослого, що виражається в особливостях сприйняття, емоційних переживаннях, мотивації поведінки і т.д. набуття навиків аналізу причин поведінки дитини, виходячи з позиції дитини.

Короткий зміст заняття:

На початку заняття обговорюється виконання домашнього завдання. Ведучий пояснює причини різної організації сприйняття оточуючого світу дитини і дорослого. Завдяки «зануренню» в дитинство, батьки отримують багатий емоційний досвід, з яким діляться і аналізують в групі. На цьому заняття батьки в дискусії формують права для батьків та дітей. Отримання батьками домашнього завдання. Домашнє завдання полягає у заповненні таблиці. Таблицю заповнити можуть і інші члени сім’ї, які не відвідують тренінгові заняття.

Заняття 3. «Мова прийняття» і «мова неприйняття».

Мета: Знайомство з поняттям «прийняття» дитини, особливостями поведінки дитину, яку приймають і не приймають. Визначення «мови прийняття» і «мови неприйняття».

Короткий зміст заняття:

Починається заняття з обговорення домашнього завдання.

Ведучий розповідає про зони прийняття та неприйняття і про батьків які по різному ставляться до своїх дітей. Разом з групою тренер складає список «мови прийняття» і «мови неприйняття». Батьки складають відповіді на «мові прийняття» і «мові неприйняття» на можливі фрази їхніх дітей. Закінчується заняття передачею відчуттів на колу за допомогою тактичних відчуттів із закритими очима. Отримання батьками домашнього завдання. Суть домашнього завдання полягає у тому, щоб намалювати круглий стіл з і попросити дитину розсадити за цим святковим столом тих, кого вона хотіла б бачити на сімейному святі, враховуючи її саму. Дитина сама повинна намалювати ту кількість стільців, яка їй необхідна, не потрібно їй підказувати і нав’язувати свої рішення. Обговорити з дитиною слово «комплімент». Зробити один одному компліменти.

Заняття 4. Проблеми дітей і проблеми батьків. Активне слухання як спосіб вирішення проблеми дітей.

Мета: Прояснити різницю проблем батьків і проблеми дітей; познайомитись з цілями і прийомами активного слухання, розвивати навики активного слухання.

Короткий зміст заняття:

Аналіз виконання домашнього завдання. Обговорення попередніх 3-ох занять, якого роду бути проблеми – дітей чи батьків. Робота в парах для тренування техніки активного слухання. Формування словнику відчуттів, метафори тіла. Отримання батьками домашнього завдання. Записати власний варіант і запитати в дитини відповіді на наступні питання: «Що, ти думаєш, мені в тобі подобається? А що, ти думаєш, мені в тобі не подобається?" Перед тим як запитувати, батьки можуть передбачити, що може відповісти їм дитина. Перечислити 8-10 варіантів відповідей.

Заняття 5. Активне слухання (продовження).

Мета: Продовження знайомства з прийомами активного слухання і відпрацювання навиків у вправах.

Короткий зміст заняття:

Обговорення домашнього завдання в формі обміну змістом попередніх записів. Повторення прийомів активного слухання на тему, що мені допомагає і що мішає (які мої якості) виховувати мою дитину. Отримання батьками домашнього завдання, яке полягає у використанні і тренуванні прийомів активного слухання. Використати їх при обговоренні спільного заняття батьків з дітьми.

Заняття 6. Спільне з дітьми заняття.

Мета: «Знайомство з дітьми», виділення «вузьких» зон взаємодії батьків з дітьми, створення ситуацій взаємодії і співпраці.

Короткий зміст заняття:

Діти представляються і знайомлять всю групу зі своїми батьками. Проводиться делікта ігор на вербальне і невербальне спілкування. Спільно малюють. Ведучий відмічає характерний тип і особливості взаємодії на різних етапах малювання. Отримання батьками домашнього завдання. Обговорення спільного заняття. Вироблення нових ідей щодо зміни чи підкріплення моделі спілкування, яка існує в даній сім’ї.

Заняття 7. Проблеми батьків.

Мета: Навчитись способом ефективної комунікації для вирішення проблем, які можуть виникати у батьків з дитиною (проблеми батьків).

Короткий зміст заняття:

Обговорення домашнього завдання може проходити в формі обміну враженнями від спільного заняття. Практичне освоєння навиків ефективної комунікації. Знайомство з констатуючими і надихаючими висловами. Нагадування ведучим про тимчасову і постійну мову. Отримання батьками домашнього завдання полягає, у тому що б використати Я–повідомлення, констатуючі і надихаючі вислови в спілкуванні з дитиною. Записати два приклади в щоденник.

Заняття 8. Конфлікти.

Мета: Визначення способів вирішення конфліктних ситуацій, знайомство з шістьма кроками ефективного методу вирішення конфлікту (по Т. Гордону).

Короткий зміст заняття:

При обговоренні домашнього завдання, обговорюються ті складності, які виникали при формулюванні Я – повідомлень. Обмін уявленнями про поняття та характер конфлікту. Обговорення характерних для батьків конфліктів та способи їх вирішення. Також ведучий знайомить групу з шістьма кроками ефективного методу вирішення конфліктів по Томасу Гордону (додаток Е). Отримання батьками домашнього завдання. Розповісти членам своєї сім’ї про те, що дізнались на занятті, і використати на практиці власний аналіз конфліктних ситуацій. Можна також запропонувати дитині намалювати малюнок на теми «Конфлікт в нашій сім’ї» і „Щаслива сім’я”. Запитати дитину, яке покарання для неї саме страшне і яка похвала (нагорода) найбільш бажана. Записати це в щоденник.

Заняття 9. Похвала і покарання.

Мета: Знайомство з принципами використання похвали і покарання.

Короткий зміст заняття:

Обговорення домашнього завдання. Ведучий розказує про основні функції похвали і покарання. Учасники знайомляться з деякими порадами щодо похвали і покарання. Отримання батьками домашнього завдання. Провести з дитиною наступні малюнкові тести (автор цих психологічних малюнкових тестів – психологи Лонг, Вілер, Хендерсон).

Заняття 10. Трансактний підхід.

Мета: Навчитись розрізняти слідуючі стани «А»: Батько, Дитина і Дорослий, знайомство з концепцією «Свинського батька» Стейнера.

Короткий зміст заняття:

Обговорення домашнього завдання. Фантазування на тему, якими були учасники в дитинстві. Ведучий знайомить учасників групи з трьома станами «Я» і Батько, Дитина і Дорослий – і описує їх основні функції і впливи. Тренером проводиться соціодром з ціллю експериментування з дитячими его-станами.

Заняття 11. Складний випадок.

Мета: Підвищення компетентності у вирішенні складних ситуацій спілкування з дитиною, усвідомлення особистісних проблем, які блокують розуміння характеру взаємодії з іншими людьми.

Короткий зміст заняття:

Протягом заняття обговорюються декілька складних ситуацій, які представляють самі учасники тренінгу.

Заняття 12. Завершальне.

Мета: Обговорення сімейних заповідей, отримання зворотного зв’язку від учасників тренінгу, завершення роботи в групі.

Короткий зміст заняття:

Сімейні заповіді. Сімейний портрет. Обговорення попередніх занять у вигляді запитань від ведучого (відповіді даються в письмовому вигляді):

- Яка тема (заняття чи просто інформація) стала для Вас найбільш цікавою?

- Яке відкриття для себе Ви зробили в ході занять в групі?

- Які зміни, що відбулись в сім’ї, Ви б відмітили ?

- Щоб Ви хотіли додати в програму, яку тему поглибити?

Аналіз змін відносин між батьками і їхніми дітьми.

Процедура проведення:

Заняття проходять за однією, заздалегідь продуманою ведучим, схемою: обговорення домашнього завдання; інформаційна частина; корекційна частина. Основний фокус роботи спрямований на практичні та домашні завдання, теоретичні заняття є стимулом для освоєння нових ефективних дій, способів спілкування. В обговорення виконання домашнього завдання входить: розповідь кожного з учасників групи про результати виконання домашнього завдання; групове обговорення проблем, які виникали при виконанні домашнього завдання; шляхи оптимізації ситуації, що склалась, якщо це необхідно (вирішує сама мати, чи їй це зараз потрібно).

Інформаційна частина належить в основному ведучому групи, який знайомить учасників з поняттями партнерства, співпраці, прийняття, неприйняття, активного слухання, конфлікту тощо. До інформаційної частини входить також, ознайомлення з деякими дослідженнями на відповідну тему, поради психологів, педагогів, досвід інших батьків.

До корекційної частини тренінгових занять входять корекційні вправи, ігри, техніки активного слухання, психогімнастичні вправи.

На початку та в кінці тренінгу доцільно провести анкетування. Анкети містять по двадцять запитань закритого типу, хоча відповіді розширені: скоріше так, аніж ні, скоріше ні, аніж так, і так і ні.

Результати проведеної роботи можна побачити при порівнянні двох анкетувань. Вони мають вигляд якісної оцінки результатів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.008 с.)