Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття № 2.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття № 2.Слухачам пропонується проаналізувати окремі сфери соціального, економічного та політичного життя України, що передбачені Порядком денним асоціації.

Література:

1. Бакуменко В., Безносенко Д., Криворучко С., Шевченко О. Виявлення комплексу проблемами державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2006. – №1. – С.128-142.

2. Березовська І. Стратегічна мета – повноцінне членство. Правове регулювання відносин України з ЄС у світлі перспективи створення асоціації // Політика і час. – 2004. – №5. – С.66-71.

3. Бичківський О.П. Входження України в ЄС та проблеми узгодження її національного законодавства з правом ЄС і його міжнародними договорами // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.161-163.

4. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: Международные отношения, 1999. – (256 с.). – C.105-106.

5. Бондаренко І.В. Адаптація законодавства України до європейського законодавства - один із пріоритетних напрямів реформування правової системи України. // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.165-166.

6. Бураковский І. Наслідки розкришення ЄС для України // Європейський Союз та Україна. Збірник матеріалів семінару для викладачів регіональних вузів України. – Київ, 17-27 червня 2003 року. – 109 с. – С.5-14.

7. Вишняков О. Європейський Союз: дискримінаційний режим у торгівлі з Україною // Право України. – 2005. - №9. – С.128-131.

8. Гальчинський А. Нові можливості євроінтеграційної стратегії України // Політика і час. –2003. – №8. – С.3-11.

9. Грицяк І.А. Наближення права України до права Європейського Союзу як фактор надійності і ефективності державного управління // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.169-171.

10. Грищенко К. Магістральний курс України // Політика і час. – 2003. – №12. – С.3-8.

11. Данількевич М. Україна і світова організація торгівлі // Право України. – 2005.– №7. – С.41-44.

12. Дергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі // Політична думка. – 2000. – №4. – С.80-91.

13. Жюстен Н. Розширення Європейського Союзу та Україна // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.6-7.

14. Ільчук Л.В. Сучасний стан процесу наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.174-176.

15. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: Заснування та етапи становлення. Київ: Ін Юре 2001. – С.369-406.

16. Кухарская И. Украина и Европейский Союз // МЭМО. – 2005. – №1. – С.100-106.

17. Мармазов В., Піляєв І. З „дорожньої картою” на шляху до ЄС // Політика і час. – 2003. – №11. – С.31-42.

18. Мяловицька Н.А. Особливості розвитку права Європейського Союзу // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.183-184.

19. Нижник Н.Р., Лемак В.В. Конституційна реформа як спосіб адаптації правової їй до вимог євроінтеграції (досвід Чехії і Словаччини). // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.53-58.

20. Рожкова Т. Інституціональна адаптація України до європейських стандартів: актуальні завдання // Міжнародні відносини. Вісник Київського Національного Університету ім. Т.Шевченка. Випуск 23. – 2002. – С.239.

21. Саєнко В., Ярощук В. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС: виконання Копенгагенських критеріїв // Ефективність державного управління в умовах глобалізації та євро інтеграції. Мат.-ли науково-практичної конференції за міжнародною участю (29 травня 2003 року, м. Київ). – С.203-206.

22. Саченко І.П. Забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС у процесі нормотворчої діяльності // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.151-153.

23. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України, схвалена Європейською Радою 11 грудня 1999 року // www.rada.gov.ua

24. Посельський В. Європейський поступ України: дещо про особливості руху та станцію призначення // Політична думка. 2002. – №2-3. – С.78-90.

25. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2002. – 74 с.

26. Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права: поняття і система // Право України. – 2066. – №10. – С.15-19.

27. Рудяков П. Європейський Союз – Україна: еволюція підходів // Політична думка. – 2001. – №2-3. – С.87-96.

28. Рудяков П. Сучасні європейські інтеграційні проекти: мотиви, моделі, ризики, регіональний та глобальний контекст // Політична думка. – 2002. – №2-3. – С.91-107.

29. Філаткіна С. Проблемні питання, що пов’язані з адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Ефективність державного управління в умовах глобалізації та євро інтеграції. Мат.-ли науково-практичної конференції за міжнародною участю (29 травня 2003 року, м. Київ). – С.145-147.

30. Фомін С. “Європейський вибір” України без “українського вибору” ЄС // Політика і час. – 2002. – №10 – С.61-71.

31. Чернійчук В.М. Місце угод про партнерство та співробітництво в зовнішніх відносинах Європейського Союзу // Міжнародні відносини. Вісник Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка. Випуск 24. – 2002. - С.304.

32. Шнайдер К. Угода про партнерство і співробітництво (УПС) між Україною та Європейським Союзом: ідеї та реальність / Україна на шляху до Європи. За ред. Л.Гоффмана і Ф.Мьоллерс. – К.: Фенікс, 2001. – С.77-90.

33. Спільна доповідь про виконання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС // Євробюлетень. – 2003. – Травень. – С.6-7.

34. Шнайдер-Детерс В. Європейська перспектива України: повноправне членство чи добросусідство // Політична думка. – 2000. – №2. – С.72-81.

35. Шнайдер-Детерс В. До конкретизації концепції „Великої Європи” // Політична думка. – 2000. – №4. – С.70-79.

36. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС – новий етап взаємовідносин між Україною та Європейським Співтовариством // Україна на шляху європейської інтеграції. Науково-практичний збірник матеріалів. – Київ, 2000. – 238 с. – С.49-62.

37. Україна на шляху до ЄС. Передумови інтеграції: загальні питання // Україна на шляху європейської інтеграції. Науково-практичний збірник матеріалів. – Київ, 2000. – 238 с. – С.40-49.

 

Індивідуальні завдання до практичного заняття №1.

Проаналізувати сутність та значення окремих нормативно-правових актів ЄС, що передбачені Порядком денним асоціації Україна-ЄС, та зробити висновок щодо доцільності впровадження тих чи інших регламентів, директив або рішень у національне законодавство з огляду на національні інтереси України.

Практичне заняття №2. ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Навчальні та виховні цілі:

– систематизація знань щодо сучасних проблем відносин між Україною та ЄС;

– формування критичного мислення щодо перспектив вступу України до ЄС.

Очікувані результати: готовність слухачів до аналізу плюсів та мінусів європейської інтеграції України з огляду на окремі сфери соціального, економічного та політичного життя України.

Методичні вказівки

Питання №1. Критерії вступу до Європейського Союзу.

Копенгагенські критерії.

Acquis communautaire.

Критерії конвергенції

Питання №2. Визначення правових, інституційних, фінансових та інформаційно-технічних потреб європейської інтеграції України.

Інституційне забезпечення процесу адаптації законодавства України до стандартів ЄС.

Проблеми адаптації законодавства України до стандартів законодавства ЄС, забезпечення прав людини.

Здійснення експертизи проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis communautaire.

Виконання Плану дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Література:

1. Березевська І. Стратегічна мета – повноцінне членство. Правове регулювання відносин України з ЄС у світлі перспективи створення асоціації // Політика і час. – 2004. – №5. – С.66-71.

2. Бичківський О.П. Входження України в ЄС та проблеми узгодження її національного законодавства з правом ЄС і його міжнародними договорами // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.161-163.

3. Грицяк І.А. Наближення права України до права Європейського Союзу як фактор надійності і ефективності державного управління // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.169-171.

4. Ільчук Л.В. Сучасний стан процесу наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.174-176.

5. Рожкова Т. Інституціональна адаптація України до європейських стандартів: актуальні завдання // Міжнародні відносини. Вісник Київського Національного Університету ім. Т.Шевченка. Випуск 23. – 2002. – С.239.

6. Саченко І.П. Забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС у процесі нормотворчої діяльності // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. Мат.-ли наук.-практ. конф. за міжн. участю. 29 травня 2002 року, м.Київ. Т.1. – С.151-153.

7. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2002. – 74 с.

8. Чернійчук В.М. Місце угод про партнерство та співробітництво в зовнішніх відносинах Європейського Союзу // Міжнародні відносини. Вісник Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка. Випуск 24. – 2002. - С.304.

9. Спільна доповідь про виконання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС // Євробюлетень. – 2003. – Травень. – С.6-7.

10. Шнайдер-Детерс В. Європейська перспектива України: повноправне членство чи добросусідство // Політична думка. – 2000. – №2. – С.72-81.

11. Шнайдер-Детерс В. До конкретизації концепції „Великої Європи” // Політична думка. – 2000. – №4. – С.70-79.

12. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС – новий етап взаємовідносин між Україною та Європейським Співтовариством // Україна на шляху європейської інтеграції. Науково-практичний збірник матеріалів. – Київ, 2000. – 238 с. – С.49-62.

13. Україна на шляху до ЄС. Передумови інтеграції: загальні питання // Україна на шляху європейської інтеграції. Науково-практичний збірник матеріалів. – Київ, 2000. – 238 с. – С.40-49.

Практичне заняття №3. Актуальні проблеми відносин між Україною та НАТО.

Форма проведення – тренінг(основний метод активізації навчальної діяльності слухачів – аналіз практичної ситуації).

Мета: удосконалення навичок підготовки аналітичної записки відповідно до процесуальних вимог вищеназваної діяльності.

Навчальні цілі:

– систематизація знань щодо сутності НАТО та характеру виконуваних цією організацією завдань;

– удосконалення умінь проводити аналіз спільних документів. що були підписані між Україною та НАТО;

– розвиток вміння акумулювати знання з інших дисциплін для вирішення завдання і працювати в команді.

Очікувані результати: аналітична записка

Методичні вказівки:

Тренінг - це вид групового та індивідуального навчання. Особливість тренінгу в тому, що його учасники вчаться, виконуючи практичні завдання. Головна відмітна риса тренінгу - моделювання та вирішення практичних завдань.

Питання щодо підготовки до тренінгу

1. Трансформація НАТО: перехід з військових до політичних пріоритетів.

2. Історія відносин між Україною та НАТО. Програма НАТО “Партнерство заради миру”.

3. Головні фактори, які впливають на характер відносин між Україною та НАТО сьогодні.

4. Україна – НАТО: перспективи співробітництва.

 

Література

1. Авраменко О. Про що мовчить воєнна доктрина України? Міжнародно-правове співробітництво збройних сил як нормативно-правова проблема // Людина і політика. – 2003. – №2 (26). – С.118-123.

2. Воєнна доктрина України. Затверджена Указом Президента України від 15 червня 2004 року №648/2004 (із змінами, внесеними Указом Президента України від 15 липня 2004 року №800/2004).

3. Гречанінов В. Україна йде в НАТО // Політика і час. – 2002. – №8 – С.3-9.

4. Камінник Є. На терезах європейської стабільності. До питання про розширення НАТО на Схід // Політика і час. – 1996. – №2. – С.22-28.

5. Келин А. Спокойно негативное отношение к расширению НАТО // Международная жизнь. – 2003. - №12. – С.10-22.

6. Мовчан М. Україна – НАТО: проблеми та перспективи // Нова політика. – 2001. – №3. – С.26-28.

7. Палій О. Євроатлантичні перспективи України десять років потому // Людина і політика. – 2003. – №6 (30). – С.22-33.

8. Про Стратегію України щодо Організації Північноатлантичного договору (НАТО) // Політика і час. – 2002. – №9 – С.84-86.

9. Робертсон Дж. Ядро коалиции составляют НАТО и Россия // Международная жизнь. – 2003. - №1. – С.47-51.

10. Руснак І. У процесі воєнної реформи. Стратегічні завдання поступової інтеграції України в НАТО: практичний вимір // Політика і час. – 2003. - №11. – С.9-13.

11. Самуйлов С.М. США и НАТО: противоречия в Афганистане // США – Канада. - №11 (431) 2005. – С.39-54.

12. Уткин А.И. США – ЕС: два полюса, два взгляда // США - Канада. – 7 (427). – 2005. – С.26-44.

13. Черноусенко О.І. Партнерство Україна – НАТО: еволюція розвитку // Політика і час. – 2003. - №10. – С.3-8.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.021 с.)