ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ MIANOWNIKМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ MIANOWNIK 

liczba pojedyńcza единственное число

ten dobry Polak, student, pan, nauczyciel, ołówek, kraj, dom

to dobre dziecko, okno, morze, zdjęcie, muzeum, imię

ta dobra siostra, stolica, wyspa, pani

 

liczba mnoga множественное число

ci dobrzy Polacy, nauczyciele, studenci, panowie

te dobre ołówki, kraje, domy

te dobre okna, dzieci, morza, imiona, zdjęcia, muzea

te dobre siostry, stolice, wyspy, panie

 

В именительном падеже у существительных мужского рода единственного числа встречаются суффиксы-ek, -el, -ec, - eń , у которых в косвенных падежах будет всегда беглым:

Janek – Jank_, palec – palc_, marzec – marc_ .

В именительном падеже мужского рода множественного числа возможны параллельные окончания -i -y, -y-i, -e, -owie. После буквk, g всегда будет окончаниеi :ptak - ptaki, pociąg - pociągi.

У нелично-мужских существительных во множественном числе мы видим окончание :fonem - fonemy, dąb - dęby, gmach - gmachy.

У лично-мужских существительных с основой на твердый согласный и ch всегда имется окончание-i,усуществительных с основой наk, g, rмы видим окончание, к тому же мы наблюдаем чередование согласных основыk : c, g : dz, ch : ś:

Czech - Czesi, chemik - chemicy, filolog - filolodzy, - doktor - doktorzy, chłop - chłopi.

У существительных мягкой разновидности мужского рода независимо от начения будет окончание : hotel - hotele, nauczyciel – nauczyciele. Но лично-мужские существительные с суффиксами -ес, -саимеют окончание -у: sportowiec - sportowcy, radca - radcy .

Окончание -owieвсегда ставится у существительных, обозначающих родственные отношения, личные имена и фамилии, должности, профессии и национальности: syn - synowie, Fin -Finowie, starosta - starostowie,

Moniuszko - Moniuszkowie,

Но иногда могут быть и параллельные формы: profesorowie - profesorzy.

У существительных женского рода в именительном падеже множественного числа мы видим два вида окончаний:

- у твёрдого типа окончания -yiпосле буквk, g:

głowa - głowy, mucha - muchy, książka - książki, droga - drogi.

- у мягкой разновидности - окончание -е без изменений в основе:

babcia - babcie, ziemia - ziemie, pani - panie.

 

Прочитайте текст, назовите род и число существительных. Proszę przeczytać tekst i nazwać liczbę rzeczowników.

1. Cześć! To ja!

 

Cześć! To ja jestem. Nazywam się Ewa. To jest moje miasto. Nazywa się Poznań. To jest moja rodzina - moja matka, mój ojciec, moja siostra i moja babcia. Ta ulica nazywa się Prosta. To jest dom numer dziewięć. Obok domu jest kiosk. Są tam gazety, ołówki, znaczki. Niedaleko jest sklep. Jest tam mleko,chleb, ciastka i inne produkty.

 

Словарик: Słowniczek:

Miasto n город, dziewięć девять, obok domu рядом с домом, ołówki карандаши, znaczki марки, sklep магазин, ciastka пирожные

Глагол nazywać się - “именоваться, называться”

1. (ja) nazywam się 1. (my) nazywamy się

2. (ty) nazywasz się 2. (wy) nazywacie się

3. (on, ona) nazywa się I 3. (oni, one) nazywają się

 

Jak nazywasz się? Jak nazywa się twoja siostra? Jak nazywają się twoje siostry? Jak nazywa się twój ojciec?

Dialog:

- Dzień dobry! Jak się pan nazywa? Здравствуйте! Как Васзовут?

- Dzień dobry! Nazywam się Marcin. Здравствуйте! Меня зовут Мартин.

- A ja nazywam się Paweł Mickiewicz. А меня зовут Павел Мицкевич.

- Bardzo mi miło. Мне очень приятно.

 

 

Упражнения: Ćwiczenia:

 

1. Дополните диалоги, используя слова в скобках: Proszę dopełnić dialogi, wykorzystując słowa w nawiasach.

 

Kto to jest? (Polak, Francuz, Hiszpan, nauczyciel,

To jest ...... student, kolega, Adam Wolski, Filip Dler,

Jak on (ona) się nazywa? Luis Serrano, Kubanka, Polka, studentka,

On (ona) się nazywa ...... nauczycielka, koleżanka, Elsa Martinez, Anna Wolska, Monika Bielska

 

2. Ответьте на вопросы: Proszę odpowiedzieć na pytania:

 

Jak się ta pani nazywa? .......................................... Anna Kowalska.

Jak nazywa się ta pani? .......................................... Potocka.

Jak nazywa się ten pan? .......................................... Jan Nowicki.

Jak się pan nazywa? ................................................ Nowak.

 

 

Запомните: Pamiętajcie:

oni - употребляется для обозначения мужчин

oneупотребляется для обознчения женщин, детей, животных и предметов

 

To są kobiety. Jak się one nazywają? To są dzieci. Jak się one nazywają?

To są zwierzęta. Jak się one nazywają? To są przedmioty. Jak się one nazywają?

 

 

2. Ответьте: Proszę odpowiedzieć:

 

To są twoje koleżanki? Jak się ................................................................

Czy to są państwa dzieci? Jak się ............................................................

To są pana koledzy? Jak się ....................................................................

Czy to jest twoja koleżanka? Jak się ..........................................................

To są pani sąsiadki? Jak się .................................................................

Czy to są państwa synowie? Jak się ..........................................................

Czy to są twoje książki? Jak się ..................................................................

УРОК 6

 

ВІНАВАЛЬНЫ СКЛОН BIERNIK

Некоторые глаголы в польском языке употребляются с винительным падежом. К таким глаголам относятся: mieć - иметь, znać - знать, czekać (na)- ждать, lubić - любить, jeść - есть, pićпить и многие другие.

Конструкция “у меня есть, я имею” в польском языке выражается глаголом “mieć”:

1.mam 1. mamy Masz matkę? Mam siostrę. Ma dobrą kawę.

2. masz 2. macie Macie bilety? Mają pieniądze. Mam dom. Masz

3. ma 3. mają brata? Ma stary samochód. Nie ma nic.

 

Глаголы znać знать, czekać (na) ждать, lubić любить, jeść есть, pić пить, chcieć хотеть спрягаются следующим образом:

 

1. znam czekam (na) lubię jem piję chcę

2. znasz czekasz (na) lubisz jesz pijesz chcesz

3. zna czeka (na) lubi je pije chce

 

1. znamy czekamy (na) lubimy jemy pijemy chcemy

2. znacie czekacie (na) lubicie jecie pijecie chcecie

3. znają czekają (na) lubią jedzą piją chcą

 

В винительном падеже у основных групп существительных существуют следующие формы:

Единственное число

Znam ten mój dobry kraj, ten twój stary sklep,

ten twój nowy student, dobry lekarz

ta twoja dobra studentka, ta moja wielka rodzina,

to twoje małe dziecko, to moje stare miasto

M tenj dobrykraj, ten twój stary sklep

Tego twojego nowego studenta, dobrego lekarza

F twoją dobrąstudentkę, mojąwielkąrodzinę

N to twoje małe dziecko, to moje stare miasto

 

Множественное число

Lubię Te moje dobre kraje, te twoje stare sklepy

Te twoje nowe studenci, dobre lekarze,

te twoje studentki, te wielkie rodziny

nasze dobre dzieci, te moje stare miasta

M. temoje dobre kraje, te twoje stare sklepy

M tych twoich nowych studentów, dobrych lekarzy

F te twoje studentki, te moje nowe rodziny

N te nasze dobre dzieci, te moje stare miasta

 

Znasz tego pana? Którego? Tego! Znasz tę studentkę? Którą? Tę......

Czekasz na lekarza? Nie, czekam na pielęgniarkę. Na kogo pan czeka?

Jesz rybę? Jem. Co pijesz? Herbatę. Co chcesz? Chcę kiełbasę i sałatę.

Co lubisz? Lubię kawę, mleko, musztardę. Kogo lubisz? Lubię matkę, siostrę, swoją dziewczynę i moją babcię.

 

 

JAK MASZ NA IMIĘ ? Как тебя зовут?

1. -Jak masz na imię? 2. - Jak pani ma na imię?

- Mam na imię Krystyna. - Mam na imię Basia.

- A jak ty masz na imię? - A pan? Jak pan ma na imię?

- Mam na imię Jerzy. - Ja mam na imię Wiesław.

 

3. - Jak mają na imię państwa dzieci?

- Córka ma na imię Agnieszka, a syn Paweł.

 

 

Упражнения: Ćwiczenia:

 

1. Вставьте нужную форму глагола “mieć”: Proszę wstawić potrzebną formę czasownika „mieć”:

 

Jak masz na imię? ...........................................- Robert.

Jak pani ma na imię? .......................................- Helena.

Jak ........................................państwa dzieci? - Monika, Marysia i Staszek.

Jak ....................................... pani rodzice? - Małgorzata i Józef.

Jak ........................................na imię? - Tomek. A ty?

Jak ....................................... pani Kowalska? - Elżbieta.

 

 

2. Скажите и напишите по-польски: Proszę powiedzieć i napisać po polsku:

 

Как вас зовут?

(к женщине) ........................................................................

(к мужчине).....................................................................

(к детям) ........................................................................

(к женщинам) ......................................................................... (panie)

(к мужчинам)..................................................................... (panowie)

(к семье)..........................................................................

 

3. Напишите окончания: Proszę napisać końcówki:

 

- Czy masz rodzieństwo? - Tak, mam jedn_ siostr_ .

- Czy pani ma rodzin_ ? - Tak, mam męż_ i jedn_ córk_ .

- Czy pan ma rodzieństwo? - Tak, mam jedn___ brat_ i jedn_ siostr_ .

- Czy ma pan rodzin_ ? - Tak, mam żon_ i dziecko.

- Czy pani Jankowska ma rodzin_ ? - Tak, ma matk_ i ojc_ .

 

4. Ответьте на вопросы: Proszę odpowiedzieć na pytania::

 

Kogo masz ? (ojciec)..................................................................................

Kogo ma pani Kowalska? (mąż).................................................................

Kogo ma pan Kowalski? (żona)....................................................................

Kogo państwo mają? (dzieci i babcia) .........................................................

Kogo mają państwo Lipscy? (rodzina) ........................................................

Co ma Marysia? (książka). ........................................................................

 

5. Скажите и напишите по-польски: Proszę powiedzieć i napisać po polsku:

 

У нее семья – муж и дети. ..........................................................................

У него есть жена. ........................................................................................

У меня есть родители – отец и мать . ........................................................

У тебя есть брат и сестра? ........................................................................

У него есть семья? .....................................................................................

У вас есть дети?( к семье) .................................................................

У Вас есть жена? ...................................................................................

У тебя есть родители? ...............................................................................

6. Найдите15 слов: Proszę znaleźć 15 słów:

 

Z E R W D O M Ą Ż B

L R O D Z I N A B Z „Człowiek”

O O D Z I A D E K C

J D Z I E C K O O H

C Z E E W A B A B Ł

Z I Ń C C Ó R K I O

Z C S I Z P A N E P

Z E T S Y N T B T A

N B W B N Z S Z A K

A A O B A B C I A PПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.016 с.)