Склонение составных числительныхМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Склонение составных числительныхЖенско-вещные лично-мужские

M. jedenaście wołów, jabłek jedenastu sportowców

D. jedenastuwołów, jabłek jedenastusportowców

C. jedenastu wołom, jabłkom jedenastusportowcom

B. jedenaściewołów, jabłek jedenastusportowców

N. jedenastu,-oma wołami, jabłkamijedenastu, -oma sportowcami

Msc. jedenastu wołach, jabłkachjedenastu sportowcach

 

M. dwanaście wioślarek, piórdwunastu traktorystów

D. dwunastu wioślarek, piór dwunastu traktorystów

C. dwunastuwioślarkom, pióromdwunastu traktorystów

B. dwanaście wioślarek, piórdwunastu traktorystów

N. dwunastu,-oma wioślarkami, pióramidwunastu, -oma traktorystami

Msc. dwunastu wioślarkach, piórachdwunastu traktorystów

 

Все числительные до 99 склоняются по образцу склонения числительного dwadzieście.

M. dwadzieścia maszyn, słowików dwudziestu rybaków

D. dwudziestumaszyn, słowików dwudziesturybaków

C. dwudziestumaszynom, słowikom dwudziestu rybakom

B. dwadzieścia maszyn, słowikom dwudziestu rybaków

N. dwudziestu, -oma maszynami, słowikami dwudziestu, -oma rybakami

Msc. dwudziestu maszynach, słowikach dwudziesturybakach

 

Ćwiczenia:

 

1. Proszę napisać liczebniki z nawiasów w odpowiedniej formie.

 

Kiedy skończyłam (16 rok), wstąpiłam do szkoły wyższej. (16 dzieci) z naszej dzielnicy wyjechało na wycieczkę do Polski. Wanda skończyła (18 rok), a jej starsza sostra - (20 rok). Nowy kostium kosztuje (210 złotych) . Jasia mieszka na (11 piętro) nowego bloku. W sali ambasady powieszono (16 portret) wielkich pisarzy i uczonych Polski.

 

 

2. Proszę napisać słowami liczby od 11 do 20 i od 20 do 30.

 

 

Склонение числительного sto

 

M. sto bohaterek stu żołnierzy

D. stu bohaterek stu żołnierzy

C. stu bohaterkom stu żołnierzom

B. sto bohaterek stu żołnierzy

N. stu bohaterkami stu żołnierzami

Msc. stu bohaterkach stu żołnierzach

 

 

Ćwiczenia:

 

1. Proszę przepisać zdania, zastępując cyfry odpowiednimi liczebnikami.

 

Na wydziale jest 185 dziewcząt. 25 studentek uczy się języka polskiego. 3 razy dziennie zażywam lekarstwo. Każda sprzątaczka jest odpowiedzialna za 1 katedrę. W pomieszczeniu katedry jest 2 szafy, 4 biurka i 5 albo 7 krzeseł.

 

 

2. Proszę wstawić liczebniki jeden, jedna, jedno:

Był jednego razu .... król a miał trzy córki. Miałam ......... przyjaciela, który emigrovał do Kanady. Spotkałem się z ........ Japonką. Poszedłem k.........nauczycieli a poprosiłem o pomoc. Słyszałam o ......... mężczyźnie, który przeżył wybuch. Jest samotna a ma ...... dziecko. Słyszałam o ..... podobnej hawarii samochodowej. Miała to dziecko z ........ cudzoziemcem. Mieliśmy ..... syna a ten emigrovał do Australii.

 

 

3. Proszę z nawiasów wypisać liczebniki w potrzebnych formach:

 

Bez (dwaj mężczyźni, dwa rubli, trzy złote, dwa tygodnie, cztery

ostatnie strony, dwadzieścia groszy, pięć sportowców, czterdzieści

dwie dziewczyny)

W ciągu (dwa tygodnie, dwa roky, dwa dziecka, pięć minut, cześć godzin)

K (dwa duże samochody, dwie sypialni, trzech poetów, cztery

kobiety, pięć czeskich turystów, siedem nowych studentek)

 

 

4. Proszę napisać słowami: 645, 916, 813, 172, 18, 704, 258, 360, 59

 

 

5. Proszę przetłumaczyć na język polski:

 

о двадцати девяти студентах, без тридцати одной розы, к пятидесяти шести килограммам, с восьмьюстами девяносто семью книгами, ради сорока двух рублей, о тридцати одном мальчике, из пятидесяти двух комнат, у меня нет трёхсот двенадцати злотых, с тремя платьями, , без четырёх видов, в одном платье, четырьмя дочерями

 

 

6. Proszę z nawiasów wypisać liczebniki w potrzebnych formach:

 

Za (9)........................... górami, za (3) .......................... dolinami, (4) ............................. morzami a (2) ........................... jeziorami, (6) ................... skałami i (8) .......................... osiedlami, za (5) ......................... rzekami i (7) ........................... ogródami żył król z (3)......................... córkami. Ciągle im nie mógł znaleźć narzeczonych. Kiedy którykolwiek książe k tym (9) ....................... górám, (3) ........................ dolinam, (4) .......................... morzam, (2) ......................... jezioram, (6) ........................ skałam, (8) ............................ osiedlam, (5) ............................ rzekam a (7) ....................... ogrodam przyjeżdzał, natychmiast z tych (9) .......................... gór, (3) ......................... dolin, (8) ...................... osiedli, (5) ........................ rzek i (7) ......................... odrodów wyleciał zły smok i księcia zjadł.. Bardzo szybko o (9) ........................... górach, (3) .................. dolinach, (4) ........................ morzach a (2) ...................... jeziorach, (6) ..................... skałach, (8) ........................ osiedlach, (5) .............................. rzekach i (7)........................ ogrodach mówiono że nikt nie może k księżniczkam dotrzeć. Tak bardzo smutno się to skończyło. A państwo za to otrzymało dobre ćwiczenie z liczebników.

Склонение числительного pięćset

 

M. pięćset robotnic, miejsc pięciuset uczniów

D. pięciuset robotnic, kaczek pięciuset uczniów

C. pięciuset robotnicom, kaczkom pięciuset uczniom

B. pięćset robotnic, kaczek pięciuset uczniów

N. pięciuset robotnicami, kaczkami pięciuset uczniami

Msc. pięćset robotnicach, kaczkach tysiącem dziewięciuset czterdziestoma pięcioma książkami

 

 

Числительные sześćset, siedemset, osiemset, dziewięćset склоняются так же, как и числительное pięćset.

Числительное tysiąc склоняется так же, как и числительное pieniądz, miesiąc. Числительное milion склоняется так же, как и существительное bulion. Все остальные числительные склоняются по следующему образцу:

 

M. tysiąc dziewięćset czterdzieści pięć książek

tysiąc dziewięćset czterdziestu pięciu robotników

D. tysiąca dziewięciuset czterdziestu pięciu książek,

tysiąca dziewięciuset czterdziestu pięciu robotników

C. tysiącowi dziewięciuset czterdziestu pięciu ksióżkom,

tysiącowi dziewięciuset czterdziestu pięciu robotnikom

B. tysiąc dziewięćset czterdzieści pięć książek

tysiąc dziewięciuset czterdziestu pięciu robotników

N. tysiącem dziewięciuset czterdziestoma pięcioma książkami

tysiącem dziewięciuset czterdziestoma pięcioma robotnikami

Msc. tysiącu dziewięciuset czterdziestu pięciu książkach

tysiącu dziewięciuset czterdziestu pięciu robotnikach

 

Если в состав числительного входит более трех выражений, они могут склоняться двояко: или склоняюится все части, или только десятки и единицы. Например:

N. tysiąc pięćset dwudziestu pięciu (dwudziestoma pięcioma) osobami

 

Ćwiczenia:

 

1. Proszę przepisać zdania, zastępując cyfry odpowiednimi liczebnikami. Proszę wymienić przez przypadki.

1457, 1714, 1998, 1886, 2003, 1639, 1952, 1980, 1512, 27 634, 18 225

 

 

2. Proszę napisać liczebniki i rzeczowniki z nawiasów w odpowiedniej formie:

 

Publiczność nagrodziła oklaskami (200 student), którzy brali udział w koncercie. Jeden z studentów obliczył, że do ukończenia roku szkolnego zostało (89 dzień). Widownia teatralna jest obliczona na (800 osoba). Czy umiesz liczyć do (1000)? W konferencji wzięło udział (520 uczestnik). Odległość między budynkami wynosi (641 metr).

 

 

Собирательное числительное oboje/obydwoje

cовпадает с собирательным числительным dwoje:

 

M. oboje obydwoje.

D. obojga

C. obydwojgu

B. oboje obydwoje

N. obojgiem

Msc. obydwojgu

 

 

1. Wstawić potrzebną formę oboje/obydwoje i użyć potrzebnych rzeczowników:

Wzór: Jadę tam z obojgiem/obydwojgiem teściów (teściowie)

 

______________ (państwo) zalecam dużo ruchu na świeżym powietrzu. Dzieci przygotowały prezenty dla _______________ (dziadkowie). Prawdopodobnie _______________ (państwo) zostaną dziś przyjęci. Wybieramy się tam z _________________ (Górscy). _______________(teściowie) dobrze się powodzi.

 

 

Сравните с употреблением числительного oba/obydwaj:

 

Do teatru pójdą też oba/obydwaj leszczyńscy.

Oba/obydwaj Górscy siedzą w ostatnim rzędzie.

Gdy wrócili, oba/obydwaj zabrali się do roboty.

Obie/obydwie te sztuki widziałam w rakowie.

Chciałyśmy obie/obydwie pochodzić trochę nad Wislą.

Mieszkałam w obu/obydwu miastach.

Potrzebuję obu/obydwu artykułów.

Przywitał się z obiema/obydwiema paniami.

Zaliczenie 3 rok sprawa celna lato

1. Proszę wstawić potrzebne formy liczebników:

Możemy polegać zaledwie na (kim? – ośmioro ludzi). Poszli w góry z (dwoje turystów). Ten pokój jest za mały dla (pięcioro dzieci). Owszem, słyszałam o jej (dziesięcioro wnuków). Dom jest prawie gotowy, ale brak (troje drzwi). Najserdeczniejsze pozdrowienia od (oboje Zalewscy). Widzę (dwa) mężczyzn.

Pomagamy (kilkanaście) ludziom. Przyszło (kilkanaście) mężczyzn.

 

Papiery leżały razem z (1945) książkami. Gazety pisały o (1936) robotnikach.

Pieniądze dali (25) rybakom. Jestem zadowolony (dwie) córkami.

Nie może tam jechać bez (41) książek. W ciągu (6 godzin) byłem w domu.

 

 

2. Wstawić zaimki z nawiasów:

 

Rodzice troszczą się o (ja). Idę z (ty). Bez (ty) nie mogę żyć. Widze dzieci; widzisz (one)?

 

 

3. Proszę napisać w języku polskim:

 

самый красивый, лучше всех, самый старый, умнее меня, выше брата, толще тещи, на три года старше, самый узкий, хуже Мартина, меньше меня

У меня сумка без ручек. Я купила кольцо с красивым камнем. Марек не любит козлят. Что ты будешь делать с птенцом?

 

ГЛАГОЛЫ

 

1.ПЕРЕХОДНЫЕ И НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ.

ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ.

Польскому глаголу свойственны грамматические категории вида, залога, наклонения, времени, лица и числа, а некоторым формам также категории рода, падежа и категория мужского лица. Глагольное изменение – это спрягаемые формы, содержащие значения лица, числа, времени, наклонения и залога, это так называемые личные формы глагола.

 

В польском языке, как и в русском, существуют переходные и непереходные глаголы. Переходны глаголы образуют формы страдательного причастия и имеют сильное управление (управляют, как правило, винительным падежом, реже - родительным):

Kochać kogo – co, kochany любить кого,что, любимый bronić klogo, czego – broniony защищать кого, что , защищаемый

От переходных глаголов образуются возвратные глаголы с помощью энклетической форму возвратного местоимения się :

myć – myć się

Большую часть непереходных глаголов составляют возвратные глаголы с возвратной частицей się. Некоторые глаголы с возвратной частицей się не имеют переходного значения:

śmiać się смеяться, bać się бояться, starać się стараться,

przysłuchiwać się прислушиваться.

Глаголы такого типа не бывают возвратными.

 

Возвратные глаголы могут обозначать взаимное действие: Moi bracia bardzo się kochają. Мои братья любят друг друга.

Местоимение się может стоять в предложении не только после глагола, но и перед ним:

Jutro się nie zobaczymy.

Польские возвратные глаголы не всегда соответствуют возвратным русским глаголам:

Wracać возвращаться, korespondować переписываться, dążyć стремиться, spóźnić się опоздать, denerwować się нервничать

 

2. СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ

 

ПЕРВОЕ СПРЯЖЕНИЕ

К первому спряжению относятся все глаголы с инфинитивом, основа которого заканчивается на согласный, напр. nieść нести, móc мочь, umrzeć умереть, trzeć тереть а среди глаголов с основой на гласный :

а) все глаголы на –ować: pracować работать,

б) все глаголы на –ąć, -nąć: dąć дуть, ciągnąć тянуть

в) все односложные глаголы на –ić,-yć –uć: pić пить, żyć жить, psuć портить

г) часть глаголов на –ać: brać брать, zostać стать, остаться,, pisać писать

д) часть глаголов на –eć: bieleć белеть, istnieć существовать

pisać pracować rwać gryźć moc

писать работать рвать грызть мочь

единственное число

1. piszę pracuję rwę gryzę mogę

2. piszesz pracujesz rwiesz gryziesz możesz

3. pisze pracuje rwie gryzie może

 

множественное число

1. piszemy pracujemy rwiemy gryziemy możemy

2. piszecie pracujecie rwiecie gryziecie możecie

3. piszą pracują rwą gryzą mogą

 

В основе настоящего времени у глаголов 1 спряжения наблюдается чередование согласных и гласных:

 

Чередования основа наст. времени инфинитив примеры

1 л.ед.ч . – 3 л.ед.ч.

s-ć pasę - pasie-ść paść пасти

s-ś o-e niosę – niesie -ść nieść нести

z-ź gryzę – gryzie -źć gryźć грызть

z-ź o-e wiozę – wiezie -źć wieźć везти

d-dź idę – idzie -ść iść идти

d-dź o-e wiodę – wiedzie -ść wieść вести

d-dź a-e jadę –jedzie -ać jechać ехать

g-ż mogę – może -c moc мочь

r-rz umrę – umrze -rzeć umrzeć умереть

r-rz o-e biorę – bierze -c biec бежать

n-ń ciągnę – ciągnie -nąć ciągnąć тянуть

Особенностью 1 спряжения является:

а) гласный –е перед окончанием 2-го и 3-го лица единственного числа и 1-го и 2-го лица множественного числа

б) окончание –ę в 1-м лице единственного числа

 

Упражнения: Ćwiczenia:

 

1. Впишите соответствующие личные формы глаголов: Wpisz odpowiedne formy osobowe czasowników: jechać, iść, pić, żyć, brać, zostać:

 

(Ja) ................ do stolicy. Jola ................. ze szkoły. Rolnicy .............. na pole. (Ty) .................... na rowerze? Dlaczego (ty) ................ kawę?

Babcia ................. tylko mleko. My .................. dobrze. Ptaki ............... wodę z rzeki. Oni ...................... twoje pieniędzy! Nigdy nie (ja) .............................. psa na wakacje. Moje koleżanki ........................ w domu. My............................. do Krakowa. Chłopcy, czy ................... na pocztę? Marku, gdzie ......................... ? Ludzie często .................. nad morze. Nasza rodzina ....................... w Warszawie. Do szkoły ………………… razem.

 

 

2. Напишите данные глаголы в 1, 2, и 3 лице: Napisz podane czasowniki w 1,2 i 3 osobie:

pracować pracuję pracujesz pracuje

сzęstować угощать ....................................................................................

spacerować гулять ....................................................................................

pilnować стеречь .......................................................................................

murować муровать.....................................................................................

zmarnować потерять..................................................................................

роsmarować помазать ................................................................................

 

 

3. Составьте предложения с глаголами: Ułoż zdania z czasownikami:

zatrzymuję się задерживается, znajdujemy się находимся, studiujemy изучаем, zachwycają się восторгаются, maluję рисую

 

 

4. Проспрягайте: Proszę odmieniać:

 

Przychodzę i idę do audytorium. Piszę, że nie piję kawy. Niosę swoje rzeczy.

 

 

5. Переведите на польский язык: proszę przetłumaczyć na język polski:

Я иду к твоей подруге. Девушки не могут пойти в кино. Пани Мицкевич, Вы идёте в магазин? А Ваши дочери пойдут в кафе? Женщины часто угощают дедушку конфетами. Куда ты идёшь?

ВТОРОЕ СПРЯЖЕНИЕ

 

Ко второму спряжению относятся:

а) все двусложные глаголы на –ić, -yć: robić, tworzyć, życzyć

б) часть глаголов на –ać: stać, spać

в) часть глаголов на –eć: widzieć, słyszeć

 

lubić spać słyszeć prosić

любить спать слышать просить

единственное число

1. lubię śpię słyszę proszę

2. lubisz śpisz słyszysz prosisz

3. lubi śpi słyszy prosi

 

множественное число

1. lubimy śpimy słyszymy prosimy

2. lubicie śpicie słyszycie prosicie

3. lubią śpią słyszą proszą

 

Особенностью второго спряжения в целом является:

а) тематический гласный –i, -y как примета спряжения

б) форма 1 лица ед. числа имеет окончание –ę

в) в основном глаголы второго спряжения – это глаголы с основами на мягкие губные согласные, на l и твёрдые шипящие sz, rz (ż), cz :

lubię –lubisz, tworzę – tworzysz

Некоторые глаголы имеют в основе чередование согласных:

 

Чередование основа инфинитив примеры

sz-ś proszę – prosi (s)- ić prosić просить

ż-ź grożę – grozi (z) –ić grozić грозить

dz- dź chodzę – chodzi (dz) –ić chodzić ходить

widzę – widzi (dz)- eć widzieć видеть

c-ć płacę – płaci (c) –ić płacić платить

żdż- źdź jeżdżę- jeździ (źdz)- ić jeździć ездить

szcz- ść czyszczę –czyści (śc)- ić czyścić чистить

Упражнения. Ćwiczenia.

1. Проспрягайте: Proszę odmienić:

 

Leżę i nic nie mówię. Chodzę i proszę o jedzenie. Śpię i nic nie słyszę.

Siedzę i czytam. Rozmawiam, ale nie pytam.

 

 

2. Поставьте во множественном числе: Proszę przerobić na liczbę

mnogą:

 

Jacek czyta i tłumaczy. Czy dobrze mówisz po polsku? Mówię źle po angielsku. Dlaczego tu stoisz? Co on robi? Czy ona odpowiada na każde pytanie? On świetnie tłumaczy.

 

 

3. Закончите по образцу: Proszę dokończyć zdania według wzoru:

Chodzę powoli i ona chodzi powoli.

 

Chodzę po pokoju i on.................................. . My mówimy po polsku i oni .............................. . My smażymy rybę i one .................................... . Prosisz o odpoczynek i ona .................................. . Chodzimy do kina i wy................................... . Stoję przed kioskiem i on ................................. .

Odpowiadam na pytanie i ty ........................................... .

 

 

4. Используйте в предложениях соответствующие формы глаголов: Proszę użyć odpowiednich form czasowników.

 

Jak ty pięknie (mówić) po polsku. Widzę, że coś tam (płynąć). Tutaj budowlani (wznosić) nową szkołę. Jak (sądzić, wy), czy uda się nam ta wycieczka? Czy (przetłumaczyć, ty) ten list z języka angielskiego? Czy już (robić, ty) obiad? Dzieci (prosić) o cukierek. Ptaki w lesie nie (spać). Dziewczyny nie (lubić) głupich chłopców. Ja bardzo (lubić) lody czekoladowe.

 

 

5. Дополните табличку по образцу: Proszę uzipełnić tabełkę według wzoru:

widzieć widzę widzą

lecieć ......................... ............................

nienawidzieć ......................... ............................

mówić ........................ ............................

kupić ........................ ............................

płacić ........................ ............................

postawić ........................ ...........................

ТРЕТЬЕ СПРЯЖЕНИЕ

 

По третьему спряжению спрягаются все глаголы на –ać типа czytać и глагол mieć.

Для данного спряжения типично:

а) гласный основы –а, который есть во всех формах перед окончанием

б) окончание 1 лица ед. числа –m : czytam, mam

в) в 3 лице множественного числа к гласным –а,-e прибавляется согласный j: czytają, mają, rozumieją

г) отсутствие чередований в основе. Исключение составляет глагол dać дать , у которого в 3-м лице мн. ч. появляется dz: dadzą

К третьему спряжению относятся несколько глаголов на –eć: umieć, rozumieć, śmieć.

 

единственное число множественное число

1. czytam mam 1. czytamy mamy

2. czytasz masz 2. czytacie macie

3. czyta ma 3. czytają mają

 

Упражнения: Ćwiczenia.

1. Поставьте нужные формы глаголов: Proszę podać odpowiedne formy czasowników.

Dlaczego ty nie (czytać) gazetę? Nie (ja, umieć) tańczyć. Jola dobrze (śpiewać). Często ja (słuchać) muzyki symfonicznej. Dlaczego ty (pytać) o drogę tę staruszkę? Czy ty mnie (kochać)? Dzieci (grać) na podłodze.

 

2. Проспрягайте: Proszę odmienić:

 

Biegam i skakam. Słucham muzyki i śpiewam. Spotykam z Moniką. Pływam w ciepłej wodzie. Ufam Tobie, Panie. Gram w piłkę nożną.

 

 

ЧЕТВЁРТОЕ СПРЯЖЕНИЕ

Оно охватывает только несколько глаголов на –ес: wiedzieć, śmieć, umieć, rozumieć, jeść и их производные, то есть приставочные глаголы совершенного вида : powiedzieć, zjeść, opowiedzieć. По существу это вариант 3 спряжения.

Единственное число множественное число

1. rozumiem wiem 1. rozumiemy wiemy

2. rozumiesz wiesz 2. rozumiecie wiecie

3. rozumie wie 3. rozumieją wiedzą

 

Ćwiczenia:

 

1. Wiktor i Maciej (umieć) czytać po polsku. Czy ty (rozumieć) tę zdanie? Czego ty nie (rozumieć)? Dobrze (ja, rozumieć) co chcesz. Сo dzieci (jeść) na śniadanie? Chodź, (ja, opowiedzieć) Ci bajeczkę. Dlaczego ty nie (jeść)?

 

 

2. Uzupełnij zdania, stosując czasowniki:

 

a) mieć (czas teraźniejszy)

Ja ............rację, ty ........... rację, on ............ rację. Czy zatem my wszyscy ............. rację?

 

b) pójść (czas przeszły)

Tomek ............., Ania ............... i dziecko ................... . Chłopcy ................... i dziewczynki ...................... .

 

 

3. Dopisz formy liczby mnogiej podanych czasowników (nie zmieniaj osoby):

zacząłem ..........................................., przygotowałem ................................

zrobiłeś ............................................., opowiadałeś ......................................

wziąłem ............................................, włączyłem ........................................

powziął ............................................., przejął ..............................................

 

 

4. Proszę napisać formy czasu przeszłego:

 

Księżyc (świecić) .................... jasno i cienie idących (sunąc) ......................

przodem, (prześlizgiwać się) ............................ między sztachetami ogrodzień,

(ginąc) ..................... pod gałęziami drzew. Chłopcy (dojść) ............................

do sadu i dwie dwójki w milczeniu (zacząć) .............................. robotę.

(Pracować) ........................... szybko, malarskie pędzle (migać) ......................

w ich dłoniach, czasem tylko (chlapnąć) .......................... wapno, (zaszeleścić)

............................... opadający kawałek kory z bielonych pni.

 

5. Prosze dopisać:

Jeżeli ty tam pójdziesz….Jeżeli ty tam pójdziesz, to i ja pódę

Jeżeli ty tam zostaniesz …………..

Jeżeli ty coś zamówisz, ………………..

Jeżeli wy tam pojedziecie, ……………..

Jeżeli ty wrócisz, …………………..

Jeżeli ty wyjedziesz, ………………

Jeżeli wy wrócicie, …………………

Jeżeli ty coś weźmiesz, ………………

 

 

6. Dopisać według wzoru:

a) Jeżeli ty zabierzesz moje rzeczy…(ja zabiorę twoje)

Jeżeli wy zabierzuecie nasze rzeczy, …. (my zabierzemy wasze)

 

Jeżeli ty odwiedzisz moją rodzinę, ………

Jeżeli wy weźmiecie ze sobą nasze dzieci, ……….

Jeżeli wy zaniesiecie nasze rzeczy, ………..

Jeżeli ty zaniesiesz moją książkę, …………………

Jeżeli ty zadzwonisz do moich przyjaciół, ………

 

 

b) Może pan tam pójdzie? - O nie, nigdzie chodzić nie będę.

Może pan to zacznie (niczego)? Może państwo to zrobią (niczego)?

Może panowie tam pojadą (nigdzie)? Może pani to obejrze (niczego)?

Może pani to napisze (niczego)? Może państwo ją zabiorą (nikogo)?

7. Proszę wybrać odpowiedne czasowniki w potrzebnej formie:

(odnosić, popsuć się, potrafić, podpalić, boleć, zakwitnęć, władać, ziewać, zabrać się, spędzić, poświecać, rozdać, zazdrościć, przepadać)

 

Nikt nie ……… odpowiedzieć na to pytanie. Jan ………….. trzema językami. Wszyscy …………. Im tak pięknego samochodu. Kiedy ty wreszcie ……….. do roboty? Basia ………. Wrażenie, że Marta jest zakochana w Leszku. Jagiełłowie dużo czasu …………. dzieciom. Ewę często ………. Głowa. Wakacje chcemy ……… w Zakopanem. Nasze dzieci ……………. Za pierogami z mięsem. Szkoda, że pogoda ………………. .

 

Proszę postawić w odpowiedniej formie:

 

Ty mnie nigdy nie (zrozumieć). Hanka (pojechać) do Krakowa; a ty (wyskoczyć) na dwa dni do Zakopanego. Staszek mówi, że nigdy jej nie (zapomnieć). Powiedz, co mi (kupić) na urodziny. Słuchajcie chłopcy: jeżeli (być) grzeczni, (dostać) coś dobrego. Sądzisz, że Jagiełłowie (namówić) pana Nowaka na tę wycieczkę? Nie wychodzicie, bo (zmoknąć). Kiedy ci ludzie wreszcie (wyjść)? Babcia (zrobić) tort, a ja (upiec) ciasto z makiem. Kto (zanieść) te naczynia do kuchni? Ona może tu kiedyś (przyjechać), ale ja już do was nie (powrócić). Kto (wejść) pierwszy?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.055 с.)