ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 3. СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯТЕМА 9. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.

1. ОСНОВНІ ПИТАННЯ СЕМІНАРУ:

2. Форми та інструменти державного регулювання економіки.

3. Класична та кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання.

4. Альтернативні теорії макрорегулювання.

5. Напрями державного регулювання економічних процесів в Україні.

 

2. Термінологічний словник

Граничний коефіцієнт податків

Державні заощадження

Кейнсіанська теорія

Національні заощадження

Основний психологічний закон Кейнса

Приватні заощадження змішаної економіки

Суспільні блага.

Чисті податки.

3. Практичні завдання

Задача 1. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y =1000 грн., G = 160 грн., Т = 150 грн., І = 279 грн. Обчислити приватні заощадження.

Задача 2. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y = 1000 грн., = 50 грн., с¢ = 0,7, Т = 100. Обчислити приватні заощадження.

Задача 3. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо
умови: Y = 1000 грн., С = 750 грн., ТА = 200 грн., TR = 80 грн., G = 115 грн. Чому дорівнюють інвестиції?

Задача 4. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: приватні заощадження = 100 грн., І = 90 грн. Чому дорівнюють державні заощадження?

Задача 5. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y = 1000 грн., І = 120 грн., С = 700 грн., державні заощадження = –20 грн. Чому дорівнюють чисті податки?

4. Тести для самоперевірки знань

1. У процесі економічного кругообігу уряд виконує таку функцію:

А. Купує продукти та ресурси.

Б. Отримує податки.

В. Сплачує податки.

Г. Отримує трансферти.

 

2. Кейнсіанській теорії відповідає таке положення:

А. Зарплата є негнучкою в короткостроковому періоді.

Б. Зарплата є абсолютно гнучкою.

В. Неповна зайнятість — це наслідок лише зовнішніх причин.

Г. Повна зайнятість — це норма ринкової економіки.

3. У системі макроекономічного регулювання держава виконує функцію:

А. Розподільчу.

Б. Перерозподільчу.

В. Стабілізаційну.

 

4. В умовах змішаної економіки закритого типу економічна рівновага визначається за формулою:

А. Y = С + І.

Б. Y = С + І + G.

В. І = Y – С – G.

 

5. За умов змішаної економіки закритого типу національні заощадження визначаються за формулою:

А. S = Y – С – G.

Б. S = Y – С.

В. S = Y – Т – С.

 

6. Чисті податки визначаються за формулою:

А. Т = ТА – ТR.

Б. Т = ТА + ТR.

В. Т = сy (1 – t).

 

7. В умовах змішаної економіки закритого типу приватні заощад­ження визначаються за формулою:

А. S= Y – С.

Б. S = Y – Т – С.

В. S = Y – С – G.

 

8. За умов змішаної економіки закритого типу сукупні видатки визначаються за формулою:

А. Е = С + І.

Б. Е = С + І + G.

В. Е = С + І + (T – G).

 

9. В умовах змішаної економіки закритого типу функція споживання має такий вигляд:

А. C = + cY.

Б. С = + с(Y – Т).

В. С = + сY(1 – t).

 

 

ТЕМА 10. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ.

1. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ.

2. Поняття фіскальної політики та державного бюджету.

3. Дискриційна фіскальна політика. Мультиплікатор державного бюджету. Податковий мультиплікатор.

4. Фіскальна політика регулювання економічного циклу.

5. Недискриційна фіскальна політика.

6. Фіскальна політика, спрямована на стимулювання пропозиції.

Термінологічний словник

Автономні чисті податки

Автоматичні чисті податки

Автоматична фіскальна політика

Бюджетне сальдо

Бюджетний дефіцит

Бюджетний надлишок

Державний бюджет

Державний борг

Дискреційна політика

Крива Лаффера

Мультиплікатор податків

Мультиплікатор збалансованого бюджету

Потенційне бюджетне сальдо

Фактичне потенційне сальдо

Циклічне бюджетне сальдо

Практичні завдання

 

Задача 1. Визначте, на яку суму треба зменшити податки, щоб збільшити ВВП на 100 млн. грн. за умов, коли гранична схильність до споживання дорівнює 0,8, а граничний коефіцієнт податків – 0,25.

Задача 2.Потенційний ВВП України у 2000 р. становив 220 млрд. грн., фактичний – 180 млрд. грн., середній коефіцієнт чистих податків – 0,35, державні закупівлі – 25 млрд. грн. Чому дорівнює циклічне бюджетне сальдо?

Задача 3.Національна економіка країни А у поточному році характеризується такими даними: ВВП дорівнює 1000 млрд. євро, с/ = 0,8, t = 0,25.

Уряд передбачає у наступному році збільшити ВВП на 100 млрд. євро, внаслідок чого ціни зростуть на 4%. На яку величину уряд має зменшити чисті податки, щоб досягти поставленої мети?

Задача 4.В економіці країни Б державні витрати G = 500 млрд. євро, податкова функція T = 0,4Y, функція трансфертів TR = 0,2Y, рівень цін Р = 1. Державний борг D = 1000 млрд. євро при реальній ставці відсотка r = 10%. Реальний обсяг виробництва Y = 2000 млрд. євро, а потенційний Y/ = 2500 млрд. євро. Визначте:

1) Яким буде сальдо бюджету?

2) Яка величина структурного дефіциту держбюджету?

3) Яка величина циклічного дефіциту держбюджету?

Задача 5.Економіка країни В перебуває в стані рівноваги за умови, що гранична схильність до заощадження дорівнює 0,25, а гранична схильність до імпорту – 0,1. Як зміниться рівноважний ВВП, якщо уряд збільшить свої закупівлі на 5 млрд. євро, не змінюючи при цьому податкові надходження?

Задача 6. Як і на скільки зміниться рівноважний ВВП, якщо податки зменшаться на 12 млрд. гр. од., а державні закупівлі зростуть на 20 млрд. гр. од.? Гранична схильність до заощадження MPS = 0,2. Який тип фіскальної політики застосований?

Задача 7.Гранична схильність до споживання MPC = 0,775. Чому дорівнює мультиплікатор державних витрат?

Задача 8.Потенційний валовий внутрішній продукт становить 300 млрд. грн. Фактичний ВВП дорівнює 250 млрд. грн. Податкові надходження становлять 25% від ВВП. Державні закупівлі товарів і послуг дорівнюють 45 млрд. грн., а державні трансфертні платежі – 20 млрд. грн. Визначте, який надлишок чи дефіцит має державний бюджет.

Задача 9.Економіка країни характеризується такими даними. Фактичний ВВП дорівнює 75 млрд. гр. од., МРС – 0,8, рівноважний ВВП – 80 млрд. гр. од. Як повинні змінитися податкові надходження (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану?

Задача 10.Маємо умови: Yb = 1000 грн., граничний коефіцієнт податків(t) = 0,2; МРС = 0,75. Уряд збільшив державні закупівлі на 50 грн., а ціни зросли на 4 %. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Задача 11.Маємо умови: t = 0,2; МРС = 0,8. Уряд зменшив чисті податки на 40 грн. за стабільних цін. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Задача 12.Маємо умови: МРС = 0,75; t = 0,2. Уряд збільшив чисті податки на 30 грн. за стабільних цін. На скільки потрібно збільшити державні закупівлі, щоб відновити попереднє значення ВВП?

Задача 13. Державні закупівлі і чисті податки збільшилися на 20 грн., МРS=0,25; t=0,2. Чому дорівнює мультиплікатор збалансованого бюджету?

Задача 14.В умовах неповної зайнятості державні закупівлі збільшилися на 20 грн., а чисті податки — на 10 грн., MPC = 0,8; t = 0,25; i = 0. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Задача 15. Реальний ВВП збільшився на 30 грн., автоматичні чисті податки — на 6 грн.; MPS = 0,2. Чому дорівнює складний мультиплікатор видатків у закритій економіці?

Задача 16. Yb = 1000 грн., MPC = 0,8; t = 0,2. Внаслідок зменшення державних закупівель мультиплікативне скорочення реального ВВП становило 50 грн., а ціни знизилися на 4 %. На яку величину зменшилися державні закупівлі?

Задача 17. MPC = 0,8; t = 0,25, Yb = 1000 грн. Уряд передбачає збільшити реальний ВВП на 100 грн., внаслідок чого ціни зростуть на 4 %. На яку величину він має зменшити чисті податки, щоб досягти поставленої мети?

Задача 18. MPC= 0,75; t = 0,2. Згідно з прогнозом, в умовах неповної зайнятості приватні інвестиції зростуть на 50 грн., Р = 1,0. Чому дорівнює ефект гальмування реального ВВП, викликаний автоматичними чис­тими податками?

Задача 19. Y = 800 грн.; Yр = 1000 грн.; = 0,2; G =170 грн. Чому дорівнює циклічне сальдо?

 

Термінологічний словник

Альтернативна вартість зберігання грошей

Банківські резерви

Відсотковий дохід

Грошова маса

Грошова база

Грошові агрегати

Грошовий мультиплікатор

Депозитні гроші

Депозитний мультиплікатор

Ліквідність

Політика дешевих грошей.

Політика дорогих грошей

Попит на гроші для угод

Попит на гроші як активи

Поточні рахунки (депозити)

Строкові депозити

Швидкість обертання грошей

 

 

Практичні завдання

Задача 1.Грошова маса країни характеризується такими даними (млрд. гр. од.)

Визначити грошові агрегати М1, М2, М3.

Готівка
Чекові внески 50,5
Внески на безчекових ощадних рахунках 38,5
Дрібні строкові внески
Великі строкові внески

 

Задача 2.Швидкість обертання грошей в економіці становить 4,5, реальний дохід дорівнює 180 млрд. гр. од., рівень цін – 1,2. Розрахувати:

1) кембриджський коефіцієнт; 2) номінальний дохід; 3) величину трансакційного попиту на гроші.

 

Задача 3.Норма резервування – 20%. Коефіцієнт депонування – 25%. Сума обов’язкових резервів – 50 млрд. гр. од. Чому дорівнює пропозиція грошей?

 

Задача 4. Резервна норма комерційного банку – 25%. Внески від населення досягають 1 млрд. гр. од. Яку суму банк повинен тримати у резерві?

 

Задача 5.Норма банківського резервування – 0,1. Коефіцієнт депонування – 0,2. Обчислити простий депозитний та складний банківський мультиплікатори.

 

Задача 6.Реальний ВВП зменшився на 20%. Грошова маса зросла на 4%. Швидкість обертання грошей не змінилась. Як і на скільки змінився рівень цін?

Задача 7.Функція обсягу попиту з боку активів залежить від відсоткової ставки і має вигляд: D = 20 + 2000r. Попит на гроші для угод становить 60 млрд. гр. од. Визначити функцію загального попиту на гроші.

 

Задача 8.Грошова маса країни А характеризується такими показниками (млрд. євро): готівкові гроші становлять 3,3, строкові депозити – 2,2, поточні рахунки – 2,1, розрахункові рахунки підприємств – 1,2, кошти клієнтів за трастовими операціями банків – 0,9, кошти Держстраху – 0,75. Чому дорівнює агрегат М2?

 

Задача 9.Грошовий агрегат М1 дорівнює 10,7 млрд. євро, поточні рахунки – 2,9, розрахункові рахунки підприємств – 2,5, строкові депозити – 25,1, кошти Держстраху – 1,8, кошти клієнтів за трастовими операціями – 1,3. Чому дорівнює агрегат М0?

 

Задача 10.Національний дохід країни Б у базовому році становив 200 млрд. євро, а грошовий попит – 45 млрд. євро. В аналізованому періоді національний дохід збільшився на 6 %, а швидкість обертання грошей і рівень цін не змінилися. Чому дорівнює попит на гроші в аналізований період?

 

Задача 11.Початковий приріст депозитів комерційного банку № 1 стано­вить 100 грн., а його банківські резерви збільшилися на 20 грн.,
cr = 0. Чому дорівнює приріст грошової пропозиції?

Задача 12.Готівкові гроші = 350 грн., строкові депозити = 250 грн., поточні рахунки = 200 грн., розрахункові рахунки = 300 грн., кошти клієнтів за трастовими операціями банків = 150 грн. Чому дорівнює агрегат М2?

 

Задача 13.У базовому періоді Y = 1200 грн., а грошовий попит = 200 грн. В аналізованому періоді дохід збільшився на 5%, а швидкість обертання грошей не змінилася. Чому дорівнює попит на гроші в аналізованому періоді?

 

Задача 14.Резервна норма = 0,15; коефіцієнт готівки = 0,25. На яку величину Нацбанк повинен збільшити грошову базу, щоб грошова пропозиція зросла на 312,5 грн.?

Задача 15.Депозитні гроші комерційного банку № 1 збільшилися на 200 грн., rr = 0,2, cr = 0. На яку суму може надати кредит банк № 2?

 

Задача 16.Депозитні гроші комерційного банку № 1 збільшилися на 100 грн., rr = 0,2, cr = 0,25. На яку суму може надати кредит банк № 2?

 

Задача 17.У базовому році рівноважна n = 10 %, ціна облігації = 20 грн. В аналізованому році попит на облігації збільшився на 5 %, а еластичність ціни облігацій за попитом = 0,4. Чому дорівнює рівноважна відсоткова ставка в аналізованому році?

 

Задача 18.Грошовий агрегат М1 = 500 грн., поточні рахунки = 100 грн., розрахункові рахунки = 120 грн., строкові депозити = 150 грн. Чому дорівнює агрегат МО?

 

Задача 19.У базовому році відсоткова ставка по облігаціях = 24 %, ціна облігацій = 100 грн. В аналізованому році ціна облігацій зросла на 20 %. Чому дорівнює відсоткова ставка по облігаціях в аналізованому році?

 

Задача 20. попит і пропозиція на грошовому ринку дорівнюють відповідно 226 і 200 грн.; rr = 0,2; cr = 0,3. На яку величину потрібно початково збільшити грошову базу, щоб урівноважити грошовий ринок без зміни відсоткової ставки?

Термінологічний словник

Баланс товарів та послуг.

Валютний (обмінний) курс.

Вільний плаваючий валютний курс.

Гранична схильність до імпорту.

Квота.

Керовано плаваючий валютний курс.

Ліцензія.

Мито.

Паритет купівельної спроможності.

Помилки та упущення.

Резервні активи

Фіксований валютний курс

Практичні завдання

Задача 1. Експорт країни становить 14 млрд. євро; імпорт – 16 млрд. євро. Визначити сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу.

 

Задача 2. Економіка країни характеризується такими даними (млрд. гр. од.): дохід – 130, інвестиції – 40, споживчі витрати – 60, державні витрати – 20. Розрахувати національні заощадження та сальдо рахунку руху капіталу і фінансових операцій платіжного балансу.

 

Задача 3. Економіка країни характеризується такими даними (млрд. гр. од.): експорт – 10, імпорт – 15, інвестиції – 30, національні заощадження – 40. Визначити сальдо платіжного балансу.

 

Задача 4. Номінальний курс обміну гривні на рубль упав з 0,3 гривні за 1 рубль до 0,2 гривні за 1 рубль. Як і на скільки змінився курс обміну рубля на гривню?

 

Задача 5. Гранична схильність до споживання MPC дорівнює 0,8. Гранична ставка оподаткування t становить 0,25. Гранична схильність до імпортування MPM дорівнює 0,2. Розрахувати величину мультиплікатора витрат.

 

Задача 6. Економіка країни характеризується такими рівняннями:

Функція споживання C = 11 + 0,8(Y – T + TR), інвестиції І = 32, податки Т = 25, трансферти TR = 10, державні видатки G = 21, експорт Е = 5, імпорт М = 7. Розрахувати рівноважний рівень доходу (млрд. гр. од.).

 

Задача 7. У базовому році вартість споживчого кошика в Україні становила 1500 грн., а в США – 355 дол. В аналізованому році темпи інфляції в Україні становили 28 %, а в США – 4,2 %. Визначте, чому дорівнює курс гривні в формі прямого котирування згідно з паритетом купівельної спроможності.

 

Задача 8. Фірма ”Лісоруб” уклала контракт з однією із фірм Німеччини на 100000 марок. Курс гривні до марки – 2,4 грн./дол. Якщо курс гривні знизиться до 2,6 грн./дол., то що матиме фірма ”Лісоруб” – валютну економію чи збиток?

 

Задача 9. У минулому році вартість певного набору продуктів у США становила 6 тис. дол., а у Німеччині – 9 тис. марок. Визначте паритет купівельної спроможності долара до марки.

 

Задача 10. Обмінний курс гривні до долара на початку 2001 р. 5,3 грн./дол. На початку 2002 р. рівень цін у США зріс на 5 %, а в Україні – на 20 %. Яким має бути на початку 2002 р. номінальний курс гривні до долара, щоб реальний курс залишився без змін?

 

Задача 11. У базовому році вартість ринкового кошика в Україні дорівнювала 1000 грн., а в США — 500 дол. В аналізованому році інфляція в Україні = 20 %, а в США = 4 %. Чому дорівнює курс гривні в формі прямого котирування згідно з паритетом купівельної спроможності?

 

Задача 12. Маємо умови: с = 0,8; t = 0,25; q = 0,2. Чому дорівнює мультиплікатор видатків у відкритій економіці?

 

Задача 13. Маємо умови: с = 0,75; t = 0,2; q = 0,15; P = 1,0. Експорт збільшився на 30 грн., а імпорт — на 10 грн. Чому дорівнює приріст ВВП?

 

Задача 14. Сальдо СА = – 100 грн., сальдо = + 85 грн., сальдо статті «Помилки та упущення» = + 5 грн. На скільки зменшаться резервні активи, щоб урівноважити платіжний баланс?

 

Задача 15. Маємо умови (грн.): Y = 1000, C = 560, T = 200, I = 250, BS = –10. Чому дорівнює чистий експорт в рівноважній економіці?

 

Задача 16. Маємо умови: c = 0,75; t = 0,2; q = 0,15; P =1,0. Державні закупівлі збільшилися на 40 грн. Чому дорівнюють втрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель?

 

Задача 17. Розрахуйте сальдо статті «Помилки та упущення» в умовах рівноважного платіжного балансу, якщо: баланс товарів та послуг = – 1200 грн., чисті доходи = – 50 грн., чисті поточні трансферти
= + 20 грн., сальдо рахунка капітальних операцій = + 1130 грн.

 

Термінологічний словник

Гранична продуктивність капіталу.

Гранична продуктивність праці.

Залишок Солоу.

Золоте правило нагромадження.

Капіталоозброєність.

Крива виробничих можливостей.

Критична величина інвестицій.

Стійкий рівень капіталоозброєності.

Практичні завдання

Задача 1. Реальний обсяг ВВП США у 1929 р. становив 710 млрд. дол., чисельність населення – 121,993 млн. осіб. У 1940 р. чисельність населення збільшилась до 139,204 млн. осіб, а реальний ВВП – до 773 млрд. дол. Визначте:

1) темпи зростання реального ВВП за період з 1929 по 1940 р.;

2) темпи зростання чисельності населення США за цей період;

3) темпи зміни реального ВВП на душу населення.

Поясніть, чому перший показник збільшився, а третій – зменшився.

 

Задача 2. В країні А відношення приросту капіталу до приросту продукту (k) становить 3, а в країні Б – 2,7. Гранична схильність до заощаджень (s/) в країні А дорівнює 0,2, в країні Б – 0,25. Використовуючи модель Домара – Харрода, визначте темпи економічного зростання в цих країнах.

 

Задача 3. Економіка країни В описана виробничою функцією Y = . Відомо, що темп приросту основного капіталу дорівнює 3% за рік, а чисельність населення – 2% за рік. Загальна продуктивність факторів виробництва зростає з темпами 1,5% за рік. Визначте темпи зростання обсягів виробництва.

 

Задача 4. Темп приросту національного продукту становить 3 %, а частка капіталу в національному продукті – 0,3. Нехай чисельність робочої сили зросла на 1 %, а обсяг капіталу – на 2 %. Обчисліть залишок Солоу.

 

Задача 5. Обсяг ВВП в Україні у 2000 розрахунковому році становив 170 млрд. грн., у 1999 базовому році – 130 млрд. грн. Обчислити коефіцієнт зростання для України.

 

Задача 6. Економіка країні К характеризується такими макроекономічними показниками: валовий внутрішній продукт (Y) становить 1720 млн. євро, чисельність зайнятих у виробництві (L) – 15,3 млн. осіб, вартість основного капіталу (К) – 3825 млн. євро, норма амортизації (d) – 0,1. Обчисліть норму заощаджень, за якої забезпечується стійкій рівень капіталоозброєності.

 

Задача 7. Відповідно до моделі Р. Солоу обчисліть капіталоозброєність, за якої забезпечується критичний обсяг інвестицій, якщо економіка країни Г характеризується такими показниками: норма амортизації (d) становить 0,18, норма заощаджень (s) – 0,25, приріст населення (n) – 0,02, вартість основного капіталу (К) – 2564 млн. євро, чисельність працюючих (L) – 25,17 млн. осіб.

 

Задача 8. Виробнича функція, за моделлю Солоу, має вигляд y = . Норма вибуття капіталу становить 5%. Населення зростає на 1% на рік. Темп технічного прогресу дорівнює 2,5%. Розрахувати стійкий рівень капіталоозброєності за ”золотим правилом”.

 

Задача 9. У країні Г за минулий рік темпи економічного зростання становили 5,8 %, приросту основного капіталу – 8 %, приросту населення країни – 2 %, а частка капіталу у валовому внутрішньому продукті країни становила 0,35 %. Обчисліть темп приросту сукупної продуктивності факторів виробництва (”залишок Солоу”).

 

Задача 10. Реальний ВВП країни П у 2001 р. становив 18 млрд. євро, чисельність населення – 32,2 млн. осіб. У 2002 р. очікується одержати реальний ВВП обсягом 20,1 млрд. євро, а приріст населення – на 2,3 %.

Визначте темпи приросту реального ВВП на душу населення у 2002 р.

 

Задача 11. Маємо умови: DY = 6 %, DK = 10 %, DL = 2 %, a = 30 %. Обчислити залишок Солоу.

 

Задача 12. Маємо умови: Y = 10 000 грн., Y = 100 чол., d = 0,08, K =
= 25 000 грн. Обчислити норму заощаджень, за якої забезпечується стійкий рівень капіталоозброєності.

 

Задача 13. Маємо умови: Y = 10 000 грн., L = 100 чол., d = 0,13, s = 0,15, n = 0,02. Обчислити капіталоозброєність, за якої забезпечується критична величина інвестицій.

 

Задача 41. Маємо умови: Y = 10 000 грн., L = 200 чол., E = 1,04. Обчислити приріст продуктивності праці під впливом технічного прогресу згідно з моделлю Солоу.

 

ТЕМА 3. СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ

1. ПИТАННЯ СЕМІНАРУ:

2. Суть сукупного попиту та фактори, що на нього впливають.

3. Сукупна пропозиція та фактори, що на неї впливають.

4. Ринкова рівновага попиту і пропозиції. Моделі.

5. Концепція загальної рівноваги ринку.

1. Термінологічний словник

Вертикальна ділянка кривої сукупної пропозиції

Висхідна ділянка кривої сукупної пропозиції

Відкрита економіка

Горизонтальна ділянка кривої сукупної пропозиції

Довгострокова крива сукупної пропозиції

Довгостроковий період

Ефект «хроповика»

Ефект багатства

Ефект відсоткової ставки

Ефект чистого експорту

Закрита економіка

Кейнсіанська модель сукупної пропозиції

Класична модель сукупної пропозиції.

Короткострокова крива сукупної пропозиції.

Короткостроковий період.

Крива сукупного попиту.

Нецінові чинники

Потенційний ВВП

Ресурсові ціни.

Сукупна пропозиція.

Сукупний попит.

Товарні цін

3. Завдання для самостійної роботи

1. Поясніть, у яких відносинах перебувають домогосподарства і підприємства в процесі економічного кругообігу.

2. Яку роль відіграють фінансові посередники в економічному кругообігу?

3. У чому полягає відмінність між впливом цін на однотоварний і сукупний попит?

4. Розкрийте зв’язок між товарними цінами і сукупною пропозицією в класичній моделі.

5. Чому в кейнсіанській моделі сукупної пропозиції її крива прибирає вигляду додатньо похилої лінії?

6. Поясніть, які зміни відбуваються на графіку короткострокової кривої сукупної пропозиції при зростанні товарних цін і при зниженні ресурсів цін.

7. Розкрийте ринковий механізм відновлення рівноваги між сукупним попитом і сукупною пропозицією, якщо вона порушується падінням сукупного попиту або падінням сукупної пропозиції.

4. Тести для самоперевірки знань

1. У процесі економічного кругообігу підприємства виконують таку функцію:

А. Сплачують податки.

Б. Постачають ресурси.

В. Купують ресурси.

Г. Купують споживчі товари.

 

2. У процесі економічного кругообігу домогосподарства виконують таку функцію:

А. Отримують податки.

Б. Постачають ресурси.

В. Купують ресурси.

Г. Отримують трансферти.

 

3. Рух економіки вправо уздовж горизонтальної ділянки кривої сукупної пропозиції супроводжується:

А. Підвищенням зайнятості.

Б. Зменшенням зайнятості.

В. Зростанням цін.

Г. Зниженням цін.

 

4. До нецінових чинників сукупного попиту належать:

А. Зміни в продуктивності ресурсів.

Б. Ефект багатства.

В. Зміни в економічній політиці.

Г. Ефект відсоткової ставки.

 

5. Ціни впливають на сукупний попит:

А. Обернено.

Б. Прямо.

В. Безпосередньо.

Г. Опосередковано.

 

6. В умовах повної зайнятості зростання сукупного попиту супроводжується:

А. Зменшенням безробіття.

Б. Збільшенням номінального ВВП.

В. Збільшенням реального ВВП.

Г. Зниженням цін.

 

7. До цінових чинників сукупної пропозиції належать:

А. Зміна товарних цін.

Б. Ефект відсоткової ставки.

В. Зміна ресурсових цін.

Г. Ефект чистого експорту.

 

8. До нецінових чинників сукупного попиту належать:

А. Ефект відсоткової ставки.

Б. Ефект багатства.

В. Зміни в світовій економіці.

Г. Зміни в економічній політиці.

 

9. Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції падіння сукупного попиту спричинює:

А. Зменшення прибутковості.

Б. Зниження лише цін.

В. Збільшення прибутковості.

Г. Зниження цін і зарплати.

 

10. Згідно з кейнсіанською моделлю сукупної пропозиції падіння сукупного попиту викликає:

А. Зниження лише зарплати.

Б. Зниження цін за незмінної зарплати.

В. Зменшення прибутковості.

Г. Збільшення прибутковості.

 

11. Якщо рівновага порушилася падінням сукупного попиту, то її відновлення в короткостроковому періоді здійснюється на умовах:

А. Зниження лише зарплати.

Б. Зниження цін і зарплати.

В. Зниження цін за незмінної зарплати.

Г. Усі відповіді помилкові.

 

12. Якщо після падіння сукупного попиту ціни і зарплата знизилися пропорційно, то рівновага відновиться на умовах:

А. Повної зайнятості.

Б. Неповної зайнятості.

В. Досягнення ВВПп.

Г. Зменшення реальної зарплати.

 

13. Знайдіть слушне твердження:

А. Кейнсіанська модель сукупного попиту та сукупної пропозиції використовується для аналізу довгострокових коливань в економіці.

Б. Довгострокова крива сукупної пропозиції є вертикальною.

В. Крива сукупної пропозиції в моделі “AD - AS”має від’ємний нахил.

Г. Зміна споживчих витрат не залежить від прогнозів споживачів.

 

14. До цінових чинників сукупного попиту належать:

А. Ефект багатства.

Б. Ефект відсоткової ставки.

В. Ефект обмінного курсу.

Г. Усі відповіді є слушними.

 

15. Знайдіть слушне твердження:

А. Закрита економіка – економічна система, яка пов’язана з економікою інших країн світу механізмами експорту та імпорту.

Б. Крива сукупної пропозиції має від’ємний нахил.

В. Кейнсіанську модель “AD - AS” використовують для аналізу короткострокових коливань в економіці.

Г. Цінові чинники сукупної пропозиції зміщують криву сукупної пропозиції праворуч або ліворуч.

 

16. Нецінові чинники сукупного попиту:

А. Не зміщують криву сукупного попиту.

Б. Зміщують криву сукупного попиту.

В. Зміщують криву сукупного попиту і сукупної пропозиції.

Г. Не впливають на сукупний попит.

 

17. Зміна пропозиції грошей означає:

А. Шок пропозиції.

Б. Шок попиту.

В. Шок і попиту, і пропозиції.

Г. Не є шоком.

 

18. Стагфляція – це наслідок зсуву:

А. Кривої сукупного попиту ліворуч.

Б. Кривої сукупного попиту праворуч.

В. Кривої сукупної пропозиції ліворуч.

Г. Кривої сукупної пропозиції праворуч.

 

19. Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції падіння сукупного попиту спричинює:

А. Збільшення реального ВВП.

Б. Зниження лише цін.

В. Збільшення прибутковості.

Г. Зниження цін і зарплати.

 

20. В умовах повної зайнятості зростання сукупного попиту супроводжується:

А. Зменшенням безробіття.

Б. Збільшенням номінального ВВП.

В. Збільшенням реального ВВП.

Г. Зниженням цін.

 

21. Сукупна пропозиція – це:

А. Обсяг реального ВВП, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку.

Б. Обсяг потенційного ВВП, який економіка пропонує для експорту з метою отримання доходу.

В. Обсяг номінального ЧНП, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку.

Г. Обсяг прогнозного ВВП, який економіка планує виробити.

 

22. Згідно з кейнсіанською моделлю рівноваги економіка перебуває у стані рівноваги, якщо:

А. Обсяг грошової пропозиції протягом певного періоду постійний.

Б. Державний бюджет збалансований.

В. Сума споживчих витрат за вирахуванням заощаджень дорівнює обсягу інвестицій.

Г. Сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту.

 

1. ЗАДАЧІ

Задача 1. Реальний обсяг виробництва дорівнює 150 млрд. грн. Рівень цін становить 105%. Кількість грошей в економіці 40 млрд. грн. Розрахувати швидкість обертання грошей в економіці.

 

Задача 2. У результаті економічних шоків ціни зросли на 5%, пропозиція грошей – на 10%. Як і на скільки змінився номінальний ВВП, якщо швидкість обертання грошей залишилась незмінною?

 

Задача 3. Економіка країни Д перебуває у стані довгострокової рівноваги, за якої реальний ВВП дорівнює потенційному і становить 5000 млрд. євро, а рівень цін – 1,5. До яких наслідків приведе різке зменшення ВВП до 4200 млрд. євро при незмінному сукупному попиті? (При розв’язанні цієї задачі скористайтеся моделлю AD – AS.)

 

Задача 4. Побудуйте модель AD – AS і визначте графічним методом рівноважний обсяг реального ВВП і рівень цін, якщо динаміка сукупного попиту за визначений період характеризується такими даними (ВВП – у млрд. євро, рівень цін – в одиницях):

Y
P 1,4 1,0 0,7 0,5 0,3 0,28

а динаміка сукупної пропозиції визначається такими показниками:

Y
P 0,45 0,76 1,11 1,52 1,98 2,5

Задача 5. Економічна система характеризується такими показниками (млрд. євро):

C = 20 + 0,7(Y - T); Y = 200; T = 40; I = 35; G = 50; XN = 10.

Розрахуйте обсяг сукупного попиту, який в грошовій формі визначається сукупними витратами.

 

Задача 6. Припустимо, що національна економіка перебуває у стані тривалої рівноваги і крива довгострокової сукупної пропозиції є вертикальною на рівні Y = 6600. Крива короткострокової сукупної пропозиції є горизонтальною на рівні Р = 1,0. Криву AD описує рівняння Y = 5,5 M / P. Унаслідок дії зовнішніх чинників відбулося несприятливе збурення сукупної пропозиції і рівень цін підвищився до 1,5. Якщо центральний банк не втручається в економіку і крива AD не переміщується, то яким буде нове рівноважне значення Y у короткостроковому періоді?

 

Задача 7. Природний обсяг виробництва становить 8000 одиниць, криву AD описує рівняння Y = 8200 – 2P. Через певний відтинок часу природний обсяг виробництва збільшився на 50 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 12350 – 2P. На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?

 

Задача 8. Економіка країни спочатку знаходилась в стані повної зайнятості. Рівняння кривої сукупного попиту мало вигляд: У=2400-200Р (в млрд.. грн.). Потім збільшення державних закупівель здвинуло цю криву в стан, яку описує рівняння У=2500-200Р. Потенційний ВВП дорівнює 2000 млрд. грн. Зобразіть графічно і розрахуйте координати (об’єм випуску і рівень цін) точок короткострокової і довгострокової рівноваги в економіці.

 

Задача 9. Першопочатково економіка знаходилась в стані повної зайнятості, потенційний ВВП дорівнював 3000 млрд. грн. Рівняння кривої сукупного попиту мало вигляд: У=3980-700Р. Падіння інвестиційного попиту перемістило цю криву таким чином, що в короткостроковому періоді рівноважний ВВП становив 2860 млрд. грн. Які будуть в цьому випадку координати точки рівноваги в довгостроковому періоді?

 

Задача 10. Першопочатково економіка знаходилась в стані повної зайнятості. Рівняння довгострокової кривої сукупної пропозиції (LRAS): Y= 4000 млрд. дол. Рівняння короткострокової кривої сукупної пропозиції(SRAS) Р=1,2 Рівнняня кривої сукупного попиту (АD): У=4*М/Р. В початковому стані грошова маса (М) дорівнювала 1200 млрд. грн. Визначте координати точок рівноваги в короткостроковому і довгостроковому періодах після збільшення грошової маса на 5%.

 

Задача 11. Економіка першопочатково знаходилась на рівні потенційного обсягу випуску, відчала негативний «шок пропозиції», в результаті якого рівень цін піднявся на 10%. Початкове рівняння кривої сукупного попиту мало вигляд: У=2500-250Р. Потенційний ВВП складав 2000 млрд. дол.. Які координати точки короткострокової рівноваги в економіці, яка встановилась після «шоку пропозиції»?

 

Задача 12. Внаслідок різкого збільшення цін на ресурси короткострокова крива сукупної пропозиції набула вигляду: Р=2,1. Потенційний ВВП, на рівні якого першопочатково знаходилась економіка, складав 2000 млрд. грн. Рівнянян сукупного попиту в початковому стані мало вигляд: У=3*М/Р. Пропозиція грошей (М) дорівнювала 1200 млрд. грн. В результаті стабілізаційної політики Центрального банку, яка змінила величину грошової маси, економіка повернулася до стану повної зайнятості. На скільки збільшилась пропозиція грошей в економіці?

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.064 с.)