ТЕМА 9. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 9. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.1. ОСНОВНІ ПИТАННЯ СЕМІНАРУ:

2. Форми та інструменти державного регулювання економіки.

3. Класична та кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання.

4. Альтернативні теорії макрорегулювання.

5. Напрями державного регулювання економічних процесів в Україні.

 

2. Термінологічний словник

Граничний коефіцієнт податків

Державні заощадження

Кейнсіанська теорія

Національні заощадження

Основний психологічний закон Кейнса

Приватні заощадження змішаної економіки

Суспільні блага.

Чисті податки.

3. Практичні завдання

Задача 1. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y =1000 грн., G = 160 грн., Т = 150 грн., І = 279 грн. Обчислити приватні заощадження.

Задача 2. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y = 1000 грн., = 50 грн., с¢ = 0,7, Т = 100. Обчислити приватні заощадження.

Задача 3. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо
умови: Y = 1000 грн., С = 750 грн., ТА = 200 грн., TR = 80 грн., G = 115 грн. Чому дорівнюють інвестиції?

Задача 4. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: приватні заощадження = 100 грн., І = 90 грн. Чому дорівнюють державні заощадження?

Задача 5. У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: Y = 1000 грн., І = 120 грн., С = 700 грн., державні заощадження = –20 грн. Чому дорівнюють чисті податки?

4. Тести для самоперевірки знань

1. У процесі економічного кругообігу уряд виконує таку функцію:

А. Купує продукти та ресурси.

Б. Отримує податки.

В. Сплачує податки.

Г. Отримує трансферти.

 

2. Кейнсіанській теорії відповідає таке положення:

А. Зарплата є негнучкою в короткостроковому періоді.

Б. Зарплата є абсолютно гнучкою.

В. Неповна зайнятість — це наслідок лише зовнішніх причин.

Г. Повна зайнятість — це норма ринкової економіки.

3. У системі макроекономічного регулювання держава виконує функцію:

А. Розподільчу.

Б. Перерозподільчу.

В. Стабілізаційну.

 

4. В умовах змішаної економіки закритого типу економічна рівновага визначається за формулою:

А. Y = С + І.

Б. Y = С + І + G.

В. І = Y – С – G.

 

5. За умов змішаної економіки закритого типу національні заощадження визначаються за формулою:

А. S = Y – С – G.

Б. S = Y – С.

В. S = Y – Т – С.

 

6. Чисті податки визначаються за формулою:

А. Т = ТА – ТR.

Б. Т = ТА + ТR.

В. Т = сy (1 – t).

 

7. В умовах змішаної економіки закритого типу приватні заощад­ження визначаються за формулою:

А. S= Y – С.

Б. S = Y – Т – С.

В. S = Y – С – G.

 

8. За умов змішаної економіки закритого типу сукупні видатки визначаються за формулою:

А. Е = С + І.

Б. Е = С + І + G.

В. Е = С + І + (T – G).

 

9. В умовах змішаної економіки закритого типу функція споживання має такий вигляд:

А. C = + cY.

Б. С = + с(Y – Т).

В. С = + сY(1 – t).

 

 

ТЕМА 10. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ.

1. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ.

2. Поняття фіскальної політики та державного бюджету.

3. Дискриційна фіскальна політика. Мультиплікатор державного бюджету. Податковий мультиплікатор.

4. Фіскальна політика регулювання економічного циклу.

5. Недискриційна фіскальна політика.

6. Фіскальна політика, спрямована на стимулювання пропозиції.

Термінологічний словник

Автономні чисті податки

Автоматичні чисті податки

Автоматична фіскальна політика

Бюджетне сальдо

Бюджетний дефіцит

Бюджетний надлишок

Державний бюджет

Державний борг

Дискреційна політика

Крива Лаффера

Мультиплікатор податків

Мультиплікатор збалансованого бюджету

Потенційне бюджетне сальдо

Фактичне потенційне сальдо

Циклічне бюджетне сальдо

Практичні завдання

 

Задача 1. Визначте, на яку суму треба зменшити податки, щоб збільшити ВВП на 100 млн. грн. за умов, коли гранична схильність до споживання дорівнює 0,8, а граничний коефіцієнт податків – 0,25.

Задача 2.Потенційний ВВП України у 2000 р. становив 220 млрд. грн., фактичний – 180 млрд. грн., середній коефіцієнт чистих податків – 0,35, державні закупівлі – 25 млрд. грн. Чому дорівнює циклічне бюджетне сальдо?

Задача 3.Національна економіка країни А у поточному році характеризується такими даними: ВВП дорівнює 1000 млрд. євро, с/ = 0,8, t = 0,25.

Уряд передбачає у наступному році збільшити ВВП на 100 млрд. євро, внаслідок чого ціни зростуть на 4%. На яку величину уряд має зменшити чисті податки, щоб досягти поставленої мети?

Задача 4.В економіці країни Б державні витрати G = 500 млрд. євро, податкова функція T = 0,4Y, функція трансфертів TR = 0,2Y, рівень цін Р = 1. Державний борг D = 1000 млрд. євро при реальній ставці відсотка r = 10%. Реальний обсяг виробництва Y = 2000 млрд. євро, а потенційний Y/ = 2500 млрд. євро. Визначте:

1) Яким буде сальдо бюджету?

2) Яка величина структурного дефіциту держбюджету?

3) Яка величина циклічного дефіциту держбюджету?

Задача 5.Економіка країни В перебуває в стані рівноваги за умови, що гранична схильність до заощадження дорівнює 0,25, а гранична схильність до імпорту – 0,1. Як зміниться рівноважний ВВП, якщо уряд збільшить свої закупівлі на 5 млрд. євро, не змінюючи при цьому податкові надходження?

Задача 6. Як і на скільки зміниться рівноважний ВВП, якщо податки зменшаться на 12 млрд. гр. од., а державні закупівлі зростуть на 20 млрд. гр. од.? Гранична схильність до заощадження MPS = 0,2. Який тип фіскальної політики застосований?

Задача 7.Гранична схильність до споживання MPC = 0,775. Чому дорівнює мультиплікатор державних витрат?

Задача 8.Потенційний валовий внутрішній продукт становить 300 млрд. грн. Фактичний ВВП дорівнює 250 млрд. грн. Податкові надходження становлять 25% від ВВП. Державні закупівлі товарів і послуг дорівнюють 45 млрд. грн., а державні трансфертні платежі – 20 млрд. грн. Визначте, який надлишок чи дефіцит має державний бюджет.

Задача 9.Економіка країни характеризується такими даними. Фактичний ВВП дорівнює 75 млрд. гр. од., МРС – 0,8, рівноважний ВВП – 80 млрд. гр. од. Як повинні змінитися податкові надходження (за інших рівних умов), щоб економіка досягла рівноважного стану?

Задача 10.Маємо умови: Yb = 1000 грн., граничний коефіцієнт податків(t) = 0,2; МРС = 0,75. Уряд збільшив державні закупівлі на 50 грн., а ціни зросли на 4 %. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Задача 11.Маємо умови: t = 0,2; МРС = 0,8. Уряд зменшив чисті податки на 40 грн. за стабільних цін. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Задача 12.Маємо умови: МРС = 0,75; t = 0,2. Уряд збільшив чисті податки на 30 грн. за стабільних цін. На скільки потрібно збільшити державні закупівлі, щоб відновити попереднє значення ВВП?

Задача 13. Державні закупівлі і чисті податки збільшилися на 20 грн., МРS=0,25; t=0,2. Чому дорівнює мультиплікатор збалансованого бюджету?

Задача 14.В умовах неповної зайнятості державні закупівлі збільшилися на 20 грн., а чисті податки — на 10 грн., MPC = 0,8; t = 0,25; i = 0. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Задача 15. Реальний ВВП збільшився на 30 грн., автоматичні чисті податки — на 6 грн.; MPS = 0,2. Чому дорівнює складний мультиплікатор видатків у закритій економіці?

Задача 16. Yb = 1000 грн., MPC = 0,8; t = 0,2. Внаслідок зменшення державних закупівель мультиплікативне скорочення реального ВВП становило 50 грн., а ціни знизилися на 4 %. На яку величину зменшилися державні закупівлі?

Задача 17. MPC = 0,8; t = 0,25, Yb = 1000 грн. Уряд передбачає збільшити реальний ВВП на 100 грн., внаслідок чого ціни зростуть на 4 %. На яку величину він має зменшити чисті податки, щоб досягти поставленої мети?

Задача 18. MPC= 0,75; t = 0,2. Згідно з прогнозом, в умовах неповної зайнятості приватні інвестиції зростуть на 50 грн., Р = 1,0. Чому дорівнює ефект гальмування реального ВВП, викликаний автоматичними чис­тими податками?

Задача 19. Y = 800 грн.; Yр = 1000 грн.; = 0,2; G =170 грн. Чому дорівнює циклічне сальдо?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.018 с.)