Що з переліченого належить до складових сукупного попиту? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що з переліченого належить до складових сукупного попиту?споживчий попит

інвестиційний попит

попит держави

попит закордону

все вище перераховане

Що з переліченого не відносять до цінових факторів сукупного попиту?

ефект відсоткової ставки

ефект споживчих витрат

ефект багатства

ефект імпортних закупівель

Якщо нецінові фактори вплинули на зміну сукупного попиту негативно, то це призведе до:

пересування кривої сукупного попиту праворуч — вгору

пересування кривої сукупного попиту праворуч — вниз

пересування кривої сукупного попиту ліворуч — вгору

пересування кривої сукупного попиту ліворуч — вниз

не вплине на пересування кривої сукупного попиту

Якщо в економіці підвищаться ціни на ресурси, то:

крива сукупної пропозиції зміститься вліво — вгору

крива сукупної пропозиції зміститься вліво — вниз

крива сукупної пропозиції зміститься вправо — вгору

крива сукупної пропозиції зміститься вправо — вниз

крива сукупної пропозиції залишиться незмінною

Якщо в економіці країни зменшаться податки, то:

крива сукупної пропозиції зміститься вправо — вниз

крива сукупної пропозиції зміститься вліво — вгору

крива сукупного попиту зміститься вправо — вниз

крива сукупного попиту зміститься вліво — вниз

Якщо відбуваються зміни у споживчих витратах і очікується збільшення прибутку, то:

крива сукупної пропозиції зміститься вправо — вниз

крива сукупної пропозиції зміститься вліво — вгору

крива сукупного попиту зміститься вправо — вгору

крива сукупного попиту зміститься вліво — вниз

Взаємозалежність між реально пропонованим на продаж об­сягом національного виробництва і загальним рівнем цін показує:

крива сукупної пропозиції;

крива сукупного попиту

класичний відрізок кривої сукупної пропозиції

кейнсіанський відрізок кривої сукупної пропозиції

проміжний відрізок кривої сукупної пропозиції

Якщо нецінові фактори вплинули на зміну сукупної пропозиції позитивно, то це призведе до:

пересування кривої сукупної пропозиції праворуч — вгору

пересування кривої сукупної пропозиції праворуч — вниз

пересування кривої сукупної пропозиції ліворуч — вгору

пересування кривої сукупної пропозиції ліворуч — вниз

не вплине на пересування кривої сукупної пропозиції

Згідно з кейнсіанською теорією, рівень виробництва визначається:

рівнем повної зайнятості

попитом на гроші

масштабами сукупного попиту

рівнем процентної ставки

Зростання продуктивності суспільної праці впливає на:

сукупний попит

сукупну пропозицію

на сукупний попит і сукупну пропозицію

не впливає ні на що

Кейнсіанський відрізок кривої сукупної пропозиції характеризує:

депресивний стан економіки

економічне зростання

стан повної зайнятості

природний рівень виробництва

Коли стан економіки відповідає проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції, зростання сукупного попиту призведе до:

зростання обсягу ВВП у реальному виразі, однак не вплине на рівень цін

підвищення цін, однак не вплине на динаміку ВВП у реальному виразі

підвищення і рівня цін, і обсягу ВВП у реальному виразі

підвищення цін та скорочення обсягу ВВП у реальному виразі

Класичний відрізок кривої сукупної пропозиції характеризує:

депресивний стан економіки

економічне зростання

стан повної зайнятості

природний рівень виробництва

Яка із складових сукупного попиту є найбільш динамічною:

споживчий попит

інвестиційний попит

попит держави

попит іноземного сектора

Якщо створений обсяг ВВП у реальному вимірі менший за рівноважний, то виробники:

збільшують виробничі запаси та розширюють виробництво

збільшують виробничі запаси та скорочують виробництво

скорочують і виробничі запаси, і виробництво

скорочують виробничі запаси та розширюють виробництво

Коли стан економіки відповідає кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції, зростання сукупного попиту призведе до:

зростання обсягу ВВП у реальному виразі, однак не вплине на рівень цін

підвищення цін, однак не вплине на динаміку ВВП у реальному виразі

підвищення і рівня цін, і обсягу ВВП у реальному виразі

підвищення цін та скорочення обсягу ВВП у реальному виразі

До яких наслідків призведе зростання сукупного попиту на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції:

зростання обсягу виробництва при незмінному рівні цін

зростання рівня цін

зростання обсягу виробництва і рівня цін

зростання обсягу виробництва і зниження рівня цін

У довгостроковому періоді крива сукупної пропозиції є:

висхідною

горизонтальною

вертикальною

спадною

Які з перелічених нецінових чинників сукупного попиту викликають зміни в інвестиційних видатках

Податок на доходи фізичних осіб

процентні ставки, зміна яких викликана зміною грошової маси в країні, а не змінами цін

Податок на прибуток

Валютні курси

Очікування споживача

Правильна відповідь вказана у пунктах b) та с)

Правильна відповідь вказана у пунктах а) та с).

Які з перелічених нецінових чинників сукупного попиту викликають зміни у споживчих видатках

Податок на доходи фізичних осіб

Процентні ставки, зміна яких викликана зміною грошової маси в країні, а не змінами цін

Податок на прибуток

Валютні курси

Очікування споживача

Правильна відповідь вказана у пунктах а) та с).

Правильна відповідь вказана у пунктах а) та е)

Які з перелічених нецінових чинників сукупного попиту викликають зміни у витратах на чистий експорт

Податок на доходи фізичних осіб

Процентні ставки, зміна яких викликана зміною грошової маси в країні, а не змінами цін

Податок на прибуток

Валютні курси

Очікування споживача

Правильна відповідь вказана у пунктах а) та с).

Правильна відповідь вказана у пунктах b) та с)

Що є причиною зростання цін на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції?

Конкуренція виробників за обмежені ресурси

Державне регулювання цін і тарифів

Нерівномірний розвиток окремих галузей

Експортні обмеження

Правильна відповідь вказана у пунктах а)та с)

Правильна відповідь вказана у пунктах а) та b)

Якщо зростання сукупного попиту не вплинуло на реальний ВВП, а спричинило лише зростання рівня цін, то це означає, що макроекономічна рівновага була досягнута на:

Проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції

Класичному відрізку кривої сукупної пропозиції

Кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції

Проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції

Правильна відповідь відсутня

Безподатковий дохід становить 3000 грн. Середня схильність до заощадження 20%. Податок на дохід 10%. Яка сума доходу витрачається на споживання

600 грн

540 грн

2400 грн

2160 грн

2700 грн

При високому рівні доходів відсоткова частка витрат окремої родини на харчові продукти:

незначно збільшується

залишається незмінною

суттєво знижується

суттєво збільшується

Зі зростанням відсоткової ставки попит на інвестиції:

зростає

скорочується

залишається незмінним

відсоткова ставка не впливає на інвестиції

Частка безподаткового доходу, що спрямовується на спожи­вання, — це:

гранична схильність до споживання

середня схильність до споживання

споживання домашніх господарств

споживання підприємств

Сукупний попит на інвестиції залежить від:

величини заощаджень

державних витрат

відсоткової ставки

грошової маси

Згідно підходу «витрати-випуск» рівновага на ринку товарів і послуг встановлюється за умови:

фактичні заощадження дорівнюють плановим інвестиціям

фактичні інвестиції дорівнюють плановим заощадженням

реальний ВВП дорівнює номінальному ВВП

фактичні сукупні видатки дорівнюють плановим

фактичні сукупні видатки дорівнюють інвестиціям

Якщо податки збільшуються, тоді функція:

споживання та заощадження збільшується

споживання та заощадження зменшується

споживання збільшується, а заощадження зменшується

споживання зменшується, а заощадження збільшуєтьсяПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 735; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.034 с.)