Стан ринку добровільного медичного страхування в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стан ринку добровільного медичного страхування в Україні 

Добровільне медичне страхування призначене для фінансування медичної допомоги населенню понад той соціально-гарантований об'єм, що визначений ОМС.

На сьогодні відокремлюють таки види ДМС:

- медичне страхування ( Безперервне страхування здоров’я);

- страхування здоров’я на випадок хвороби;

- страхування медичних витрат ( так званий „медичний аси станс”).

Медичне страхування ( безперервне страхування здоров’я) передбачає надання застрахованій особі переліку медичних послуг, яка отримала назву „ Програми медичних послуг ”. Визначення кількості таких програм і їх конкретний зміст є основою медичного страхування.

Так, Державна акціонерна страхова компанія «Укрінмедстрах»має розгалужену мережу лікувально-профілактичних центрів і пропонує різні програми добровільного медичного страхування, кожна з яких містить окремий пакет послуг. Наприклад, програму невідкладної швидкої допомоги. Цілодобово й безперервно чергує власний диспетчерський центр, оснащений багатоканальними телефонним зв'язком і комп'ютер­ною базою даних про медичні установи України. З диспетчерами клієнт може спілкуватися українською, російською та англійською мовами. Клієнт компанії може розраховувати на надання медичної допомоги у 780 лікування закладах України.

ЗАТ СК “КРЕДО-КЛАСІК”крім розповсюджених програм медичного страхування (базової, амбулаторно-поліклінічного обслуговування і т ін.) пропонує програми: "Медикаменти", "Серце".

Слід відмітити, що добровільнемедичне страхування здійснюється страховими компаніями України вже не один рік і розвивається порівняно високими темпами. В 2001 р. цім видом страхування займалися 79 страховиків. Темпи росту страхових платежів з 1997 р. по 2001 р. склали 5140 %. Середній розмір виплат страхових сум за вказаний період склав 60.0%.

Надходження платежів з добровільного медичного страхування:

1998 р. - 2480,70 тис. грн.;

1999р. - 33736,00 тис. грн.

2001 р -56617.2 тис.грн.

Страхові виплати з цього виду страхування становили:

1998 р. - 1251,60 тис. грн.;

1999р.-21897,00 тис. грн.

2001р. -37092.5 тис.грн.

Кількість договорів в 1997 р. було 6616 шт., а в 2001 р. - .3 573 298 шт.

Страхові тарифи залежать від ряду показників і в першу чергу від програми медичних послуг, страхової суми і способу страхування (індивідуального або групового), віку застрахованої особи, тощо. Вони можуть коливатися в межах 0.5 -50% страхової суми.

Страхування здоров’я на випадок хвороби має певні відмінності від безперервного страхування здоров’я. Основним ризиком є захворювання на хворобу, передбаченою програмою медичних послуг, додатковими – встановлення інвалідності або смерть застрахованої особи внаслідок хвороби передбаченої для лікування договором страхування.

Страхування медичних витрат. (“assistans” - організація надання допомоги). Поліс медичного страхування "аssistans"гарантує за кордоном не тільки медичну допомогу з відшкодуванням витрат на госпіталізацію та лікування, а й повернення на батьківщину хворого чи загиблого та осіб, що його супроводжують.

Асистанс-компанії працюють за угодами зі страховими компаніями. Прийнявши виклик застрахованого, вони зобов'язані (за необхідністю) доставити його у відповідний лікувальний заклад, передати кваліфікованому медичному персоналу і контролювати процес надання допомоги.

Однією з міжнародних незалежних асистанських компаній є СОRІS,яка забезпечує різноманітний сервіс для українських громадян, які подорожують за кордоном. Так СОRISмає 45 представницьких офісів - диспетчерських центрів, розташованих у найбільш відвідуваних нашими співвітчизниками країнах, а також потужну мережу кореспондентів, які обслуговують клієнтів страхових компаній у 135 країнах світу.

СОRІS надає різноманітні послуги медичного, технічного, юридичного та бізнес-асистансу, цілодобово здійснює моніторинг при регулюванні страхових подій, що відбуваються з клієнтами українських страхових компаній за кордоном, а також здійснює асистанс на території України для застрахованих клієнтів іноземних страхових компаній, які подорожують по Україні.

ФондиДМС формуються за рахунок:

• добровільних страхових внесків підприємств, організацій;

• добровільних страхових внесків різноманітних груп населення та окремих громадян.

Добровільна форма медичного страхування передбачає застосування видів страхування, в яких відповідальність страховика виникає за фактом захворювання або лікування. Крім цього, ДМС охоплені ті види страхування, згідно з якими відповідальність страхової компанії настає в разі звернення страхувальника до лікувально-профілактичної установи за одержанням медичної допомоги або послуг відповідно до умов договору страхування, Виплата має вигляд компенсації вартості необхідного лікування.

Обсяг зобов'язань страховика за договором ДМС визначається переліком страхових випадків, у разі настання яких проводяться страхові виплати.

Страховою сумоюв ДМС є граничний рівень страхового забезпечення, який визначається згідно з переліком та вартістю медичних послуг, передбачених договором страхування.

Страхові внески при ДМС залежать від обраної програми страхування, рівня страхового забезпечення за договором страхування, строку страхування, тарифної ставки та інших умов, передбачених договором страхування.

Поняття «добровільне» -стверджує: якщо вам необхідно -страхуйтесь, і - як при будь-якому страхуванні - слід сплатити гроші.

У правилах добровільного медичного страхування обумовлю­ється перелік страхових випадків і відповідних медичних послуг, що надаються застрахованим громадянам. До випадківможна віднести:

• захворювання;

• травматичні пошкодження;

• вроджені та набуті дефекти розвитку;

• деякі природні фізіологічні процеси (вагітність, пологи).

Лікування може відбуватися на хороших лікувальних базах за класами обслуговування - "звичайний", "вищий", "люкс", за окремою програмою або за всім набором ризиків, включаючи гостре захворювання, загострення хронічного захворювання, а також профілактичні заходи, спрямовані на раннє виявлення захворювань.

Страхові компанії укладають договори медичного страхуваннязі страхувальниками (підприємствами, організаціями, громадянами), та договори про надання медичних послуг з медичними лікувально-профілактичними установами.

Розглянемо ці договори детальніше.

Між страховиком і страхувальником повинна бути укладена письмова угода - договірдобровільного медичного страхування, невід'ємною частиною якого мають бути:

· медичні програми страхування, обрані страхувальником;

· перелік медичних закладів, до яких має звертатися застрахована особа;

· індивідуальні страхові тарифи, визначені за результатами обстеження (до укладення договору) або іншим чином за умовами договору;

· розрахунок страхових платежів для кожної застрахованої особи на основі медичної програми страхування та індивіду­альних тарифів.

Договори страхових компаній з медичними лікувально-профілактичними установамиспрямовані на відшкодування цими установами витрат на лікування застрахованих громадян за рахунок коштів страхової компанії. Вони укладаються лише із закладами охорони здоров'я, які пройшли державну реєстрацію та акредитацію.

Як невід'ємний додаток до договору страхування слід зазначити медичну програму страхування,в якій визначається конкретний варіант базової медичної програми добровільного медичного страхування. Медична програма страхування може бути змінена під час дії договору страхування за згодою страховика за умови внесення страхувальником додаткових страхових платежів.

Наведемо назви декількох медичних закладів, які обслуговують застрахованих, наприклад, страхової компанії «СКІФ». Невідкладну медичну допомогунадають медичні заклади: «Борис», Медея», «Мedikom», ТОВ «Ейрен Сіті». Лікуванняпроходить у таких лікарнях та поліклінічних закладах: обласній лікарні № 2 та обласній поліклініці № 2 (Ліксанупр), залізничній лікарні та поліклініці № 1, залізничній лікарні та поліклініці № 2, військовому шпиталі № 408, СП «Біофармтех» (хірургія), районному НВО «Мединар», центральному діагностичному центрі інфекційних хвороб, Центрі "Мікрохірургія ока", Республіканській дитячій лікарні «ОХМАТДИТ».

Стоматологічні послуги надають у стоматологічних клініках “Призма”, “Фенестра”, “Dentistry”,” Порцелян” стоматологічному об’єднанні” САВОТ USA”

Термін страхування. як правило, становить 1 рік.

Страхова сума може виплачуватися застрахованій особі або, за згодою страхувальника, безпосередньо медичним закладам після отримання від них фінансових документів, що підтверджують надання медичних послуг застрахованій особі.

Медичне страхування – один з найбільш технологічно складних видів страхування, здійснення якого потребує значних, послідовних і довготермінових зусиль всіх його учасників.

У медичному страхуванні страхувальник поряд зі страховою виплатою в грошовій формі, що притаманно більшості видів страхування, одержує медичну допомогу або послугу у вигляді забезпечення необхідними медикаментами. Це, безумовно, найбільш простий варіант страхових продуктів медичного страхування.

Формуючи рівні за змістом і вартістю страхові продукти. страховики враховують ситуацію реально існуючого ринку медичних послуг. Привабливість того чи іншого страхового продукту медичного страхування в основному полягає в умовах надання застрахованим медичної допомоги як у поліклініці так і стаціонарі.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.146.141 (0.006 с.)