Правопис складних іменників та прикметників
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правопис складних іменників та прикметниківЗавдання. Записати подані слова разом, окремо або через дефіс.

Варіант 1. Диктант/завдання, гостро/дефіцитний, науково/технічний, садово/городній, військово/зобов’язаний, вісімнадцяти/градусний, лісо/захисний, всесвітньо/відомий, народно/пісенний, лінгво/стилістичний, політико/економічний, приватно/власницький, східно/український, дерево/обробний, м‘ясо/молочний, молочно/консервний, електронно/обчислювальний, судово/медичний, мільйонно/голосий, темно/зелений, ветеринарно/зоотехнічний, вище/зазначений, задньо/піднебінний, фінансово/промисловий, альфа/промені, інженер/механік, залізо/бетон, фото/монтаж, багато/тиражка, напів/фабрикат, бджоло/знавство, агро/ґрунто/знавство, блок/апарат, пів/Африки, темно/шкірий, вогняно/червоний.

 

Варіант 2. Різко/виявлений, теоретико/пізнавальний, внутрішньо/артеріальний, вокально/інструментальний, спортивно/оздоровчий, жовто/гарячий, темно/шоколадний, важко/доступний, високо/доступний, високо/авторитетний, емоційно/образний, емоційно/забарвлений, фізико/математичний, промислово/торговельний, морально/правовий, сильно/діючий, плодово/овочевий, суспільно/необхідний, коротко/часний, куполо/подібний, легко/розчинний, 127/кілометровий, вагоно/ремонтний, військово/юридичний, русо/волосий, західно/сибірський, спортивно/оздоровчий, мовно/стилістичний, мало/досліджений, західно/український, світло/захисний, обернено/пропорціональний, буряко/збиральний, вісімнадцяти/градусний, яро/зелений, високо/кваліфікований, політично/зрілий.

 

Варіант 3. Високо/якісний, середньо/віччя, лісо/захисний, високо/кваліфікований, всесвітньо/відомий, льоно/заготівельний, золото/видобувний, народно/поетичний, кисло/солодкий, червоно/зелений, нафто/очисний, музеє/знавець, осінньо/зимовий, зовнішньо/торговельний, ніжно/холодний, прозоро/блакитний, розмаїтно/жовтий, золото/видобувний, різно/барвний, золото/чубий, синьо/окий, блакитно/сизий, таємничо/прозорий, суспільно/психологічний, товарно/матеріальний, матеріально/відповідальний, електро/акустичний, виробничо/споживний, північно/атлантичний, радіо/фізичний, морально/психологічний, зерно/очисний, високо/якісний, адміністративно/управлінський.

 

Варіант 4. Матеріально/технічний, планово/економічний, виробничо/технічний, кредитно/розрахунковий, плодо/овочевий, хлібо/булочний, давньо/руський, східно/слов’янскький, багато/віковий, Дніпро/Славутич, високо/освічений, славно/звісний, світло/зелений, радісно/веселий, взаємно/вигідний, адміністративно/управлінський, багато/поверховий, м’ясо/молочний, крохмале/патоковий, військово/полонений, військово/морський, механіко/математичний, південно/східний, блідо/рожевий, аварійно/рятувальний, житлово/кооперативний, далеко/глядний, зерно/елеватор, буряко/комбайн, генерал/майор, хліб/сіль, Нижньо/ангарськ, прямо/протилежний, віце/директорський, масово/політичний.

 

Варіант 5. Лісо/степовий, віце/президентський, радіо/фізичний, навчально/виховний, само/хідний, народно/господарський, масово/політичний, стале/плавильний, двадцяти/поверховий, південно/східний, свіжо/зрубаний, одно/сторонній, важко/хворий, унтер/офіцерський, автомобіле/будівний, школа/інтернат, історико/культурний, зерно/бобові, воєнно/стратегічний, військово/полонений, єдино/кровний, електронно/ядерний, близько/споріднений, високо/авторитетний, широко/доступний, водо/лікувальний, сніжно/білий, лікувально/профілактичний, робото/давець, грам/молекула, людино/день.

 

Варіант 6. Високо/шанований, біло/церківський, криво/різький, мовно/літературний, праце/здатний, синьо/зелений, суспільно/корисний, жовто/гарячий, лісо/смуга, авто/кран, дизель/електрохід, вакуум/аппарат, зірви/голова, тонно/кілометр, генерал/майор, всюди/хід, крає/знавство, ново/будова, стоп/кадр, життє/радісний, секундо/мір, шлако/блок, лорд/канцлер, екс/міністр, людино/доза, мало/вимогливий, мистецтво/знавець, коротко/часний, легко/розчинний, ремонтно/будівельний, медико/хірургічний, світло/коричневий, мілко/водний, індо/європейський, трьох/елементний.

 

Варіант 7. Експерт/бухгалтер, вело/мото/спорт, теле/прес/центр, грам/молекула, контр/адмірал, кіно/репортаж, телефон/автомат, міськ/рада, псевдо/крило, магазин/салон, фото/журналіст, експорт/імпорт, екс/чемпіон, кафе/ресторан, мікро/аналіз, мета/галактика, вакуум/камера, масло/бак, аван/сцена, напів/сон, пів/аркуш, теле/апаратура, прем’єр/міністр, член/кореспондент, бухгалтер/економіст, торгово/кооперативний, електро/зварювальний, військово/зобов’язаний, зерно/очисний, соціал/демократичний, земле/трус, пів/дороги, дизель/мотор, пасажиро/кілометр, мікро/елемент, північно/атлантичний.

 

Варіант 8. Південно/західний, людино-день, агітаційно/пропагандиський, літературо/знавець, купівля/продаж, гори/цвіт, трудо/день, пів/Харкова, високо/поважний, легко/атлетичний, адміністративно/територіальний, загально/державний, тепло/провідний, південно-західний, науково/фантастичний, інженерно/техніний, друже/любний, людино/ненависницький, назько/оплачуваний, темно/жовтий, електро/силовий, соціал/демократичний, далеко/сяжний, напів/автомат, пів/відра, соціально/побутовий, мало/населений, першо/рядний, дво/вуглекислий, золотаво/зелений, старо/церковно/слов’янський, експериментально/дослідний, культурно/освітній, хіміко/біологічний, генерал/майор, вельми/шановний, російсько/український, арматурно/зварювальний.

 

Варіант 9. Політико/економічний, кисло/солодкий, поперечно/шліфувальний, контрольно/вимірювальний, ново/утворений, норд/остівський, аграрно/промисловий, хронікально/документальний, високо/моральний, часто/вживаний, Південно/Каспійська низовина, яскраво/зелений, порівняльно/історичний, прибутково/видатковий, середньо/європейський, економіко/правовий, крекінг/процес, товаро/виробник, понад/нормовий, бавовно/заготівля, генерал/лейтенант, лікар/педіатр, віце/консул, рута/м’ята, електро/поїзд, соціально/небезпечний, заводо/управління, народно/поетичний, середньо/вічний, легко/розчинний, лічильно/обчислювальний, західно/сибірський, газетно/журнальний, санітарно/гігієнічний, ткацько/обробний.

 

Варіант 10. Динамо/метр, авто/тракторний, пів/кілограма, перекоти/поле, джерело/знавство, двох/сот/ліття, сніго/збирання, гучно/мовець, зоре/носець, мікро/вольт, льон/кучерявець, кіно/репортаж, геолого/мінералогічний, двадцяти/дюймовий, багато/кольоровий, верхньо/волзький, моторно/парусний, навколо/планетний, нижче/наведений, медико/хірургічний, серцево/судинний, високо/шанований, мало/врожайний, інфра/червоний, магнітолог/астроном, віце/президент, пів/лимона, земле/впорядкування, крає/вид, член/кореспондент, бухгалтер/економіст, людино/доза, динамо/метр.

 

Варіант 11. Кіловат/година, інженер/економіст, віце/консул, напів/розпад, палео/графія, віце/адмірал, науково/медичний, сірувато/рожевий, напів/офіційний, науково/технічний, сиво/бородий, електро/вимірювальний, мало/знайомий, ранньо/середньо/вічний, велико/ваговий, багато/обіцяючий, різно/якісний, внутрішньо/ринковий, мало/продуктивний, багато/галузевий, торговельно/комерційний, добродушно/хитрий, дев’яти/процентний, дослідно/показовий, 9/процентний, найм/здавання, ґрунто/знавство, лісо/степ, учитель/словесник, політично/зрілий, виробничо/споживчий, високо/температурний, азотно/кисневий.

 

Варіант 12. Фінансово/економічний, морозо/тривкий, багато/галузевий, промислово/інвестиційно/будівельний, офіційно/діловий, нафто/переробний, водо/лікувальний, вічно/зелений, науково/освітній, фіолетово/сірий, високо/шанований, касир/апаратник, інформаційно/рекламний, ремонтно/опоряджувальний, прайс/лист, аціонерно/комерційний, макро/економіка, планово/економічний, віце/директор, господарсько/фінансовий, сільсько/господарський, менеджер/організатор, лист/прохання, прес/бюро, теле/радіо/компанія, стоп/кран, падо/лист, зовнішньо/економічний, мало/прибутковий, геолого/розвідувальний, північно/східний, сорокап’яти/річчя, швидко/плинний, світло/голубий, біло/сніжний.

 

Варіант 13. Ощадно/позичковий, велико/промисловий, кредито/спроможний, повітряно/реактивний, англо/російсько/український, медико/хірургічний, ізумрудно/зелений, вельми/шановний, термо/прилад, електро/постачання, документ/запит, Пром/інвест/банк, мікро/елемент, ремонтно/механічний, комерсант/товарознавець, лист/запит, емісійно/касовий, шоу/бізнес, Черкаси/водо/канал, міні/модель, цивільно/правовий, підприємство/платник, вище/зазначений, віце/прем’єр/міністр, паливно/мастильні, сніжно/білий, лікувально/профілактичний, лісо/насадження, золото/видобувний, швидко/діючий, мікро/елемент, макро/економіка, військово/полонений, овоче/сховище.

 

Варіант 14. Матеріально/відповідальний, експлуатаційно/ремонтний, професійно/технічний, склад/магазин, лист/розпорядження, радіо/активний, агро/сировинний, банк/відправник, гірничо/промисловий, ресурсо/зберігаючий, високо/рентабельний, діаметрально/протилежний, військово/полонений, грошово/кредитний, здача/приймання, обліко/операційний, трудо/день, Укр/пром/інвест/банк, парашутно/десантний, ново/ірландський, Нац/банк, лейб/медик, радіо/й/телеапаратура, торгово/закупівельний, лейт/мотив, грунто/знавство, людино/година, прем’єр/міністр, пів/відра, пів/Умані, водо/провідний, блок/апарат, радіо/фізик, лісо/смуга, жокей/клуб, напів/фабрикат, блідо/рожевий, м’ясо/молочний.

Варіант 15. Сільгосп/інвентар, високо/прибутковий, дизель/мотор, найм/здавання, відео/апаратура, західно/європейський, лист/рекламація, акціонерно/комерційний, послідовно/миролюбний, фінансово/економічний, електро/монтажник, оздоровчо/профілактичний, сто/двадцяти/кілометровий, сніжно/білий, художник/пейзажист, світло/водо/лікування, Укр/пром/буд, трьох/мільйонний, проектно/кошторисний, обл/держ/адміністрація, прес/конференція, лексико/фразеологічний, історико/архітектурний, блок/система, журнально/газетний, ветеринарно/зоотехнічний, критико/біографічний, лужно/кислотний, мало/забезпечений, важко/хворий, вокально/інструментальний, зерно/збиральний, внутрішньо/економічний, західно/сибірський, сорокасеми/тисячний, паливно/енергетичний, контр/адмірал, бюджетно/фінансовий, економіко/правовий.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.008 с.)