ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вживання апострофа, м’якого знакаЗавдання. Поставити, де потрібно апостроф чи м’який знак.

Варіант 1. Без/язикий, черв/як, Хар/ківщина, П/ємонт, кур/єр, комп/ютер, Мол/єр, мен/шість, Євген/єва, Х/юстон, трел/яж, порт/єра, дон/чин, ател/є, Григор/єв, к/ювет, близ/кість, барел/єф, миш/як, медал/йон, сопіл/ці, Стеф/юк, з/єднати, пан/європейський, Н/ютон, Суец/, Рів/єра, Уман/щина, міл/йон, краков/як, п/єса, п/єдестал, Жул/єн, в/язень, авен/ю, Лавуаз/є.

 

Варіант 2. Хар/ків/янин, вар/яг, дит/ясла, кан/йон, кав/ярня, ін/єкція, Ігнат/єв, рибал/ство, ескадрил/я, кур/єр, інтерв/ю, брин/чати, розв/язання, мул/яж, під/їсти, чотирьох/ярусний, матір/ю, Лук/янець, морк/вяний, суб/єктивний, арф/ярка, Мол/єр, марсел/єза, ад/ютант, Тол/ятті, павіл/йон, медв/яний, мавп/ячий, Пхен/ян, Женев/єва, Ал/таїр, без/ядерний, рант/є.

 

Варіант 3. Кур/йозний, об/єднання, В/ячеслав, Св/ятослав, Севил/я, вар/єте, батал/йон, Амудар/я, Підмосков/я, сузір/я, рант/є, під/їзд, дос/є, Сирдар/я, вол/тер/янець, жираф/ячий, кар/єр, кол/є, любов/ю, ін/єкція, пів/юрти, Лавуаз/є, духм/яний, підгір/я, Натал/чин, Робесп/єр, н/юанс, він/єтка, шампін/йон, різдв/яний, Мурав/йов, верхів/я, Ел/брус, слов/яни, м/якосердний.

 

Варіант 4. Тол/ятті, під/йомник, від/ємний, роз/ятрений, Валер/ян, трьох/ярусний, торф/яний, кін/чик, гет/ман/щина, біл/шість, Кордил/єри, Хар/ків, ал/батрос, шансон/є, здоров/я, верб/я, реп/ях, Б/юкенен, міл/ярд, від/ємний, фотоз/йомка, об/їждчик,безправ/я, торф/яний, трьох/ярусний, Руж/є, Лук/янчук, ін/єкція, об/єкт, біл/чин, домен/щик, різ/бяр, ф/юзеляж, бул/йон, комп/ютер, сер/йозний.

 

Варіант 5. Двох/ярусний, слов/янський, п/ятирічка, конферанс/є, кров/яний, матір/ю, ковз/кий, пам/ять, спіл/чани, нян/чити, Н/ютон, Рейк/явік, двох/ядерний, миш/як, батал/йон, кур/єр, дос/є, Гот/є, б/юджет, кон/юнктура, В/єтнам, Кордил/єри, прем/єр, бур/яний, верф/ю, зів/ялити, мезал/янс, бар/єр, роз/ятрити, узгір/я, грав/юра, духм/яний, т/мяний, гал/ченя, кар/єр.

 

Варіант 6. Ал/янс, мавп/ячий, П/ємонт, дос/є, любов/ю, Сал/єрі, бур/ячиння, над/їхати, пів/яблука, пів/ягняти, над/їхати, пів/яблука, Н/ю-Йорк, Пхен/ян, Амудар/я, Мар/їно, посер/йознішати, кров/ю, зор/яний, міжбрів/я, різдв/яний, без/ядерний, фел/єтон, Монтеск/є, Заполяр/я, знічев/я, дон/ці, конферанс/є, роз/ярений, Барб/є, порт/є, біл/ярд, п/єса, бар/єр, подвір/я, без/ядерний, Уманщ/ина, Хар/ків, тон/ший, медал/йон.

 

Варіант 7. Об/єкт, медв/яний, п/єдестал, Водоп/янов, Гур/їн, дистриб/ютор, кан/йон, кол/є, брен/кіт, Гор/кий, ластів/ята, без/ядерний, львів/янин, фаміл/ярний, батал/йон, зв/язок, Нар/ян-Мар, рутв/яний, Примор/я, дзв/якнути, вар/єте, солов/ї, сен/йор, Солов/йов, Рен/є, інтерв/ю, Сал/вадор, пред/ювілейний, Ел/дорадо, ар/єрсцена, сал/до, круп/є, прив/ялений, нав/ючити, кур/йоз, шин/йон, п/єдестал, прем/єр, кур/єр, кар/єр.

 

Варіант 8. П/єр, різнобарв/я, міжгір/я, плоскогір/я, хлоп/я, від/їздити, б/ється, в/язаний, Юр/єв, він/єтка, Анан/їн, миш/як, Вар/чин, Прокоп/єв, Віл/нюс, дипкур/єр, бул/вар, гіл/йотина, інтер/єр, компан/йон, Приазов/я, Х/юстон, Н/юфаундленд, дев/ятибал/ний, батал/йон, м/ята, мад/яр, пів/язика, бракон/єр, дос/є, син/ор, інтерв/ю, транс/європейський, Амудар/я, Примор/я.

Варіант 9. Обов/язковий, гіст/ми, підгір/я, вітр/як, Лук/янець, валер/янка, Єгор/євс/к, Жил/єрон, Ел/зас, Д/яконов, гол/ф, Барб/юс, Аляб/єв, ател/є, Ак/яр, ад/є, К/юрі, кел/нер, Ел/дорадо, пап/є-маше, Монтеск/є, плем/я, гал/ченя, міл/йонер, Корол/ов, Вороб/йов, молот/ба, ласун/ці, камін/чик, ал/манах, стан/те, ал/янс, В/єтнам, Гдан/с/к, Афанас/єв.

 

Варіант 10. Гот/є, п/єдестал, Фур/є, пів/ягідки, дев/ятсот, Стел/мах, Єгор/євс/к, павіл/йон, верхів/я, Тол/ятті, Ковал/ов, прем/єра, об/єм, полив/яний, поголів/я, дон/чин, бул/йон, під/язиковий, Віл/ямс, конферанс/є, кан/йон, Ареф/єв, кур/єр, св/ященник, Мол/єр, Рум/янцев, Панкрат/єв, жираф/ячий, Ул/янов, Пхен/ян, Люс/єн.

 

Варіант 11. Об/ємний, без/язикий, з/ясувати, під/їжджати, Іл/юшин, П/ятигорск, Луб/янка, б/юро, мезал/янс, модел/єр, фокстер/єр, шансон/є, Робесп/єр, узгір/я, Селезн/ов, Сен/йор, ім/я, Михал/чук, Сал/вадор, полив/яний, мереф/яний, багатослів/я, Мол/єр, між/ярусний, Зинов/єв, мавп/ячий, к/ювет, з/єднаний, Гот/є, розв/язка, Кюв/є, п/єдестал, Б/юкенен, арф/яр, з/єднаний, інтер/єр, кол/є.

 

Варіант 12. Матір/ю, В/єтнам, св/ященний, довір/я, медв/яний, полум/яний, Дем/яненко, Лук/янов, пів/ягняти, торф/яний, Пхен/ян, П/ємонт, Прип/ять, Нел/сон, марсел/єза, ал/янс, об/єктивний, Фур/є, краков/як, капел/майстер, підв/язати, поголів/я, нап/ясти, пів/яблука, в/юн, Подніпров/я, біл/йон, дит/ясла, ескадрил/я, трьох/ярусний, бур/ян, Панкрат/єв, возз/єднання, дос/є, п/ятдесят.

 

Варіант 13. Ігнат/єв, молот/ба, мен/шіст/, Григор/єв, Н/ютон, без/язикий, монпанс/є, черв/як, ал/янс, транс/європейський, пуп/янок, кам/яний, Прип/ять, пір/я, подвір/я, Н/ю-Йорк, ател/є, кров/янка, пів/юрти, сором/язливий, карб/юратор, Жул/ Верн, Іл/їн, об/ява, перед/ювілейний, Рів/єра, ар/єргард, п/ятниця, кар/єра, прем/єр, трьох/ярусний, об/єкт, роз/ятрений, роз/їзд, валер/янка, м/ята, батал/йон, Хар/ків.

 

Варіант 14. Медал/йон, об/явити, без/ядерний, присв/ячений, здоров/я, бояз/кий, Монтеск/є, прем/єр-міністр, комп/ютер, інтер/єр, Трансил/ванія, мад/яр, Вяз/ма, під/їзд, інтерв/ю, Н/ютон, в/яз, обов/язок, міжгір/я, Хар/ків, винос/те, р/юкзак, зобов/язання, л/вів/янин, трав/янистий, від/ємник, пред/явник, грил/яж, вп/ятьох, рел/єф, ін/єкція, сурм/яний, роз/кіш, присв/ята, медв/яний, хутор/янин.

 

Варіант 15. Мен/шіст/, торф/яний, узгір/я, джерел/це, довір/я, Лук/янчук, роз/яснити, нен/чин, Дем/янов, Х/юстон, Пхен/ян, П/ємонт, Рів/єра, Женев/єва, Іл/їн, Гур/їн, інтерв/ю, кур/єр, компан/йон, ф/ючерсна, з/ясувати, медал/йон, біл/ярд, міл/йонер, конферанс/є, п/єдестал, порт/єра, він/єтка, мезал/янс, Корбюз/є, торф/яний, забур/янений, Амудар/я, довір/я, Лук/яненко, Валер/ян, безвітр/яний.

 

Зміни приголосних при словотворенні

Завдання.Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів –ськ(ий), -ств(о).

Варіант 1. Черемош, Дрогобич, Прага, француз, Арзамас, таджик, чуваш, Ірак, Заволжя, Бранденбург.

Варіант 2. Воронеж, убогий, Кривий Ріг, боягуз, Буг, Мекка, Славутич, Ветлуга, глядач.

Варіант 3. Латиш, Калуга, Гадяч, Велика Лепетиха, Народичі, Теплик, казах, птах, Балашиха.

Варіант 4. Ужгород, Донецьк, Мадрид, Збараж, киргиз, Рига, Чикаго, Гринвіч, Збруч, читач.

Варіант 5. Лейпциг, козак, Таганрог, Волгоград, Абхазія, Вінніпег, Боярка, Галич, Гаага.

Варіант 6. Галич, тюрк, Владивосток, Козелець, ткач, Запоріжжя, Овруч, Норвегія, Париж.

Варіант 7. Люксембург, Страсбург, Словакія, Калуш, Черкаси, Поволжя, Іртиш, Забайкалля, студент.

Варіант 8. Каракас, товариш, Бахмач, Золотоноша, Гамбург, Кременчук, гігант, Случ, споглядач.

Варіант 9. Полісся, студент, Санкт-Петербург, Волга, Сиваш, Кагарлик, Кавказ, Йоганнесбург.

Варіант 10. Прага, Генуя, Гонконг, Балхаш, Нюрнберг, Миргород, Мозамбік, таджик, узбек.

Варіант 11. Південний Буг, Велика Лепетиха, Великі Луки, Цюрих, Куяльник, печеніги, Розточчя, Калуш.

Варіант 12. Красний Луч, Калуга, Казбек, Франція, Люксембург, Балхаш, Інгуш, інтелігент, Магдебург.

Варіант 13. Оренбург, Дамаск, Сантьяго, Темрюк, Геленжик, Виборг, Ладога, Онега, Великий Устюг.

Варіант 14. Осиповичі, Кандалакша, Печеніга, Карачі, Белосток, Баничі, Хорог, Городок, Росток.

Варіант 15. Гамбург, наглядач, Ургенч, Бахмач, Зальцбург, Інсбрук, Орша, Добруш, Единбург.

 

Уживання великої літери

 

Завдання: Написати, де потрібно, з великої літери.

 

Варіант 1. (д)епутат (в)ерховної (р)ади (у)країни, (д)ержавний (м)узей (і)сторії (в)еликої (в)ітчизняної (в)ійни 1941-1945 р.р., (д)ень (п)еремоги, (п)резидент (у)країни, (ч)еркаська (с)ередня (ш)кола, (г)енеральний (п)рокурор, (с)пілка (п)исьменників (у)країни, (ч)умацький (ш)лях, (г)осподь, (к)абінет (м)іністрів (у)країни, (т)оргова (п)алата, (н)аціональна (г)вардія, (р)іка (д)ністер, (м)іністр (в)нутрішніх (с)прав (у)країни, (а)ріаднина (н)итка, (з)емля (ш)евченкова, (д)есятинна (ц)ерква, (п)салтир, (в)еликий (п)іст, (а)кадемік
В. М. Русанівський, (к)иївська (р)усь, (г)ори (а)льпи, (р)ада (б)езпеки, (з)аповідник (б)іловезька (п)уща, (с)узір’я (в)еликого (п)са, (р)ада (є)вропи, (н)овий (р)ік, (з)авод (о)рбіта, (о)рден (н)езалежності, (к)олізей, (п)ристань (п)рохорівка, (б)іблія, (к)иївенерго.

 

Варіант 2. (у)спенська (ц)ерква, (м)айдан (н)езалежності, (к)иївська (д)оба, (м)іністр (о)борони (у)країни, (б)лаговіщення, (н)ароди (п)івночі, (с)ело (с)ухий (я)р, (п)арк (а)скольдова (м)огила, (а)ндріївський (у)звіз, (з)олоті (в)орота, (р)омоданівський (ш)лях, (б)ог (я)рило, (м)ис (к)апітана (дж)еральда, (є)лисейські (п)оля, (р)іздво (х)ристове, (п)риуралля, (м)ис (д)оброї (н)адії, (с)получені (ш)тати (а)мерики, (к)онча-(з)аспа, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (к)оран, (м)едаль “(з)а (б)ойові (з)аслуги”, (а)еропорт (ж)уляни, (с)танція (д)арниця, (к)онгрес (з)ахисту (к)ультури, (с)енат, (д)ержавний (з)аслужений (а)кадемічний (н)ародний (х)ор ім. Г. Верьовки, (п)алац (к)ультури “(у)країна”, (у)жгородський (д)ержавний (у)ніверситет.

 

Варіант 3. (ч)еркаське (с)тароство, (у)країнська (х)ристиянсько-(д)емократична (п)артія, (в)олодимирський (с)обор. (п)рєм’єр-(м)іністр (у)країни, (д)итсадок “(д)ельфін”, (т)ретьяковська (г)алерея, (м)етро (с)вятошино, (р)енесанс, (п)артія (з)елених (у)країни, (н)аціональний (б)анк (у)країни, (п)рофспілка (с)тудентів (м)іста (к)иєва, (п)отсдамська (у)года, (к)иївенерго, (ш)евченківська (к)онференція, (о)рганізація (у)країнського (в)ідродження, (н)аціональна (а)кадемія (н)аук (у)країни, (ч)асослов, (п)ечерський (м)онастир, (в)іце-(п)резидент, (п)ерун, (е)йфелева (в)ежа, (ч)лен-(к)ореспондент, (р)еспубліка (б)ілорусь, (ч)орне (м)оре, (ч)еркащина, (к)нгрес, (т)овариство (о)б’єднаних (у)країнських (к)анадців, (к)андидат (е)кономічних (н)аук.

 

Варіант 4. (є)вропейське (е)кономічне (с)півтовариство, (с)тародубський (п)олк, (м)іністерство (к)ультури (у)країни, (м)іжнародна (а)соціація (у)країністів, (к)омбайн “(н)ива”, (б)удинок (у)чителя, (к)луб (м)етробудівців, (о)перний (т)еатр, (п)івденний (в)окзал, (д)ніпрогрес, (х)отинський (з)амок, (б)ориспільська (т)раса, (п)аризька (к)омуна, (в)осьме (б)ерезня, 8 (б)ерезня, (в)ерховний (с)уд США, (п)арламент, (к)омета (г)аллея, (р)ектор (у)ніверситету, (о)рден (п)очесного (л)егіону, (т)роїстий (с)оюз, (т)ичинине (с)лово, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (п)останова (к)абінету (м)іністрів (у)країни, (п)арламент, (п)алац (с)порту, (г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни, (ч)асослов.

 

Варіант 5. (в)ерховна (р)ада (у)країни, (к)иївський (б)удинок (у)чителя, (в)еликий (х)рест, (т)овариство (у)країнської (м)ови, (р)іздво, (б)ожа (м)ати, (ж)урнал “(д)ивослово”, (б)ульвар (п)ерова, (п)олтавська (б)итва, (в)еликдень, (г)оловнокомандуючий (з)бройних (с)ил (у)країни, (г)олова (к)онституційного (с)уду, (в)ерхня (х)ортиця, (у)країнська (р)еспубліканська (п)артія, (д)ід (м)ороз, (н)естор (л)ітописець, (п)ланета (з)емля, (ю)пітер, (н)ародний (р)ух (у)країни, (т)оррічеллієва (п)устота, (м)ис (д)ежнєва, (п)речиста, (ф)лорида, (ф)іліппіни, (у)коопспілка, (п)ромінвестбанк, (м)істо (г)анновер, (п)оділля, (ж)игулі, (б)лаговіщення.

 

Варіант 6. (о)рганізація (о)б’єднаних (н)ацій, (м)айдан (б)огдана (х)мельницького, (х)ристиянсько-(д)емократична (п)артія (у)країни, (л)ейбористська (п)артія (в)еликобританії, (н)ародна (п)алата (р)еспубліки (і)ндія, (л)ьодове (п)обоїще, (в)елика (в)ітчизняна (в)ійна, (б)анк “(а)валь”, (о)рден “(м)ати-(г)ероїня”, (п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (ф)едерація (п)рофспілок (у)країни, (м)іністерство (о)світи, (к)омінтерн, (к)ороль (г)еральд (с)міливий, (с)есія (ч)еркаської (м)іськради, (с)атурн, (к)иївський (у)ніверситет ім. (т)араса (ш)евченка, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (в)одохреща, (ц)ентральна (р)ада, (х)арківський (к)луб (м)етробудівців, (ф)інська (з)атока, (у)манщина, (м)іжнародний (о)лімпійський (к)омітет.

 

Варіант 7. (к)онституційний (с)уд (у)країни, (т)имчасовий (у)ряд, (т)ечія (г)ольфстрім, (с)трийський (п)арк, (с)хіднокитайське (м)оре, (м)іжнародна (а)соціація (у)країністів, (м)іськрада, (м)іністр (о)світи та науки (у)країни, (а)нтарктида, (а)тлантичний (о)кеан, (б)огородиця, (в)елика (в)едмедиця, (в)ійськово-(г)рузинська (д)орога, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (з)емський (с)обор, (з)акарпаття, (к)иївський (в)ійськовий (о)круг, (к)оліївщина, (л)ауреат (д)ержавної (п)ремії, (н)аціональна (г)вардія, (п)анамський (п)ерешийок, (п)окуття, (с)півдружність (н)езалежних (д)ержав, (н)обелівська (п)ремія. (п)резидент (ф)ранції, (к)римські (г)ори, (г)алицько-(в)олинське (к)нязівство. (в)еликий (к)ремлівський палац, (с)пілка (х)удожників (у)країни, (р)ада (б)езпеки ООН, (т)имчасовий (у)ряд.

 

Варіант 8. (м)іжнародний (к)омітет (ч)ервоного (х)реста, (а)ндріївська (ц)ерква, (б)альзаківські (т)радиції, (а)сканія-(н)ова, (в)ерсальський (м)ир, (в)иконавчий (к)омітет (д)онецької (о)бласної (р)ади (н)ародних (д)епутатів, (в)ітебське (в)оєводство, (в)сесвітній (к)онгрес (д)емократичної (м)олоді, (я)нка (к)упала, (д)ержавний (а)кадемічний (т)еатр (о)пери та (б)алету (і)мені (т)араса (ш)евченка, (з)атока (с)вятого (л)аврентія, (з)ахідна (є)вропа, (к)авказький (х)ребет, (к)нижкова (п)алата, (к)оран, (н)ацбанк, північний (м)орський (ш)лях, (п)оділля, (х)ристиянство, (з)ірка (а)льтаїр. (б)іле море, (к)андидат (т)ехнічних (н)аук, (с)талінградська (б)итва.

 

Варіант 9. (в)елика (ф)ранцузька (р)еволюція, (г)енеральний (с)екретар ООН, (у)крінформ, (у)країнська (р)еспубліканська (п)артія, (с)есія (к)иївської (о)бласної (р)ади, (г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни, (д)амоклів (м)еч, (д)ень (у)чителя, (д)ержавна (д)ума, (є)вангеліє, (з)ахідносибірська (н)изовина, (к)иївський (в)окзал, (л)еся (у)країнка, (м)іжнародна (о)рганізація (п)ромисловців, (п)олісся, (р)осійська (ф)едерація, (с)ин (б)ожий, (с)кандинавський (п)івострів, (в)еликдень, (д)ержавний (з)аслужений (с)имфонічний (о)ркестр (у)країни, (д)ень (к)осмонавтики, (е)поха (в)ідродження, (о)рден (д)ружби (н)ародів, (п)резидент (а)кадемії (н)аук (у)країни, (д)октор (ф)ілософських (н)аук.

 

Варіант 10. (в)исокі (д)оговірні (с)торони, (г)ельсінська (с)пілка, (г)олубий (н)іл, (т)рипільська (к)ультура, (к)онституційний (с)уд (у)країни, (д)ержавна (т)ретьяковська (г)алерея, (я)рославів (в)ал, (г)ордіїв (в)узол, (д)екларація (п)рав (л)юдини, (д)ень (н)езаежності (у)країни, (з)апорізька (с)іч, (з)ахідна (у)країна, (к)абінет (м)іністрів (у)країни, (к)иївський (б)удинок (м)од, (к)урильські (о)строви, (м)іжнародний (ж)іночий (д)ень, (н)аддніпрянщина, (п)рем’єр-(м)іністр (к)анади, (с)лобожанщина, (с)офіївський (с)обор, (х)мельниччина, (с)вітовий (б)анк, (д)ень (п)ам’яті (р)епресованих, (а)нтичний (с)віт, (з)аслужений (з)акарпатський (н)ародний (х)ор, (к)ороль (й)орданії. (м)аршал (а)віації, (п)осол (у)країни в (р)осії.

 

Варіант 11. (к)онституція (у)країни, (н)ародний (а)ртист, (н)імеччина, (н)обелівська (п)ремія, 1 (т)равня, (п)ерше (т)равня, (п)ечерська (л)авра, (п)івденна (а)мерика, (п)артія (д)емократичного (в)ідродження (у)країни, (п)івденно-(з)ахідна (з)алізниця, (п)івнічний (л)ьодовитий океан, (п)івнічний (п)олюс, (п)ідмосков’я, (п)рокрустове ложе, (п)рофком (ч)еркаського (д)ержавного (б)ізнес-(к)оледжу, (р)ада (б)езпеки, (п)салтир, (р)еспубліка (п)ольща, ріка (м)осква, (с)вято (п)еремоги, (ш)евченківська (п)ремія, (к)онституційний (с)уд (у)країни, (б)іблія, (ч)лен-(к)ореспондент (н)аук (у)країни, (м)іністр (ю)стиції (у)країни.

 

Варіант 12. (а)кт (п)роголошення (н)езалежності україни, (б)лаговіщення, (п)ечерська (л)авра, (г)лава (а)дміністрації (п)резидента (у)країни, (к)иївська (р)усь, (п)ереяславська (р)ада, (м)олочний (ш)лях, (п)ерська (з)атока, (б)улонський (л)іс, (ж)овті (в)оди, (б)ульвар (т)араса (ш)евченка, (з)бройні (с)или (у)країни, (а)мериканська (ф)едерація (п)раці, (л)ьвівський (п)алац (о)друження, (с)есія (хмельницької (м)іськради, (в)ерсальський (м)ир, (у)крпрофрада, (п)івнічнокримський (к)анал, (о)рден (д)ружби, (п)алац (у)рочистих (п)одій, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (к)абінет (м)іністрів (у)країни, (д)ень (п)еремоги, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (д)ень (н)езалежності (у)країни.

 

Варіант 13. (ч)еркаський (д)ержавний (б)ізнес-(к)оледж, (к)обзар, (к)андидат (п)едагогічних (н)аук, (у)ніверсальний (р)еспубліканський (с)тадіон, (з)аслужений (д)іяч (м)истецтв, (а)кадемія (п)едагогічних (н)аук, міжрегіональний (і)нститут (у)досконалення (в)чителів, (п)редставник (п)резидента (у)країни в (ч)еркаській (о)бласті, (а)дмірал (ф)лоту, (ш)евченківські (п)оезії, (у)країнсько-(к)анадське (с)пільне (п)ідприємство, (к)онгрес (д)емократичних (с)ил (у)країни, (г)олова (р)ади (н)аціональностей, (о)деська (а)втострада, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (к)иївська (д)ержавна (ф)ілармонія, (к)онституційний (с)уд (у)країни, (п)резидент США, (у)крводканалпроект.

 

Варіант 14. (к)аменяр, (д)ержавний (б)юджет (у)країни, (р)ентгенівські (п)ромені, (м)іністр (о)світи і (н)ауки (у)країни, (с)пілка (о)фіцерів (у)країни, (м)аршал (а)віації, (ф)едерація (н)езалежних (п)рофспілок (у)країни, (т)овариство “(у)країна-(ф)ранція”, (п)осол США в (у)країні, (г)енерал-(л)ейтенант, (г)рінченків (с)ловнник, (п)разька (к)онференція, (з)аслужений (у)читель, (м)іністерство (з)акордонних (с)прав (у)країни, (у)країнська (р)еспубліканська (п)артія, (н)ауковий (с)півробітник, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (м)аршал (а)віації, (в)ерховна (р)ада (у)країни, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (о)рден (я)рослава (м)удрого, (н)аціональна (г)вардія, (в)еликий (п)іст, (г)олова (с)лужби (б)езпеки (у)країни.

 

Варіант 15. (п)ушкінські (р)укописи, (ш)евченківська (п)ремія, (т)ичинине (с)лово, (н)ауково-дослідний (і)нститут (г)ігієни (х)арчування, (ж)урнал “(в)сесвіт”, (з)аслужений (д)іяч (у)країни, (б)удинок (у)чителя, (п)рокрустове (л)оже, (у)коопспілка, (о)блвиконком, (у)крпрофрада, (с)ело (в)еселі (г)ори, (к)иївська (р)усь, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (н)естор (л)ітописець, (к)иєво-(м)огилянська (а)кадемія, (ч)еркаський (д)ержавний (б)ізнес-(к)оледж, (е)йфелева (в)ежа, (п)івденна (а)мерика, (ц)ентральна (є)вропа, (д)ендропарк “(с)офіївка”, (с)узір’я (п)егаса, (п)речиста, (у)кргазбанк.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.008 с.)