ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оптимізація продуктивності під час розробки файлових системРозглянемо, яким чином можна оптимізувати продуктивність файлової системи зміною структур даних і алгоритмів, які в ній застосовують. У викладі використовуватимемо класичний приклад оптимізації традиційної файлової системи вихідної версії UNIX під час розроблення системи Fast File System (FFS) для BSD UNIX (y наш час ця файлова система також відома як ufs).

Традиційна файлова система UNIX [3, 5] складається із суперблока (що містить номери блоків файлової системи, поточну кількість файлів, покажчик на список вільних блоків), ділянки індексних дескрипторів і блоків даних (рис. 3.7). Розмір блока фіксований і становить 512 байт. Вільні блоки об'єднані у список.

3.7

 

Така система є прикладом простого і витонченого вирішення, яке виявилось неприйнятним із погляду продуктивності. На практиці ця файлова система могла досягти на пересиланні даних пропускної здатності, що становить усього 2 % можливостей диска. Назвемо деякі причини такої низької продуктивності.

· Розмір дискового блоку виявився недостатнім, внаслідок чого для розміщення даних файла була потрібна велика кількість блоків; індексні дескриптори навіть для невеликих файлів потребували кількох рівнів непрямої адресації, перехід між якими сповільнював доступ; пересилання даних одним блоком призводила до зниження пропускної здатності.

· Пов'язані об'єкти часто виявлялися віддаленими один від одного і не могли бути зчитані разом, зокрема, індексні дескриптори були розташовані далеко від блоків даних і для каталогу не перебували разом; послідовні блоки для файла також не містилися разом (це траплялося тому, що протягом експлуатації системи через вилучення файлів список вільних блоків ставав «розкиданим» пo диску, внаслідок чого файли під час створення отримували блоки, віддалені один від одного).

До розв'язання цих проблем під час розробки файлової системи FFS були запропоновані декілька підходів [8].

Насамперед, у цій системі було збільшено розмір дискового блока (у FFS звичайно використовували два розміри блока: 4 і 8 Кбайт). Для того щоб уникнути внутрішньої фрагментації (яка завжди зростає зі збільшенням розміру блока), було запропоновано в разі необхідності розбивати невикористані блоки на частини меншого розміру — фрагменти, які можна використати для розміщення невеликих файлів. Мінімальний розмір фрагмента дорівнює розміру сектора диска, звичайно було використано фрагменти на 1 Кбайт.

Крім того, велику увагу було приділено групуванню взаємозалежних даних. 3 огляду на те, що найбільші втрати часу трапляються під час переміщення головки, було запропоновано розміщувати такі дані в рамках групи циліндрів, яка об'єднує один або кілька суміжних циліндрів. Під час доступу до даних однієї такої групи головку переміщувати було не потрібно, або її переміщення виявлялося мінімальним. Кожна така група за своєю структурою повторювала файлову систему: у ній був суперблок, ділянка індексних дескрипторів і ділянка дискових блоків, виділених для файлів. Тому індексний дескриптор кожного файла розміщувався в тому самому циліндрі, що і його дані, в одній групі циліндрів розмішувалися також всі індексні дескриптори одного каталогу. Послідовні блоки файла прагнули розміщувати в суміжних секторах.

Нарешті, ще одна важлива зміна була зроблена у форматі зберігання інформації про вільні блоки — список вільних блоків було замінено бітовою картою, яка могла бути повністю завантажена у пам'ять. Пошук суміжних блоків у такій карті міг бути реалізований ефективніше. Для ще більшої ефективності цього процесу в системі постійно підтримували деякий вільний простір на диску (коли є вільні дискові блоки, ймовірність знайти суміжні блоки зростає).

Внаслідок реалізації цих і деяких інших рішень пропускна здатність файлової системи зросла в 10-20 разів (до 40 % можливостей диска).

На підставі цього прикладу можна зробити такі висновки:

· розмір блоку впливає на продуктивність файлової системи, при цьому потрібно враховувати можливість внутрішньої фрагментації;

· програмні зусилля, витрачені на скорочення часу пошуку і ротаційної затримки, окупаються (насамперед вони мають спрямовуватися на забезпечення суміжного розміщення взаємозалежної інформації);

· використання бітової карти вільних блоків теж спричиняє підвищення продуктивності.

Ідеї, що лежать в основі FFS, вплинули на особливості проектування файлової системи ext2fs - основної файлової системи Linux

 

Кешування доступу до диска

Найважливішим засобом підвищення продуктивності файлових систем є організація дискового кеша (disk cache). Зупинимося докладніше на цьому найважливішому компоненті операційної системи.

Дисковим кешем називають спеціальну ділянку в основній пам'яті, яку використовують для кешування дискових блоків. У разі спроби доступу до дискового блока його поміщають в кеш, розраховуючи на те, що він незабаром буде використаний знову. Під час наступного повторного використання можна обійтися без звертання до диска.

Керування дисковим кешем відбувається на нижчому рівні порівняно з реалізацією файлової системи. Кеш має бути прозорий для файлової системи: блоки, що перебувають у ньому з погляду файлової системи розташовані на диску, відмінності є тільки у швидкості доступу.

Загальний принцип організації дискового кеша показано на рис. 3.8. Для прискорення пошуку потрібного блоку звичайно використовують хеш-функцію, що переводить номер блока у хеш-код. У пам'яті зберігають хеш-таблицю, елементи якої відповідають окремим значенням хеш-коду. Усі блоки з однаковим значенням хеш-коду об'єднують у зв'язні списки. Для пошуку в кеші блока із конкретним номером досить обчислити значення хеш-функції та переглянути відповідний список.

3.8

 

Під час реалізації керування дисковим кешем необхідно отримати відповіді на такі запитання.

1. Якого розміру має бути кеш?

2. Як має бути організоване заміщення блоків у кеші?

3. Як організувати збереження модифікованої інформації із кеша на диск?

4. Яким чином оптимізувати завантаження блоків у кеш?

 

Розмір дискового кеша

Визначаючи розмір дискового кеша, важливо пам'ятати, що він разом із менедже-ром віртуальної пам'яті з погляду використання основної пам'яті є двома головними підсистемами, що конкурують між собою.

Є два різновиди кеша з погляду керування його розміром: кеш фіксованого розміру і кеш змінного розміру.

Для кеша фіксованого розміру межі дискового і сторінкового кешів задають жорстко і змінюватися під час виконання вони не можуть. Недоліком такого кеша є те, що він не може підлаштовуватися під зміну навантаження в системі (наприклад, коли відкрито багато файлів, може знадобитися розширити дисковий кеш, коли завантажено багато процесів — сторінковий).

Стандартна реалізація кеша змінного розміру виділяє спільну пам'ять і під сторінковий, і під дисковий кеш. Під час виконання кожна із підсистем працює з цією пам'яттю, розміщуючи там і сторінки, і дискові блоки (зручно, якщо розмір сторінки дорівнює розміру блока). Недоліком такої реалізації є те, що один файл великого розміру, відкритий процесом, може зайняти блоки, призначені не тільки для відкритих файлів інших процесів, але й для сторінкового кеша віртуальної пам'яті. Для вирішення цієї проблеми можна перейти до змішаного керування кешем, коли межі задають, але їх можна змінити під час виконання.

Заміщення інформації в кеші

Організація заміщення блоків у дисковому кеші багато в чому подібна до реалізації заміщення віртуальної пам'яті. Фактично для визначення заміщуваного блока можна використати більшість алгоритмів заміщення сторінок, про які йшлося в розділі 9, такі як FIFO, LRU, годинниковий алгоритм. Зазначимо, що в цьому разі LRU-алгоритм реалізувати простіше, оскільки звертання до дискового кеша відбувається значно рідше, ніж звертання до пам'яті, і за тривалістю інтервал між такими звертаннями значно перевищує той час, який потрібно затратити на фіксування моменту звертання. Для реалізації LRU-алгоритму можна підтримувати список усіх блоків кеша, упорядкований за часом використання (найстаріший блок — на початку, найновіший - наприкінці), переміщуючи блоки у кінець списку під час звертання до них.

Необхідно враховувати, що за такої ситуації LRU-алгоритм не завжди є кращим або навіть просто прийнятним вирішенням. Наприклад, якщо деякий критично важливий блок не буде записаний на диск після його модифікації, подальший збій може бути фатальним для всієї файлової системи. У той же час у разі використання LRU-алгоритму цей блок буде поміщено в кінець списку, і його записування відкладеться на якийсь час.

He рекомендують також використовувати алгоритм LRU y численних ситуаціях, коли розмір файла, який зчитують послідовно, перевищує розмір блока. У цьому разі найоптимальнішою є саме зворотна стратегія — MRU (Most Re­cently Used), коли витісняють блок, що був використаний останнім.

Розглянемо приклад. Нехай файл містить 4 дискові блоки, а в кеші є місце для трьох. Файл зчитують послідовно, при цьому отримують рядок посилань 1234. Якщо використати LRU-алгоритм, то при зчитуванні блоку 4 він заміщує в пам'яті блок 1. Якщо тепер прочитати файл іще раз (отримавши рядок посилань 12341234), побачимо, що першим потрібним блоком буде саме блок 1, який щойно витиснули. Доведеться його зчитувати ще раз, при цьому буде заміщено блок 2, який відразу ж виявиться потрібним знову і т. д. У MRU-алгоритмі блок 4 під час першого читання заміщує блок 3, блоки 1,2 і 4 під час другого читання перебуватимуть у кеші. На практиці застосовуються модифіковані схеми LRU, які беруть до уваги ка-тегорії важливості блоків, а в разі послідовного доступу до файлів, більших за розміром, ніж блок, зводяться до схеми MRU.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.008 с.)