ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фізична організація розділів на дискуПеред тим як перейти до розгляду особливостей фізичної організації файлової системи в рамках розділу, коротко ознайомимося з організацією розділів на диску. Початковий (нульовий) сектор диска називають головним завантажувальним записом (Master Boot Record, MBR). Наприкінці цього запису міститься таблиця розділів цього диска, де для кожного розділу зберігається початкова і кінцева адреси.

Один із розділів диска може бути позначений як завантажувальний (bootable) або активний (active). Після завантаження комп'ютера апаратне забезпечення звертається до MBR одного з дисків, визначає з його таблиці розділів завантажувальний розділ і намагається знайти в першому кластері цього розділу спеціальну невелику програму - завантажувач ОС (OS boot loader). Саме завантажувач ОС відповідає за пошук на диску і початкове завантаження у пам'ять ядра операційної системи.

Основні вимоги до фізичної організації файлових систем

3 погляду користувача файл із заданим іменем (далі вважатимемо, що інформацію про шлях включено в ім'я) — це неструктурована послідовність байтів, а з погляду фізичної структури файлової системи, файл — це набір дискових блоків, що містять його дані. Завдання файлової системи полягає у забезпеченні перетворення сукупності імені файла і логічного зсуву в ньому на фізичну адресу всередині відповідного дискового блоку.

Необхідність такого перетворення визначає основне завдання файлової системи — відстежувати розміщення вмісту файлів на диску. Інформація про розміщення даних файла на диску зберігається у структурі даних, що називають заголовком файла. Такі заголовки звичайно зберігають на диску разом із файлами. Під час розробки структури даних для такого заголовка потрібно враховувати, що більшість файлів мають малий розмір, а основну частину дискового простору розподіляють, навпаки, під файли великого розміру, із якими переважно і виконують операції введення-виведення.

Оскільки продуктивність файлової системи залежить від кількості операцій доступу до диска, важливо максимально її обмежити. Кілька сотень таких операцій можуть додатково зайняти кілька секунд часу. На практиці слід враховувати, що всі імена файлів (і самі файли) каталогу і всі блоки у файлі зазвичай використовують разом, послідовно.

Принципи, що лежать в основі фізичної організації файлової системи, визначають різні способи розміщення файлів на диску. Крім обліку розміщення даних, фізичне розміщення потребує також обліку вільних кластерів.

Неперервне розміщення файлів

Найпростіший підхід до фізичної організації файлових систем — це неперервне розміщення файлів. При цьому кожному файлові відповідає набір неперервно розташованих кластерів на диску (рис. 3.2). Для кожного файла мають зберігатися адреса початкового кластера і розмір файла.

3.2

 

Зазначимо, що розподіл дискового простору в цьому разі подібний до динамічного розподілу пам'яті. Для пошуку вільного блоку на диску можна використати алгоритми першого підходящого або найкращого підходящого блоку.

Неперервне розміщення файлів вирізняється простотою в реалізації та ефективністю (наприклад, весь файл може бути зчитаний за одну операцію), але має істотні недоліки.

· Під час створення файла користувач має заздалегідь задати його максимальну довжину і виділити весь простір на диску за один раз. Збільшувати розміри файлів під час роботи не можна. У багатьох ситуаціях це абсолютно неприйнятно (наприклад, неможливо вимагати від користувача текстового редактора щоб він вказував остаточну довжину файла перед його редагуванням).

· Вилучення файлів згодом може спричинити велику зовнішню фрагментацію дискового простору з тих самих причин, що й за динамічного розподілу пам'яті. У сучасних ОС для організації даних на жорстких дисках неперервне розміщення майже не використовують, проте його застосовують у таких файлових системах, де можна заздалегідь передбачити, якого розміру буде файл. Прикладом є файлові системи для компакт-дисків. Вони мають кілька властивостей, що роблять неперервне розміщення файлів найкращим рішенням:

· записування такої файлової системи здійснюють повністю за один раз, під час записування для кожного файла заздалегідь відомий його розмір;

· доступ до файлових систем на компакт-диску здійснюють лише для читання, файли в них ніколи не розширюють і не вилучають, тому відсутні причини появи зовнішньої фрагментації.

 

Розміщення файлів зв'язними списками

Прості зв'язні списки

Іншим підходом є організація кластерів, що належать файлу, у зв'язний список. Кожен кластер файла містить інформацію про те, де перебуває наступний кластер цього файла (наприклад, його номер). Найпростіший приклад такого розміщення бачимо на рис. 3.3. Заголовок файла в цьому разі має містити посилання на його перший кластер, вільні кластери можуть бути організовані в аналогічний список.

3.3

 

Розміщення файлів з використанням зв'язних списків надає такі переваги:

· відсутність зовнішньої фрагментації (є тільки невелика внутрішня фрагментація, пов'язана з тим, що розмір файла може не ділитися націло на розмір кластера);

· мінімум інформації, яка потрібна для зберігання у заголовку файла (тільки посилання на перший кластер);

· можливість динамічної зміни розміру файла;

· простота реалізації керування вільними блоками, яке принципово не відрізняється від керування розміщенням файлів.

Цей підхід, однак, не позбавлений і серйозних недоліків:

· відсутність ефективної реалізації випадкового доступу до файла: для того щоб одержати доступ до кластера з номером п, потрібно прочитати всі кластери файла з номерами від 1 до п-1;

· зниження продуктивності тих застосувань, які зчитують дані блоками, за розміром рівними степеню числа 2 (а таких застосувань досить багато): частина будь-якого кластера повинна містити номер наступного, тому корисна інформація в кластері займає обсяг, не кратний його розміру (цей обсяг навіть не є степенем числа 2);

· можливість втрати інформації у послідовності кластерів: якщо внаслідок збою буде втрачено кластер на початку файла, вся інформація в кластерах, що йдуть за ним, також буде втрачена.

Є модифікації цієї схеми, які зберегли своє значення дотепер, найважливішою з них є використання таблиці розміщення файлів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.007 с.)