ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

X. ТЕСТИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮТести модульного контролю 1 (МКР1)

І варіант

І рівень

Основні причини, за якими ядро ОС має виконуватися в привілейованому режимі процесора.

а) тому, що ядро головне в усій системі;

b) Забезпечення ефективності керування ресурсами комп’ютера;

с) ОС повинна мати можливість втрутитись в роботу ОС;

Варіанти відповіді:

1. (b,c);

2. (a,b,c);

3. (a,b);

Чи може процесор переходити у привілейований режим під час виконання програми користувача? Чи може така програма виконуватися виключно в привілейованому режимі?

a) може, але дуже обережно;

b) не може, тому що ядро має захист;

c) процес можливий процесор у привілейованому режимі отримує цілковитий контроль над комп’ютером. Кожне застосування запускається і виконується в режимі користувача, де воно не має доступу до ресурсів ядра й інших програм. Коли потрібно виконати дію, реалізовану в ядрі, застосування робить системний виклик (system call).

d) Ядро перехоплює його, перемикає процесор у привілейований режим, виконує дію, перемикає процесор назад у режим користувача і повертає результат застосування.

Варіанти відповіді:

1. (а,b,c);

2. (a,b,c,d);

3. (c,d);

3. Перерахуйте основні системні функції режиму користувача:

a) системні програми (утиліти),

b) командний інтерпретатор,

c) програми резервного копіювання та відновлення даних,

d) засоби діагностики й адміністрування;

Варіанти відповіді:

1. (b,c);

2. (a,b,c,d);

3. (a,c,d);

4. ОС, у яких усі базові функції сконцентровані в ядрі, називають:а)монолітними системами.

b) операційними системами;

c) комплексними системами;

Варіанти відповіді:

1. (а);

2. (a,b,c,);

3. (a,c,);

5. Що утворюють компоненти у багаторівневих ОС:

а) список рівнів;

b) ієрархію рівнів;

с) концепцію рівнів.

6. Назвіть базову роботу ядра:

а) визначення механізмів функціонування системи,.

b) менеджери ресурсів реалізують політику;

c) базові засоби ядра визначають механізми функціонування системи, менеджери ресурсів реалізують політику.

Варіанти відповіді:

1. (а,b,c);

2. (c);

3. (a,b);

7.Перевагами мікроядрового підходу є:

а) невеликі розміри мікроядра, що спрощує його розробку й налагодження;

b) висока надійність системи, внаслідок того що сервери працюють у режимі користувача й у них немає прямого доступу до апаратного забезпечення;

c) більша гнучкість і розширюваність системи (непотрібні компоненти не займають місця в пам'яті, розширення функціональності системи зводиться до додавання в неї нового сервера);

d) можливість адаптації до умов мережі (спосіб обміну даними між клієнтом і сервером не залежить від того, зв'язані вони мережею чи перебувають на одному комп'ютері).

Варіанти відповіді:

1. (a,b,c);

2. (a,b,c,d);

3. (a,c,d);

8. Недоліком мікроядрового підходу є:

а) зниження продуктивності;

b) якість його реалізації;

c) забезпечує мінімальний набір функцій;

Варіанти відповіді:

1. (a,b,c);

2. (a,b);

3. (a);

Де використовується концепція віртуальних машин

а) застосовується в прикладному програмному забезпеченні;

b) в описі відповідних рішень;

c) застосовується в системному програмному забезпеченні;

Варіанти відповіді:

1. (b);

2. (a);

3. (a,b,c);

10.До апаратних переривань належать:

а) переривання введення-виведення, що надходять від контролера периферійного пристрою;

b) переривання генерує контролер клавіатури при натисканні на клавішу;

c) переривання, пов'язані з апаратними або програмними помилками.

Варіанти відповіді:

1. (b,c);

2. (a,b);

3. (a,b,c);

11. Сучасні UNIX-системи дещо відрізняються за своєю архітектурою а саме:

а) у них виділено окремий менеджер пам'яті, відповідальний за підтримку віртуальної пам'яті.

b) стандартом для реалізації інтерфейсу файлової системи є системна файлова система, що абстрагує цей інтерфейс і дає змогу організувати підтримку різних типів файлових систем.

c) у цих системах підтримується багатопроцесорна обробка, а також багатопотоковість.

Варіанти відповіді:

1. (а,c);

2. (a,b);

3. (b,c);

12. В ОС Linux можна виділити такі основні частини:

а) ядро, яке реалізує основні функції ОС (керування процесами, пам'яттю, введенням-виведенням тощо);

b) системні бібліотеки, що визначають стандартний набір функцій для використання у застосуваннях;

c) системні утиліти (прикладні програми, які виконують спеціалізовані задачі).

d) Весь код і структури даних ядра перебувають окремо.

Варіанти відповіді:

1. (a,b,c);

2. (a,b,c,d);

3. (a,c,d);

13. У ядрі ОС Linux можна виділити кілька функціональних компонентів:

а) планувальник процесів;

b) менеджер пам'яті ;

с) віртуальна файлова система;

d) мережний пристрій.

Варіанти відповіді:

1. (a,b,c,d);

2. (a,b,c);

3. (a,c,d);

Які перваги надають модулі ядра ОС Linux.

а) код модулів неможе завантажуватися в пам'ять у процесі роботи системи, що спрощує налагодження компонентів ядра, насамперед драйверів.

b) з'являється можливість змінювати набір компонентів ядра під час виконання: ті з них, які в цей момент не використовуються, можна не завантажувати у пам'ять.

c) модулі є винятком із правила, за яким код, що розширює функції ядра, відповідно до ліцензії Linux має бути відкритим.

Варіанти відповіді:

1. (b,c);

2. (a,b,c);

3. (a,c);

15. З яких основних компонентів складається підтримка модулів у Linux:

а) засобів керування модулями дають можливість завантажувати модулі у пам'ять і здійснювати обмін даними між модулями та іншою частиною ядра.

b) засобів реєстрації драйверів недозволяють модулям повідомляти іншу частину ядра про те, що новий драйвер став доступним.

с) засобів розв'язання конфліктів дають змогу драйверам пристроїв резервувати апаратні ресурси і захищати їх від випадкового використання іншими драйверами.

Варіанти відповіді:

1. (а,c);

2. (b,c);

3. (b);

II рівень

1. Поясніть роботу наступного коду:

Якщо в цьому коді немає помилки, поясніть, навіщо він може знадобитися.

2. Опишіть послідовність дій, що повинні виконуватися в Linux під час збереження файла на диску в текстовому редакторі. Використана файлова система ext2fs.

3. Як зміниться послідовність дій у попередній вправі, якщо припустити, що замість ext2fs використовують ext3fs?

4. Яким чином файлова система ext2fs забезпечує те, що блоки даних файлів одного каталогу на фізичному рівні розташовують близько один від одного?

5. Чи можна реалізувати підтримку жорстких і символічних зв'язків у файловій системі FAT? Якщо так, то яким чином?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.014 с.)