Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання «Польки- піцикато» Й. Штрауса.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання «Польки- піцикато» Й. Штрауса. 

УРОК 8

Епіграф до уроку:

«Увесь розвиток музики являє собою безперервне розширення музичного простору — з'являються все нові й нові площини мислення».

А. Шнітке

Тема. Полістилістика творчості Альфреда Шнітке.

Мета. Визначити особливості полістилістики А. Шніт­ке на прикладі «Сюїти у старовинному стилі». З'ясувати значення понять «полістилістика», «бард», «стиль», «сюїта». Розвивати вміння ло­гічно та аргументовано висловлювати свої думки щодо стильових напрямів музичного мистецтва. Удосконалювати вокально-хорові навички. Фор­мувати інтерес до класичної музики XX ст. та її видатних представників, до творчості А. Шнітке.

Виховувати естетичний смак, почуття патріотиз­му, любові до рідного міста, столиці України — Києва.

Музичний матеріал: А. Шнітке. Сюїта у старовинному стилі (слухан­ня); П. Майборода. «Моя стежина» (розучування, виконання).

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (баян), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна до­шка, портрети композиторів А. Шнітке, П. Май­бороди, підручники «Музичне мистецтво», 8 кл. (О. В. Волошина, А. В. Левченко, О. В. Мільченко), «Музичне мистецтво», 8,кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. До- рогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимося співати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

ХІД УРОКУ

Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання «Сюїти у старовин­ному стилі» А. Шнітке.

Актуалізація музичних вражень.

― З якими музичними враженнями ви прийшли сьогодні на урок?

― Який додатковий матеріал підготували з теми попередньо­го уроку?

(Учні розповідають про музику, яку слухали впродовж тижня, та демонструють творчі роботи. У ході бесіди-діалогу використову­ється інтерактивна технологія «Мікрофон».)

― З якої пісні ми почнемо наш урок? (Виконання пісні за бажанням учнів.)

Розучування пісні «Моя стежина» П. Майбороди.

Розучуючи пісню, слід звернути увагу на текст третього купле­ту, виразність виконання.

― Який виконавський план до всієї пісні ви можете при­думати? ,

* — Чи варто використовувати супровід із шумових, ударних ін­струментів? Якщо так, то яких саме?

― Які пісні про рідний край, батьківський дім ви можете зга­дати та виконати?

Гра «Художник».

Уявіть, що кожен із вас — художник. Яким має бути малюнок до пісні «Моя стежина»?

Слухання «Сюїти у старовинному стилі» А. Шнітке.

а) Історія створення сюїти. Музикознавець (1-й учень).

Композитора Альфреда Шнітке часто запрошували писати музику до кіно­фільмів. Одного разу після написання музики до кінофільму «Пригоди зубно­го лікаря» фільм не вийшов на екран, натомість з'явилась «Сюїта у старовин­ному стилі». Так була збережена кіномузика А. Шнітке, що стала одним із по­пулярних творів автора.

б) Слухання «Сюїти у старовинному стилі» А. Шнітке.

1. Інтерпретація, аналіз.

― Яке враження справило на вас «відлуння бахівської епохи» в сюїті? ,

— Як створено в сюїті атмосферу галантного XVIII століття?

2. Гра «Музикознавець».

Уявіть, що кожен із вас — відомий музикознавець. Яку корот­ку характеристику кожній частині сюїти ви зможете дати?

(«Пастораль», «Балет», «Пантоміма», «Менует», «Фуга».)

Учитель. Музикознавець В. Холопова писала: «У сюїті та­кі гарні, розгорнуті мелодії, стрункі, досконалі форми, з такою любов'ю відтворені старовинні ритмоформули, що вона викликає в слухача почуття піднесеного благородства. Голосом одного тво­ру промовляють століття культури, проте точного запозичення не відбувається. Це відчуття того, що неодмінно має існувати».

У чому ж полягають стилістичні пошуки Альфреда Шнітке?

Шнітке кілька разів переходив від авангардизму до традицій­них стилів, від високої академічної музики до популярної. Творчо-стильові пошуки характерні для багатьох композиторів XX ст. Му­зична культура того періоду поєднувала різні художні стилі. Саме такий напрям обрав у своїй творчості й А. Шнітке, назвавши його полістилістикою.

Звернімося до словника

Полістилістика (від грец. роly — багато) — поєднання в од­ному творі (чи загалом у творчості) елементів різних стилістичних напрямів.

А тепер знову надаємо слово нашим музикознавцям.

Розповідь про творчість видатного композитора та його шляхдо музики.

Музикознавець (2-й учень). Альфред Шнітке — один із найвидатніших російських композиторів XX століття, якого ще за життя почали називати генієм.

Народився А. Шнітке в м. Енгельсі на Волзі в родині німецько-єврейського походження. Його батько був журналістом, мати — викладачем німецької мови.

З дитинства Альфред захоплювався книгами, музикою.

У 1946-1948 роках родина проживала у Відні (Австрія). Саме там майбутній композитор навчився грати самотужки, на слух на акордеоні. Відчуваючи потребу в музично-теоретичних знаннях, Альфред сам знайшов собі вчительку, яка мешкала в їхньому бу­динку.

Після: повернення на Батьківщину, коли родина оселилася під Москвою, у чотирнадцятирічному віці Альфред почав професій­но навчатися музики на хоровому відділенні музичного училища.Багато років потому, ще за життя композитора, це училище на­звуть коледжем імені Альфреда Шнітке, а згодом на його основі відкриється Московський державний інститут музики імені Аль­фреда Шнітке.

Педагогом у Московській консерваторії був Євген Голубєв, який зауважив, що «Шнітке межує з геніальністю».

Творчість А. Шнітке справді відзначається масштабністю заду­мів, філософським змістом, яскравою виразністю музичної мови. Палітра музичних творів А. Шнітке багатогранна — це симфонії, опери, балети, ораторії, кантати, музика для дітей, до спектаклів, кінофільмів тощо. .

Порівняння «Сюїти у старовинному стилі» А. Шніткез «Бразильською бахіаною» Е. Вілла-Лобоса.

Запитання до учнів

— Що об'єднує ці твори й чим вони відрізняються один від од­ного?

— Як би ви могли передати фрагменти «Сюїти у старовинному стилі» засобами якогось іншого виду мистецтва?

— Що ви можете сказати про полістилістику в сучасній музиці?

Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.

1. Які почуття викликала у вас музика уроку?

2. За допомогою яких поетичних рядків ви могли б це вира­зити?

3. Яке, враження справило на вас «відлуння бахівської епохи» в музиці XX ст. у «Сюїті у старовинному стилі» ?

4. Що є характерним для творчості А. Шнітке?

5. Яким методом послуговувався композитор? Який висновок щодо цього ви можете зробити?

Композитор звертався до методу, який отримав назву «по­лістилістика». Цей метод передбачає поєднання в одному творі елементів різних стилів та епох, розмаїття музичних цитат тощо. Використання техніки «колажу» — це не стіль­ки дань сучасній мистецькій моді, скільки вираження по­гляду художника на сьогоднішнє суперечливе життя. Слід сказати, що елементи полістилістики існували в європей­ській музиці здавна.

6. Яка ваша думка щодо полістилістики в сучасній музиці?

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Звернути увагу на музику авангардного полістилістичного напрямку. Виконати мистецький художній колаж сучасної музики.

10. Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання «Сюїти у старовинному стилі» А. Шнітке.

 

 

УРОК 9

Тема. Джаз як явище музичної культури XX ст.

Мета. Познайомити учнів з історією джазової музики, її найвідомішими напрямами, представниками, творами. На прикладі творчої діяльності Л. Армстронга, гурту «Бітлз» довести важливу роль естрадної музики в житті людей. З'ясувати зна­чення термінів « спіричуел», « блюз », « регтайм », «джаз». Закріпити знання понять «легка (розва­жальна) музика», «каденція», «мюзикл», «сюї­та». Формувати вокально-хорові навички канти­ленного співу, почуття ритму, інтерес до джазової музики. Виховувати естетичний смак у царині легкої музики.

Музичний матеріал: спіричуел «Тhе Ргауег» («Молитва»), Л. Армстронг «WestEndBlues» («Блюз Західної околи­ці») — слухання; Дж. Гершвін «Колискова» (ви­конання); Д. Херман «Неllо, Dolli!» (слухання).

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (баян), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна до­шка, портрети композиторів Л. Армстронга, Дж. Гершвіна, Д. Хермана, підручники «Музичне мистецтво», 8 кл. (О. В. Волошина, А. В. Левчен­ко, О. В. Мільченко), «Музичне мистецтво», 8 кл.(Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимося співати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

 

ХІД УРОКУ

Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання «Блюзу Західної околиці» Л. Армстронга.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 173; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.024 с.)