Підстави та порядок дострокового припинення повноважень ВРУ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підстави та порядок дострокового припинення повноважень ВРУ.Важливою ознакою Верховної Ради України є постійно діючий характер. Основний Закон України чітко визначив строк повноважень Верховної Ради України - п'ять років.

Український парламент є повноважним, тобто може розпочати свою діяльність, за умови дотримання таких основних вимог:

* обрання не менше 2/3 від його конституційного складу;

*складення присяги народними депутатами України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України.

Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії ВРУ, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Відтак конституційна норма про те, що строк повноважень ВРУ становить 5 років, має досить умовний характер.

Дострокове припинення повноважень парламенту - виняткове право глави Української держави. Ініціатива розпуску ВРУ належить Президентові України, будь-яка інша посадова особа чи державний орган не уповноважені вчиняти такі дії. Водночас розпуск парламенту - це право Президента України, а не обов'язок. Глава держави має право підписати відповідний Указ, суворо дотримуючись Конституції України, а не керуючись власними уподобаннями. Розпуск ВРУ здійснюється на основі Указу ПУ про дострокове припинення повноважень парламенту з одночасним призначенням дати позачергових виборів до Верховної Ради України.

Президент України має право достроково припинити повноваження ВРУ, якщо:

1) протягом 1 місяця у ВРУ не сформовано коаліцію депутатських фракцій;

2) протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад КМУ;

3) протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою ВРУ, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Президент України не може достроково припинити повноваження ВРУ:

- Повноваження ВРУ, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом 1 року з дня її обрання.

- Повноваження ВРУ не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні 6 місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України.

Загалом конституційні обмеження повноважень глави держави щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України є цілком виправданими, оскільки надмірна залежність парламенту від глави держави обмежувала б можливості Верховної Ради України у виборі тих чи інших законодавчо визначених способів регулювання складних суспільних відносин. Вищезазначені конституційні обмеження забезпечують створення необхідних умов для реалізації функцій та повноважень українського парламенту, сприяють політичній, економічній та соціальній стабільності суспільного розвитку.

Конституційно-правовий статус суддів України.

Правовий статус суддів визначається Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та іншими правовими актами. Правосуддя в Україні здійснюють професійні судді, а у визначених законом випадках - народні засідателі і присяжні.

Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та названого Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді.

Судді є посадовими особами судової влади, які наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.

Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права.

Незалежність судді. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Незалежність судді забезпечується: 1) особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення; 2) недоторканністю та імунітетом судді; 3) незмінюваністю судді; 4) таємницею ухвалення судового рішення; 5) забороною втручання у здійснення правосуддя; 6) відповідальністю за неповагу до суду чи судді; 7) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту; 8) правом судді на відставку.

Суддя є недоторканним. Затримання судді або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту до ухвалення обвинувального вироку судом не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.

Судді, голови судів та їх заступники, судді у відставці, народні засідателі та присяжні мають посвідчення, зразки яких затверджуються Радою суддів України.

Незмінюваність судді. Суддя, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебування на посаді судді до досягнення ним 65 років, крім випадків звільнення судді з посади або відставки.

Вимоги до кандидатів на посаду судді. На посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як 3 роки, проживає в Україні не менш як 10 років та володіє державною мовою. Не можуть бути рекомендовані на посаду судді громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню функцій зі здійснення правосуддя;

3) які мають незняту чи непогашену судимість.

Не може претендувати на посаду судді особа, до якої згідно із законом застосовується заборона обіймати відповідну посаду. Не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з посади судді за порушення присяги, порушення вимог щодо несумісності або у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком.

Вимоги щодо несумісності

Суддя не має права займати посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом; не має права поєднувати свою діяльність із підприємницькою або адвокатською діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої діяльності), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках.

Права судді: -брати участь у суддівському самоврядуванні; -утворювати громадські об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня; -бути членом національних або міжнародних асоціацій, що мають на меті захист інтересів суддів, утвердження авторитету судової влади в суспільстві; -підвищувати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку.

Суддя зобов’язаний: додержуватися присяги, 1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; 2) дотримуватися правил суддівської етики; 3) виявляти повагу до учасників процесу; 4) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання; 5) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції; 7) систематично розвивати професійні навички (уміння), підтримувати свою кваліфікацію на належному рівні.

Суддя, призначений на посаду судді вперше, проходить щорічну підготовку у Національній школі суддів України. Суддя, який обіймає посаду судді безстроково, проходить підготовку у Національній школі суддів України не менше ніж раз на три роки.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 480; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.011 с.)