Класифікація іменників за ознакою обчислювані/необчислюваніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація іменників за ознакою обчислювані/необчислюваніОбчислювані Countable Необчислювані Uncountable
Означають предмети, які можна порахувати Означають предмети і поняття, які не можна порахувати
Присутні форми однини і множини Немає форми множини
Поєднуються з: Не поєднуються з числівниками.
числівниками seven days
a/the a student / the student(s) Поєднуються з :
the the meat
займенниками: many a lot of / lots of (a) few some every   many questions a lot of cars / lots of cars a few seats / few seats some ideas every man займенниками: much a lot of / lots of a little some all   much money a lot of time / lots of time a little salt / little salt some consolation all the butter

 

Випадки переходу необчислюваних іменників у обчислювані

Дійсний іменник означає предмет із даної речовини glass – скло iron - залізо a glass – склянка an iron - праска
Дійсний іменник означає сорт, вид чи пропорцію речовини coffee - кава a coffee – сорт кави або чашка кави
Абстрактний іменник конкретизується light - світло a light – лампа

 

Іменники, які узгоджуються із дієсловом в однині

 

Дійсні Абстрактні Ряд слів на -s Назви дисциплін на -ics Назви ігор на -s Назви хвороб на -s Власні назви
sugar copper china water advice information poetry progress news gallows summons   gymnastics statistics mathematics politics billiards darts dominoes draughts measles mumps rickets shingles Athens the UN the USA

 

Іменники mathematics, statistics і т.п. вживаються з дієсловом у множині, якщо вони не означають наукову дисципліну.

Mathematicsis not taught here. – Тут не вчать математику.

His mathematicsare poor. – У нього слабкі знання з математики.

 

Іменники, які узгоджуються із дієсловом у множині

Назви парних предметів і одягу Іменники, у яких немає форми однини чи вона має інше значення Деякі узагальнені іменники
scissors scales binoculars clothes tights pants
оdds proceeds goods whereabouts wages contents
сattle police gentry vermin clergy people

Рід іменників

Рід іменників в англійській мові розрізняється за значенням. До чоловічого роду відносяться назви осіб чоловічої статі. До жіночого роду відносяться назви осіб жіночої статі.

actor – actress emperor – empress prince – princess

bachelor – spinster sir – madam hero - heroine

duke – duchess monk – nun steward - stewardess

conductor – conductress host – hostess manager – manageress

earl – countess landlord – landlady god – goddess

policeman – policewoman heir – heiress king – queen

lad – lass father – mother son – daughter

boy – girl husband – wife uncle – aunt

bridegroom – bride nephew – niece gentleman – lady

godfather – godmother stepfather – stepmother father-in-law – mother-in-law male – female barman – barmaid masseur – masseuse etc.

 

Проте значна частина іменників має однакову форму для позначення осіб чоловічої і жіночої статі: cousin, doctor, teacher, student, neighbour. Коли ж потрібно вказати на стать особи або тварини, то додається слово, яке вказує на стать: aboy-friend – agirl-friend, womanastronaut, he-goat – she-goat.

Деякі назви тварин мають різні родові форми, хоча, звичайно, замінюються займенником it:

bull – cow gander – goose ram - ewe tiger – tigress

cock – hen stag – doe drake – duck leopard – leopardess

dog – bitch stallion – mare boar – sow lion – lioness

Рід іменників в англійській мові

Спосіб відображення роду Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
Лексичне значення man brother king bull woman sister queen cow traffic pumpkin hotel dog
Особові займенники he she it
Суфікси: -er; -ess; -ine / ina; -ette widower tsar host bachelor widow tsarina hostess bachelorette  
Утворення складених іменників a boyfriend a businessman a he-cook a tom-cat a male nurse a surgeon a girlfriend a businesswoman a she-cook a tabby-cat a nurse a woman surgeon  

 

Відмінки іменників

В англійській мові існує лише два відмінки: загальний і присвійний. Оскільки в загальному відмінку немає спеціальних закінчень, його взаємозв’язок з іншими словами визначається місцем в реченні.

Присвійний відмінок передає значення приналежності. В присвійному відмінку вживаються в основному іменники - назви істот.

Присвійний відмінок однини утворюється за допомогою апострофа і закінчення -s: myfather’sfriend, Tom’sbike.

Якщо іменник в однині закінчується на -sабо -x, то присвійний відмінок утворюється в основному за допомогою лише апострофа, хоча варіант -’s також можливий: Charles’ book, theboss’ car.

У множині присвійний відмінок утворюється за допомогою лише апострофа: girls’ school, neighbours’ dog. Якщо ж іменник у множині не має закінчення –s, то присвійний відмінок утворюється за допомогою апострофа і закінчення -s: children’splayground.

Окрім іменників - назв істот, форму присвійного відмінка можуть мати іменники, що означають проміжок часу та відстань; назви планет, країн, міст, кораблів; слова country, town, city, world, ocean, river, а також збірні іменники: amonth’ssalary, Saturn’srings, London’smuseums, Ukraine’sterritory.

Поряд з присвійним відмінком для передачі приналежності вживається іменник у загальному відмінку з прийменником of: Mary’sroom = theroomofMary.

Відмінок іменника. Форми та особливості вживання присвійного відмінку

Відмінок
Загальний відмінок Common Присвійний відмінок Possessive
Загальне значення Немає спеціальних закінчень Вказує на незалежне вживання іменника Значення приналежності або опису Закінчення –‘s (-‘) Вживається переважно з іменниками при означенні істот
a girl Irak a girl’s Irak’s oil deposits

 

Форми присвійного відмінку

Однина Множина
-’s -’ -’s
a boy’s toys a sheep’s skin boys’ toys   workers’ tools sheep’s skins children’s toys

 

Якщо ім’я на –sє старовинним, іноземним чи класичним, до нього додається тільки апостроф, що читається як [iz]: Hercules’ labours.

Особливості вживання присвійного відмінку

Значення Приклади
Сумісне володіння чимось Peter and Robin’s room  
Окреме володіння Peter’s and Robin’s room
У функції обставини місця (слова shop, office, house, school, hospital і т.п. пропускаються) at the cleaner’s (shop), at my aunt’s (house), at the dentist’s (office), at Madame Tussaud’s (museum)
В значенні «один з» (з прийменником of) He is an old business client of my uncle‘s.

 

Вживання іменників - назв неістот у присвійному відмінку

Випадки вживання Приклади
Збірні іменники the company’s office, government’s views
Іменники, що означають час, відстань і вартість (зі словом worth) a month’s holiday, a dollar’s worth
Назва країн, міст, пір року, місяців днів тижня Italy’s museums, April’s projects
Слова country, city, world, nature, earth, sun, moon, ship, play і т.п. the play’s title, the country’s traditions
У деяких стійких виразах for conscience’s sake, at one’s wit’s end

Іменники у функції означення

Як було зазначено вище, іменники в присвійному відмінку, а також іменники в загальному відмінку з прийменником ofможуть вживатися для означення іншого іменника: Bob’sbicycle, thebicycleofBob.

Означенням до іншого іменника може також виступати іменник у загальному відмінку без прийменника. У цій ролі іменник, як правило, вживається в однині, навіть якщо йому передує числівник: athreeroomflat, atwodaytrip.

 

 

АРТИКЛЬ

THEARTICLE

В англійській мові існує два види артиклів – неозначений (TheIndefiniteArticle) та означений (TheDefiniteArticle).

Неозначений артикль вживається, коли йдеться про будь-який предмет з усього класу однорідних предметів.

Означений артикль вживається, коли йдеться про конкретну особу або предмет, виділений з усіх осіб або предметів даного класу.

Неозначений артикль має дві форми: a [ə] - вживається перед словами, що починаються з приголосного звука (а не букви): apen, adog, aUFO, aEuropean, aone-armedbandit;an [ən] - перед словами, що починаються з голосного звука: anactor, anhonorarium, anFMradio, anMP, anumbrella.

Означений артикль має одну форму the і вимовляється як [ði:] перед словами, що починаються з голосного звука (а не букви): theair, theapple, theEEC,; та як [рə] перед словами, що починаються з приголосного звука: theday, theplace,theUN, theworld.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.024 с.)