Тиск і продуктивність паливних насосів карбюраторних двигунівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тиск і продуктивність паливних насосів карбюраторних двигунівТаблиця №2

Двигун Паливний насос Тиск, що створюється насосом, МПа Частота обертання розподільного валу, об/хв. Продуктивність насосу, Продуктивність за 10 обертів ексцентрика
ЗІЛ-130 Б-10   0,02-0,03       0,347
ЗМЗ-53 Б-9Д
ЗМЗ-24 Б-9В   0,389
АЗЛК-412 Б-7 0,03-0,036 0,222
ВАЗ 2101 0,022-0,03 0,167
             

 

 

ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 10   ТЕМА: Перевірка технічного стану карбюратора та бензонасосу на приладі 577Б. МЕТА: Придбати навики і засвоїти практичні прийоми діагностування системи живлення карбюраторного двигуна. Обладнання робочого місця: Прилад для перевірки карбюраторів і паливних насосів моделі 577Б. Карбюратори К-126Б, К-88А. Бензонасоси Б-9, Б-10. Комплект інструменту. Інструктивні карти. Результати перевірки паливного насосу.  
Показник Технічні умови Результати вимірювання Середнє значення Заключення
Продуктивність Насосу за 10 обертів            
Розвиваючий Максимальний Тиск, КПа            
Герметичність Насосу, з’єднань І клапанів            
Зниження Тиску за 30с.            

 

Висновок:

Виконав         Арк.
Перевірив        
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
             

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

ТЕМА:

Перевірка і регулювання форсунок зо допомогою приладів НЦ-50, КИ – 3333.

МЕТА:

Набуття навичок і освоєння практичних прийомів перевірки технічного стану і регулювання форсунок за допомогою приладів.

Зміст роботи:

Обладнання робочого місця:

1. Прилад НЦ -50, КИ – 3333;

2. Комплект форсунок двигуна КамАЗ – 740, ЯМЗ – 236, 238;

3. Секундомір;

4. Ключі рожкові 17х19, 22х24, викрутка;

5. Прозорі посудини для вприску палива – 2 шт.;

6. Ганчір’я для витирання;

7. Інструктивні карти.

 

Техніка безпеки під час виконання лабораторної роботи:

При виконанні робіт заборонено використання нагрівальних приладів, відкритого полум’я. заборонено направляти струмінь палива при перевірці форсунок на руки, незахищені ділянки шкіри.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

Основними несправностями форсунок є погіршення якості розпилювання внаслідок зниження тиску початку впорскування або підйому голки, негерметичність або забруднення її, закоксовування або забруднення отворів розпилювача. В результаті знижується потужність і економічність двигуна, робота на малій частоті обертання колінчастого валу стає нестійкою, підвищується димність відпрацьованих газів (на 15-20%, якщо несправна одна форсунка).

1. Підготовка приладу НЦ-50 до роботи:

1.1. Перевірити кріплення приладу до столу, рівень палива в бачку приладу. При необхідності долити паливо.

1.2. За допомогою маховичка відключити манометр і важелем ручної помпи прокачати паливо до тих пір, поки з штуцера не буде витікати чисте паливо, без бульбашок повітря.

1.3. Поворотом маховичка відкрити кран манометра.

2. Перевірка розпилювачів форсунок на герметичність.

2.1. Перевірка форсунок двигунів ЯМЗ – 236 (238).

2.1.1. Відкрутити і зняти ковпак регулювального гвинта форсунки, відпустити контргайку регулювального гвинта форсунки.

2.1.2. Під’єднати випробувальну форсунку до штуцера приладу, встановити під розпилювач форсунки прозору посудину.

2.1.3. Повільно закручуючи регулювальний гвинт форсунки, важелем приладу довести тиск до 22 МПа (220 кгс/см2).

2.1.4. В момент переходу стрілки манометра над відміткою 20 МПа включити секундомір і заміряти час падіння тиску з 20 до 15 МПа.

2.1.5. Підпункти 2.1.2. – 2.1.4. повторити для кожної з комплекту форсунки. Час падіння тиску з 20 МПа до 15 МПа повинен знаходитись в границях 8-29 сек. Якщо час падіння відповідає визначеним границям, то розпилювач забезпечує потрібну герметичність і рахується справним. Кожен розпилювач повинен випробовуватись 2 рази. Результати не повинні відрізнятись більш ніж на 2 сек.

2.1.6. Результати перевірок по кожній форсунці записати в таблицю 11.1. зробити висновок про технічний стан форсунки при перевірці розпилювача на герметичність.

2.2. Перевірка на герметичність розпилювачів форсунок двигуна КамАЗ – 740:

2.2.1. Випробовувану форсунку закріпити до штуцера приладу. Встановити під розпилювач форсунки прозорий посуд (трубопровід з штуцером повинен бути не прямим, як для виконання пункту 2.1., а вигнутим).

2.2.2. Важелем приладу визначити тиск вприску форсункою.

2.2.3. Довести важелем приладу тиск на 1 МПа менше тиску вприску і ввімкнути секундомір на 1 хв. Розпилювач рахується непридатним для експлуатації при утворенні і відриву з його носика двох крапель палива за хвилину. Результати виміру занести у таблицю звіту, зробити висновок про стан форсунки при перевірці на герметичність розпилювачів.

3. Перевірка і регулювання форсунок на тиск підйому голки розпилювача.

3.1. Перевірка і регулювання форсунок КамАЗ – 740.

3.1.1. Під’єднати перевірену форсунку до штуцера приладу і визначити по манометру, коливаючи важелем приладу, тиск вприску палива. Тиск вприску повинен бути 18+0,5 МПа.

3.1.2. При необхідності провести регулювання тиску підйому голки розпилювача за допомогою регулювальних прокладок. Зміна товщини шайб на 0,05мм приводить до зміну тиску на 0,3 – 0,35МПа, із збільшенням товщини регулювальних шайб тиск підвищується. Для зміни товщини шайб необхідно: закріпити форсунку в пристрої для розбирання; відкрутити і зняти гайку розпилювача; зняти проставку, пружинку, опорну шайбу; змінити товщину регулювальних прокладок; встановити опорну шайбу, пружину, проставку; закрутити гайку розпильника. Момент затяжки гайки розпилювача = 70-80 Н.м (0,7-0,8 кгс). Допустима різниця тиску підйому голки між форсунками повинна складати +0,3МПа. Результати замірів до і після регулювання занести в таблицю, зробити висновок.

3.2. Перевірка і регулювання форсунок двигунів ЯМЗ – 236 (238).

3.2.1. Під’єднати форсунку до приладу і перевірити тиск вприску палива. Тиск повинен складати 16,5 +0,5МПа.

3.2.2. При необхідності провести регулювання тиску підйому голки розпилбвача.

Для регулювання необхідно:

· Відпустити контргайку регулювального гвинта;

· За допомогою регулювального гвинта і важеля насосу встановити потрібний тиск початку підйому голки. При викручуванні гвинта тиск підвищується, а при закручуванні – знижується.

· Закрутити контргайку регулювального гвинта і знову перевірити тиск початку підйому голки.

· Закрутити ковпак регулювального гвинта.

3.2.3. По результатам перевірок регулювання зробити висновок.

4. Перевірка якості розпилу палива. Під’єднати форсунку до штуцера приладу і встановити під її розпилювач прозорий посуд.

4.1. Переміщуючи важіль приладу в темпі 70-80 ходів на хвилину, слідкувати за якістю розпилу паливав прозорий посуд. Впоскування повинне бути чітке, різко перериватись. Впорскування буде рахуватись задовільним, якщо паливо впорскується у посуд в туманоподібному стані і рівномірно розподіляється по поперечному перерізу корпуса і по кожному отвору розпилювача. Звуки, що супроводжують впорскування, не повинні бути спричинені, з примісом свисту. Відсутність різкого звуку не служить критерієм, що визначає неякісну роботу форсунок. В бувших у використанні форсунок рекомендується очистити зовні розпилювач за допомогою дерев’яного брусу, проживленого маслом. Допускається соплові отвори чистити стальним дротом діаметром 0.25 мм.

4.2. За результатами зробити в звіті письмовий висновок.

 

5. Обслуговування робочого місця.

5.1. На всі форсунки (ЯМЗ-236, 238) закрутити ковпаки регулювальних гвинтів.

5.2. Скласти комплект форсунок у ящик.

5.3. Протерти прилад і стіл ганчіркою.

5.4. Інструмент і робоче місце здати викладачу (лаборанту).

Робота проводиться для комплекту форсунок двигунів ЯМЧ -740 або ЯМЗ-236 (238) за вибором.

СКЛАДАННЯ ЗВІТУ

Звіт про лабораторну роботу слід виконати по викладеній нижче формі.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. До чого приводить втрата герметичності розпилювача форсунки?

2. Як і чим регулюється тиск початку підйому голки розпилювача:

- форсунки ЯМЧ 740?

- форсунки ЯМЗ-236?

3. До чого призводить зниження тиску підйому голки розпилювача?

4. Як визначити "працює чи не працює" форсунка без знімання її з двигуна?

5. До чого може призвести обрив носика розпилювача форсунки?

6. Чому впорскування палива повинне небути чітким, в тумано-подібному стані, різко
припинятися?

 

 

Рис. 11.1. NC-50

10-ручний важіль; 2-бачок; 7-запірний клапан; 9-манометр; 8-маховичок; 11-трубка високого тиску; 4-фільтруючий елемент; 15-пробка; 1-корпус; 3-кришка бачка;

 

 

 

Рис. 11.3. Прилад для перевірки гідравлічної щільності плунжерних пар:

1-важіль; 2-головка; 3-фіксатор; 4-плунжерна пара.

 

 

 

 

Рис. 11.6. Прилад для перевірки та регулювання форсунок:

1-важіль; 2-корпус; 3-маховичок; 4-розподільник; 5-запірний вентиль; 6-манометр; 7-бачок для палива; 8-викрутка; 9-форсунка; 10-глушник.

 

Виконав         Арк.
Перевірив        
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
             

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12

Тема:

Перевірка технічного стану паливопідкачувального насосу на стенді НЦ-108

Мета роботи:

Набути навики і засвоїти практичні прийоми робіт по перевірці герметичності системи живлення дизеля, перевірці стану паливопідкачувального насосу, перевірці регулятора частоти обертання. пускової подачі ПНВТ.

Зміст роботи:

Перевірка герметичності системи живлення дизеля, видалення повітря.

Підготовка стенду НЦ-108 до роботи. Перевірка паливопідкачувального насосу.

Перевірка і регулювання регулятора частоти обертання, пускової подачі ПНВТ.

Обслуговування робочого місця по закінченню роботи. Обладнання робочого місця:

1. Двигуни ЯМЗ-236, КамАЗ-740 підготовлені до запуску;

2. Прилад для перевірки герметичності;

3. Стенд НЦ-108;

4. ПНВТ з паливопідкачувальним насосом;

5. Прозорі з'єднувальні шланги;

6. Ключі рожкові 8,10,12,14,17,19,22,24,27 мм;

7. Викрутка;

8. Інструктивні карти.

Техніка безпеки під час виконання роботи:

Монтажно-демонтажні, регулювальні роботи на працюючому двигуні заборонені. Робота на стенді НЦ-108 виконується під наглядом викладача (лаборанта). Стенд повинен бути надійно заземленим. Ремонт механічного і електричного обладнання стенду може виконувати тільки особа з відповідною кваліфікацією. Обертати вал електродвигуна привідний вал стенду можна тільки впевнившись в надійності кріплення ПНВТ до робочого столу стенда.

 

Порядок виконання роботи:

Надійна робота системи живлення дизеля забезпечується герметичністю ліній низького і високого тиску подачі палива, відсутністю підсмоктування повітря і підтікання палива

1. Перевірка герметичності системи живлення дизеля, видалення повітря

1.1 Запустити двигун. При працюючому двигуні на малій частоті обертання колінчастого валу відкрутити пробку фільтра тонкої очистки палива і спостерігати струмінь палива, який виходить з під пробки. Якщо струмінь каламутний, з пухирцями повітря, то можна зробити висновок, що із магістралі відсмоктується повітря. При виявленні негерметичності перевірити всі з'єднання і усунути нещільності підтягуванням різьбових з'єднань, замінити неякісні прокладки, штуцери, трубки.

1.2 Заглушити двигун, від'єднати паливопровід, який подає паливо до баку і установити на нього заглушку.

1.3 Паливопровід по якому подається паливо в систему, з'єднати з штуцером приладу для герметичності.

1.4 Ручним насосом на приладі досягти тиску в бачку 0,3 МПа, відкрити кран і заповнити лінію подачі низького тиску паливом.

1.5 Після усунення неполадок знову перевірити герметичність приладом, при задовільному результаті від'єднати прилад від системи, встановити на місце паливопроводи, потім ручним насосом на паливопідкачувальному насосі, заповнити систему живлення паливом.

2.Підготовка стенду НЦ-108 до роботи:

2.1 Перевірити рівень масла в баках стенду і при необхідності долити.

2.2 Перевірити рівень масла в картерах кулачкового валу і регулятора (ПНВТ) і при необхідності долити.

2.3 Перевірити надійність кріплення ПНВТ до робочого столу стенду, трьохходовий кран 14 (див. фотографію) поставити в положення 1.

2.4 Включити стенд на панелі 8 (див. фото ) включити електромагніт 49 (магніт УД). Проконтролювати включення по освітленню мірного посуду 11 в стенді кран 12 поставити в положення "0", важіль 15 поставити в положення "1"

2.5 Кермову ручку 13 плавної зміни числа обертів привідного вала стенду повернути до кінця проти годинникової стрілки.

2.6 Показати стенд для перевірки правильності підготовки викладачу (лаборанту).
3. Перевірка паливопідкачувального насосу.

3.1 За допомогою ручки ручного насосу заповнити паливом прозорі шланги, досягти розрідження 0,015 МПа(0,15кг/см2), ручку зафіксувати.

3.2 Запустити двигун стенду, обертаючи кермову ручку 13 вправо, установити число обертів привідного валу стенду 1050 +10 об/хв.

3.3 Обертанням маховичка крана 19 встановити по манометру протитиск на виході насосу 0,15-0,17 МПа (1,5-1,7кгс/см2). Прозорі шланги підводу і відводу палива повинні бути заповненні паливом без пухирців повітря, не повинно бути підтікання палива.

3.4 Встановити лічильник ходів 41 на 200 ходів (обертів), за допомогою автоматичної системи відліку, подача палива в мірній посудині її припиняється.

3.5 Зняти показники кількості палива в мірному циліндрі її і поворотом ручки крана 12 в положенні "1" злити паливо в бак, повторити замір ще два рази результати занести в таблицю відліку.

3.6 Перевірити величину тиску, який створює паливопідкачувальний насос, для чого краном 19 перекрити нагнітаючий трубопровід насосу і зняти показники манометру. Результати занести в таблицю.

4. Перевірка і регулювання регулятора частоти обертання пускової подачі двигуна ПНВТ ЯМЗ-238.

4.1 При упорі важеля 26 (див. фото) керування регулятором в болт 25 регулювання мінімальної частоти обертання перевірити і якщо необхідно відрегулювати (в границях 225-275)оберти повного автоматичного виключення подачі палива. При викручуванні гвинта 2 (7 мм) мінімальних обертів з корпусу буферної пружини оберти зменшуються. Контролювати автоматичне виключення подачі палива можна по впорскуванні палива в збірній посудині 28.

4.2 При упорі важеля керування регулятором в болт 27 (див. мал.) регулювання максимальної частоти обертання перевірити і якщо необхідно, відрегулювати число обертів кулачкового валу, при якому починається викид (зменшення подачі палива) рейки. Регулятор повинен починати викидати рейку при 1070+10 об/хв. кулачкового валу. При необхідності оберти регулюють болтом 27 регулювання максимальної частоти обертання.

4.3 Перевірити частоту обертання кулачкового валу насосу, що відповідає кінцю викиду рейки (повному виключенню подачі) при упорі важеля в болт регулювання максимальної частоти обертання. Кінець викиду рейки повинен наступати при 1120—1150 об/хв кулачкового валу. В випадку необхідності регулювання розпломбувати і зняти кришку оглядового люка регулятора, зберігаючи при цьому незмінним положення регулювального гвинта. Число обертів кінця викиду рейки регулюють зміною положення гвинта 20 (див. мал. 76) двоплечого важеля і установити початок викиду рейки при 1070+10 об/хв, частота обертання кінця викиду рейки зменшується, при вгвинчуванні—збільшується.

4.4 Перевірити величину пускової подачі палива, яка повинна бути в межах 220- 240 мм3 за цикл (хід, оберт) при 80+10 об/хв кулачкового валу. Регулювання слід виконувати гвинтом 8 куліси 6 (див. мал. 76) тільки в сторону збільшення подачі палива (вгвинчувати гвинт), після чого гвинт знову зачеканити. Після регулювання перевірити і у випадку необхідності відрегулювати продуктивність секцій насосу гвинтом регулювання номінальної подачі.

4.5 Перевірити виключення подачі палива скобою зупинки. При повороті скоби в нижнє положення 45° подача палива всіма секціями насосу повинна повністю припинитись. Якщо подача не припинилась, то перевірити легкість ходу і усунути можливі заїдання рейки.

5 Обслуговування робочого місця.

5.1Вимкнути освітлення мірного циліндру, поставити в нейтральне положення всі вимірювачі, перемикачі, на пульті управління 8, виключити магнітний пускач стенду.

5.2 Ручку плавної зміни числа обертів привідного валу стенда 13, поверніть вліво до кінця.

5.3 Прибрати робоче місце, здати робоче місце викладачу (лаборанту) чистим.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. . До яких наслідків призводить порушення герметичності магістралі низького тиску, попадання повітря в магістраль ?

2. Як видалити повітря з системи живлення дизеля ?

 

3. До яких наслідків в роботі дизеля може призвести зменшення продуктивності паливопідкачувального насосу і недостатній тиск, що створює насос?

4. Чим і як регулюються оберти викиду (пониження подачі палива) рейки з ПНВТ двигуна КамАЗ-740, ЯМЗ-236 ?

5. Як перевіряється і регулюється пускова подача палива в ПНВТ двигуна КамАЗ-740, ЯМЗ-236 ?

 


 

Рис.12.1.

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 385; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.009 с.)