Напруга проскакування іскри на свічці запалювання першого циліндра.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напруга проскакування іскри на свічці запалювання першого циліндра.Напруга проскакування іскри на свічці запалювання другого циліндра.

Напруга проскакування іскри на свічці запалювання третього циліндра.

Напруга проскакування іскри на свічці запалювання четвертого циліндра.

Рис. 19.2. Крива напруги запалювання чотирьох циліндрового двигуна:

Нульова лінія.

 

 

 

 

Рис. 19.3. Розрив в ланцюгу запалювання другого циліндра.

 

 

Рис.19.4. Перевірка кулачка розподільника:

αr – розкидання іскроутворення.

 

 


Рис. 19.5. Схема для перевірки котушки запалювання та ізолюючих властивостей розподільника:

а) – перевірка котушки запалювання на автомобілі – перевірка ізоляційних властивостей розподільника; б) – перевірка знятої з автомобіля котушки запалювання; 1-дроти високої напруги; 2-датчик напруги; 3-розподільник; 4-котушка запалювання; 5-розподільний трансформатор.

 

 

 

Рис. 19.6. Перевірка котушки запалювання – справна котушка:

1 –перша півхвиля

2 –друга півхвиля

 

Рис. 19.7. Перевірка кута замикання контактів переривника:

α – кут замикання контактів переривника.

 

 

 

Рис. 19.8. Перевірка якості конденсаторів:

1 –точка, через яку повинна пройти пряма

 

 

 

Рис. 19.9. Перевірка котушки запалювання – пробій

 

 


 

Рис. 19.10. Схема перевірки конденсаторів:

а) – на двигуні; б) – в знятому стані; 1-розподільник; 2-роз’єднання; 3- перемикач полярності в положенні «-».

 

 

ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №19   Тема: Перевірка напруги на свічках. Перевірка замкнутого стану контактів переривника-розподільника. Перевірка конденсаторів та котушки запалювання на стенді ЯТ-251. Зміст роботи: Підготовка стенду до роботи. Перевірка напруги проскакування іскри на свічках запалювання. Перевірка стану переривника-розподільника. Перевірка котушки запалювання. Перевірка стану конденсаторів. Обладнання робочого місця: Стенд-тестер – 251 з комплектом пристроїв для перевірки. Робочий двигун ЗМЗ – 66 (ЗІЛ – 130, ЗМЗ – 53А). Набір ключів, викрутка. Інструкція, графіки-схеми характерних кривих на екрані осцилографа. Перевірка напруги проскакування іскри Таблиця 1
    Марка двигуна     Номер циліндра Напруга проскакування іскри, кВт
Нормативне значення Виміряне значення
При 1000об/хв. При 2000об/хв. При 1000об/хв. При 2000об/хв.
  4-9 4-9    
  4-9 4-9    
  4-9 4-9    
  4-9 4-9    
  4-9 4-9    
  4-9 4-9    
  4-9 4-9    
  4-9 4-9    

Висновок про стан свічок:

 

Перевірка стану переривника:

 

Результати і висновок про неполадки:

 

Перевірка кута замкнутого стану контактів:

 

Двигун і переривник Розкид, %   Нормативний   Виміряний
Гранично-допустимий Виміряний
  об/хв. об/хв. об/хв. об/хв. 30о Р4-В2 і Р-138  
  3% 2%        
                 

Висновок

 

Виконав         Арк.
Перевірив        
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
             

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №20

Тема:

Перевірка та регулювання світла фар за допомогою приладу "Новатор-66"

Мета роботи:

Придбати навики та засвоїти практичні прийоми дії фар та їх регулювання на автомобілі.

Зміст роботи:

1.Підготовка приладу та автомобіля до перевірки.

2. Перевірка світла фар його регулювання.

3.Обслуговування робочого місця.

Обладнання робочого місця

1.Прилад "Новатор-66"

2.Автомобіль ЗІЛ - 130

3.Викрутка

4.Інструкція для лабораторної роботи.

Техніка безпеки під час виконання роботи:

1. До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які одержали інструктаж з охорони праці та вивчили методичні вказівки до лабораторної роботи.

2. Перед початком роботи уважно оглянути прилади, на випадок виявлення несправності повідомити викладача (лаборанта).

3. Оглянути і привести в порядок спецодяг. 4. Загальмувати автомобіль стоянковим гальмом.

5. Під колеса автомобіля покласти башмак.

Після виконання лабораторної роботи необхідно прибрати інструмент та робоче місце, здати їх лаборанту.

Порядок виконання роботи:

Підготовка приладу та автомобіля до перевірки.

1. Автомобіль повинен бути в ненавантаженому стані.

2. Перевірити наявність фар та ламп.

3. Встановити автомобіль та прилад на рівну площину.

4. Автомобіль з м'якими ресорами та великим прогином привести в легке коливання для того, щоб від балансувати нормальне положення кузова.

5. Відкинути центрову дугу на корпусі контрольного пристрою.

6. Прилад підвести до фари так, щоб центрова дуга доторкнулася розсіювача. Кінець центрової дуги направити на середину розсіювача .

7. Надіти друге центроване вістря і підвести до розсіювача другої фари.

 

 

ПЕРЕВІРКА СВІТЛА ФАР:

1. Обертанням накатного ролика встановити контрольний диск на позначку "х", яка дорівнює 25. (Позначка "х" дорівнює 25 см.)

2. Включити близьке світло.

3. Якщо границя світлотіні буде проходити по горизонтальній частині штрихової лінії на контрольному диску, то нахил фари встановлений вірно. Місце зламу границі світлотіні повинно співпадати з місцем зламу штрихової лінії. Допускається незначне відхилення тільки вправо.

4. Включити далеке світло. Якщо середина світлової поверхні не співпадає з перехрестям екрану, то необхідно виконати регулювання.

5. Для виконання регулювання необхідно зняти ободок фари і двома регулювальними гвинтами вірно встановити світло фар.

6. Пересунути прилад до другої фари, виконати перевірку приладу, як було написано у пунктах 2; 3; 4; 5.

Примітка:

1. Якщо перевіряються фари з симетричним близьким світлом і нахил фар встановлений вірно, то границя світлотіні повинна проходити по горизонтальній частині штрихової лінії на екрані. Освітлена частина повинна знаходитись внизу штрихової лінії.

2. Якщо середина світлової поверхні від далекого світла фар співпадає з центром перехрестя, а границя світлової лінії від близького світла не співпадають з штриховою лінією на екрані , то необхідно замінити лампу фари. Вона має дефекти, (невірно розміщені нитки далекого і близького світла).

3. Якщо не вірно відрегульований нахил фар близького світла, пляма далекого світла буде розміщеним надто високо або надто низько, то необхідно замінити лампу.

ОБСЛУГОВАННЯ РОБОЧОГО МИСЦЯ

1. Виключити світло фар, виключити масу акумуляторної батареї.

2. Протерти прилад вологою ганчіркою.

3. Поставити прилад на місце.
Примітка; Визначення значення "х".

Мінімальний нахил границі світлової тіні проти паралельної площини до вісі симетрії автомобіля через середину фари встановлено законом з урахуванням 10 м віддалі в 10 см. якщо границя дотримується, то гарантоване максимально можливе на осліплення від фар при оптимальній освітленості полотна дороги. Нахил вірний, якщо значення "х" 10 з'явиться на шкалі приладів в щілині для спостереження.

Так як кут вісі симетрії автомобіля по відношенню до дорожнього полотна при навантаженні міняється (велике навантаження на задню вісь ) , то відповідно міняється також нахил близького світла. Таке зменшення кута нахилу по вино бути при установці без навантаження з компенсовано великим 10 значенням "х".

 

Відповідно до кожного типу автомобіля потрібно значення "х", яке відповідає середньому еластичному прогину типу автомобіля в навантаженому стані. Якщо необхідно контроль або установка фар повністю завантаженого автомобіля, то логічно застосовувати значення х=10.

Для автомобілів застосовуються наступні значення х:

Модель автомобіля ЗАЗ-968 ВАЗ-2101 Москвіч ГАЗ-21 ГАЗ-24 ВАЗ-2102 ПАЗ-672 РАФ ЛІАЗ-677 ЗІЛ - 130
Дані величини

 

Якщо значення X невідомо, то перед перевіркою автомобіль повинен бути навантажений. При цьому навантаження встановлюється близько Х=10. Коли автомобіль після встановлення буде розвантажений, то границя світлової тіні опуститься на контрольному диску вниз.

Штрихову лінію знову проводять з границею світлотіні у відповідний стан і відраховують відповідне значення X, наприклад 35, для розвантаженого автомобіля. Якщо значення підтверджується в інших автомобілях подібного типу (найменшого в трьох), то в подальшому всі автомобілі такого ж типу в розвантаженому стані встановлюється значення Х=35.

Цей метод визначення X дійсний для всіх автомобілів, навантаження, таких в завантаженому стані припадає більше на задню частину автомобіля. Такі автомобілі, де навантаження завантаженого автомобіля носить фронтальний характер. В автомобілях з фронтальним навантаженням встановлюється в розжареному стані значення Х=10.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. До чого призведе невірне регулювання світла фар?

2. Як виставити прилад для світла фар?

3. При якому розміщенні п'ятна далекого світла на екрані необхідно міняти лампу фари?

4. Чим і як виконується регулювання фари?

5. Як визначити значення х для вантажного автомобіля!

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 20. 4. Схема розмічання екрана й установлення автомобіля для регулювання світлового променя фар (цифри для ВАЗ-2105):

1, 2 – Горизонтальні лінії.

 

 
 

 

Рис. 20. 5. Розташування регулювальних гвинтів фар:

а – вигляд на фару з моторного відсіку автомобіля ВАЗ-2105; б – розташування очисника фари автомобіля «Москвич-2140» ; в – гвинти кріплення облицювання радіатора автомобіля «Москвич-2140»; 1, 3 – гвинти переміщення оптичного елемента відповідно в горизонтальній та вертикальній площинах; 2 – фіксатори кожуха; 4 – важіль щітки; 5 – гайка кріплення важеля; 6 – жиклер розпилювач обмовника; 7 – облицювання радіатора; 8 – гвинти кріплення.

 

       
   
 

Ближнє світло. Дальність встановлення До цього дальнє світло: перехрещення

       
   
 

10 м. Нахил 20см. повинно знаходитися в центрі дальосвітлової плями

Туманна фара, на корпусі якої не дано Асиметричне ближнє світло. Дальність

показника для нахилу, встановлюється встановлення 10м., приблизний нахил 30см.

на значенні х =60.

 

 

Рис. 20.6. Приклади встановлення

 

 

Звіт до лабораторної роботи №20 Тема: Перевірка та регулювання світла фар з допомогою приладу «Новатор-66» Мета роботи: Придбати навики та засвоїти практичні прийоми дії фар та їх регулювання на автомобілі. Обладнання робочого місця: Прилад "Новатор-66", автомобіль ЗІЛ - 130 , викрутка, інструкція для лабораторної роботи.  
Марка автомобіля Значення х Світлотінь на приладі до регулювання Світлотінь на приладі після регулювання
лівої правої лівої правої
           
           
           
           

 

Висновок:

 

Виконав         Арк.
Перевірив        
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
             

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №21

Тема:

Перевірка і регулювання вільного ходу педалі приводу зчеплення

Мета роботи:

Придбати навики та засвоїти практичні прийоми перевірки і регулювання вільного ходу педалі приводу зчеплення.

Зміст роботи:

1. Контрольний огляд зчеплення і його приводу.

2. Перевірка і регулювання вільного ходу педалі зчеплення автомобілів ЗІЛ-130, ГАЗ-53, АЗЛК - 2140, КамАЗ-5511.

3. Видалення повітря з гідроприводу зчеплення автомобіля АЗЛК - 2140

4. Обслуговування робочих місць.

 

Обладнання робочого місця

1. Автомобілі на оглядовій канаві ЗІЛ-130, ГАЗ-53, АЗЛК-2140, КамАЗ-5511.

2. Лінійка для виміру вільного ходу педалі зчеплення.

3. Рідина для приводу зчеплення.

4. Скляний посуд, шланг для прокачування.

5. Ключі рожкові: 10, 12, 14, 17, 19, 20мм.

Техніка безпеки під час виконання роботи:

1. До виконання лабораторних робіт допускаються студенти, які пройшли ввідний інструктаж по охороні праці і які вивчили методичні вказівки до лабораторної роботи.

2. Перед початком роботи ретельно перевірити прилад і у випадку несправності повідомити викладача або лаборанта.

3. Оглянути та привести до порядку спецодяг.

4. Технічний стан зчеплення треба перевірити при неробочому двигуни на загальмованих колесах.

5. Після виконання лабораторної роботи необхідно прибрати інструмент і робоче місце, здати їх лаборанту.

Порядок виконання роботи:

1. Контрольний огляд зчеплення та його приводу.

1.1 Перевірити оглядом стан болтових з'єднань картера зчеплення, а також педалі приводу. При необхідності провести підтягування.

1.2 Перевірити герметичність гідроприводу зчеплення автомобілів АЗЛК-2140, і КамАЗ-5511.

1.3 Перевірити рівень рідини в бачку головного циліндра.. При необхідності долити.

 

АЗЛК-2140

Для нормальної роботи механізму зчеплення і його приводу необхідно підтримувати в необхідних межах вільний хід зовнішнього кінця вилки виключення зчеплення, повний хід штоку поршня робочого циліндру при нажатій до відказу педалі зчеплення і повний хід педалі.

Вільний хід зовнішнього кінця вилки виключення зчеплення, визначається зазором між підшипником виключення зчеплення і опорною п’ятою і складає 4,5 .... 5,5 мм.

Якщо не відповідає, то потрібно регулювати :

- послабити контргайку, вкорочуючи чи подовжуючи штовхач за рахунок різьбового з’єднання необхідно встановити нормативну величину, після регулювання надійно законтргаїти наконечник, затягнути контргайку.

Повний хід педалі зчеплення (до упору її в гумовий коврик підлоги кузова), замірений посередині площадки педалі, повинен складати 150...155мм.

Якщо не відповідає, то його регулюють вкорочуючи чи подовжуючи штовхач головного циліндра зчеплення за рахунок йогг різьбового з’єднання з наконечником ( вилкою). Після регулювання положення педалі необхідно надійно зафіксувати штовхач від обертання, затягнувши контргайку.

Величина зазору в 4,5....5,5мм. між підшипником виключення зчеплення і опроною п’ятою буде дорівнювати ходу зовнішньго кінця вилки виключення зчеплення, що дасьть вільний хід педалі зчеплення в межах 15...17мм.

Видалення повітря з гідроприводу зчеплення :

Роботу виконати з початку на стенді, а потім на автомобілі АЗЛК-2141.

1. Заповнити циліндр головного циліндру гальмівною рідиною”Нева” чи БСК до нормального рівня (15...20мм. низче верхньої кромки бачка).

2. Зняти захисний ковпачок з головки перепускного клапану робочого циліндру.
Головку клапану старанно очистити від бруду. Надіти на головку гумовий шланг.

3. Встромити гумовий вільний кінець шлангу в гальмівну рідину, налиту в скляний посуд ємністю не менше 0,5 л.

4. Утворіть в системі тиск, різко натиснувши на педаль зчеплення 4-5 раз, з інтервалом 1-2 сек.

5. Утримуючи педаль в натиснутому стані відкрутити на 2/3-1/4 оберти перепускний клапан робочого циліндру: слідкувати за тим, щоб вільний кінець шлангу залишався встромленим в рідину (рідина з бульбашками повітря буде виходити в посуд).

6. Після того, як рідина перестане витікати в посуд, закрутити клапан до упору, а потім опустити педаль.

7. Перевірити наявність рідини в постачальному бачку головного циліндру, не допускати під час прокачування зменшення рівня рідини в бачку більше чим на 20ммвід нормального і добавляти рідину по мірі необхідності. Рідину добавляти попередньо відстояною строком доби, після прокачування (або нову).

8. Повторити вище вказані операції до тих пір, доки із шлангу в посуд не буде виходити рідина без бульбашок повітря.

9. Утримуючи педаль в натиснутому стані закрутити перепускний клапан робочого циліндру до упору, зняти з його головки шланг.

10. Надіти на головку клапана гумовий ковпачок, долити рідину в постачальний бачок головного циліндру до нормального рівню.

11. Перевірте після прокачування величину повного ходу кінця вилки. Він повинен бути не менше 17 мм, для автомобілів випуску після 1976 року - 14 мм. Менша величина ходу вказує на наявність повітря в гідроприводі, або недостатній повний хід педалі виключення зчеплення.

ГАЗ-53А

Перевірка вільного ходу педалі зчеплення.

1.Перевірити технічний стан відтяжної пружини педалі зчеплення.

2. Встановити лінійку на підлогу кабіни паралельно педалі.

3. Встановити повзунок на лінійці у верхнє положення, зафіксувати його.

4. Натиснути на педаль зчеплення рукою до появи зусилля на ній.

5. Пересунути другий (нижній) повзунок до педалі в положенні появи зусилля.

6. Знайти різницю на лінійці між верхнім і нижнім повзунками. Це буде вільний хід педалі зчеплення який повинен дорівнювати 35-45 мм. Нормальна величина вільного ходу педалі зчеплення буде відповідати зазору між підшипником і важелями виключення зчеплення, який рівний 3-4 мм.

Якщо величина вільного ходу педалі зчеплення буде більше або менше нормативних даних, то необхідно його регулювати.

Регулювання:

1. Відкрутити гайку на тязі, яка з'єднує вилку з важелем на валику педалі, тоді вільний хід педалі збільшується.

2. Закрутити гайку на тязі, тоді вільний хід педалі зменшиться.

ЗІЛ-130

Перевірка вільного ходу педалі зчеплення Повторити пункт 1-6 для автомобіля ГАЗ-53А. Регулювання:

Регулюють вільний хід педалі зчеплення зміною робочої довжини тяги включення зчеплення. Вільний хід педалі повинен бути 35-45 мм, що буде відповідати зазору 3-4 мм між важелями і упорним підшипником муфти включення зчеплення.

1. Відкрутити контргайку на декілька обертів.

2. Якщо сферичну гайку закручувати, змінюючи довжину тяги, то вільний хід педалі зчеплення зменшується.

3. Якщо сферичну гайку накручувати, то вільний хід педалі зчеплення збільшується.

4. Після одержання нормального вільного ходу педалі необхідно закрутити контргайку, не допустити щоб сферична гайка оберталася.

5. Після регулювання зчеплення запустити двигун і перевірити роботу зчеплення.
Правильно відрегульоване зчеплення не повинно пробуксовувати при виключеному положенні, а при натиску на педаль повинна включатися повністю.

КамАЗ

Регулювання гідравлічного приводу включення зчеплення включає регулювання зазору між поршнем і штовхачем поршня головного циліндру та регулювання вільного ходу важеля вилки включення зчеплення.

1. Регулювання зазору між поршнем і штовхачем поршня головного циліндра.
Вільний хід педалі, який відповідає початку роботи головного циліндра, повинен дорівнювати 6-12 мм.

Якщо вільний хід виходить за цю межу, то необхідно виконати наступне:

• відрегулювати зазор між поршнем і штовхачем поршня головного циліндру ексцентриковим пальцем до тих пір, щоб відтягуюча пружина притискувала педаль зчеплення до верхнього упору.

• після цього обдернути ексцентриковий палець так, щоб переміщення педалі від верхнього упора до моменту торкання штовхачем поршня складало 6-12 мм.

2. Регулювання вільного ходу важеля вилки включення зчеплення.

2.1. Від'єднати відтяжну пружину від важеля вала вилки.

2.2. Перевірити рукою переміщення важеля вала вилки від сферичної гайки штовхана поршня пневмопідсилювача зчеплення.

2.3. Заміряти вільний хід важеля на радіусі 90мм. Якщо вільний хід важеля буде менший 3 мм, то необхідно:

• Сферичною гайкою штовхана поршня пневмопідсилювача довести вільний хід важеля до 4-5 мм. Це буде відповідати вільному ходу муфти 3,6_____0,4 мм.

2.4. Перевірити повний хід важеля вилки, для цього натиснути педаль зчеплення до упора. Заміряти повний хід важеля на радіусі 90 мм, він повинен бути не менше 25 мм, а вільний хід важеля повинен бути 4-5мм.

2.5. Закрутити контргайку в штовхачі поршня.

2.6. Сумарний вільний хід педалі зчеплення після двох регулювань повинен складати 30-42 мм.

Мащення зчеплення

Змастити опори валу вилки і муфти відповідно через прес-маслянки (їх дві на опорі). Для цього необхідно подати мастило за 2-3 ходи головки нагнітача.

Інакше залишки мастила попадуть в картер зчеплення.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.011 с.)