В.А. Гесь, В.К. Кушпель, О.П. Марунич, Б.І. СарахманМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В.А. Гесь, В.К. Кушпель, О.П. Марунич, Б.І. СарахманТехнічне обслуговування автомобілів: Лабораторний практикум: Навчальний посібник. – Рівне 2006

 

Викладені рекомендації по проведенню лабораторних робіт з діагностування технічного обслуговування найпоширеніших моделей автомобілів з дизельними та бензиновими двигунами.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів 1 – 2 рівнів акредитації як навчальний посібник з проведення та оформлення лабораторних робіт.

 

ПЕРЕДМОВА

Мета технічного обслуговування і ремонту, підтримування дорожніх транспортних засобів у технічно-справному стані та належно­му зовнішньому вигляді; забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки. Згідно з "Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобі­льного транспорту", при проведенні технічного обслуговування пе­редбачається виконання двох складових операцій – контрольно-діагностичних і виконавчих.

Проведення контрольно-діагностичних операцій забезпечує значну економію матеріальних витрат по утриманню автомобілів за ра­хунок зниження терміну знаходження в обслуговуванні або ремонті, виконанні дійсно необхідних регулювальних та ремонтних робіт, змен­шення витрат запасних частин та паливно-мастильних матеріалів.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема:

Контрольний огляд двигуна, прослуховування його, перевірка роботи систем по вмонтованих пристроях, діагностування двигуна за зменшенням кількості обертів під час почергового відключення циліндрів.

 

Зміст роботи:

Лабораторна робота включає:

1. Контрольний огляд двигуна.

2. Прослуховування двигуна за допомогою стетоскопа.

3. Перевірка систем двигуна по вмонтованих приладах.

4. Діагностування двигуна за зменшенням кількості обертів під час почергового відключення циліндрів.

 

Мета роботи:

Придбати навики і засвоїти практичні прийоми контрольного огляду двигуна, прослуховування і діагностування по вмонтованих приладах.

 

Обладнання робочого місця:

1. Двигуни ЗІЛ – 130, ЗМЗ – 53, КамАЗ – 740.

2. Стетоскоп.

3. Тахометр.

4. Набір ключів.

5. Викрутка.

6. Плоскогубці.

 

Техніка безпеки під час виконання роботи:

Забороняється запускати двигун, якщо підтікає масло.

Пуск двигуна здійснювати тільки в присутності викладача (Лаборанта).

Забороняється виконувати роботу, якщо не застібнутий халат. Під час пуску двигуна пусковою рукояткою, її слід брати в обхват.

Забороняється виконувати які-небудь роботи в зоні обертання вентилятора, пасів, шківів під час роботи двигуна. Під час прослуховування двигуна стетоскопом слід остерігатися дотику до випускних трубопроводів. Під час знімання проводів високої напруги із свічок, слід провід брати за наконечник з метою попередження ушкодження струмом високої напруги. Пускову рукоятку повертати знизу доверху, користуватись пусковою рукояткою слід тільки з дозволу викладача (Лаборанта).

Загальні положення

Під час експлуатації двигун зношується, при цьому зменшується потужність та надійність його роботи, а також його економічність. При частковому зношенні з’являються стуки під час роботи двигуна, він димить, можливі поломки деталей і відмова.

Двигун повинен рівномірно працювати на холостому ходу під час повного відкриття дроселя, розвивати повну потужність, не диміти, не пропускати оливу, паливо, охолоджуючу рідину крізь ущільнювачі.

 

Порядок виконання роботи:

1. Контрольний огляд двигуна:

1.1 Перевірити кріплення приладів на двигуні.

1.2 Перевірити геометричність систем охолодження і мащення двигуна.

1.3 Перевірити рівень охолоджуючої рідини у радіаторі, при необхідності долити до норми.

1.4 Перевірити рівень оливи у картері двигуна, при необхідності долити.

1.5 Перевірити кріплення двигуна і проводів електрообладнання системи запалювання.

1.6 Протерти зовнішні поверхні двигуна і закріплені на ньому прилади.

1.7 Усунути виявлені недоліки під час зовнішнього огляду двигуна.

1.8 Запустити двигун, звертаючи увагу на легкість пуску його.

1.9 Прогріти двигун до нормального теплового режиму.

1.10 Перевірити рівномірність роботи двигуна на всіх режимах.

1.11 Перевірити чи немає підтікання оливи, палива, охолоджуючої рідини на працюючому двигуні.

1.12 Зупинити двигун.

1.13 Зробити висновок про технічний стан двигуна.

2. Прослуховувати двигуна за допомогою стетоскопа:

2.1 Запустити двигун.

2.2 Встановити стетоскоп у нижню частину картера блоку циліндрів (поблизу площини роз’єднання картера).

Прослухати стуки корінних підшипників, різко змінивши оберти колінчастого валу двигуна.

2.3 Встановити стетоскоп на стінці блоку циліндрів по лінії руху поршня у місцях відповідних верхньому і нижньому положенню кривошипа колінчастого вала.

Визначити наявність стуків шатунних підшипників колінчастого валу двигуна, різко змінюючи режими роботи двигуна.

2.4 Встановити стетоскоп у верхню частину двигуна, вибрати місце переміщення поршня.

Різко змінюючи режими роботи двигуна, визначити стуки поршневих пальців.

2.5 Встановити стетоскоп на верхню частину кришки клапанів і пересувати його по місцю розміщення клапанів над кожним циліндром, визначити наявність стуків у клапанному механізмі.

2.6 Змінюючи режим роботи двигуна, прослухати шум розподільних шестерень.

2.7 Зупинити двигун.

2.8 Зробити висновки про технічний стан деталей КШМ і ГРМ.

2.9 Занести необхідні дані у звіт лабораторної роботи.

3. Перевірка двигуна по вмонтованих приладах:

3.1 Запустити двигун.

3.2 Установити оберти холостого ходу колінчастого вала двигуна. Перевірити тиск оливи на мінімальних обертах двигуна та при 2000 об/хв.

3.3 Записати необхідну інформацію у таблицю звіту: температуру охолоджуючої рідини, покази амперметра, тиск оливи.

3.4 Зупинити двигун.

3.5 Зробити висновки про технічний стан двигуна.

4. Діагностування двигуна при послідовному відключенні циліндрів на спад обертів.

4.1 Запустити двигун і встановити по тахометру 1000 об./хв. колінчастого валу.

4.2 Виключити з роботи перший циліндр двигуна, знявши провід.

4.3 Записати покази тахометра у таблицю.

4.4 Ввімкнути у роботу раніше вимкнутий циліндр.

4.5 Провести операції 4.2 – 4.4 для інших циліндрів.

4.6 Зупинити двигун.

4.7 Установити зменшення кількості обертів колінчастого вала двигуна для кожного циліндра і записати в таблицю звіту.

4.8 Зробити висновок про технічний стан двигуна.

5. Прибрати робоче місце, скласти інструмент.

6. Підготувати відповіді на контрольні запитання, оформити і здати звіт.

 

 

Контрольні запитання:

 

1. З якою метою перевіряють двигун зовнішнім оглядом?

2. Як перевірити технічний стан систем двигуна по вмонтованих приладах?

3. Які ознаки вказують на велике спрацювання підшипників колінчастого валу двигуна?

4. Який характер стуку клапанів і на якому режимові він прослуховується?

5. Які наслідки роботи двигуна зі стуками клапанів?

6. Який характер стуку корінних і шатунних підшипників колінчастого валу двигуна?

7. Які наслідки роботи двигуна зі стуком підшипників колінчастого валу поршнів, поршневих кілець?

 

 

 

 

Рис. 1.3. Методи діагностування двигуна по:

1 –розрідженні на впуску; 2 –компресії; 3– ділянками стиснутого повітря; 4 –прориву газу в картер; 5 –аналізу картерного масла; 6 –вибороакустичними параметрами. К –карбюратор.

 

 

Звіт з лабораторної роботи №1 Тема: Контрольний огляд двигуна. Визначення технічного стану двигуна в період відключення циліндрів. Запуск двигуна, прослуховування, перевірка його роботи по вмонтованих приладах. Мета роботи: Придбати навики і засвоїти практичні прийоми контрольного огляду, прослуховування і його діагностування по вмонтованих приладах. Обладнання робочого місця: Двигун ЗІЛ – 130, ЗМЗ – 53, КамАЗ – 740. Стетоскоп. Тахометр. Набір ключів. Викрутка. Плоскогубці. А. Результати контрольного огляду двигуна, перевірка його по вмонтованих приладах: Таблиця №1
п/п Марка двигуна Температура охолоджуючої рідини Тиск оливи, МПа (кгс/см2) Нормати- вний тиск, МПа Висновок про технічний стан двигуна
На обертах холостого ходу 2000 об/хв.
1. ЗІЛ – 130          
2. ЗМЗ – 53          
3. КамАЗ – 740          

 

Б. Результати діагностування двигуна по падінню обертів при почерговому відключенню циліндрів.

Таблиця №2

п/п Марка двигуна Циліндри Зменшення кількості обертів при відключенні циліндрів двигуна, об/хв. Висновок про технічний стан двигуна  
 
1. ЗІЛ – 130                  
2. ЗМЗ – 53                  
3. КамАЗ – 740                  
4. Газ – 24                  
                           

 

В. Результати двигуна за допомогою стетоскопа:

Таблиця №3

п/п Марка двигуна Стуки двигуна Висновок про технічний стан двигуна  
Клапани Шатунні підшипн. Корінні підшипн. Поршневі пальці Розподільчі шестерні  
1. ЗІЛ – 130            
2. ЗМЗ – 53            
3. КамАЗ – 740            
4. Газ – 24            

 

Висновок про технічний стан двигуна:

 

Виконав         Арк..
Перевірив        
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
             

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема:

Діагностування циліндро­-поршневої групи, кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів за величиною компресії.

 

Зміст роботи:

Лабораторна робота включає:

1.Діагностування циліндро-поршневої групи КШМ і ГРМ за величиною компресії.

 

Мета роботи:Придбати навики і засвоїти практичні прийоми діагностування циліндро-поршневої групи КШМ і ГРМ за величиною компресії і витіканню повітря.

 

Обладнання робочого місця:

1.Двигун ЗІЛ-130, ЗМЗ-53, ЗМЗ-24, КамАЗ-740.

2.Компресометри.

3.Стетоскоп.

4.Ключ свічний.

5.Викрутка.

6.Набір ключів.

7.Інструкція і плакати по темі.

 

Техніка безпеки під час виконання роботи:

Не запускати двигун, при порушенні геометричності систем живлення, охолодження, мащення.

Пуск двигуна здійснювати тільки в присутності викладача (лаборанта).

Забороняється проводити регулювальні і кріпильні роботи в процесі роботи двигуна.

Забороняється виконувати роботу, якщо не застібнути халат.

Під час користування стетоскопом, компресометром слід уникати доторкування нагрітих деталей двигуна, з метою запобігання опіків.

Швидкозйомна муфта приладу К-69М НДІАТ повинно бути надійно закріплено на штанзі. Внутрішній діаметр шлангу повітряної магістралі не повинен перевищувати 6 мм.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Технічний стан циліндро-поршневої групи оцінюється по угару оливи, кількості газів, які прориваються в картер, тиску в картері, степені забруднення оливи продуктами зносу, відпрацьованих газів, величини тиску в кінці такту стиску і за пусковими властивостями. Багато з перерахованих параметрів можна виміряти за допомогою приладів. Найбільш розповсюджений прилад для діагностування циліндро-поршневої групи двигуна за величиною тиску в кінці такту стиску – компресометр.

Порядок виконання роботи:

Перевірка компресії бензинового двигуна:

1.1.Підготовити двигун до запуску.

1.2.Запустити двигун і прогріти його робочої температури(70-80°С).

1.3.Зупинити двигун.

1.4.Зняти із свічок запалювання проводи високої напруги.

1.5.Викрутити всі свічки запалювання.

1.6.Повністю відкрити повітряну та дросельну заслінки.

1.7.Вставити наконечник компресометр в отвір для свічки першого циліндра і щільно його притиснути рукою.

1.8.Обертати стартером колінчастий вал двигуна(10-12 обертів).

1.9.По манометру визначити максимальний показник компресії і записати його в таблицю №1.

1.10.Вийняти компресометр, натиснути пальцем на золотник і випустити з нього повітря.

1.11.Операції 1.7-1.10 повторити тричі для кожного циліндра.

1.12.Визначити середнє арифметичне значення компресії для кожного циліндра, записати його в таблицю №1 звіту.

1.13.Зробити висновок про технічний стан циліндро-поршневої групи КШМ і ГРМ, і прирівняти її до допустимої (Рк 1).

1.14.Встановити свічки і проводи високої напруги на місце.

1.15.Зробити висновки про технічний стан ЦПГ.

1.16.Прибрати робоче місце, скласти інструмент.

Перевірка компресії дизельного двигуна:

 

1. Запустити і прогріти двигун до температури охолоджуючої рідини 80-90°С.

2. Від’єднати паливопровід високого тиску від форсунки перевіряємого циліндра, і надіти на кінець паливопроводу шланг для відведення палива в спеціальну місткість.

3. Зняти форсунку і на її місце встановити і закріпити компресометр моделі 628.

4. Запустити двигун і при частоті обертання на холостому ходу 550-600 об/хв записати покази компресометра. Новий двигун розвиває тиск, кінця стиску 34-36 кгс/см2. Допустиме зниження тиску не менше 30 кгс/см2.

5. Зупинити двигун, зняти компресометр, встановити фор­сунку і під’єднати до неї трубопровід високого тиску.

6. Заміряти величину тиску кінця стиску (компресію) в інших циліндрах згідно п.п. 2-5. Різниця тиску по окремих циліндрах допускається не більше 2,0 кгс/см2. У разі різниці тиску по окремих циліндрах більше 2,0 кгс/см2 необхідно залити 20-25 см3 свіжого моторної оливи в циліндр із зниженою компресією і повторно перевірити тиск кінця стиску. Якщо тиск зросте, тоді, є нещільності між циліндром і поршнем, а якщо залишиться попереднім – порушилася герметичність між клапанами і сідлами або головкою циліндра і гільзою. За наявності тиску в циліндрах менше допустимих зна­чень (нижче 30 кгс/см2) необхідно перевірити технічний стан ЦПГ приладом К-69М.

 

 

Контрольні запитання:

1.Вказати ознаки пониження компресії у циліндрах двигуна.

2.Вказати допустиму величину різниці компресії у циліндрах

карбюраторного і дизельного двигунів.

3.Назвати характерні несправності КШМ і ГРМ двигуна.

4.Які неполадки КШМ і ГРМ викликають пониження компресії у циліндрах двигуна і перевитрати палива?

5.Які ознаки вказують на знос поршневих кілець і гільз циліндрів?

6.Які причини викликають пониження компресії і які ознаки свідчать про це?

7.Про якому ТО перевіряється компресія у циліндрах двигуна?

8.Які максимальні параметри характеризують величину компресії?

 

 

Пояснення до рис. 2.2.

1.Запустити і прогріти двигун до температури охолоджуючої рідини 80-90°С.

2. Від’єднати паливопровід високого тиску від форсунки перевіряємого циліндра, і надіти на кінець паливопроводу шланг для відведення палива в спеціальну місткість.

3. Зняти форсунку і на її місце встановити і закріпити компресометр моделі 628.

4.Запустити двигун і при частоті обертання на холостому ходу 550-600 об/хв записати покази компресометра. Новий двигун розвиває тиск, кінця стиску 34-36 кгс/см2. Допустиме зниження тиску не менше 30 кгс/см2.

5. Зупинити двигун, зняти компресометр, встановити фор­сунку і під’єднати до неї трубопровід високого тиску.

6. Заміряти величину тиску кінця стиску (компресію) в інших циліндрах згідно п.п. 2-5. Різниця тиску по окремих циліндрах допускається не більше 2,0 кгс/см2. У разі різниці тиску по окремих циліндрах більше 2,0 кгс/см2 необхідно залити 20-25 см3 свіжого моторної оливи в циліндр із зниженою компресією і повторно перевірити тиск кінця стиску. Якщо тиск зросте, тоді, є нещільності між циліндром і поршнем, а якщо залишиться попереднім – порушилася герметичність між клапанами і сідлами або головкою циліндра і гільзою. За наявності тиску в циліндрах менше допустимих зна­чень (нижче 30 кгс/см2) необхідно перевірити технічний стан ЦПГ приладом К-69М.

 

 

 

 


Рис. 2.2. Перевірка компресії в циліндрі двигуна КамАЗ-740.

Звіт з лабораторної роботи №2 Тема:Діагностування циліндро-поршневої групи, кривошипно шатунного та газорозподільного механізмів за величиною компресії. Мета роботи:Придбати навики і засвоїти практичні прийоми діагностування циліндро-поршневої групи КШМ і ГРМ за величиною компресії. Обладнання робочого місця:Двигуни ЗІЛ-130, ЗМЗ-53, ГАЗ-24, КамАЗ-740. Компресометри. Стетоскоп. Ключ свічний. Викрутка. Набір ключів. Інструкція і плакати по темі. А.Результати діагностування ЦПГ, КШМ, ГРМ по величині компресії.
Модель двигуна Заміри Циліндри Тиск у циліндрах Технічні умови
               
ЗІЛ – 130                 Допустима величина компресії Рк=0,75-0,78Мпа (7,5-7,8 пас) Різниця компресії в циліндрах – 0,01 Мпа
               
               
Середнє значенняя                
КамАЗ – 740                 Допустима величина компресії Рк=2,4-3,0 (24-30 пас/см2) Різниця в циліндрах Р=0,02 Мпа
               
               
Середнє значенняя                
ЗМЗ – 24                 Допустима величина компресії Рк=0,8-1,0 Мпа Різниця в циліндрах -0,01 Мпа
               
               
Середнє значенняя                

 

Висновок:

Виконав         Арк.
Перевірив        
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
             

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема:Діагностування циліндро-поршневої групи, кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів за витіканням стиснутого повітря приладом К-69М.

Зміст роботи: Лабораторна робота включає діагностування циліндро-поршневої групи КШМ і ГРМ за витіканням стиснутого повітря.

Мета роботи: Придбати навики і засвоїти практично прийоми діагностування циліндро-поршневої групи КШМ і НРМ за витіканням стиснутого повітря.

Обладнання робочого місця:

1. Двигуни ЗІЛ-130, ЗМЗ-53, ЗМЗ-24.

2. Прилад К-69М.

3. Ключ свічний.

4. Джерело стиснутого повітря.

5. Набір ключів.

6. Інструкція і плакати по темі.

Техніка безпеки під час виконання роботи:

Забороняється запускати двигун при порушенні герметичності системи живлення, охолодження, мащення.

Пуск двигуна здійснювати тільки в присутності викладача (лаборанта).

Забороняється проводити регулювання і кріпильні роботи в процесі роботи двигуна.

Під час користування стетоскопом, компресометром слід уникати доторкування нагрітих поверхонь двигуна, з метою запобігання опіків.

Швидкозйомна муфта приладу К-69М повинна бути надійно закріплена штанзі. Внутрішній діаметр шлангу повітряної магістралі не повинен перевищувати 6мм.

 

Порядок виконання роботи:

1. Підготувати двигун до пуску.

2. Запустити двигун і прогріти його до температури 80-90о С.

3. Зупинити двигун.

4. Зняти із свічок запалювання проводи високої напруги.

5. Викрутити всі свічки запалювання.

6. Підготувати прилад К-69М до роботи.

7. Відкрити запірний вентиль повітряної магістралі на стільки, щоб манометр з магістралі показував тиск повітря 0,4 - 0,6МПа.

8. З'єднати за допомогою швидкоз'ємної муфти шланг повітряної магістралі з вхідним штуцером приладу К-69М.

9. Обертаючи руківку редуктора, встановити стрілку манометра на нульову мітку, що відповідає тиску 0,16МПа.

10. Встановити у швидкозйомну муфту тарировочний штуцер з комплекту приладу і звірити показник манометра з допуском до 1%.

11. Підібрати з комплекту приладу шкалу, яка відповідала б типу двигуна.

12. Вкрутити в отвір для свічки першого циліндра сигналізатор.

13. Поворотом пускової руківки підвести поршень у ВМТ такту стиску (по мітках на двигуні).

14. Зняти кришку і струморозносну пластину з переривника-розподільника.

15. Встановити на корпус переривника-розподільника шкалу з приставкою, а на вал розподільника стрілку.

16. Повертати підставку зі шкалою до тих пір поки мітка шкали, яка позначає ВМТ першого циліндра не співпаде з кінцем стрілки.

17. Зняти сигналізатор з отвору першого циліндра.

18. Пропустити стиснуте повітря у перший циліндр. Як тільки стрілка вимірювального манометру зупиниться, записати показник манометру в таблицю -У2. Повертати пусковою ручкою колінчастий вал двигуна і дивитися на стрілку переривника.

19. Стрілка повинна зупинитися в кінці білого сектора, тоді поршень першого циліндра буде знаходитись на початку стиску, або в НМТ.

20. Пропустити стиснуте повітря у перший циліндр. Зняти покази манометра і записати у таблицю. Це значення У1.

21. Повертаючи пускову рукоятку заміряти витікання повітря у наступних циліндрах згідно порядку роботи двигуна.

22. Записати покази манометра і зробити висновок про технічний стан ЦПГ.

Для найбільш точного встановлення місця витікання повітря потрібно:

1. Від'єднати прилад від двигуна.

2. Встановити запірним вентилем тиск у повітряній магістралі не більше 0.45МПа

3. З'єднати шланг повітряної магістралі безпосередньо з штуцером встановленого замість свічки. Поршень циліндра, який перевіряють повинен знаходитись у положенні кінця такту стиску (ВМТ).

4. Пустити повітря у циліндр.

5. За допомогою стетоскопа (стетофонендоскопа) визначити місця витікання стиснутого повітря.

6. Якщо сильно зношені поршні, поршневі кільця, то буде чути сильний шум повітря у маслопаливній горловині.

7. Якщо нещільно прилягають клапани, то повітря буде витікати крізь впускний і випускний трубопроводи.

8. Якщо показники приладу не стабільні, а величина повітря значна - то це вказує на:

• Зависання клапанів, при цьому буде чути крізь отвір для свічки відповідального циліндра;

• Поломка або пригорання, кілець при цьому чути шум у маслоналивній горловині.

9. Виконати цю перевірку для всіх циліндрів.

10. Встановити свічки і проводи високої напруги на місце.

11. Зробити висновок про технічний стан ЦПГ, КШМ, ГРМ.

12. Прибрати робоче місце, здати лабораторну, інструмент і прилади.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Назвати характерні несправності КШМ і ГРМ двигуна.

2. Вказати місце витоку стиснутого повітря, якщо зношені робочі поверхні поршнів, кілець, циліндрів, клапанів.

3. Як перевірити стиснутим повітрям місце пошкодження прокладки головного блоку циліндрів?

4. Як перевірити герметичність прилягання клапанів?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.012 с.)