Звіт до лабораторної роботи №12Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звіт до лабораторної роботи №12Тема:

Перевірка технічного стану паливопідкачувального насосу на стенді НЦ-108

Мета роботи:

Набути навики і засвоїти практичні прийоми робіт по перевірці герметичності системи живлення дизеля, перевірці стану паливопідкачувального насосу, перевірці регулятора частоти обертання. пускової подачі ПНВТ.

Оснащення робочого місця:

9. Двигуни ЯМЗ-236, КамАЗ-740 підготовлені до запуску;

10. Прилад для перевірки герметичності;

11. Стенд НЦ-108;

12. ПНВТ з паливопідкачувальним насосом;

13. Прозорі з'єднувальні шланги;

14. Ключі рожкові 8,10,12,14,17,19,22,24,27 мм;

15. Викрутка;

16. Інструктивні карти

Результати виконання роботи:

1.Перевірка герметичності системи живлення дизеля. Зробити письмовий висновок.

2.Перевірка паливопідкачувального насосу.

Технічні умови Результати перевірки  
Тип насосу Мінімальна подача при1070±10, Об/хв. Максимальний Тиск при повністю закритому крані, кПа. Подача за 200ходів,л.   Максимальний тиск при закритому крані, кПа.    
Л/хв. 200ходів    
Середня    
  2,2 0,42              

 

Висновок про технічний стан двигуна:

 

Виконав         Арк.
Перевірив        
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
             

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13

Тема:

Перевірка і регулювання насосу високого тиску на стенді НЦ-108

Мета роботи:

Набути навики, ознайомитись з практичними прийомами перевірки технічного стану і регулювання ПНВТ на стенді.

Зміст роботи:

1. Підготовка стенду до роботи.

2. Перевірка і при необхідності регулювання початку подачі палива секціями ПНВТ.

3. Перевірка і при необхідності регулювання величини і рівномірності подачі палива секціями ПНВТ.

4. Обслуговування робочого місця по закінченню роботи.

Обладнання робочого місця:

1. Стенд нц-108.

2. ПНВТ двигунів КамАЗ-740 та ЯМЗ-238.

3. Моментоскоп, вороток для обертання привідного валу, призми, зажими, з'єднувальні муфти для приводу ПНВТ.

4. Прозорі з'єднувальні шланги, ключі ріжкові 27, 24, 19, 17, 12, 10, 9 мм, викрутка.

5. . Інструкція.

Техніка безпеки під час виконання роботи:

Робота на стенді виконується тільки під керівництвом викладача (лаборанта). Стенд повинен мати надійне заземлення. Ремонт електричного і механічного обладнання стенду може виконувати тільки відповідальна особа з відповідальною кваліфікацією. Обертати за допомогою електроприводу привідний вал можна тільки впевнившись в надійності кріплення ПНВТ до робочого стенду.

Порядок виконання роботи:

Причиною підвищення витрати палива двигуном до (до 30%) може бути незадовільний стан або порушення регулювання приладів системи живлення двигуна. Сумішоутворення в дизелях здійснюється головним чином за рахунок кінетичної енергії, наданій паливу при впорскуванні під високим тиском. В зв'язку з цим, якщо по яких-небудь причинам знижується тиск впорскування і якість розпилу палива, то ці зміни відразу ж впливають на сумішоутворення, повноту згорання палива і економічність дизеля. Такими причинами в умовах експлуатації дизеля бувають пониження тиску впорскування при зношених плунжерних парах ПНВТ і зміщення моменту впорскування. При зміні кута початку подачі палива форсункою на 3-5°С витрата палива збільшується на 4-8%.

1. Підготовка стенду до роботи.

1.1. Закріпити ПНВТ на столі стенду і з'єднати привідний вал стенду з кулачковим валом насосу.

1.2. З'єднати за допомогою спеціальних паливопроводів секції ПНВТ з еталонними форсунками стенду

1.3. З'єднати за допомогою прозорих шлангів підведення і відведення палива до ПНВТ і від ПНВТ (магістралі низького тиску).

1.4. Трьохходовий кран 14 поставити в положення 2, а важіль 15 в положення 1 Перевірити рівень масла і палива в масляному і паливному баках стенду і при
необхідності довести до норми.

1.5. Повернути вліво до упору ручку керма зміни числа обертів приводу валу стенда.

1.6. Перевірити надійність кріплень, з'єднань і показати для перевірки правильності підготовки викладачу (лаборанту).

2. Перевірка і регулювання початку подачі палива секціями ПНВТ двигуна ЯМЗ-740.

2.1 Від'єднати з восьмої секції ПНВТ паливопровід, під'єднати до центру секції моментоскоп. Другий моментоскоп встановити на четверту секцію ПНВТ (по порядку впорскування).

2.2 Обертаючи за допомогою привідного валика вручну привідний вал стенду, заповнити наполовину трубки моментоскопів паливом.

2.3 Обертаючи вручну привідний вал стенду слідкувати за зміною рівня палива в трубці моментоскопу. В момент початку підвищення рівня палива в трубці восьмої секції припинити обертання і зафіксувати на лімбі зручний для відліку кут.

2.4. Від зафіксованого кута провернути вал стенду на 90°С по годинниковій стрілці. Після цього обертають привідний вал проти годинникової стрілки (повільно) і зафіксувати на лімбі момент початку подачі палива при обертанні проти годинникової стрілки. Середина між двома зафіксованими точками визначає вісь симетрії профілю кулачка.

Приклад: Точка подачі 8-ю секцією. Зафіксувати на лімбі, наприклад 200°, обертати на 90° за годинниковою стрілкою і обертати проти годинникової стрілки. Одержуємо початок подачі в точці Б, який відповідає значенню на лімбу 282°. Різницю 282-200=82° ділимо на 2 і визначаємо кут початку подачі палива по профілю кулачка . В даному випадку 41 °.

Для насосів типу ЯМЗ-740 він повинен бути 41-42°. допускається похибка 2- 3 %.
2.5. Якщо в 8 секції кут початку подачі палива відповідає нормі, то початок 8 секцією умовно приймаємо за нуль (в прикладі 200°). Для насосу ЯМЗ-740 за порядком впорскування, початок подачі в 4 секції повинен бути через 45° повороту кулачкового валу. Перевіряємо цей кут спостерігаючи за рівнем палива в трубці моментоскопу 4 секції. Переставляючи моментоскоп за порядком впорскування визначити кут подачі палива в інших секціях.
Секція 8=0° (умовно) секція 3=180°
Секція 4=45° секція 6=225°

Секція 5=90° секція 2=270°

Секція 7= 13 5° секція 1 =315°

2.6.При необхідності початок подачі палива регулювати підбором відповідної товщини п'яти штовхача (див. рис). Зміна її товщини на 0,05 мм відповідає повороту кулачкового валу на 12. При установці п'яти більшої товщини паливо починає подаватись раніше, меншої - пізніше. П'яту штовхача по товщині підбирають по номеру групи, який нанесений на поверхні п'яти.

3. Перевірка регулювання величини рівномірності подачі палива секціями ПНВТ двигуна ЯМЗ-740.

3.1. Впевнитись в надійності з’єднань паливопроводів від секцій насосу до форсунок, вмикнути електропускач і по спалахуванні контрольної лампочки 50, впевнитись в підводі струму до стенду.

Таблиця 1

3.2.
Зняти запобіжний ковпак висування рейки. Вмикачем 47 на панелі 8 вмикнути
освітлення мірних посудів 29.

3.3. Зафіксувати упор важеля керування регулятором в болт 7 обмеження
максимальної частоти обертання.

3.4. Кнопкою 45 "Пуск" вмикнути електродвигун стенду, ручкою керма керування 13 встановити число обертів приводного валу стенда в границях (1090-1 1 10) об/хв

3.5. Встановити ручку "41" лічильника ходів на 200 ходів (обертів валу) натиснути на кнопку 26 відліку. Після виконання 200 ходів плунжерів секцій насосу, за
допомогою автоматичної системи відліку подача палива в мірні посуди 29 припиняється.

3.6. Зняти показники в кожному з 8-ми мірних циліндрів і занести їх в таблицю звіту

3.7.
Перевести ручку електромагнітного клапана (38) в крайнє положення на злив і злити паливо з мірних циліндрів. Після зливу ручку електромагнітного крану
зафіксувати в середньому положенні. Повторити замір ще два рази, визначити значення середньої циклової подачі.

 

3.8. Встановити частоту обертання кулачкового валу 890-910 об/хв. Виконати пункти 3.5-3.7, повторити виміри 3 рази. Дані занести в таблицю звіту. Середня подача повинна бути більше на 1,5-2,5 ніж при частоті обертання кулачкового валу (1090-± 10 об/хв.), нерівномірність подачі палива не повинна бути більше 5% з робочим комплектом форсунок або 3% з еталонним комплектом форсунок. Величину подачі палива кожною секцією насосу регулюють поворотом корпуса секції 17 (див. рис), для чого відкрутити на три-чотири оберти гайку кріплення паливоприводу високого тиску штуцера і ослабити гайки кріплення фланця 21. При необхідності переставити на один-два зуби штопорну шайбу штуцера 20. При повороті корпуса секції проти годинникової стрілки циклова подача збільшується, а за годинниковою зменшується Після регулювання затягнути гайку кріплення фланця секції.

4. Обслуговування робочого місця.

4.1. Ручкою керма зміни числа обертів привідного валу стенду повернути вліво до кінця.

4.2. Виключити освітлення, магнітний пускач стенду.

 

4.3. Поставити на місце запобіжний ковпак.

4.4. Прибрати робоче місце і здати викладачу (лаборанту).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Які причини, наслідки і ознаки нерівномірності подачі палива секціями ПНВТ?

2. Чим і як регулюються нерівномірність подачі палива секціями ПНВТ двигунів ЯМЗ-740, ЯМЗ-238?

3. Навіщо необхідно перевіряти тиск підводу палива до ПНВТ?

4. Чим регулюється кут початку подачі палива в ПНВТ двигуна КамАЗ-740, в ПНВТ двигуна ЯМЗ-238?

 


 

 

Рис. 13.1.

 

 

 

Рис.13.3. Моментоскоп

1 – скляна трубка; 2 – перехідна трубка; 3 – трубка від паливопроводу високого тиску; 4– шайба; 5 – накидна гайка

 

 

 

Рис.13.4. Моментоскоп мод. КИ-4941

а – загальний вид моментоскопа; б –установка моментоскопа на ПНВТ; 1 –штуцер; 2 –ущільнення; 3– паливоподаюча трубка;4 – з’єднувальна трубка; 5 – контрольна скляна трубка; 6 – жорсткий корпус; 7 –пружина;

 

 

 

 

Рис.13.6. Розміщення установочних міток двигуна ЯМЗ – 236, 238:

а - видна муфту випередження впорскування і півмуфти приводу ПНВТ; б –вид на шків КВ і кришку розподільних шестерень; в –вид на маховик і показчик на картері маховика; 1 –муфта випередження впорскування; 2 – болти кріплення ведучої муфти; 5 –напівмуфта;6 –мітка на фланці півмуфти; 7 – мітка на шківі КВ; 9 –показчик; 10 -маховик


 

Рис. 13.7.1.

 


 

 

Рис. 13.7.2.

 

 
 

 

 


Рис. 13.7.3.

 

 

Рис. 13.7.4.

 
 

Рис. 13.7.5.


Рис. 13.7.6.

 
 

Рис. 13.7.7.

Звіт до лабораторної роботи № 13 Тема: Перевірка і регулювання насосу високого тиску на стенді НЦ-108 Мета роботи: Набути навики, ознайомитись з практичними прийомами перевірки технічного стану і регулювання ПНВТ на стенді. Обладнання робочого місця: 5. Стенд нц-108. 6. ПНВТ двигунів КамАЗ-740 та ЯМЗ-238. 7. Моментоскоп, вороток для обертання привідного валу, призми, зажими, з'єднувальні муфти для приводу ПНВТ. 8. Прозорі з'єднувальні шланги, ключі ріжкові 27, 24, 19, 17, 12, 10, 9 мм, викрутка. 5. Інструкція. Результати виконання роботи: 1.Перевірка і регулювання початку подачі палива секціями ПНВТ двигуна ЯМЗ-740
Номер секції Кут повороту кулачкового валу по нормі. Дійсний кут повороту кулачкового валу. Кут повороту після регулювання.
 
   
   
   
   
   
   
   

Перевірити і регулювання і величини і рівномірності подачі палива секціями ПНВТ двигуна ЯМЗ-740

№ Секції Технічні умови Результати перевірки замірів  
Подача 200 ходів При 1110 об/хв,см2 Подача за 200 ходів при 890-910 об/хв,см2 Допустима нерівном- ірнісьть Подачі палива секціями, %  
При 1090-1110 об/хв При 890-910 об/хв  
        Сер.         Сер.  
15,7-16,2 15,8-16,6 3%                  
15,7-16,2 15,8-16,6 3%                  
15,7-16,2 15,8-16,6 3%                  
15,7-16,2 15,8-16,6 3%                  
15,7-16,2 15,8-16,6 3%                  
15,7-16,2 15,8-16,6 3%                  
15,7-16,2 15,8-16,6 3%                  
15,7-16,2 15,8-16,6 3%                  

Висновок про технічний стан ПНВТ:

Виконав         Арк.
Перевірив        
Змн. Арк.. № докум. Підпис Дата
             

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №14

Тема:

Перевірка і регулювання мінімальних обертів холостого ходу дизеля. Перевірка димності відпрацьованих газів.

Мета роботи:

Набути навики і практичні прийоми робіт по перевірці і регулюванню кута випередження вприску, регулювання малих обертів холостого ходу, перевірці димності відпрацьованих газів.

Зміст роботи:

Перевірка і регулювання кута випередження впорскування палива; Регулювання двигуна на малі оберти холостого ходу; Перевірка димності відпрацьованих газів; Обслуговування робочого місця.

Обладнання робочого місця

1. Автомобіль КамАЗ 5511 (двигун з ПНВТ встановлений на стенді).

2. Ключі рожкові: 10,12, 17, 19,22.

3. Викрутка.

4. Монтажний ломик для обертання колінчастого валу двигуна.

5. Димомір НУ-112

6. Інструкція

Техніка безпеки під час виконання роботи:

Перед запуском двигуна впевнитись у його герметичності і підготовці до пуску. При виконанні робіт на автомобілі, впевнитись в тому, що він надійно загальмований, на працюючому двигуні заборонено виконувати монтажно-демонтажні, регулювальні роботи (крім робіт по регулюванні малих обертів холостого ходу).

Порядок виконання роботи:

Кут випередження впорскування дорівнює куту повороту колінчатого валу від моменту впорскування палива до приходу поршня в верхню мертву точку Оптимальна величина цього кута підібрана з врахуванням довготи періоду затримки займання, ступені стиснення, способу сумішоутворення і складає в середньому 18-25°.

Кут випередження впорскування суттєво впливає на паливну економічність автомобіля з дизелем, тому за ним потрібен систематичний контроль. Режим малих обертів холостого оберту необхідний при прогріві двигуна, переключенні передач, на довготривалих зупинках автомобіля.

При роботі на малих обертах холостого ходу дизеля ЯМ3-238 витрачається 0,9-1,5 л палива за годину. Втрати ростуть з збільшенням малих обертів холостою ходу (вище норми).

Малі оберти холостого ходу повинні бути такими, щоб двигун працював стабільно, не зупинявся. В дизелях контролюють також димність відпрацьованих газів. При роботі дизеля в середньому викидається до 17кг сажі з І гони спаленого палива. При цьому сажі в залежності від режиму роботи дизеля приходиться від 30% до 90% сумарної токсичності. Особливо небезпечна сажа, як середовище в якому переносяться канцерогенні речовини.

1. Перевірка і регулювання кута випередження впорскування палива двигуна ЯМЗ-740.

1.1. Провернути колінчастий вал ломиком за отвори на маховику (ломик встановлюється через люк в нижній частині картера зчеплення) до співпадання міток на корпусі ПНВТ і рухомій автоматичній муфті
випередження впорскування палива.

1.2. Провернути колінчастий вал двигуна на пів оберту проти ходу обертання (за годинниковою стрілкою, якщо дивитись із сторони маховика).

1.3. Встановити фіксатор маховика в робоче (нижнє положення) і прокручувати колінчастий вал по ходу обертання до тих пір, поки фіксатор не ввійде в паз маховика, якщо в цей момент мітки на корпусі ПНВТ і автоматичної муфти сумістились, то кут випередження впорскування встановлений правильно В
такому випадку фіксатор переводять в верхнє (неробоче) положення

1.4. Якщо мітки не сумістились, то виконати наступні операції:

- Послабити верхній болт веденої півмуфти приводу, провернути колінчастий вал по ходу обертання і послабити другий болт;

- Розвернути муфту випередження впорскування палива за фланець веденої півмуфти приводу в напрямку, протилежному її обертанню до упору болтів в стінки пазів (робочий напрямок обертання муфти правий, якщо спостерігати із сторони приводу).

- Опустити фіксатор в нижнє (робоче) положення і прокручуйте колінчастий вал двигуна по ходу обертання до співпадання міток фіксатора з пазом маховика.

- Повільно повертати муфту випередження впорскування палива за фланець веденої півмуфти приводу в напрямку обертання до співпадання міток на корпусі насосу і муфти випередження впорскування. Закріпити верхній болт півмуфти приводу, встановити фіксатор в верхнє положення, повернути колінчастий вал і закріпити другий болт.

1.5. Перевірити правильність установки кута випередження впорскування, як указано в 1.2.3.

2. Регулювання двигуна на малі оберти холостого ходу (ЯМЗ-236).

2.1. Запустити двигун і прогріти його до температури охолоджуючої рідини 70-75°С

2.2. Викрутити корпус буферної пружини 3 (див.мал.) на 2-Змм, попередньо відкрутивши запобіжний ковпачок і ослабивши контргайку.

2.3. Викрутити болт обмеження мінімальної частоти обертання (важіль керування повинен упиратися в цей болт), встановити мінімально стійку частоту обертання колінчастого валу (450-550 об/хв) до появи невеликих коливань.

2.4. Вгвинчуванням корпусу буферної пружини дещо збільшити частоту обертання до зникнення нестійкості обертів.

2.5. Перевірити стійкість роботи двигуна на мінімальній частоті обертання на холостому ходу, для того збільшити частоту обертання колінчастого валу до 1200-1300 об/хв і різко відпустити педаль керування подачею палива
Двигун при цьому не повинен зупинитись.

2.6. Після регулювання закрутити болт мінімальної частоти обертання холостого ходу і корпус буферної пружини гайками і закрутити запобіжний ковпачок корпусу буферної пружини.

3. Перевірка димності відпрацьованих газів.
3.1. Підготовка димоміру до роботи.

3.1.1. Звільнити втулку з багнетовим затвором і витягнути її з корпусу димоміру.

3.1.2. Глянути в корпус приладу з переду, перевірити чи закриває золотник отвори в циліндр, закрити отвори при необхідності поворотом
золотника в положення 7.

3.1.3. В отвори золотника вкласти фільтрувальний папір.

3.1.4. Втулку в заборі встановити в головку димоміра і зафіксувати
поворотом багнетового затвору.

3.15. Кільце з пружиною повернути в крайнє положення.

3.1.6. Витягнути тягу з ручкою і повернути її так, щоб пружина ввійшла на другу прорізь на тязі. Після цього димомір підготовлений до проведення замірів.

3.2. Перевірка димності відпрацьованих газів.

3.2.1. Димомір приставити впускним патрубком до впускної труби двигуна.
Приставити димомір так, щоб був зазор в 3-5мм для вільного проходу газів.

3.2.2. В цей момент різко і повністю натиснути на педаль подачі палива, збільшивши число обертів (педаль притримувати натиснутою 2-Зсек.).
Яктільки по звуку ясно, що число обертів збільшилося, різко
повернути кільце, щоб пластинчата пружина увійшла в першу прорізь
тяги. Зробити це необхідно на протязі 2сек. Якщо це не вийде, то
операції п.3.1.6., 3.2.1., 3.2.2. повторити .

3.2.3. Витягнути димомір із випускної труби.

3.2.4. Золотник повернути в положення 0 (відкрито).

3.2.5. Тягу повернути, щоб вона вийшла з першого прорізу. Потім, натискуючи на шарову ручку тяги, засунути тягу на протязі 3 сек.,
протискуючи дим через фільтровий папір.

3.2.6. Повернути втулку з багнетовим затвором і втягнути закопчений
фільтруючий елемент. Візуально співставити його з шкалою прикладеною до приладу. Фільтрований папір виштовхувати за допомогою тяги. Замір потрібно провести 2-3 рази, щоб одержати більш об'єктивні дані. Найбільш темна проба показує дійсну ступінь димності. Визначив ступінь димності відпрацьованих газів, зробити висновок по перевірці, заповнити таблицю звіту.

4 Обслуговування робочого місця.

4.1. Протерти димомір, вложити його у футляр.

4.2. Виключити електроживлення для пуску дизеля, протерти двигун.

4.3. Робоче місце здати викладачу (лаборанту).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. До яких наслідків призводить зміна кута випередження впорскування палива?

2. Як перевірити правильність установки кута випередження впорскування в
двигуні ЯМЗ-740?

3. З якою метою регулюють дизель на мінімальні оберти холостого ходу?

4. Як і чим регулюють малі оберти холостого ходу двигуна ЯМЗ-740. ЯМЗ-236?

5. Для чого необхідно контролювати димність відпрацьованих газів двигуна?

Як підготувати прилад НЦ-112 до роботи?

 

Рис 14.1. Регулятор частоти обертів:

1-рейка; 2-утримувач; 3-вал; 4-ведуча шестерня; 5-сухар; 6-муфта; 7-п’ята; 8-куліса; 9-палець; 10-гвинт куліси; 11-регулювальний гвинт; 12-стопскоба; 13-важіль рейки; 14-силовий важіль;15-регулювальний гвинт номінальної подачі; 16-корпус буферної пружини; 17-регулювальний гвинт двоплечого важеля; 18-двоплечий важіль; 19-пружина регулятора; 20-вісь; 21-важіль; 22-тягя; 23-регулювальний гвинт мінімальних оберті холостого ходу; 24-важіль керування; 25-пружина важеля рейки; 26-регулювальний гвинт максимальних обертів.

 


 

 

Рис.14.2. Димомір

 

 

 

 
 

Рис. 14.4. Кришка регулятора з важелями управління і зупинки двигуна:

1 – Гвинт обмеження максимальної частоти обертів; 2 – Важіль управління регулятором; 3 – Гвинт обмеження мінімальної частоти обертання; 4 – Пробка заливного отвору; 5 – Гвинт регулювання пускової подачі; 6 – Важіль зупинки; 7 – Гвинт регулювання ходу важеля зупинки; а – Робота; б – Вимкнено.

 Читайте также:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.014 с.)