ТЕМА 3 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 3 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІМета - з’ясувати склад грошових коштів та порядок їх відображення в Балансі; дослідити порядок створення та використання фонду “Дрібних сум”; опанувати документальне оформлення операцій у касовій книзі та по рахунках в банку та їх перевірку (звірку), визначити класифікацію дебіторської заборгованості, складання регістрів обліку та визначення коефіцієнту сумнівності

Практична частина.

Завдання 1

За травень місяць 2011 року маємо перелік дрібних касових операцій фірми «Райз».

1.05. від касира для створення фонду “дрібних сум” одержано $300
2.05 здійснені поштові витрати $18
3.0.5 здійснені витрати на відрядження $12
4.05 здійснені витрати на прибирання приміщень $15
7.05 здійснені витрати на бензин для машини по доставці товару $22
8.05. здійснені витрати на відрядження $25
9.05. здійснені витрати на канцтовари $17
11.05 здійснені витрати на прибирання приміщень $18
14.05 здійснені поштові витрати $5
15.05 здійснені витрати на відрядження 8$
18.05 здійснені витрати на канцтовари $9
19.05 здійснені витрати на прибирання приміщень $23
20.05 здійснені поштові витрати $13
24.05 здійснені витрати на обслуговування машини $43
26.05 здійснені витрати на бензин для машини по доставці товару $18
27.05 здійснені витрати на прибирання приміщень $21
29.05 здійснені поштові витрати $5
30.05 здійснені витрати на бензин для машини $14

 

1.Необхідно відкрити книгу дрібних сум, яка буде мати окремі аналітичні колонки витрат (прибирання, утримання транспортних засобів, канцелярське приладдя, відрядження, поштові витрати).

1. Занести до книги операції за місяць.

2. Скласти проводки по створенню та використанню фонду.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Завдання 2

Вихідні данні:

Витяг із касової книги книзі по розрахунковому рахунку в банку за листопад:

Сальдо на початок періоду 1654 $;

Грошові надходження 332478 $;

Здійснені платежі 316735 $;

Сальдо на кінець періоду 17397 $;

Виписка з розрахункового рахунку станом на 30 листопада 2010 року показує сальдо $ 15703.

В результаті перевірки рахунків фірми за цей період знайдені наступні відхилення:

а) чеки, видані постачальникам на суму $ 1435, ще не подані для банку, а чеки на суму $ 1620, які надійшли від покупців, подані до банку 30 листопада 200_ року, але не зараховані на рахунок компанії;

б) зроблені платежі: за оренду машини – $1152 за 12 місяців; річний страховий збір - $ 150. Платежі занесені до виписки банку, але не відображені в реєстрі фірми;

в) плата за банківські послуги у розмірі $ 452 показана у виписці з розрахункового рахунку, але не внесена до реєстру фірми;

г) чек, виписаний фірмі на $ 172, був занесений до касової книги, як чек на $127, а сторінка касової книги по прибутковій частині була занижена на $ 200;

д) чек на $ 238, що надійшов від покупців, був помилково віднесений банком у видатки компанії.

Зробити контрольну вивірку розрахункового рахунку за випискою банку та даними касової книги станом на 30 листопада 2010 року. Скласти узгоджувальну таблицю на 30.11.11 р. Відобразити результати узгоджувальної таблиці в обліку.

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Завдання 3

Вихідні дані:

За даними банківського звіту залишок грошових коштів на банківському рахунку компанії на 30.11.__р. 14280 дол.

Дебет Меморандум: чек, одержаний від клієнта і відображений в обліку компанії, не був оплачений банком через відсутність коштів на банківському рахунку клієнта (сума 175 дол.);

Кредит Меморандум: банком прийнятий вексель компанії, сума надходжень – 505 дол.

За даними реєстру компанії залишок грошових коштів на банківському рахунку на 30.11.__р. 13319 дол.

Вивірка даних показала:

а) чек, несплачений банком, був від клієнта “К”;

б) вексель, дисконтований банком: номінал 500 дол., термін 3 місяці, 12% річних, банківський гонорар становить 10 дол.;

в) чек на 2410 дол., виписаний компанією постачальнику, не був оплачений банком (циркулюючий чек);

г) депозит в дорозі – компанія внесла гроші в банк 30.11.__р., але гроші банком не зараховані – 1752 дол.;

д) компанія виписала чек постачальнику на суму 352 дол.. Чек сплачений банком, але в реєстрі компанії помилково відображена сума 325 дол.

Зробити контрольну вивірку розрахункового рахунку за випискою банку та даними касової книги станом на 30 листопада 200_ року. Скласти узгоджувальну таблицю на 30.11.__ р. Відобразити результати узгоджувальної таблиці в обліку.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Завдання 4

Американська компанія продає товари, надаючи покупцям кредит терміном 30 днів. Величина сумнівних боргів обчислюється нарахуванням щомісячно витрат на сумнівні борги у розмірі 2% від суми продаж у кредит. У кінці року рахунок резерву сумнівних боргів коригується виходячи з величини резерву, обчисленого на основі класифікації дебіторської заборгованості за строком її погашення.

На 01.01.2011 року початкове сальдо на рахунках було:

Рахунки до отримання $160000
Резерв сумнівних боргів $20000

У продовж 2011 року сума продажів у кредит становила $1500000, надходження грошових коштів від покупців – $1450000 , списана безнадійна дебіторська заборгованість - $12000. Величина резерву сумнівних боргів, обчислена на основі класифікації дебіторської заборгованості за строками її непогашення, на кінець 2011 року склала $40000.

Необхідно:

1. Визначити суму відрахувань у резерв сумнівних боргів упродовж 2011 р. та її відображення в обліку.

 

 

 

 

 

2.Списати безнадійну дебіторську заборгованість.

 

 

 

 

3.Визначити величину коригування резерву сумнівних боргів на 31.12. 2011р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Визначення величини витрат на створення резерву сумнівних боргів за 2011 рік

 


Завдання 5

Фірма оцінила свого дебітора «Боярка», борг якого становить 30000 дол., неплатоспроможним на 60%. В кінці року (31.12. 2010 р.) створено резерв сумнівних боргів. 25.02.2011р. дебітор перерахував в остаточний розрахунок 15000 дол. Відобразити операції в обліку, зробивши необхідні розрахунки.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Домашнє завдання

Завдання 1

Корпорація «Світоч» отримала банківський звіт по своєму рахунку за станом на 30 червні 2011 рік та зіставила його з даними обліку грошових коштів у Головній книзі:

Банківський звіт

  Виписані чеки (виплати) Надходження Сальдо
Залишок на 01.06.2010 р     $4900
Надходження за червень   $17000
Погашені у червні чеки $17700  
Витрати на банківське обслуговування $75  
Залишок на 31.06.2010р    

Грошові кошти

Залишок на 01.06 4900  
Надходження у червні 19000 Виписані у червні чеки 18100
   

Каса

Залишок на 30.06 200  
   

Необхідно:

1. Провести звірку облікових даних з банківським звітом. Порівняння виписаних чеків та чеків, погашених банком, виявило, що сума виписаних чеків перевищує загальну суму проведених банком чеків на 9000 доларів. Готівка в касі за станом на 0 червня була у сумі 500 доларів (ця сума включена до рахунку «Грошові кошти»). Надходжень, перенесених з травня, не було, але є гроші в дорозі за станом на кінець червня.

2. Зробити журнальні проводки, необхідні по результатах банківської звірки.

3. Яке узгоджене сальдо рахунку «Грошові кошти»?

4. Яка загальна сума грошових коштів (з урахуванням касової готівки) повинна бути відображена у балансі за станом на 30 червня?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2

Компанія оцінила свого дебітора “Обрій”, борг якого становить 30000 дол., неплатоспроможним на 60%. В кінці року (31.12.2010р.) створено резерв сумнівних боргів. 25.03.2011р. дебітор перерахував в остаточний розрахунок 15000 дол. В березні цього ж року клієнт “Д” перерахував компанії раніше списану дебіторську заборгованість в сумі 850 дол. 27.03.2011р. компанія передала (реалізувала) дебіторську заборгованість клієнта “Р” в сумі 20000 дол. фінансовій компанії, комісійні на користь якої становлять 5%. Необхідно зробити необхідні розрахунки, скласти бухгалтерські проводки, дати висновки (інтерпретацію результатів).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3

Покупець підприємства “Оріон” має заборгованість у сумі 7000дол. 31.12.10р. корпорація оцінила дебітора як неплатоспроможного на 80% та здійснила пряме списання дебіторської заборгованості. Проте 31.03.11р. дебітор знайшов можливість відшкодувати 3000дол. Гроші надійшли на рахунок корпорації. Необхідно зробити необхідні розрахунки, скласти бухгалтерські проводки.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4

Від покупця підприємства “Світоч” одержано вексель під 32% річних строком на 4 місяця на суму 6000дол. в покриття дебіторської заборгованості. Строк оплати (погашення) векселя 01.11.06р. Необхідно: скласти кореспонденцію рахунків, розрахувати відсотки по векселю за весь період, визначити суму погашення.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Завдання 5

Корпорація “Фуршет” виставила рахунок на адресу покупця за відпущені товари.

1. Товари за договірними цінами $12 500

2. Комерційна знижка $ 500

3. Нетто комерційне $ 12 000

4. Розрахункова знижка 2%

5. До оплати

6. ПДВ 10%

6. Разом по рахунку

Надійшли гроші від покупця на рахунок компанії. Відобразити реалізацію товарів із знижкою, зробивши необхідні розрахунки

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6

Дебіторська заборгованість компанії становить $500 000. Непогашення дебіторської заборгованості за попередні три роки складає відповідно: 4%, 5%, 6%. Визначити резерв сумнівних боргів.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 7

Дебіторська заборгованість клієнта $20 000. Компанія оцінила його, як неплатоспроможного на 50%. Визначити величину резерву та відобразити на бухгалтерських рахунках.

_________________________________________________________

Д-т ________________________________________________________.

К-т ________________________________________________________

Завдання 8

Стаття „резерв сумнівних боргів” в балансі на кінець періоду зросла, а загальна сума дебіторської заборгованості зменшилася. Внаслідок цього:

А. Зменшилась балансова вартість дебіторської заборгованості.

Б. Збільшився власний капітал за рахунок збільшення резервів.

В. Збільшилась балансова вартість оборотних активів.

Г. Вартість чистої дебіторської заборгованості не змінилась.

Завдання 9

За останні п'ять років в ПСП «Нива» сума непогашених боргів покупців становила $6880, сума загальної заборгованості за п'ять років – $172000, сума дебіторської заборгованості покупців на дату складання балансу _ $250000, резерв сумнівних боргів на звітний період по приватному підприємству «Молоко» 40 %, а по приватному підприємству «Ласощі» – 60 %

В червні поточного року минув строк позивної давності по дебіторській заборгованості ПП «Молоко», а ПП «Ласощі» погасило своє зобов'язання.

Визначити коефіцієнт сумнівності та резерв сумнівних боргів, відобразити на рахунках бухгалтерського обліку створення резерву сумнівних боргів та погашення дебіторської заборгованості ПП „Ласощі”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання

Завдання 1

Визначити коефіцієнт сумнівності та величину резерву сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Для визначення коефіцієнта сумнівності на 31 грудня 2010 року підприємство для спостереження обрало період за останні півроку (липень-грудень 2010 року).

Дані для розрахунку

Місяць Фактично списано безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги ($) ) Сальдо дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи на кінець місяця, (.$)
1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
РАЗОМ ? ? ? × × ×

¨ Підприємство самостійно визначає групи за строками непогашення поточної дебіторської заборгованості.

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2

Касовий апарат показує, що виручка магазину за день становить 4546 дол. У наявності в касира грошей було 4537 дол. Нестача складає 9 дол.

Необхідно оприбуткувати готівку з урахуванням нестачі грошей та відобразити доход від реалізації здійснюється такими бухгалтерськими записами:

Д-т рах. __________________________________

Д-т рах.___________________________________

К-т рах. ____________________________________-

 

Завдання 3

Банківський звіт для фірми «Обрій» за станом на 1 січня 2011 року та рахунки грошових коштів у Головній книзі фірми за січень мають такий вигляд:

 

Банківський звіт

  Виписані чеки (виплати) Надходження Сальдо
Залишок на 01.01.2011 р     $5100
Надходження за січень   $27000
Погашені у січні чеки $27300  
Чек не забезпечений коштами $80  
Витрати на банківське обслуговування $100  
Залишок на 31.01.2011р    

Грошові кошти

Залишок на 01.01 5300  
Надходження у січні 29500 Виписані у січні чеки 27800
   

Каса

Залишок на 31.01 450  
   

Готівка для розрахунків з покупцями (яка включена до сальдо рахунку «Грошові кошти» за станом на 1 і 31 січня була у однаковій й сумі – 200 доларів. Жодні непогашені чеки та гроші у дорозі не були перенесені з грудня 2010 року, але за станом на кінець січня були як непогашені чеки, так і гроші в дорозі.

Необхідно:

1. Зробити банківську звірку.

2. Зробити проводки по результатах проведеної звірки.

3. Яке узгоджене сальдо рахунку «грошові кошти» після проведення банківської звірки і відповідних журнальний проводок?

4. Яка загальна сума грошових коштів повинна бути відображена у балансі за станом на 31 січня?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Завдання 4

Для оплати поточних витрат на підприємстві створено фонд дрібних сум у розмірі 200дол. Згідно із звітом відповідальної особи за звітний місяць витрати з фонду становили:

· купівля поштових марок – 60дол.,

· оплата транспортних послуг – 25дол.,

· купівля канцелярського приладдя – 50дол.

Необхідно: відобразити на рахунках операції створення, використання та поповнення фонду дрібних сум.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неможливо взяти в борг ні час, ні ум, ні здоров’я.


Завдання для перевірки знань

Завдання 1

Компанія «Алекс» надає своїм клієнтам 2% грошової знижки від продажної ціни, якщо оплата товарів здійснювалася впродовж 10 днів. Суми, не сплачені впродовж 10 днів, підлягають повній оплаті впродовж 30 днів .

06.09.10 р. компанія продала товарів на загальну суму $40000. 13.09.10 р. покупець сплатив $24500 ($25000 за мінусом 2%), а 27.09.10 р. решту суми -$15000. Відобразити операції в обліку в табл. 4.1.

Таблиця 4.1.

Валовий метод Чистий метод
06.09.10р. 06.09.10р.
  $   $
  $   $
13.09.10р. 13.09.10р.
  $   $
  $   $
27.09.10 р 27.09.10 р
  $   $
  $   $
      $
       

Завдання 2

У своїй книзі "Основи теорії бухгалтерського обліку", Я.В. Соколов виділяє 12 основних парадоксів бухгалтерського обліку:

1.
Парадокс – це логічне протиріччя
Прибуток є, а грошей немає;

2. Гроші є, а прибутку немає;

3. Майно збільшилося (актив), а прибуток ні;

4. Прибуток змінився, а майно (актив) ні;

5. Отримано реальний збиток, а в обліку показаний прибуток;

6. Ода й таж сума може бути як доходом так і витратами;

7. Один й той же об'єкт може бути віднесений як до основних, так і до оборотних засобів;

8. Обліковий залишок не дорівнює фактичному;

9. Бухгалтерський облік не можна зрозуміти з нього самого;

10. Сума засобів підприємства не дорівнює їх сукупній вартості;

11. Прибуток, обчислений за увесь час існування підприємства (з моменту підстави до ліквідації), не може дорівнювати сумі прибутків, обчислених за кожний звітний період;

12. Бухгалтерська звітність відображає факти господарського життя, що мали місце в минулому, але зміст звітності в тім, щоб дати можливість потенційним користувачам приймати рішення на майбутнє.

Дайте пояснення кожному з парадоксів.

Завдання 3

Розгадайте кросворд.

 

по горизонталі по вертикалі
1. Процес коригування майбутніх грошових надходжень для визначення їхньої теперішньої вартості. 3. Зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу 5. Явище, можливість виникнення якого вивчається 7. Назва контракту, витрати на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту 8. Обов'язковий внесок до цільового фонду відповідного рівня 10. Вартість, яка необхідна буде для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності, дисконтована сума майбутніх платежів. 13. Спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об'єктів на підставі договорів підряду 16. Форма позики коштів у грошовій формі або грошово-натуральній формі на умовах строковості, повернення, платності та цільового характеру 19. Різниця між податковим прибутком і обліковим прибутком за певний період, що виникає в поточному звітному періоді та не анулюється у наступних звітних періодах 21. Безумовне письмове зобов'язання сплатити певну суму протягом визначеного періоду чи в установлений термін на користь пред'явника цінного паперу 22. Грошовий вираз вартості товарів, робіт, послуг. 23. Різниця, що включається до оподаткованого прибутку в майбутньому періоді. 24. Документ на підставі якого постачальник видає зі складу продукцію покупцю, щоб уникнути непорозумінь при розрахунках.

 
2. Заборгованість яка виникла внаслідок суми боргів кредиторам. 4. Зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства 5. Переваги, надані певним категоріям громадян або підприємствам 6. Вимога щодо добровільного усунення порушень, яке підписується керівником і надсилається адресату рекомендованим листом 9. Обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня 11. Вид неустойки, яку сплачує фізична та юридична особа за несвоєчасне виконання фінансових платежів.

12. Претензія до якості відправленої продукції, виконаної роботи, яка передбачає вимоги про усунення недоліків або зниження цін, відшкодування збитків 14. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками відповідно до частки їх у часті у власному капіталі підприємства. 15. Стягнення у грошовій формі, що накладається на юридичних або фізичних осіб за порушення чинного законодавства, договірних зобов'язань або інших правил 17. Взаємовідносини між продавцями та покупцями оформлені письмовим документом про купівлю-продаж продукції 18. Грошовий та розрахунковий документ 20. Грошова сума сплачена наперед.

«Долг платежем красен»


Вексель

Завдання 4

Згідно рис. 4.1. охарактеризуйте 6 етапів фінансового обліку, вкажіть об’єкти обліку кожного етапу.

Д-т Рахунок 79 К-т
Доходи
Витрати
Зобов’язання Власний капітал
Власний капітал
Активи

Рис.1.11. Загальна схема фінансового обліку господарської діяльності

Чи можливо поєднати терміни «грошові кошти» та «грошові потоки»?


Питання для самоперевірки.

1. Що включається до поняття “грошові кошти та їх еквіваленти”?

2. Які рахунки використовують для обліку грошових коштів?

3. Які заходи включають до системи внутрішнього контролю за збереженням грошових коштів?

4. Як відображаються в обліку операції по створенню та використанню “Фонду дрібних сум”?

5. Назвіть основні етапи проведення банківської звірки.

6. Назвіть основні принципи внутрішнього контролю, характерні для ваучерної системи.

7. Визначити поняття грошових коштів в обліковому процесі та вказати статі, які можуть і які не можуть відноситися до грошових коштів. Визначити типові категорії грошових коштів.

8. У чому Ви бачити призначення банківської звірки?. Які залишки при цьому звіряються?

9. Дати визначення дебіторської заборгованості.

10. Які облікові проблеми існують при обліку дебіторської заборгованості?

11. Які види знижок використовують в зарубіжній практиці?

12. Як застосування знижок впливає на облік дебіторської заборгованості?

13. Як класифікується дебіторська заборгованість за кордоном?

14. Яка заборгованість вважається безнадійною?

15. Які методи списання безнадійної дебіторської заборгованості існують в зарубіжній практиці7

16. Як розраховується резерв сумнівних боргів?

17. Які методи попередження виникнення безнадійного боргу?

18. Які існують методи дострокового погашення дебіторської заборгованості?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гроші – засіб, а не ціль. Перетворити їх на мету - значить погубити душу. Фома Аквінський  

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4(2)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 366; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.008 с.)