Графік платежів по довгостроковому векселюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Графік платежів по довгостроковому векселюPayment Dates Несплачена сума по векселю Сума виплат за період Витрати по %% (6% × гр.1) Зменшення заборгованості (номін.вартість) (гр.2-гр.3) Несплачена сумав на кінець періоду (гр.1-гр.4)
1.01.11          
30.06.11          
31.12.11          
30.06.12          
31.12.12          

 

Одержаних кредитів по векселю:

1.01.11. Д-т ___________________________________________________

К-т ____________________________________________________

30.06.11. Д-т_____________________________________________________

Дт_____________________________________________________

Завдання 3

Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі довгострокові облігації з квотою 103 до номіналу. Облігації було випущено на 5 років, 1000 шт. номіналом 1000 дол. кожна, 12 % річних, квота до ціни 98, сплата відсотків 1 липня та 1 січня. Відобразити операції на бухгалтерських рахунках.

Д-т ________________________________________________________

К-т ________________________________________________________

К-т ______________________________________________________

Д-т ________________________________________________________

Завдання для перевірки знань

Завдання 1

Визначити ціну продажу облігацій:

1) Облігація в 1000 дол., квота 97 % ______________________________

2) Облігація в 1000 дол. квота 108%_______________________________

Завдання 2

Компанія випустила (реалізувала) 1.01.11 1000 довгострокових облігацій номіналом 1000 дол. кожна на 5 років за умови 12 % річних. Квота до ціни 1 червня. Виплата відсотків здійснюється 1 липня та 1 січня наступного року.

Розрахувати премію та зробити відповідні бухгалтерські записи.

Випуск (реалізації) облігацій з премією:

Д-т __________________________________________________________

К-т _________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

Після випуску облігацій з премією баланс компанії в частині довгострокових пасивів матиме такий вигляд:

Облігації до сплати ___________________

Премія за облігаціями ____________________________________--

Поточна (балансова) вартість облігацій_______________________________

1.07.11. підприємство здійснить запис:

Д-т _________________________________________________________________

Д-т ________________________________________________________________

К-т _____________________________________________________________

31.12.11. Регулюючий запис:

Д-т _________________________________________________________________

Д-т ________________________________________________________________

К-т _______________________________________________________________

1.01.12. Оплата відсотків:

Д-т ________________________________________________________________

К-т_________________________________________________________________

Питання для самоперевірки.

1. Дати визначення короткострокових зобов’язань і зазначити їхню роль у формуванні активів підприємства.

2. Перелічити види короткострокових зобов’язань.

3. Методика обліку заборгованості по рахунках постачальників.

4. Облік знижок, що надаються покупцеві постачальниками.

5. Методика обліку розрахунків по векселях виданих (векселях до сплати).

6. Облік нарахування заробітної плати та утримань із заробітної плати.

7. Облік розрахунків по відрахуваннях на соціальні потреби.

8. Суть довгострокових зобов’язань, їх призначення та зміст.

9. Дати означення облігації. Вказати види облігацій.

10. Методика обліку випущених облігацій за номінальною вартістю.

11. Методика обліку випущених облігацій з дисконтом.

12. Методика обліку випущених облігацій з премією.

13. Методика обліку викупу облігацій.

14. Методика обліку конвертації довгострокових облігацій в акції компанії.

15. Методика обліку довгострокових зобов’язань по векселях виданих.

16. Суть операційного і фінансового лізингу.

 


ПРАКТИЧНА РОБОТА №8(4)

ТЕМА 8 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

Мета – вивчити облік власного капіталу і розподілу прибутку у товариствах та корпораціях

Практична частина.

Завдання 1

Девід та Ів об’єднали свій капітал і створили товариство.

Внески Девіда, дол.:

Гроші 20 000

Обладнання для офісу 40 000

Внески Іва, дол.:

Гроші 45 000

Дебіторська заборгованість 16 000

В тому числі сумнівна 1 000

Необхідно дані операції відобразити на рахунках

в обліку інвестицій Девіда, дол.: в обліку інвестицій Іва, дол.:
       
       
       
       

 

Завдання 2

1. Купівля новим партнером частки капіталу (або всього капіталу) одного з партнерів.

Капітал Девіда та Іва становить по $60000. Партнер Джонсон викуповує частину Іва за $60 000. І платить безпосередньо Іву.

Д-т ________________________________________________________

К-т _______________________________________________________

Визначити інвестиції в товариство новим партнером без премії

2.Партнер Джонсон вносить $60 000. За умови мати третині інтересу.

Д-т _________________________________________________________

К-т_________________________________________________________

3.Інвестиції в товариство з премією для старих партнерів

Джонсон згоден внести в товариство $90000 за умови мати третину (частку в активах).

Д-т ___________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

К-т ___________________________________________________________

К-т ___________________________________________________________

4.Інвестиції в товариство з премією для нового партнера.

Джонсон вносить $30000. За умови мати третину. Згода партнерів – в зацікавленості в новому капіталі чи партнері.

Д-т ___________________________________________________________

Д-т ____________________________________________________________

Д-т ___________________________________________________________-

К-т ___________________________________________________________

Розподілити різницю між партнерами _____________________________

 

_______________________________________________________________

5.Інвестиції в товариство з гудвілом новому партнерові.

Джонсон вносить $30000. За умови мати третину, давні партнери згодні його взяти, але не згодні зменшувати свій капітал.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Д-т ___________________________________________________________

Д-т ___________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

 

6.Інвестиції в товариство з гудвілом давнім партнерам.

Джонсон вносить $80000. За умови мати третину. Але він наполягає, щоб його капітал був на суму $80 000.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Д-т ____________________________________________________________

К-т ___________________________________________________________

 

Д-т ____________________________________________________________

К-т ___________________________________________________________

К-т __________________________________________________________

7.Вихід партнера з товариства.

Партнер Джонсон виходить з товариства. Залишок його капіталу $80000

Д-т _________________________________________________________

К-т _________________________________________________________

8.Вихід партнера з товариства з премією для нього.

Джонсон виходить з товариства. Його капітал $80000, партнери погодились дати йому $100 000.

Д-т ___________________________________________________________

Д-т __________________________________________________________

Д-т__________________________________________________________

К-т ________________________________________________________

9.Вихід партнера з товариства з премією давнім партнерам.

Капітал Джонсона $80000, але партнери вирішили, що його капітал становить $72000, а $8 000 залишаються в бізнесі.

Д-т ______________________________________________

К-т______________________________________________

К-т ___________________________________________________

К-т _____________________________________________________

Завдання 3

1. Визначити розмір статутного капіталу ТОВ “Альфа”;

2. Визначити частку засновників в статутному капіталі ТОВ “Альфа”;

3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за січень ц.р., щодо внесків учасників до статутного капіталу і зазначити необхідні первинні документи.

Дані для виконання: ТОВ “Альфа”, яке займається виробництвом кондитерських виробів (печива, галет, пряників), було засновано 3 січні ц.р.

Склад засновників:

1. Скрипник О.М.– директор-менеджер

2. Таран П.Л. – головний бухгалтер

3. Фесенко А.Л.. – начальник цеху

Внески засновників до Статутного капіталу ТОВ “Альфа”
Засновники Внески $Сума
1. Скрипник О.М. - формуюча машина - вартість рекламного оголошення - грошові кошти - комп’ютер
2. Таран П.Л. - тісто змішувальна машина - грошові кошти - приміщення цеху
3. Фесенко А.Л. - борошно - грошові кошти - оригінальна технологія виготовлення пряників  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________--

Завдання 4

Корпорація випустила 1 000 шт. привілейованих акцій номінальною вартістю $100 кожна і 80 000 шт. простих акцій номінальною вартістю $5 за одну акцію. Номінальна вартість всіх акцій становить: привілейованих – $100000, простих – $400000 (разом $500000. Дивіденди для простих і привілейованих акцій встановлено на рівні 9% від номінальної вартості. Але, крім цих дивідендів, корпорація виділила ще $50000 на оплату дивідендів. Зробіть розрахунок дивідендів на акції.

Розрахунок дивідендів на привілейовані і прості акції, дол.

Показники та їх розрахунок Привілейовані акції Прості акції
1) Обов’язкові дивіденди:    
Привілейовані акції: 9% від $100000    
Прості акції: 9% від $400 000    
2) Дивіденди участі:    
Привілейовані акції: (1/5 х $50 000)    
Прості акції: (4/5 х $50 000)    
Разом дивідендів    

Завдання 5

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну

  Види акцій Визначення Відповідь
Акції, дозволені до випуску 1)акції, які перебувають на руках у акціонерів на певну дату  
Випущені акції 2)це кількість акцій, фактично реалізованих інвесторам, акціонерам на якусь дату.  
Невипущені акції 3)кількість акцій, викуплених корпорацією у акціонерів – безпосередньо чи через фондову біржу.  
Циркулюючі акції   4)це загальна кількість акцій, на яку одержано дозвіл влади штату та Комісії з цінних паперів та біржових акцій (США), або Міністерства фінансів та інших державних органів в інших країнах. Ця кількість акцій, засвідчена у Статуті корпорації.  
Викуплені акції 5)залишок дозволених до випуску акцій, які компанія не реалізувала.  

Завдання 6

Компанія випустила (реалізувала) 10000 простих акцій номінальною вартістю $5 кожна. Реалізація відбулась за номінальною вартістю.

Д-т _________________________________________

К-т “

Ті ж самі акції реалізовано по $8 за кожну.

Д-т ________________________________________________________

К-т _________________________________________________________

К-т ___________________________________________________________

Ті ж самі акції було реалізовано по $4 за кожну.

Д-т _____________________________________________

Д-т_______________________________________________

_____________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

Завдання 7

Компанія випустила 10000 акцій без номінальної вартості. Дирекція оголосила вартість $6 за акцію. Фактично реалізовано по $9 за акцію.

Д-т ______________________________________________

К-т ___________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

 

Завдання 8

Ринкова ціна зросла за одну привілейовану акцію $100., за просту – $15. Припустимо, що 1000 привілейованих акцій конвертуються інвесторами на 10000 простих номінальною вартістю $5 за одну.

Операція конвертації відображається в обліку таким чином:

Д-т _________________________________________________________

К-т _________________________________________________________

_______________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

Прибутки та збитки від конвертації не відображуються.

В разі, якщо привілейовані акції спершу були продані за ціною вищою ніж номінальна вартість при їх конвертації в прості акції, необхідно елімінувати (списати) і додатковий капітал від привілейованих акцій.

 

Завдання 9

Привілейовані акції за номінальною вартістю в $100000 були реалізовані при випуску за $120000 ($120 за акцію – ціна реалізації, $100 – номінальна ціна).

При випуску акцій було зроблено проводку:

Д-т _________________________________________________________

К-т ___________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

Конвертацію цих акцій у прості за зазначеними умовами буде відображено проводкою:

Д-т _________________________________________________________

Д-т ____________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

Власний капітал є основним показником фінансової стабільності підприємства, де нерозподілений прибуток є одним з основних джерел його формування.


Домашнє завдання

Завдання 1

Капітал Девіда становив $70000, $ Іва 50000. Чистий прибуток дорівнює $50000. По договору заробітна плата Девіда за рік становить $12000, Іва – $10000. Відсотки на капітал – 10% від суми капіталу на початок року. Розподілити прибуток згідно вказаних статей.

Статті розподілу Девід Ів Прибуток до розподілу, $
Чистий прибуток      
Заробітна плата      
% на капітал      
Разом зарплата та%      
Прибуток за мінусом зарплати та %      
Розподіл залишку прибутку      
Разом розподілений прибуток      

Відобразити на бухгалтерських рахунках

Д-т _______________________________________________________

К-т _________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

 

Завдання 2

Корпорація “А” оголосила дивіденди 25 грудня 2010 року., які будуть виплачені акціями іншої компанії на суму $1250000. Ринкова вартість цих цінних паперів на дату оголошення становить $2000000. Дивіденди було сплачено 15 січня 2010 року.

Наведені операції будуть відображені в обліку так:

На дату оголошення дивідендів (25.12.10):

1) Дооцінка цінних паперів (акцій) до ринкової вартості.

Сума дооцінки __________________________________________________

Д-т __________________________________________________________

К-т

2) Нарахування дивідендів, що підлягають сплаті:

Д-т___________________________________________________________

К-т __________________________________________________________

На дату виплати дивідендів (15.01.11):

Д-т _________________________________________________________

К-т____________________________________________________________

 

 

Завдання 3

Акціонерне товариство має чистий прибуток розміром 198000 ф. (300 000 – 102 000). За статутом і за рішенням зборів акціонерів, чистий прибуток підлягає розподілу в такому порядку:

· Фінансовий (легальний )резерв – 5% чистого прибутку.

· Дивіденди акціонерам – 6% статутного капіталу.

· Статутний резерв – 20% чистого прибутку після відрахування у легальний резерв і на дивіденди.

· Загальні збори акціонерів вирішили виділити додаткову суму прибутку на дивіденди з тим, щоб вони досягли 10 ф. на акцію, а також створити факультативний резерв розміром 20 000 ф.

· Решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

Додаткова інформація: капітал товариства становить 1000000 ф. (10000 акцій номіналом 100ф. кожна). Розподіліть прибуток в тал. 10.1.

Таблиця 10.1

Розподіл прибутку

Розподіл прибутку Розрахунок Сума, ф. Залишок прибутку
Чистий прибуток      
Легальний резерв      
Основні дивіденді      
Статутний резерв      
Додаткові дивіденди      
Факультативний резерв      

За результатом розподілу чистого прибутку зробити бухгалтерські записи:

Д-т ____________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

К-т ___________________________________________________________

К-т ____________________________________________________________

К-т __________________________________________________________

К-т ___________________________________________________________

Завдання4

Компанія має дозвіл на випуск 100 000 простих акцій. Випущено 30000 акцій номінальною вартістю $20 кожна (стільки ж акцій циркулюючих). Ринкова вартість кожної акції – $80.

01.06.10 компанія вирішила розділити кожну акцію на 2, після чого кількість акцій в обігу збільшилась вдвічі (60 000 акцій), а номінальна вартість однієї акції зменшилась вдвічі (стала $10 за одну). Відповідно вдвічі зменшилась і ринкова ціна акцій (тобто $40). Загальна сума статутного капіталу не зменшилась.

Необхідно відобразити в балансі зміни про кількість і номінальну вартість акцій.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.011 с.)