ТОП 10:

Права (станом на 1 липня 2004 року) 

п/п Найменування міжнародного договору, закону чи іншого нормативно-правового акта України Дата підписання Україною Дата рати­фікації (р), прийняття (п), схвален­ня (с), приєд­нання (пр) Дата набуття чинності для України
Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях (І ЖК)* 12.12.1949 03.07.1954(р). Указ Президії ВР УРСР № 114 03.01.1955
Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі (II ЖК) 12.12.1949 03.07.1954(р), Указ Президії ВР УРСР № 114 03.01.1955
Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими (III ЖК) 12.12.1949 03.07.1954(р), Указ Президії ВР УРСР № 114 03.01.1955
Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни (TV ЖК) 12.12.1949 03.07.1954(р), Указ Президії ВР УРСР № 114 03.01.1955
Додатковий протокол І до Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни" від 8 червня 1977 року (ДП І) (стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів) 12.12.1977 18.08.1989 (Р) 21.07.1990
Додатковий протокол II до Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни від 8 червня 1977 року (ДП II), що стосується захисту жертв збройних конфліктів не-міжнародного характеру 12.12.1977 18.08.1989 (Р) 21.07.1990
Конвенція про заборону або обмеження застосу-вання конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію 10.04.1981 04.06.1982 (р), Указ Президії ВР УРСР № 3613-Х 02.12.1983
Закон України «Про прийняття поправки до статті 1 Конвенції про заборону або обмеження застосу-вання конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію»   15.06.2004 (с), №1775-IV 13.07.2004
Протокол про осколки, які не піддаються виявленню до Конвенції ООН 1980 року про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатись такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають не­вибіркову дію (Протокол І)      
Протокол про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв з поправками, внесеними 3 травня 1996 року (Протокол II з поправками, внесеними 3 травня 1996 року), що додається до Конвенції ООН 1980 року про забо-рону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію   21.09.1999 (п), Закон України № 1084-XIV 15.06.2000
Протокол про заборону або обмеження застосування запалювальної зброї до Конвенції ООН 1980 року про заборону або обмеження застосування конкретних ви­дів звичайної зброї, які можуть вважатись такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (Протокол III)      

*В дужках приводяться загальноприйняті скорочення назв багатосторонніх міжнародних договорів.

"Чотири Женевські конвенції (пункти 1, 2, 3, 4 додатка) мають загальну назву. Женевські конвенції 1949 року про захист жертв війни.

Протокол про засліплювальну лазерну зброю до Конвенції ООН 1980 року про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатись такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають не-вибіркову дію (Протокол IV)   17.01.2002 (пр), Закон України № 2998-Ш  
Керівництво Сан-Ремо 1994 року з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі      
Угода про імплементацію частини XI Конвенції ООН з морського права від 10 грудня 1982 року 28.02.1995 03.06.1999 (р), Закон України № 728-XIV 25.08.1999
Конвенція про захист культурних цінностей на випа-док збройного конфлікту і Протокол до неї від 14 травня 1954 року 14.05.1954 09.01.1957 (р), Указ Президії ВР УРСР №29 06.08.1957
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року 20.03.1968 19.10.1973 (р), Указ Президії ВР УРСР № 2148-VII 23.03.1976
Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права1966 року   25.12.1990 (пр), Постано­ва ВР УРСР № 582-ХІІ 25.12.1990
Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 року 09.11.1995 17.07.1997(р), Закон України № 475/97-ВР 11.09.1997 зроблені заяви до ст. 25, 46
Міжнародна конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання за нього від 30 листопада 1973 року 21.02.1974 15.10.1975 (р), Указ Президії ВР УРСР 18.07.1976
Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 18.06.1974 26.12.1975 (р), Указ Президії ВР УРСР 20.02.1977
Конвенція про заборону воєнного або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище від 10 грудня 1976 року 18.05.1977 25.05.1978 (р), Указ Президії ВР УРСР 05.10.1978
Конвенція про охорону всесвітньої культурної і при-родної спадщини 16.11.1972 04.10.1988(р), Указ Президії ВР УРСР № 6673-ХІІ 12.01.1989
Конвенція про заборону розробки, виробництва та нагромадження запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення 10.04.1972 21.02.1988 (р), Указ Президії ВР УРСР 26.03.1975
Конвенція про заборону розроблення, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення 13.01.1993 16.10.1998 (р). Закон України № 187-XIV 15.11.1998
Конвенція про охорону персоналу ООН та пов'язаного з нею персоналу від 9 грудня 1994 року 15.12.1994 06.07.1995(р), Закон України № 267/95-ВР 15.01.1999
Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення 01.03.1991 03.12.1997(р), Закон України № 687/97-ВР 03.12.1997
Конвенція про статус біженців 1951 року   10.01.2002 (пр), № 2942- ІII 10.06.2002
Протокол щодо статусу біженців 1967 року   10.01.2002 (пр), № 2942-ІII  
Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 року 29.05.1997 16.01.1998(р), Закон України № 43/98-ВР 09.06.1998
Додатковий протокол 1975 року до Європейської кон-венції 1957 року про видачу правопорушників 29.05.1997 16.01.1998(р), Закон України № 43/98-ВР 09.06.1998
Другий додатковий протокол 1978 року до Євро­пейської конвенції про видачу правопорушників 29.05.1997 16.01.1998(р), Закон України № 43/98-ВР 09.06.1998
Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року 29.05.1997 16.01.1998(р), Закон України № 44/98-ВР 09.06.1998
 
Додатковий протокол 1975 року до Європейської конвенції 1959 року про взаємну допомогу у кримі-нальних справах     29.05.1997 16.01.1998(р), Закон України№ 44/98-ВР     09.06.1998
Санкт-Петербурзька декларація про заборону засто­сування на війні деяких розривних снарядів вагою менше 400 грамів від 29 листопада 1868 року      
Гаазька декларація щодо заборони застосування куль, що легко сплющуються і розвертаються у тілі лю-дини, від 29 липня 1899 року      
Гаазька конвенція про закони і звичаї сухопутної вій-ни від 18 жовтня 1907 року      
Гаазька конвенція про початок воєнних дій від 18 жовтня 1907 року      
Гаазька конвенція про статус суден торговельного флоту противника на початку воєнних дій від 18 жовтня 1907 року      
Гаазька конвенція про перетворення суден торговель-ного флоту на військові кораблі від 18 жовтня 1907 року      
Гаазька конвенція про бомбардування морськими силами під час війни від 18 жовтня 1907 року      
Гаазька конвенція про деякі обмеження в користу-ванні правом захоплення у морській війні від 18 жовтня 1907 року      
Гаазька конвенція про права й обов'язки нейтраль-них держав і осіб у разі війни на суходолі від 18 жовт-ня 1907 року      
Гаазька конвенція про права і обов'язки нейтральних держав і осіб у разі морської війни      
Гаазька конвенція про встановлення підводних мін, що автоматично вибухають від доторкування, від 18 жовтня 1907 року      
Декларація про заборону метання снарядів і вибу­хових речовин із повітряних куль від 18 жовтня 1907 року      
Протокол про заборону застосування на війні за­душливих, отруйних та інших газів і рідин та бак­теріологічних засобів від 17 червня 1925 року      
Гаванська конвенція про морський нейтралітет від 20 лютого 1928 року      
Угода про захист культурних, наукових закладів та історичних пам'яток («Пакт Реріха») від 15 квітня 1935 року      
Протокол про правила підводної війни, що перед­бачені частиною IV Лондонської угоди від 22 квіт-ня 1930 року      
Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту від 14 травня 1954 року      
Конвенція про заборону військового чи будь-якого іншого ворожого застосування засобів впливу на природне середовище від 10 грудня 1976 року      
Другий Додатковий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту від 26 березня 1999 року          
Закон України «Про охорону культурної спадщини»   08.06.2000 № 1805-Ш  
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затверд-ження Державного реєстру національного культурно-го надбання»   12.08.1992 №466  
Закон України «Про пра-вонаступництво України»   12.09.1991 № 1543-ХІІ  
Закон України «Про міжнародні договори України»   22.12.1993 № 3767-ХП  
Закон України «Про інформаційні агентства»   28.02.1995 № 74/95-ВР  
Закон України «Про Цивільну оборону України» із змінами, що внесені Законом України «Про внесення змін до закону України «Про Цивільну оборону Ук­раїни» від 24 березня 1999 року № 555-Х   03.02.1993 № 2974-ХІІ  
Закон України «Про війська Цивільної оборони України»   24.03.1999 № 556-XIV  
Закон України «Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні»   08.07.1999 № 862-XIV  
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затверд­ження Порядку виготовлення, видачі та реєстрації особистих іменних посвідчень медичного персоналу, що використовує емблему Червоного Хреста»   12.06.2000 №939  
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»   16.03.2000 № 1550-III  
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утво­рення Міжвідомчої комісії з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права»   21.07.2000 № 1157 із змінами від 05.05.2003 №657  
Бюлетень Генерального секретаря ООН «Дотримання силами ООН норм міжнародного гуманітарного права»   06.08.1999  
Указ Президента України «Про Товариство Червоного Хреста України»   28.10.1992 № 548/92  
Указ Президента України «Про Міністерство України у справах надзвичайних ситуацій та у справах захис-ту населення від наслідків Чорнобильської катаст-рофи»   26.10.1996 № 1005/96 із змінами, внесеними відповідно до УПУ від 06.05.1997 №388/97, від 01.12.1997 №1320/97, від 03.04.2000 №553/2000, від26.11.2001 №1140/2001, від 27.03.2002 №304/2002  
Інструкція про порядок перезаховання громадян іно­земних держав, які загинули внаслідок війн, депор­тацій і політичних репресій на території України   наказ Державного комітету з житлово-комунального господарства від 11.03.1997 N° 81  

Примітки: 1. Перелік скорочень, які використані у додатку 1 до Керівництва:

ВР УРСР - Верховна Рада Української РСР;

УПУ - Указ Президента України;

ВР України - Верховна Рада України.

2. Види та стисла характеристика міжнародно-правових доку­ментів:

угода, договір, міжнародний пакт - різновид багатосторонніх міжнародно-правових угод, укладених між державами в письмовій формі;

меморандум - багатосторонній міжнародний договір, у якому вичерпно викладена фактична сторона міжнародного питання (містить аналіз, обґрунтування позиції держави);

конвенція - різновид багатостороннього міжнародного догово­ру, як правило, приймається зі спеціальних питань (пункт 1.2.19 Керівництва);

хартія (декларація) - міжнародно-правовий акт, який форму­лює загальні принципи і цілі міжнародно-правового акта та є не­обов'язковим для виконання;

протокол - різновид багатостороннього міжнародного догово­ру, як правило, оформляється як додаток до основного договору (містить процедуру розглядання та прийняття договору);

факультативний протокол - різновид багатостороннього міжнародного договору, як правило, оформляється як додаток до ос­новного договору;

бюлетень - збірник нормативно-правових актів (міжнародного або національного характеру).

3. Перелік та стисла характеристика термінів, які зустрічають­ся у багатосторонніх міжнародних договорах та інших нормативно-правових документах:

імплементація - поширення на території України дії багато­сторонніх міжнародних договорів (інших нормативно-правових доку­ментів);

ратифікація, прийняття, затвердження, приєднання - акт, рішення Верховної Ради України щодо приєднання України до міжна­родного договору та взяття на себе зобов'язань щодо його виконання;

набуття чинності - час, з якого багатосторонній міжнародний договір (інший нормативно-правовий документ) починає дію;

денонсація - відмова держави від виконання вимог укладеного нею міжнародного договору


Додаток 2

до Керівництва

по застосуванню норм

міжнародного гуманітарного права

в Збройних Силах України

ПРАВИЛАПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.008 с.)