Які етапи новітнього націоналізму не виокремлював американський дослідник К. Гейз?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які етапи новітнього націоналізму не виокремлював американський дослідник К. Гейз?1) гуманістичний;

2) якобінський;

3) жирондистський;

4) традиційний;

5) ліберальний;

6) демократичний;

7) інтеґральний.

До представників соціальної теорії етносу відносять:

1) Юліана Бромлея;

2) Лева Гумільова;

3) Сергія Широкогорова;

4) Миколу Чебоксарова;

5) Сергія Арутюнова;

6) Валерія Тішкова.

 

До Північнокавказької сім’ї етносів і мов належать:

1) грузини;

2) вірмени;

3) азербайджанці;

4) осетини;

5) абхази;

6) чеченці;

Аварці.

 

До атериторіальних методів етнополітичної деплюралізації (за А. Аклаєвим) відносять:

1) депортації;

2) геноцид;

3) асиміляція;

4) сецесія;

Мультикультуралізм.

 

До атериторіальних методів етнополітичної інженерії (за А. Аклаєвим) відносять:

1) контроль (домінування);

2) консоціація;

3) канонізація;

4) арбітраж;

5) регіональна автономія;

6) федералізація.

 

Встановіть співвідношення:

1) інуіти; А) Бельгія;

2) саами; Б) Данія;

3) фламандці. В) Норвегія.

 

1. 1А. 2. 1Б. 3. 1В. 4. 2А. 5. 2Б. 6. 2В. 7. 3А. 8. 3Б. 9. 3В.

 

Встановіть співвідношення:

1) сингали – таміли; А) Філіппіни;

2) тагали – вісайя; Б) Шрі-Ланка;

3) хуту – тутсі. В) Руанда.

 

1. 1А. 2. 1Б. 3. 1В. 4. 2А. 5. 2Б. 6. 2В. 7. 3А. 8. 3Б. 9. 3В.

 

Як з перерахованих федеративних держав створені за етнотериторіальним принципом?

1) Іспанія;

2) Бельгія;

3) Велика Британія;

4) Швейцарія;

5) Індія;

6) Німеччина;

7) Мексика.

 

В яких країнах Європи функціонують саамські парламенти як корпоративна форма національно-культурної автономії?

1) Бельгія;

2) Норвегія;

3) Нідерланди;

4) Швеція;

5) Люксембург;

Фінляндія.

Вітчизняні етнополітологи до етнічних груп з невизначеним статусом в Україні відносять:

1) кримчаків;

2) русинів;

3) ромів;

4. Євреїв;

5) караїмів;

6) молдован;

Гагаузів.

Встановіть співвідношення:

1) Дмитро Сидор; А) Асоціація «Сойм підкарпатських русинів»;

2) Євген Жупан; Б) Закарпатська обласна громадська організація «Народна Рада Подкарпатской Руси»;

3) Микола Староста. В) Обласна спілка громадських організацій «Народна рада русинов Закарпаття».

 

1. 1А. 2. 1Б. 3. 1В. 4. 2А. 5. 2Б. 6. 2В. 7. 3А. 8. 3Б. 9. 3В.

 

Згідно ідей Г.Ласуела:

1) є три типи політичних лідерів, серед яких «агітатор» високо поціновує риторику, вербальні формули, жести і їх часте, ритолізоване повторення;

2) є чотири типи політичних лідерів, серед яких «агітатор» високо поціновує риторику, вербальні формули, жести і їх часте, ритолізоване повторення;

3) «адміністратори» живуть заради того, щоб бути поміченими, з яскраво вираженим ентузіазмом, для яких важливо викликати емоційний відгук співбесідника;

4) «агітатори» в минулому зразкові діти, що сором’язливо утискували негативні емоції;

5) «адміністратори» проектують свої афекти не більш віддалені і менш абстрактні об’єкти, ніж «все суспільство;

Теоретики» страждають від відсутності афектів, оскільки пережили багато фрустрацій в процесі свого розвитку.

 

Згідно ідей Т. Адорно:

1) авторитарність спочатку була загальною властивістю для малої групи творців нацистської нації в Німеччині, а згодом розповсюдилась вглиб суспільства і стала базовою для такого суспільства;

2) авторитарність спочатку не була загальної властивістю для малої групи творців нацистської нації в Німеччині, і лише згодом розповсюдилась вглиб суспільства і стала базовою для такого суспільства;

3) суть авторитарності – в прагненні підчиняти когось собі, при постійній готовності дати відсіч більш сильному;

4) суть авторитарності – в прагненні підчиняти когось собі, при постійній готовності, в свою чергу, підчинятися сильнішому;

5) підтипом авторитарної особистості був «функціонер-маніпулятор», дезорганізований, нездатний до постійної роботи і стійких взаємовідносин, осліплений протестом проти визнаних авторитетів і готовий іти за «сильною людиною», піддаючись ненависницькій пропаганді;

Дивак» чи «дивакуватий тип» - творець неймовірних ідеолого-пропагандистських конструкцій, щиро віруючий, готовий йти на смерть заради свого кумира, стверджує манією переслідування, обожнює конспірацію, вишукує змови і готовий їх рішуче придушити.

 

Виберіть з правильних відповідей, які відповідають демократичному та ліберальному стилю взаємодії лідера та групи за К.Левіним:

1. спосіб прийняття рішення детермінується самим лідером;

2. підлеглі володіють достатнім ступенем свободи в період обговорення рішення;

3. після прийняття рішення лідер наголошує на 2 чи більше альтернативних процедурах виконання рішення;

4. повна спонтанність в реакціях лідера на діяльність своїх підлеглих, не прогнозована можливість здійснення невизначених санкцій;

5. лідер має можливість жорсткої критики і суворих санкцій щодо підлеглих;

6. відношення до членів групи залежить не від результату роботи, а від лідера.

 

Клієнтела в політиці – це:

1) особливий тип великої групи, де всі члени наділені довірою політичного лідера як прихильника очолюваної ним політичної партії;

2) Особливий архаїчний тип аморфної неформальної патронажно-клієнтської групи;

3) ієрархічно організована система груп із 2-3 людей: «патрона» і «клієнта», кожен із яких є «патроном» для нижньої клієнтели;

4) ієрархічно організована система груп із 2-3 людей: «патрона» і «клієнта», кожен із яких є «патроном» для верхньої клієнтели;

5) піраміда тотально взаємозалежного, як правило корумпованого простору влади;

6) тип взаємовідносин в традиційних суспільствах, що втратив свою актуальність в добу Інтернету.

 

Ідеологія лібералізму базується на:

1) цінностях рівності та братерства;

2) ототожненні свободи й приватної власності;

3) необхідності планомірного регулювання господарських відносин партійними дерективами;

4) підпорядкуванні виконавчої та судової гілки влади законодавчій;

5) пріоритеті прав держави над правами людини;

Принципах конкуренції та плюралізму в політичному житті.

Класичний консерватизм наголошував на:

1) безмежності людського розуму в його можливості вичерпного осягнення суспільства;

2) обмеженості людського розуму в його можливості вичерпного осягнення суспільства;

3) приматі розуму над вірою;

4) бездуховності, прагматизмі та соціальному егоїзмі буржуазної реальності;

5) непорушності чіткої ієрархії суспільних інститутів та влади;

Безперспективності кардинальних соціальних та політичних змін у суспільстві.

Вкажіть теоретиків ідеології неоконсерватизму:

1) Р.Тоуні;

2) Ф.Фукуяма;

3) Ф. фон Хайєк;

4) Дж.Роулз;

5) М.Фрідман;

Р.Нозік.

Серед переліченого вкажіть некласичні ідейно-політичні доктрини:

1) націоналізм;

2) лібералізм;

3) консерватизм;

4) фашизм;

5) соціалізм;

6) анархізм;

Релігійний фундаменталізм.

Братство як цінність проголошене в ідеології:

1) націоналізму;

2) фемінізму;

3) комунітаризму;

4) лібералізму;

5) ідеології ненасильства і любові;

6) консерватизму.

Означте діячів, які не були прем’єр-міністрами України:

1) Л.Кучма;

2) Є.Марчук;

3) О.Мороз;

4) В.Ющенко;

5) П.Симоненко;

6) А.Кінах.

 

Які існують виборчі системи?

1) пропорційні;

2) коопераційні;

3) раціональні;

4) мажоритарні;

5) зональні;

6) унітарні;

Змішані.

Що з перерахованого не входить до системи місцевого самоврядування в Україні:

1) територіальна громада;

2) сільська, селищна, міська рада;

3) сільський, селищний, міський голова;

4) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

5) районна державна адміністрація;

6) обласна державна адміністрація;

7) органи самоорганізації населення.

 

Які державні інституції призначають суддів Конституційного суду України:

1) Президент України;

2) Кабінет Міністрів України;

3) Генеральний прокурор України;

4) Верховна Рада України;

5)З'їзд суддів України;

6) З'їзд юристів України.

 

 

Згідно Закону України №2222 “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р. Президент України мав право припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій, яка утворює парламентську більшість;

2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;

3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

4) протягом одного місяця у Верховній Раді не сформована опозиція;

5) протягом шістдесяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

6) після оголошення імпічменту Президенту України.

 

 

 

 


Розділ ІІІ. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Завдання першого рівня

Процес міжнародного поширення політичних режимів розглядається теорією:

1) неореалізму;

2) неолібералізму;

3) світового суспільства;

4) транснаціоналізму.

 

Міжнародне право – це сукупність норм і принципів, які регулюють:

1) усю систему міжнародних відносин, а також взаємодію в межах окремих груп або на двосторонніх засадах;

2) взаємодію між державами і міжнародними організаціями;

3) взаємодію між організаціями, рухами, громадянами;

4) вирішення міжнародних конфліктів.

 

Виберіть правильне формулювання класичної моделі прийняття зовнішньополітичного рішення:

1) результат певного комплексу організаційних процесів;

2) результат усвідомленої і цілеспрямованої діяльності певної «дійової особи», якою може бути держава в цілому, її уряд чи глава держави;

3) результат політичного торгу, який відбувається між всередині уряду;

4) результат лобіювання урядових структур, яке здійснюють групи інтересу.

 

Вставте пропущений термін у формулі Н. Спайкмена: «Той, хто контролює …., той контролює Євразію; той, хто контролює Євразію, той контролює світ»:

1) Гартленд;

2) Рімленд;

3) Східну Європу;

4) Україну.

 

Після якої події сформувалося уявлення про державу як основного учасника міжнародних відносин:

1) Віденського конгресу;

2) Вестфальського миру;

3) Першої світової війни;

4) Великої Французької революції.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.01 с.)