Що становить мету політичного управління ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що становить мету політичного управління ?1) конкретні мотиви;

2) захоплення влади;

3) вибір влади;

4) формування виборчого штабу.

 

На політичну поведінку людини здійснюють сильний вплив:

1) авторитет політичного лідера;

2) політичний режим;

3) програма суспільного розвитку;

Диспозиції-установки.

 

Доповніть визначення: «… … — це послідовність психічних, ментальних реакцій і мислячих актів, які забезпечують сприйняття соціальної інформації, її розуміння й усвідомлення»:

1) процес маніпуляції;

2) когнітивний процес;

3) технологічний процес;

4) процес мотивації.

 

Мисляче «добудовування» інформації це:

1) категоризація;

2) маніпуляція;

3) атрибуція;

4) контрибуція.

Політична регіоналістика стала самостійною політологічною дисципліною в:

1) 1930-х рр.;

2) 1950-х рр.;

3) 1960-х рр.;

4) 1980-х рр.

 

У якій країні була створена в 1954 р. Міжнародна асоціація регіональної науки?

1).Франція;

2) Великобританія;

3) Німеччина;

4) Іспанія.

 

Мікрорівнем регіональних політичних досліджень називають:

1) дослідження політичних інститутів, відносин і процесів у двох і більше регіонах у контексті їх взаємодії один з одним;

2) дослідження політичних інститутів, відносин і процесів у межах окремо взятого регіону;

3) дослідження політичних інститутів, відносин і процесів у тому чи іншому регіоні (регіонах) в контексті їх взаємовідносин з державним центром;

4) дослідження політичних інститутів, відносин і процесів у тому чи іншому регіоні (регіонах) в контексті їх взаємовідносин з бізнес-елітою.

 

Яка функція політичної регіоналістики сприяє виробленню певного бачення політичної дійсності як в рамках окремих регіонів, так і в цілому в державі та суспільстві?

1) пізнавальна;

2) оціночна;

3) критична;

Світоглядна.

 

Назвіть підхід до моделювання відносин «центр – регіон», який розглядає|розглядає| адміністративну ієрархію і вважає центрами столиці різного рівня і статусу:

1) історичний;

2) управлінський;

3) інноваційний;

4) соціально-економічний.

 

Що означає термін «анклав»?

1) територія або частина території однієї держави, оточена з усіх боків територією іншої держави;

2) територія або частина території однієї держави, що межує з двома іншими державами;

3) територія або частина території однієї держави, що межує з трьома іншими державами;

4) територія або частина території однієї держави, що межує з чотирма іншими державами.

 

Як називається форма європейського регіоналізму, транскордонного співробітництва й інтеграції на континенті?

1) Європейський Союз;

2) регіональна Європа;

3) Європа регіонів;

4) європейський регіон.

 

До депресивних регіонів відносять:

1) регіон, чий сумарний внесок до державного бюджету нижчий отриманих дотацій;

2) регіон, чий сумарний внесок до державного бюджету вище отриманих дотацій;

3) регіон, чий сумарний внесок до державного бюджету на рівні отриманих дотацій;

4) регіон, який не потребує державних дотацій.

 

Назвіть кількість регіонів – суб’єктів США у наш час:

1) 25;

2) 30;

3) 45;

4) 50.

 

Поняття «регіональний процес» характеризує:

1) негативну динаміку регіональної еволюції;

2) статику регіональної еволюції;

3) позитивну динаміку регіональної еволюції;

4) діалектику регіональної еволюції.

Як буквально розуміють термін «політичний режим»?

1) направлення;

2) правління;

3) кормило;

4) правитель.

 

За допомогою яких універсальних складових можна пояснити поняття «політичного режиму» ?

1) чітка модель і форма взаємодії інститутів сім’ї та суспільства;

2) характерна система засобів і методів здійснення політичної влади;

3) сукупність духовних та моральних відносин;

4) стан етнічної культури суспільства.

 

Як називається система політичного владарювання одноосібного правителя або правлячої групи?

1) демократичність;

2) тоталітарність;

3) авторитарність;

4) харизматичність.

 

Поняття «політичний режим» охоплює:

1) порядок формування культури індивіда;

2) становище та умови діяльності політичних партій та громадських організацій;

3) сімейний стан особистості, її права та обов'язки;

4) рівень морально-етичного розвитку.

 

Політичний режим залежить від:

1) особистої культури населення;

2) співвідношення політичних сил у суспільному організмі;

3) наявності середнього класу;

4) встановленої духовної системи, її особливостей та характеру.

 

Кому належить ідея структурування політичного режиму?

1) Максу Веберу;

2) Самюелю Гантінгтону;

3) Карлу Марксу;

Жан Луї Кермонну.

 

Назвіть одну із складових елементів структури політичного режиму:

1) принцип легітимності;

2) фінансова спроможність еліти;

3) політична система;

4) роль церкви.

 

Політичні режими можна класифікувати:

1) за рівнем авторитарності;

2) за рівнем демократичності;

3) за рівнем тоталітарності;

4) за рівнем посттоталітарності.

 

Кому належить введення у науковий обіг терміну «тотальний» режим?

1) Беніто Муссоліні;

2) Уінстону Черчілю;

3) Адольфу Гітлеру;

4) Йосипу Сталіну.

 

Назвіть ученого, котрий, починаючи з 1950-х років, активно брав участь у обговоренні феномену тоталітаризму:

1) Хуан Лінц;

2) Зігмунд Фройд;

3) Ганна Арендт;

4) Моріс Дюверже.

Поняття «демократія» у науковий обіг ввів:

1) Геродот;

2) Арістотель;

3) Сократ;

4) Платон.

За умов якого політичного режиму головним правовим принципом для життєдіяльності громадян є: «Все, що не заборонено, дозволено» ?

1) тоталітаризму.

2) авторитаризму.

3) комунізму.

Демократії.

Хто із названих мислителів є автором елітарної теорії демократії?

1) Роберт Даль.

Йожеф Шумпетер.

3) Карл Ясперс.

4) Арнольд Тойнбі.

 

Хто із названих мислителів є автором теорії поліархії?

1) Арнольд Тойнбі;

2) Йожеф Шумпетер;

3) Карл Ясперс;

Роберт Даль.

 

Хто є автором ліберальної теорії демократії?

1) Роберт Даль.

2) Йожеф Шумпетер.

Ларі Даймонд.

4) Ог’юcт Конт.

Хто з американських вчених довів доцільність бікамералізму ?

1) Б.Франклін;

2) Т.Джеферсон;

3) А.Гамільтон;

4) Дж.Медісон.

 

У якій країні парламент має назву «альтінг»?

1) Норвегія;

2) Швеція;

3) Ісландія;

4) Ізраїль.

 

У США і у деяких інших країнах президентської форми правління офіційним головою верхньої палати є:

1) тимчасовий голова;

2) лорд-канцлер;
3) віце-президент;

4) президент.

 

Слідчі комісії парламенту :

1) розглядають питання, які виносяться на порядок денний сесії;

2) розслідують зловживання окремими парламентарями та урядовцями;

3) розслідують масштабні політичні скандали;

4) викликають свідків та експертів.

 

Поняття імунітету означає:

1) член парламенту не несе юридичної відповідальності за свої висловлювання і голосування під час виконання обов’язків у представницькому органі;

2) винагороду (депутатів) за парламентську діяльність, включаючи покриття витрат на офіс, листування, поїздки тощо;

3) заборону арешту або притягнення до судової відповідальності депутата за всі його дії, включаючи дії, що здійснені ним не при виконанні парламентських обов’язків;

4) відставку парламентаря.

 

Вкажіть назву парламенту Іспанії.

1) Стортинг;

2) Кнесет;

3) Генеральні штати;

Генеральні кортеси.

 

Хто із вчених визначив, що за парламентом визначається абсолютна державотворча компетенція ?

1) І.Кант;

2) А.Дайсі;

3) Г.Гегель;

4) І.Фіхте.

Хто з німецьких вчених першим вимагав запровадження двопалатного законодавчого органу: вищого (формується від майоратних маєтків) і нижчого (за корпораціями, общинами, товариствами)?

1) І.Кант;

2) Г.Гегель;

3) І.Фіхте;

4) Дж.Мілль.

 

Який порядок заміщення посади голови верхньої палати у ФРН?

1) голова обирається на сесійний строк;

2) голова обирається через кожні півроку;

3) голова обирається в межах одного року;

4) голова обирається на увесь термін каденції.

 

Спікер у нижній палаті Великобританії:

1) зобов’язаний виконувати волю партії, до якої належить;

2) зобов’язаний виконувати волю партії – переможця на виборах;

3) зобов’язаний виконувати волю монарха;

Є політично нейтральною особою і після обрання припиняє всі формальні зв’язки зі своєю партією.

Організована група однодумців, яка виражає і представляє інтереси частини народу або певної соціальної групи чи кількох груп, діє згідно статуту і має на меті реалізацію та досягнення цих інтересів шляхом завоювання влади або участі в її здійсненні:

1) громадські рухи;

2) громадська організація;

3) політична партія;

4) політична асоціація.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.012 с.)