Назвіть суб’єктивні передумови тоталітаризму?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвіть суб’єктивні передумови тоталітаризму?1) руйнація традиційних цінностей, наростання соціального відчуження;

2) етатизація суспільства в міру розвитку державно-монополістичного капіталізму;

3) формування масових вождистських партій та репресивного державного апарату;

4) руйнація традиційного суспільства та формування масової суспільної організації;

5) створення системи масових комунікацій і засобів масової інформації;

6) місце і роль конфліктів у суспільстві.

 

Згідно теорії суспільного договору до «природних прав людини» належать:

1) право на життя;

2) право на житло;

3) право на власність;

4) право на працю;

5) право на свободу вибору;

6) право на освіту.

 

Вкажіть сучасні концепції демократії:

1) ідеологічні;

2) елітарні;

3) психологічні;

4) партисипаторні;

5) плюралістичні;

6) теократичні.

 

 

Кого із перерахованих мислителів відносять до авторів елітарної концепції демократії ?

1) Гаетано Моска;

2) Джеймс Менсбридж;

3) Вільфредо Парето;

4) Роберт Даль;

5) Девід Рісмен;

6) Девід Трумен;

7) Крофорд Макферсон.

Кого із перерахованих мислителів відносять до авторів партисипаторної концепції демократії?

1) Гаетано Моска;

2) Джеймс Менсбридж;

3) Вільфредо Парето;

4) Роберт Даль;

5) Девід Рісмен;

6) Девід Трумен;

Крофорд Макферсон.

 

 

Кого із перерахованих мислителів відносять до авторів плюралістичної концепції демократії ?

1) Гаетано Моска;

2) Джеймс Менсбридж;

3) Вільфредо Парето;

4) Роберт Даль;

5) Девід Рісмен;

6) Девід Трумен;

7) Крофорд Макферсон.

 

Вкажіть назви етапів переходу до демократії:

1) лібералізація;

2) кооперація;

3) демократизація;

4) індустріалізація;

5) консолідація;

6) стратифікація;

7) глобалізація.

У яких країнах припускається тільки колективне (скільки необхідно для організації фракції) внесення законопроектів?

1) Австрія;

2) Іспанія;

3) Ісландія;
4) Японія;

5) Австралія;

6) Словаччина.

 

Поняття індемнітету означає:

1) член парламенту не несе юридичної відповідальності за свої висловлювання і голосування під час виконання обов’язків у представницькому органі;

2) винагороду (депутатів) за парламентську діяльність, включаючи покриття витрат на офіс, листування, поїздки тощо;

3) заборону арешту або притягнення до судової відповідальності депутата за всі його дії, включаючи дії, що здійснені ним не при виконанні парламентських обов’язків;

4) припинення повноважень парламентаря;

5) притягнення до кримінальної відповідальності парламентаря;

6) спеціальну процедуру голосування за законопроект.

 

З нижче перерахованого виберіть стадії законодавчої процедури :

1) здійснення законодавчої ініціативи;

2) оприлюднення закону в ЗМІ;

3) подолання президентського вето;

4) розгляд законопроекту в парламентських комітетах;

5) голосування за законопроект;в

6) прийняття законопроекту комітетами парламенту.

 

Назвіть основні теорії парламентаризму:

1) верховенства парламенту;

2) кабінетного правління;

3) президентського правління;

4) раціоналізованого парламентаризму;

5) утилітарного парламентаризму;

6) балансу влад.

 

Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів:

1) досяг двадцяти одного року;

2) досяг двадцяти п’яти років;

3) проживає в Україні протягом останніх п’яти років;

4) проживає в Україні протягом останніх трьох років;

5) володіє державною мовою;

Має право голосу.

У яких країнах представницький орган має назву «народні збори»?

1) Угорщина;

2) Естонія;

3) Болгарія;

4) Хорватія;

Франція.

6) Україна.

 

У яких країнах спільні засідання обох палат мають назву «союзні збори»?

1) США;

2) Великобританія;

3) Чехія;

ФРН.

Росія.

6) Україна.

 

Президент України має право припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:

1) протягом одного місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій, яка утворює парламентську більшість;

2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;

3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

4) протягом одного місяця у Верховній Раді не сформована опозиція;

5) протягом п’ятнадцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

6) після оголошення імпічменту Президенту України.

 

Вкажіть умови, за яких депутатські повноваження зазвичай припиняються:

1) у зв’язку із закінченням строку скликання представницького органу або його дострокового розпуску чи саморозпуску;

2) у разі добровільної відмови депутата від мандата;

3) у зв’язку з переходом в іншу фракцію;

4) у разі переходу на державну службу;

5) у зв’язку з позбавленням депутата його мандата (за ухвалою суду, якщо не бере участі в роботі парламенту, вступ до партії, від якої не балотувався на виборах);

6) у разі порушення дисципліни в парламенті.

 

З нижче перерахованого вкажіть повноваження парламенту:

1) законодавчі;

2) виконавчі

3) представницькі;

4) делеговані;

5) контрольні;

6) конституційні.

 

Назвіть основні історичні етапи становлення політичних партій:

1) станові аристократичні угрупування;

2) партії – общини;

3) політичні клуби;

4) партії – рухи;

5) масові політичні політичні партії;

6) партії – союзи.

 

З названих партійних систем вкажіть ті, які, як правило, формуються під впливом пропорційної виборчої системи:

1) партійні системи обмеженого плюралізму;

2) двопартійні системи;

3) партійні системи поляризованого плюралізму;

4) партійні системи з домінуючою партією;

5) атомізовані партійні система.

 

Назвіть ознаки політичних партій, сформульовані Дж. Паломбарою і М. Вайнером:

1) ідеологія;

2) партійна програма;

3) організаційна структура;

4) наявність фіксованого членства;

5) ціль і устремління до завоювання влади;

6) максимізація підтримки;

7) наявність харизматичного лідера.

Пропорційна виборча система, як правило, сприяє формуванню:

1) атомізованої виборчої системи;

2) двохпартійної системи;

3) багатопартійної системи;

4) однопартійної системи.

Вкажіть головні цілі діяльності парламентських партій:

1) перемога на виборах;

2) ліквідація опозиції;

3) завоювання більшості в парламенті;

4) участь у формуванні уряду;

5) встановлення демократичного режиму;

6) підвищення рівня політичної культури.

З нижченаведених положень виберіть ті, які характеризують мажоритарну виборчу систему:

1) обраним вважається депутат, який набирає абсолютну більшість голосів;

2) виборець голосує за партійний список;

3) пропорційний розподіл мандатів щодо кількості поданих голосів за ту чи іншу партію;

4) обраним вважається депутат, який набирає відносну більшість голосів;

5) наявність виборчого бар’єру.

 

Назвіть шляхи утворення партій, виокремлені М. Дюверже:

1) електоральний шлях;

2) елітарний шлях;

3) зовнішнє походження;

4) комуністичний шлях;

5) ідеологічний шлях.

У відповідях під якими номерами неправильно вказані назви партійних систем ?

1) однопартійна система;

2) партійна система обмеженого плюралізму;

3) двохпартійна система;

4) партійна система поляризованого плюралізму;

5) трьохпартійна система;

6) ліберальна партійна система;

Електоральна партійна система.

 

З нижченаведених положень виберіть ті, які характеризують пропорційну виборчу систему:

1) обраним вважається депутат, який набирає абсолютну більшість голосів;

2) виборець голосує за партійний список;

3) пропорційний розподіл мандатів щодо кількості поданих голосів за ту чи іншу партію;

4) обраним вважається депутат, який набирає відносну більшість голосів;

Наявність виборчого бар’єру.

 

Виокреміть три етапи формування партій електоральним шляхом за М. Дюверже:

1) створення парламентських фракцій;

2) виникнення виборчих комітетів на місцях;

3) створення партійних програм;

4) формування партійної ідеології;

5) встановлення постійних зв’язків між комітетами на місцях та парламентськими фракціями;

6) встановлення постійних зв’язків між комітетами в межах держави.

 

У відповідях під якими номерами правильно вказані назви партійних систем?

1) картельна партійна система;

2) атомізована партійна система;

3) демократична партійна система;

4) система з домінуючою партією;

5) авторитарна партійна система.

 

Назвіть ознаки всеохоплюючих партій:

1) представляє інтереси певних соціальних спільнот;

2) відсутність фіксованого членства;

3) представляє інтереси всіх виборців загалом;

4) наявність фіксованого членства;Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.01 с.)