Незаідеологізованість і прагматизм.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Незаідеологізованість і прагматизм. 

Назвіть фази партійної історії за М. Вебером:

1) аристократичні угрупування;

2) картельні організації;

3) політичні клуби;

4) всеохоплюючі партії;

5) масові партії;

6) партії як політичні артелі;

7) некорпоративні об’єднання.

 

З названих партійних систем вкажіть ті, які, як правило, формуються під впливом мажоритарної виборчої системи:

1) партійні системи обмеженого плюралізму;

2) двопартійні системи;

3) партійні системи поляризованого плюралізму;

4) партійні системи з домінуючою партією;

5) атомізовані партійні система.

Назвіть індикатори, які використав у своєму дослідженні політичних партій К. Джанда:

1) інституціоналізація;

2) інтеріоризація;

3) сублімація;

4) стратегія і тактика;

5) проблемна орієнтація;

6) партійна дисципліна.

З названих партійних систем вкажіть ті, які, як правило, формуються під впливом мажоритарної виборчої системи:

1) партійні системи обмеженого плюралізму;

2) двопартійні системи;

3) партійні системи поляризованого плюралізму;

4) партійні системи з домінуючою партією;

5) атомізовані партійні системи.

 

З названих партійних систем вкажіть ті, які, як правило, формуються під впливом пропорційної виборчої системи:

1) партійні системи обмеженого плюралізму;

2) двопартійні системи;

3) партійні системи поляризованого плюралізму;

4) партійні системи з домінуючою партією;

5) атомізовані партійні системи.

 

З нижченаведених положень виберіть ті, які характеризують мажо­ри­тар­ну виборчу систему:

1) обраним вважається депутат, який набирає абсолютну більшість го­лосів;

2) виборець голосує за партійний список;

3) пропорційний розподіл мандатів щодо кількості поданих голосів за ту чи іншу партію;

4) обраним вважається депутат, який набирає відносну більшість го­ло­сів;

5) наявність виборчого бар’єру.

 

З нижченаведених положень виберіть ті, які характеризують пропор­цій­ну виборчу систему:

1) обраним вважається депутат, який набирає абсолютну більшість го­лосів;

2) виборець голосує за партійний список;

3) пропорційний розподіл мандатів щодо кількості поданих голосів за ту чи іншу партію;

4) обраним вважається депутат, який набирає відносну більшість го­лосів;

Наявність виборчого бар’єру.

 

Згідно закону «Про вибори народних депутатів України» суб’єктами виборчого процесу є:

1) виборчі комісії;

2) партії (блоки), які висунули кандидатів у депутати;

3) Президент України;

4) кандидати у депутати;

5) місцеві органи влади;

6) Верховний Суд України.

Вкажіть конкуруючі політичні партії, які формують двохпартійну партійну систему США:

1) Ліберальна партія;

2) Лейбористська партія;

3) Республіканська партія;

4) Консервативна партія;

5) Демократична партія;

Християнсько-демократична партія.

 

Вкажіть конкуруючі політичні партії, які формують двохпартійну партійну систему Великої Британії:

1) Ліберальна партія;

2) Лейбористська партія;

3) Республіканська партія;

4) Консервативна партія;

5) Демократична партія;

6) Християнсько-демократична партія.

Які основні рівні знань конфліктології як науки?

1) філософсько-соціальний;

2) теоретико-праксеологічний;

3) орієнтаційно-соціологічний;

4)емпірично-прикладний;
5) загально-теоретичний;

6) індивідуально-психологічний.

Які Ви знаєте переговорні стратегії?

1) жорстокі;

2) м’які

3)співпраці;
4) торгівельні;

5) позиційний торг;

Конструктивні переговори.

 

Які з політичних конфліктів можна віднести до зовнішньополітичних?

1) «балансування на грані війни»;

2) «виправдання ворожнечі»;

3) між елітою і масами;

4) між елітами;

5) «пошук ворога».

 

Які кризи є внутрішньополітичними?

1) конституційна криза;

2) криза ідентичності;

3)кризарозподілу;
4) криза легітимності;

5) криза участі;

6) криза проникнення;

7) парламентська криза;

8) урядова криза.

 

Які основні напрями дослідження конфліктології як науки?

1) філософсько-соціальний;

2) теоретико-праксеологічний;

3) орієнтаційно-соціологічний;

4)емпірично-прикладний;
5) загально-теоретичний;

6) індивідуально-психологічний.

 

Встановіть співвідношення:

1) Клод Леві-Строс. А) «Сумні тропіки».

2) Льюїс Морган. Б) «Нуери».

3) Едвард Еванс-Прічард. В) «Стародавнє суспільство».

1. 1А. 2. 1Б. 3. 1В. 4. 2А. 5. 2Б. 6. 2В. 7. 3А. 8. 3Б. 9. 3В.

 

Доповніть речення: «У своїй праці «Господарство і суспільство» Макс Вебер виділяв три типи суспільств, засновані на традиційному пануванні. Це: 1) … … …. ; 2) патримоніальне суспільство; 3) … … ».

1) суспільство з військовою патріархальною владою;

2) суспільство з військовою матріархальною владою;

3) суспільство з геронтократичною патріархальною владою;

4) суспільство з геронтократичною матріархальною владою;

5) станове суспільство;

6) рабовласницьке суспільство.

 

Виберіть правильні твердження:

1) у країні Луба (Африка) царі володіли «ману» – особливою субстанцією, яка міститься в крові і дає право на владу;

2) у країні Луба (Африка) царі володіли «булопве» – особливою субстанцією, яка міститься в крові і дає право на владу;

3) в Полінезії общинники вірили в особливу силу – «ману» вождів;

4) в Полінезії общинники вірили в особливу силу – «булопве» вождів;

5) у монголів магнетичні, надприродні якості ханів називали «булопве»;

У монголів магнетичні, надприродні якості ханів називали «сульде».

 

Встановіть співвідношення:

1) «Мобутизм»; А) Туркменістан;

2) «Чемолганізація»; Б) Заїр;

3) «Башизм»; В) Казахстан.

1. 1В. 2. 1Б. 3. 1А. 4. 2В. 5. 2Б. 6. 2А. 7. 3А. 8. 3Б. 9. 3В.

 

Виберіть правильні твердження:

1) відомими класиками-еволюціоністами були Герберт Спенсер, Едвард Тайлор, Марк Блок, Едвард Еванс-Прічард, Льюїс Морган;

2) відомими класиками-еволюціоністами були Адольф Бастіан, Едвард Тайлор, Йоганн Баховен, Джеймс Джордж Фрезер;

3) у своїх працях еволюціоністи стверджували, що загальні закономірності розвитку людства – це результат дії однакових законів природи та суспільства;

4) у своїх працях еволюціоністи стверджували, що загальні закономірності розвитку людства – це результат дії неоднакових законів природи і людського суспільства;

5) ідеї еволюціонізму творчо вдосконалили дослідники Жорж Баланд’є та Марк Абеле;

Ідеї еволюціонізму творчо вдосконалили американські дослідники Леслі Вайт та Джуліан Стюард.

Встановіть співвідношення:

1) нація; А) населення певної країни, держави;

2) народність; Б) етнополітична спільнота, якій притаманні високий рівень консолідації та самоусвідомлення, включеність у політичне життя, творення або прагнення до творення власної держави;

3) народ; В) історично сформована мовна, територіальна і культурна спільність людей, що історично передує нації.

 

1. 1А. 2. 1Б. 3. 1В. 4. 2А. 5. 2Б. 6. 2В. 7. 3А. 8. 3Б. 9. 3В.

 

Встановіть співвідношення:

1) Отто Бауер; А) культурологічна теорія нації;

2) Карл Каутський; Б) психологічна теорія нації;

3) Карл Реннер. В) історико-економічна теорія нації.

 

1. 1А. 2. 1Б. 3. 1В. 4. 2А. 5. 2Б. 6. 2В. 7. 3А. 8. 3Б. 9. 3В.

 

Які з перерахованих ознак національної спільноти у своїх дослідженнях не вказував англійський вчений Ентоні Сміт?

1) відмінні культурні риси;

2) історично успадкована територія;

3) горизонтальна економічна інтеграція зі спільною системою праці;

4) зовнішньополітичні відносини з іншими подібними спільнотами;

5) компліментарність;

6) рівні права громадянства для всіх членів спільноти;

Спільні інтереси та цінності.

 

Доповніть логічний ряд: «…, плем’я, ..., ...».

1) етнос;

2) рід;

3) народ;

4) народність;

5) клас;

6) нація;

7) союз племен.

 

Що з перерахованого Й. Сталін вказував у своїй статті «Марксизм і національне питання» (1913) у якості факторів національної ідентичності?

1) спільність території;

2) спільність компліментарних навичок;

4) спільність економічного життя;

5) спільність психологічного складу;

6) спільність стереотипів поведінки.

 

Встановіть співвідношення:

1) Георг Гегель; А) «Старі – нові» нації;

2) Фрідріх Майнеке; Б) «Культурні – політичні» нації;

3) Г’ю Сетон-Вотсон. В) «Історичні – неісторичні» нації.

 

1. 1А. 2. 1Б. 3. 1В. 4. 2А. 5. 2Б. 6. 2В. 7. 3А. 8. 3Б. 9. 3В.

 

Встановіть співвідношення:

1) Ерік Гобсбаум; А) «Нації та націоналізм»;

2) Ернест Ґелнер; Б) «Національна ідентичність»;

3) Ентоні Сміт. В) «Нації і націоналізм після 1780 року».

 

1. 1А. 2. 1Б. 3. 1В. 4. 2А. 5. 2Б. 6. 2В. 7. 3А. 8. 3Б. 9. 3В.

 

Які стадії формування національної свідомості (національного відродження) виділяє в своїй праці «Соціальні передумови національного відродження в Європі» чехословацький дослідник М. Грох?

1) академічну;

2) економічну;

3) культурну;

4) політичну;

5) релігійну;

6) соціальну.

 

До неомарсистської концепції націоналізму відносять:

1) Ентоні Сміта;

2) Мирослава Гроха;

3) Тома Нейра;

4) Майкла Гехтера;

5) Іліє Кедорі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.014 с.)