Яка вихідна теза позитивістського напрямку в політичній психології?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка вихідна теза позитивістського напрямку в політичній психології?1) людина - об’єкт впливу політичної машини і основний чинник стресових збоїв у функціонуванні політичної системи;

2) людина – суб’єкт політичної системи та мета її розвитку;

3) людина – об’єкт політичної системи та мета її розвитку;

4) людина – суб’єкт політичного організму і основний чинник

стресових збоїв у його функціонуванні.

 

Згідно психолого-політичних ідей К.Юнга:

1) для більшості людей закони повинні бути подолані в ім’я більш високих цілей;

2) свобода від суспільних законів та їх подолання- це шлях для обраних, які спроможні нав’язувати свою волю для більшості;

3) подолання суспільних законів – це шлях для обраних, які підчиняються внутрішній необхідності і готові винести страждання, які цей шлях несе путнику;

4) свобода від людських законів – це нонсенс без будь-яких винятків.

 

Згідно психолого-політичних ідей К.Юнга, людство в психологічному відношенні знаходиться на стадії:

1) юнацтва і для більшості авторитет потрібен, але закон не є обов’язковим;

2) зрілості і для більшості цивілізованих людей влада і закон є тими засобами, які варто скоро подолати;

3) похилого віку, коли влада, керівництво і закон сприймаються як самозрозумілі атрибути закономірного існування;

Дитинства, через яке неможливо перескочити і для більшості авторитет, влада, закон є потребою душі.

 

Згідно ідей прихильників теорії політичної підтримки;

1) досягти виконання громадянами рішення влади легше силою, хоча з ризиком посилення нестабільності;

2) дитячі почуття легше витісняються і змінюються, чим набуті пізніше і в моменти кризи ймовірне повернення особи до своїх базових уявлень, що суттєво впливають на їх позиції та настанови;

3) базові дитячі почуття легше витісняються і змінюються, чим набуті пізніше і в моменти кризи малоймовірне повернення особи до своїх базових уявлень, що суттєво впливають на їх позиції та настанови;

4) базові дитячі почуття важче витісняються і змінюються, чим набуті пізніше і в моменти кризи ймовірне повернення особи до своїх базових уявлень, що суттєво впливають на їх позиції та настанови;

 

Рольова теорія політики:

1) пояснює залежність між поведінкою політичних акторів та їх соціальним статусом і престижем;

2) вказує на функціональну залежність між роллю учасника політичного процесу і ролевими нормативними приписами;

3) вказує на статистичну залежність між роллю учасника політичного процесу і ролевими нормативними приписами;

4) Заперечує наявність жорсткої детермінації поведінки політичних акторів їх ролевими нормативними приписами.

 

Представники гуманістичної психології стверджують:

1) базовою потребою людини є потреба в участ, і та політична система, яка нездатна забезпечити цю потребу, не матиме належної підтримки з боку громадян;

2) політика – це система, де на вході громадяни ставлять вимоги до політики як системи, а на вході зобов’язуються добровільно підчинятися рішенням еліти;

3) громадяни схильні обирати політичні програми подібно до вибору покупців у крамниці;

4) політика – це система, де люди виконують різноманітні політичні ролі, взаємо підтримуючи цілісність соціуму.

Хто вперше ввів в науковий обіг поняття ідеології ?

1) Г. Гегель;

2) К. Маркс;

3) Д. де Трассі.;

4) Д. Белл.

 

Розробка, обгрунтування цілей, цінностей та ідеалів політичної ідеології сприяє :

1) формуванню образу дійсності і є змістом програмно-політичного рівня політичної ідеології;

2) формуванню образу дійсності і є змістом теоретико-концептуального рівня політичної ідеології;

3) формування образу дійсності підприємцями , як власниками капіталу;

4) усвідомленню національними, релігійними групами пріоритетності прав націй, релігійних меншин над правами людини в правовій державі;

 

Чим обумовлена поява ідеології в інтерпретації Г. Моски і В. Паретто?

1) потребою легітимації влади;

2) потребою впізнанні соціальних відносин;

3) піднесенням буржуазії в соціумі;

4) підвищенням рівня економічного добробуту;

5) швидким розвитком НТР.

 

Чому Д. Белл, Р. Арон, С.Ліпсет були прибічниками деідеологізації ?

1) вважали, що деідеологізація є закономірним наслідком лібералізму;

2) вірили, що індустріалізм може успішно розвиватись на основі консерватизму;

3) деідеологізація сприяє подоланню корупції;

4) стверджували, що тільки наука дає неспотворені знання, і сучасне індустріальне суспільство здатне вирішувати свої проблеми поза межами ідеологічних догм.

 

В чому сутність ідеології з позиції марксизму ?

1) це сукупність ідей та поглядів, що відображають інтереси певних соціальних груп, класів і спрямовані на захист або зміну існуючої політичної системи;

2) це сукупність ідей та поглядів, що відображають інтереси певних релігійних груп для пошуку міжконфесійної злагоди;

3) це надбудова, яка визначає зміст та характер базису;

4) це базис, що визначає економічну систему соціуму.

 

Внаслідок Конституційного Договору між Верховною Радою України та Президентом України від 8 червня 1995 року правовий і політичний статус Президента України в державно-владній системі Україні:

1) посилився;

2) послабився;

3) не змінився;

4) ліквідовано посаду.

 

Внаслідок прийняття Конституції 28 червня 1996 р. в Україні утвердилася республіканська форма правління:

1) президентсько-парламентського типу;

2) парламентсько-президентського типу;

3) президентського типу;

4) парламентського типу.

Внаслідок прийняття Закону України №2222 “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р. правовий і політичний статус Президента України в державно-владній системі Україні:

1) посилився;

2) послабився;

3) не змінився;

4) ліквідовано посаду.

 

Згідно Конституції України, Прем'єр-міністр України призначається:

1) Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України;

2) Верховною Ради України за поданням Президента України;

3) призначається коаліцією депутатських фракції, що складає більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України;

4) всі відповіді не вірні.

 

Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні був прийнятий:

1) 16 липня 1993 р.;

2) 26 червня 1994 р.;

3) 8 червня 1995 р.;

4) 12 травня 1996 р.

Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України не належить:

1) Президентові України;

2) Народним депутатам України;

3) Кабінету Міністрів України;

Генеральному прокуророві України.

 

Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини та громадянина здійснює:

1) Генеральний прокурор України;

2) представник Президента України у Верховній Раді України;

3) Голова Верховної Ради України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

 

Що таке лобізм?

1) спосіб організації державної влади;

2) спосіб формування політичної еліти;

3) форма індивідуальної політичної участі;

Цілеспрямований вплив на органи державної влади.

 

Спосіб прийняття законів чи інших рішень із найважливіших питань суспільного життя прямим волевиявленням громадян шляхом всенародного голосування:

1) вибори;

2) лобізм;

3) референдум;

4) контрасигнація.

 

Вперше 4 %-ий виборчий бар'єр діяв для політичних партій на виборах до Верховної Ради України у:

1) 1994 р.;

2) 1998 р.;

3) 2002 р.;

4) 2006 р.;

Який суд не відноситься до системи судів загальної юрисдикції України:

1) Верховний суд України;

2) Конституційний суд України;

3) Вищий господарський суд України;

4) Вищий адміністративний суд України.

 

Найвищим органом у системі судів загальної юрисдикції є:

1) Верховний суд України;

2) Конституційний суд України;

3) Вищий господарський суд України;

4) Вищий адміністративний суд України.

 

Коли було прийнято Закон «Про політичні партії в Україні»?

1) 28 червня 1996 р.;

2) 5 квітня 2001 р.;

3) 8 грудня 2004 р.;

4) 16 липня 1990 р.

 

Органом державної виконавчої влади на місцях є:

1) місцеві державні адміністрації;

2) адміністрації представників Президента України;

3) обласні та міські ради депутатів;

4) територіальна громада.

 

Скільки суддів Конституційного Суду України призначає Верховна Рада України:

1) 3;

2) 6;

3) 12;

4) 18.

Завдання другого рівняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.015 с.)