Яку концепцію сформулював І. Валлерстайн ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яку концепцію сформулював І. Валлерстайн ?1) світ-системи;

2) турбулентності;

3) світового суспільства;

4) глобалізації.

 

Карл фон Клаузевіц у праці «Про війну» сформулював, що війна є:

1) природним станом міжнародних відносин;

2) мистецтвом;

3) неминучим результатом геополітичних конфліктів.

4) продовженням політики.

Особлива правова система, яка регулює відносини між державами і міжнародними організаціями називається:

1) дипломатією;

2) міжнародним приватним правом;

3) міжнародним публічним правом;

4) зовнішньою політикою.

Який вчений першим запропонував етико-нормативний підхід до аналізу міжнародних відносин ?

1) Гуго Гроцій;

2) Еразм Роттердамський;

3) Томас Гобс;

4) Арістотель.

 

Надає пріоритет економічній інтеграції теорія:

1) функціоналізму;

2) комунікаційна теорія;

3) федералізму;

4) політичного реалізму.

 

Який представник політичного ідеалізму першим запропонував тезу, що вічний мир залежить від встановлення всезагального громадянського правового стану ?

1) Шарль Ірене де Сен-П’єр;

2) Імануїл Кант;

3) Вудро Вільсон;

4) Гуго Гроцій.

 

Доповніть твердження реалістів: «Міжнародна політика визначається станом анархії, оскільки:

1) поза межами держав не існує єдиного джерела влади;

2) міжнародні організації є недієвими;

3) такою є природа людини;

4) в її середовищі домінують міжнародні конфлікти.

 

Яке явище характеризує дане визначення: «Стан міжнародних відносин, який виключає порушення миру та створення реальної загрози розвитку людства, за якого народи можуть суверенно, без втручання і тиску зовні, визначити шляхи і форми свого суспільно-політичного розвитку» ?

1) міжнародна безпека;

2) вічний мир;

3) міжнародна стабільність;

4) інтеграція.

 

Засновники неолібералізму Роберт Коген і Джозеф Най розглядали проблему:

1) світової взаємозалежності;

2) неминучості конфліктів;

3) «дилему безпеки»;

4) світового суспільства.

 

Організація міжнародних відносин, яка є протилежною анархії і передбачає існування спільних інститутів, норм і цінностей, що створюють умови для встановлення міжнародної безпеки називається:

1) система міжнародних відносин;

2) світовим порядком;

3) світовою державою;

4) глобалізацією.

 

Яку ознаку держави як учасника міжнародних відносин визначив М. Вебер:

1) суверенітет;

2) монополію на використання насильства;

3) територію;

4) верховенство права.

 

Коли і яким вченим введено у науковий обіг поняття «геополітика» ?

1) 1904 р., Фрідріх Ратцель;

2) 1914 р., Карл Гаусгофер;

3) 1916 р., Рудольф Челлен;

4) 1915 р., Фрідріх Наумман.

 

В якій році вперше вводиться поняття «геополітика» ?

1) «Політична географія»;

2) «Середня Європа»;

3) «Географічна вісь історії»;

4) «Держава як форма життя»;

 

Визначте в назві якої геополітичної епохи фігурує назва європейської столиці ?

1) Варшавська;

2) Віденська;

3) Берлінська;

4) Паризька.

 

Який вчений-геополітик розробив концепцію рубіжної комунікації ?

1) Гелфорд Макіндер;

2) Ніколас Спайкмен;

3) Олександр Дугін;

Володимир Дергачов.

 

За класифікацією геополітичних полів К.В.Плєшакова «прикордонне поле» — це:

1) простір, який одночасно освоюють кілька держав;

2) територія, яка знаходиться під контролем даної держави, але недостатньо освоєна в демографічному, економічному та політичному відношеннях;

3) простір, який контролюється державою тривалий час і який визнається сусідами;

4) простір,на який претендують кілька суміжних держав.

 

Хто є автором теорії «континентального блоку» ?

1) Карл Гаусгофер;

2) Альфред Меген;

3) Відаль де ла Блаш;

4) Фрідріх Ратцель.

 

«Той, хто править Східною Європою, панує над Гартлендом, той, хто править Гартлендом, панує над Світовим островом, той, хто править Світовим островом, панує над світом» — геополітична формула … … :

1) Фрідріха Ратцеля;

2) Альфреда Мегена;

3) Гелфорда Макіндера;

4) Збігнєва Бжезінського.

 

Автором концепції цивілізаційного процесу як світового (геополітичні гнізда) був вчений-геополітик … … :

1) Микола Данилевський;

2) Арнольд Тойнбі;

3) Самуель Гантінгтон;

Відаль де ла Блаш.

 

Який український вчений був відомим германофілом ?

1) Д.Донцов;

2) В.Винниченко;

3) М.Грушевський;

4) С.Томашівський.

 

Коли і між якими країнами відбувся перший геополітичний поділ світу ?

1) 1492 р. між Іспанією і Францією;

2) 1494 р. між Іспанією і Португалією;

3) 1495 р. між Португалією й Англією;

4) 1496 р. між Францією й Англією.

 

Хто і коли розробив теорію імперіалізму ?

1) К.Маркс в 1861 р.;

2) Ф.Енгельс 1895 р.;

3) В.Ленін в 1916 р.;

4) Й. Сталін в 1918 р.

 

Шведський дослідник Йоган Галтунг розробив:

1) колоніальну теорію капіталізму;

2) геополітичну теорію соціалізму;

3) геоекономічну теорію колоніалізму;

Структурну теорію імперіалізму.

 

Характерною рисою португальської експансії було:

1) обман і терор місцевого завойованого населення;

2) підкуп місцевої еліти;

3) заволодіння опорними пунктами;

4) захоплення великих територій.

 

На середину якого століття Нідерланди стають головною колоніальною і торговою державою світу ?

1) на середину ХVІ ст.;

2) на середину ХV ст.;

3) на середину ХVІІІ ст.;

На середину ХVІІ ст.

 

У 1876 р. площа колоній Великої Британії складала … , а французький масив колоній у Північній і Західній Африці в 1914 р. займав біля … :

1) 22,5 млн км кв., 9 млн км кв.;

2) 24 млн км кв., 8 млн км кв.;

3) 17 млн км кв., 5 млн км кв.;

4) 19 млн км кв., 7 млн км кв.

Європейське співтовариство (об’єднання) вугілля та сталі заснували:

1) Франція, Велика Британія, ФРН, Бельгія, Нідерланди, Люксембург;

2) Франція, ФРН, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург;

3) Франція, ФРН, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург;

4) Франція, Велика Британія, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург.

 

Який варіант відповіді на запитання «Які центральноєвропейські країни приєдналися до ЄС у 2004 році ?» є правильним:

1) Чеська Республіка, Словаччина, Польща, Угорщина, Словенія, Латвія, Литва, Естонія;

2) Чеська Республіка, Словаччина, Польща, Угорщина, Словенія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Румунія;

3) Чеська Республіка, Словаччина, Польща, Угорщина, Латвія, Литва, Естонія;

4) Чеська Республіка, Словаччина, Польща, Угорщина, Словенія, Латвія, Литва, Естонія, Хорватія, Болгарія, Румунія.

 

Якою є процедура набуття чинності Угод про вступ країн-кандидатів до ЄС:

1) схвалення Радою ЄС, надання згоди Європейським Парламентом;

2) схвалення Радою ЄС, надання згоди Європейським Парламентом, ратифікація національними парламентами країни-кандидата та країн-членів ЄС;

3) схвалення Радою ЄС, надання згоди Європейським Парламентом, ратифікація національним парламентом країни-кандидата;

4) ратифікація Європейським парламентом і національним парламентом країни-кандидата.

 

У березні 1957 року Франція, ФРН, Італія, Бельгія, Нідерланди й Люксембург підписали угоди про:

1) Європейське економічне співтовариство і Європейське співтовариство (об’єднання) вугілля і сталі;

2) Європейське співтовариство з атомної енергетики і Європейське співтовариство (об’єднання) вугілля і сталі;

3) Європейське економічне співтовариство;

4) Європейське економічне співтовариство і Європейське співтовариство з атомної енергетики.

 

Договір про створення Європейського Союзу набув чинності:

1) у грудні 1991 року;

2) у лютому 1992 року;

3) у листопаді 1993 року;

4) у січні 1994 року.

 

Які країни є учасниками ініціативи «Східне партнерство»:

1) Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан;

2) Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан;

3) Україна, Молдова, Росія, Грузія, Вірменія, Азербайджан;

4) Україна, Молдова, Росія, Білорусь.

Завдання другого рівня

 

Ганс Моргентау вважав основними закономірностями функціонування міжнародних відносин:

1) просування національних інтересів;

2) втілення норм міжнародного права;

3) уніфікацію політичного розвитку країн світу;

4) акумуляцію сили різними державами;

5) поширення єдиних моральних норм;

6) посилення впливу внутрішньополітичних факторів на спрямування зовнішньої політики;

7) розпад імперій.

 

Іммануїл Кант є автором теорій:

1) суспільного договору;

2) національних інтересів;

3) вічного миру;

4) суверенітету;

5) транснаціоналізму;

6) універсальної історії;

7) завоювання.

Ніколо Макіавеллі вважав, що міжнародні відносини залежать від:

1) природи людини;

2) добробуту населення певної країни;

3) моральних принципів, які домінують у суспільстві;

4) рівня співробітництва між державами;

5) силового потенціалу держав;

6) поширення норм міжнародного права;

7) існування імперій.

 

Прихильники теорії транснаціоналізму запровадили в обіг концепції:

1) турбулентності;

2) глобального суспільства;

3) світ-системи;

4) структури системи міжнародних відносин;

5) ядра і периферії;

6) взаємозалежності;

7) комунікації.

 

До основних принципів сучасного міжнародного права не належать принципи:

1) права самовизначення націй і народів;

2) невтручання у внутрішні справи;

3) вигоди від міжнародного співробітництва;

4) непорушності кордонів;

5) поваги до прав людини;

6) політичного представництва;

7) мирного врегулювання спорів.

 

Вставте пропущені словосполучення у визначення дипломатії: «це опосередковане … і безпосереднє …. здійснення національних інтересів конкретної держави»:

1) за допомогою переговорів;

2) через зовнішню політику;

3) за допомогою міжнародного права;

4) за допомогою зустрічей представників держав;

5) через акумуляцію сили;

6) через посередництво.

 

Вкажіть фактори сили держави, які були визначені Г. Моргентау:

1) географічне розташування;

2) промисловий потенціал:;

3)фінансова могутність;

4) політична згуртованість;

5) ідеали політичної еліти;

6) дипломатія;

7) лінія кордону.

 

Який принципи входять до переліку основних принципів міжнародного публічного права:

1) непорушності кордонів;

2) справедливого представництва;

3) мирного врегулювання спорів;

4) невтручання у внутрішню політику;

5) взаємної вигоди;

6) субсидіарності;

7) організації світового порядку.

 

Виберіть з переліку основні історичні типи систем міжнародних відносин:

1) Вестфальська;

2) Пруська;

3) Віденська;

4) Паризька;

5) Версальсько-Вашингтонська;

6) Тегеранська;

7) Гельсінська.

 

Авторами яких праць є представники політичного реалізму Ганс Моргентау і Раймон Арон:

1) «Політика між націями»;

2) «Теорія міжнародних відносин»;

3) «Ідея універсальної історії»;

4) «Мир і війна між націями»;

5) «Турбулентність у світовій політиці»;

6) «Зіткнення цивілізацій та перетворення світового порядку»;

7) «Кінець історії і остання людина».

 

Яких вчених та політиків можна віднести до представників політичного ідеалізму (лібералізму):

1) Н. Макіавеллі;

2) І. Канта;

3) В. Вільсона;

4) С. Гантінгтона;

5) З. Бжезинського;

6) Ф. Фукуяму;

7) А. Бріана.

Джон Мейнард Кейнс розробив принципи функціонування:

1) Світового банку;

2) Організації Об’єднаних Націй;

3) Організації Північноатлантичного Договору;

4) Міжнародного валютного фонду;

5) Європейського екомічного співтовариства;

6) Генеральної угоди з торгівлі і тарифів;

7) Римського клубу.

 

Які етапи розвитку міжнародних відносин були виділені Самюелем Гантінгтоном:

1) конфліктів між ідеологіями;

2) конфліктів між імперіями;

3) етап конфліктів між національними державами;

4) міжцивілізаційних конфліктів;

5) колоніальних конфліктів;

6) сировинних конфліктів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.38.244 (0.022 с.)