Якщо шкода працівником була заподіяна під час виконання ним своїх трудових обовязків - згідно зі ст. 1172 ЦК збитки відшкодовує юридична або фізична особа - власник.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо шкода працівником була заподіяна під час виконання ним своїх трудових обовязків - згідно зі ст. 1172 ЦК збитки відшкодовує юридична або фізична особа - власник.Якщоодшкода була заподіяна у вільний від роботи час - відшкодування шкоди покладено на самого працівника.

Стаття 1187. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

1. Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів,, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка ц& діяльність здійснює, та інших осіб.

2. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

3. Особа; яка неправомірно заволоділа транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, завдала шкоди діяльністю щодо його використання, зберігання або утримання, зобов'язана відшкодувати її на загальних підставах.

4. Якщо неправомірному заволодінню іншою особою транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом сприяла недбалість її власника (володільця), шкода, завдана діяльністю щодо його використання, зберігання або утримання, відшкодовується ними спільно, у частці, яка визначається за рішенням суду з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

 

2.Чи несе відповідальність водій ТОВ «Шарм»? Якщо несе, - то яку?

Водій TOB «Шарм» несе відповідальність відповідно до трудового законодавства. Так, ст. 130 КЗпП говорить: Працівники несуть - матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст. 132 КЗпП - За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівшпси, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

Крім того, TOB «Шарм», в свою чергу, відповідно до ст. 228 ГК має право на регресивні вимоги щодо відшкодування шкоди – тобто має право стягнути в подальшому заподіяні збитки з працівника.

 

 

3.Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задовільнити позов. Стягнути відшкодування збитків з TOB «шарм», а TOB - в порядку регресу з працівника.

Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого

З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену ргі тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.

17. ТОВ «Парма» уклало з підприємством «Діалог» договір, за яким ТОВ
зобов'язувалось протягом двох днів з дня підписання договору перевезти та
встановити обладнання, що належало підприємству «Діалог». Зазначене
обладнання протягом обумовленого терміну не було перевезено та
встановлено, внаслідок чого підприємству було завдано збитків у вигляді
упущеної вигоди від несвоєчасного початку роботи обладнання. ТОВ
збитки відшкодувати від мовилось. Підприємство подало позов догосподарського суду про стягнення з ТОВ суми збитків у вигляді упущеної вигоди, а також моральної шкоди, спричиненої неналежним виконанням ТОВ договірних зобов'язань.

Питання

1 .Що розуміє законодавство під терміном «збитки»? Чи підпадає упущена вигода під

це визначення?

Згідно ст. 224 ГК: збитки — витрати, зроблені управленою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також неодержані нею доходи, які б одержала сторона у разі належного виконання зобов'язання.

Так, упущена вигода підпадає під це значення. Адже ст. 225 ГК до збитків відносить неодержаний прибуток (упущена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання іншою стороною.

2.Чи підлягає відшкодуванню моральна шкода, спричинена неналежним виконанням

стороною договірного зобов'язання?

Відповідно до ст. 225 ГК до складу збитків також відноситься матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом. Якщо було нанесено шкоди діловій репутації - підлягає.

3.Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задовольнити позов у повному обсязі.

18. Підприємство «Господар» уклало з ТОВ «Нове» договір купівлі-продажу
будинку, що належав підприємству «Господар». Працівник БТІ відмовив в
реєстрації договору, посилаючись на те, що цей договір не був нотаріально
посвідчений, а отже, є недійсним. ТОВ «Нове» звернулось до
господарського суду з позовом про спонукання БТІ здійснити реєстрацію
договору.

Питання

1 .Які наслідки недотримання обов'язкової нотаріальної форми договору?

Відповідно до ст. 657 ЦК договір купівлі-продажу нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. І не дотримання обов'язкової нотаріальної форми договору має як наслідок визнати його недійсним. *

2.Які аргументи застосовуватиме Товариство на підтримку свої вимог?

TOB «Нове» не має ніяких аргументів.

3.Яке рішення має прийняти господарський суд?

Суд, на мою думку повинен відмовити в позові, адже закон зобов'язує нотаріально посвідчити цей вид договору.

 

19. Між рибоконсервним заводом і торговельним підприємством було укладено
договір на поставку рибних консервів. Рибзавод свої зобов'язання не
виконав протягом осіннього сезону, в зв'язку з чим торгівельне
підприємство пред'явило позов про сплату неустойки. В господарському
суді відповідач пояснював, що недопоставка продукції пов'язана з
невиконанням зобов'язань постачальників самого заводу - риболовецьких
об'єднань, які через штормову погоду на тривалий час змушені припинити
рибний лов. Торгівельне підприємство відкинуло аргументи постачальника,
вважаючи, що вони мають значення у відносинах між консервним заводом
та риболовецькими об'єднаннями.

Питання

1. Яка загальна характеристика договору поставки?

Ст. 265 ГК: За договором поставки одна сторона— постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні— покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товара) і сплатити за нього певну грошову суму. t "

Договір поставки укладається на розсуд сторін або відповідно до державного замовлення.

Предметом поставки є визначені родовими ознаками продукція, вироби з найменуванням, зазначеним у стандартах, технічних умовах, документації до зразків (еталонів), прейскурантах чи товарознавчих довідниках. Предметом поставки можуть бути також продукція, вироби, визначені індивідуальними ознаками.

Договір поставки є консенсуальним, двостороннім і оплатним. Як консенсуальний договір він вважається укладеним : моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов.

Форма складання дог-ру: а) складання одного документа, що його підписують сторони; б) прийняття постачальником де виконання замовлення покупця; в) обмін телеграмами, телетайпограмами, телефонограмами, радіограмами абс повідомленнями за допомогою факсу. *

Сторона, яка одержала проект договору, в 20-денний строк підписує його і один примірник повертає другій стороні. Якщо у неї є заперечення щодо поданого проекту, договір підписується з протоколом розбіжностей, про що в обов'язковому порядку робиться застереження у договорі. На договір поставки поширюється загальний порядок укладення господарських договорів зазначений в ГК.

Істотні умови дог-ру: кількість, номенклатура (асортимент), якість, строки поставки, ціна товару, відвантажувальні та платіжні реквізити.

Строки і порядок поставки на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк визначений угодою сторін. т

Якість товарів повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості товарів. У разі відсутності в договорі умов щодо якості товарів, вона визначається відповідно до мети договору або до звичайного рівня якості для предмета договору чи загальних критеріїв якості. • 1

Виконання договору. Передача покупцеві або за його дорученням (рознарядкою) іншому підприємцеві певну продукцію - постачальник відвантажує продукцію на адресу покупцями іншої особи, або повідомляє їх про готовність продукції до здачі. В останньому випадку покупець вибирає продукцію на складі постачальника і вивозить її своїми чи найманими засобами за свій рахунок. Зобов'язання мають виконуватися в натурі, належним чином і в установлений строк згідно із законом договором, а за відсутності таких вказівок — згідно з вимогами, що звичайно ставляться. Під час виконання договорів кожна сторона повинна зважати на інтереси другої сторони, виконувати їх найекономічнішим чином і всіляко сприяти другій стороні у виконанні нею своїх обов'язків. (Рознарядка має бути направлена постачальникові не пізніше ніж за 30 днів до настання періоду поставки.)

 

2.Чи може завод перекласти відповідальність на своїх контрагентів?

Відповідно ст. 224 ГК учасник господарських відносин, який порушив зобов'язання повинен відшкодувати збитки.

Звичайно, завод не може «перекласти» відповідальність на своїх контрагентів.

3 .Яке рішення має прийняти суд?

Суд має задовольнити позовні вимоги, коли буде доказ з метеослужби.

20. З вини орендаря сталася пожежа, якою було пошкоджено складські
приміщення. За договором оренди, у випадку пожежі чи іншого
пошкодження майна з вини орендаря, орендар повинен був відшкодувати -
а) суму орендної плати за час проведення ремонтних робіт, б) вартість
ремонтних робіт, що проводить орендодавець, яка визначається за
кошторисом будівельної організацією.

Питання

1.Хто несе ризик випадкової загибелі майна?

Власник майна

2.Чи було завдано майну орендодавця збитків? Що означає термін «збитки» за

чинним законодавством?

Не було. За ст. 225 ГКУ збитки - витрати, зроблені управненою стороною, втрата чи пошкодження її майна, а також неодержані нею доходи, які б одержала сторона у разі належного виконання зобов'язання.

3 .Чи відповідають законодавству наведені положення договору оренди?

Наведені положення договору оренди не протирічать чинному законодавству, адже сторони вільно і за спільною згодою обумовлюють відповідальність сторін у договорі.

21. Фірма «Міст» уклала з громадянином договір оренди його приватизовані
квартири для розміщення у ній магазину. Однак у відповідній ЖЕК, куди
звернулись представники фірми для реєстрації договору, повідомили, що
оренда квартир для таких цілей відтепер заборонена, оскільки змінилось
відповідне законодавство.

Питання

1.Якими нормативними актами регламентовано здачу квартир, що належать громадянам, в оренду?

Здачу квартир, що належать громадянам, в оренду регламентовано Гл.59 ЦКУ та ЖК.

2.Чи потрібно реєструвати договори оренди квартир? Якщо так, то в якому органі?

Договори оренди квартир укладаються в письмовій формі, їх потрібно реєструвати у житлово-експлуатаційній організації (ст.91 Житлового кодексу). Обовязкова реєстрація у БТІ.

3.Чи відповідають дійсності доводи працівників ЖЕК про те, що оренда квартир для нежитлових потреб заборонена?

Доводи працівників ЖЕКу про те, що оренда квартир для нежитлових потреб заборонена не відповідають дійсності. Умови оренди висвітлені у договорі оренди.

22. Між ППі державним підприємством було укладено договір лізингу землі
для тимчасового розміщення на ділянці магазину. Під час чергової перевірки ДПІ подала позов до суду про визнання договору лізингу недійсним, посилаючись на те, що завод є тільки землекористувачем і не має права укладати подібні договори.

Питання

1.Який порядок передачі майна в оперативний лізинг? Чи є правомірною передача землі в лізинг?

Оперативний лізинг — це передача в користування майна на строк, менший строку його можливої'служби. Він характеризується невеликою тривалістю контракту (до 3—5 років) і неповною амортизацією обладнання за період оренди. Після закінчення цього строку обладнання може стати об'єктом нового лізингового контракту або його повертають лізингодавцю. Як правило, в оперативний лізинг здають будівельну техніку, транспорт, персональні комп'ютери тощо. Оперативний лізинг необхідно відрізняти від рейтингу — короткострокової оренди машин та обладнання без права наступного придбання таких орендарем.

Ст 292 ч.5 ГК: Не можуть бути об'єктами лізингу земельні ділянки, інші природні об'єкти, а також цілісні майнові комплекси державних (комунальних) підприємств та їх структурних підрозділів. Тобто є не правомірною.

2.Чи мала право ДПІ у цьому випадку втручатись в господарську діяльність сторін?

Згідно з п.11 ст.10 ЗУ «Про державну податкову службу в Україні» державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції подають до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках — коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна. Тобто, мала право.

3.Яке рішення має прийняти суд.

Визнати договір лізингу недійсним.

23. Між ТОВ «Либідь» та юридичною фірмою «Схід» було укладено договір на
юридичне комплексне обслуговування товариства. За свої послуги фірма
щомісячно передоплатою отримувала фіксовану суму, а також відсоток від
виграних судових справ. Одного дня фірма отримала лист від ТОВ, в якому
останнє повідомляло про відзив договору і укладення нового договору з
іншою юридичною компанією. Юридична фірма звернулась з позовом до
господарського суду.

Питання

1. Яка природа договору на комплексне юридичне обслуговування?

Комплексне юридичне обслуговування - це супроводження діяльності підприємств та підприємців з усіх правових питань, що виникають у процесі підприємницької діяльності, що дозволяє уникнути прийняття невірних рішень, знизити фінансові та комерційні риски і вирішити вже існуючі проблеми, а також складання договорів, контрактів, їх експертиза, положень та інструкцій.

Комплексне юридичне обслуговування - це уніфікована послуга, що необхідна підприємствам (підприємцям), в штаті яких немає юристів або у разі вузької спеціалізації юристів.

Комплексне юридичне обслуговування включає в себе наступні види послуг:

· надання консультацій при укладанні господарських договорів;

· підготовка договорів для конкретного виду господарсько-правових відносин;

· аналіз договірних відносин та їх корегування;

· аналіз офіційної поштової кореспонденції та підготовка відповідей;

· претензійна діяльність: підготовка претензій, підготовка відповідей на претензії, надсилання визнаних претензій для примусового виконання до державної виконавчої служби.

Договір на комплексне юридичне обслуговування є 2-стороннім, оплатним, консесуальним та укладається у письмовій формі. Це є договором надання послуг.

2. Чи передбачений цивільним законодавством інститут відзиву договору? Як

вирішуються спори про примусове розірвання договору?

Цивільним законодавством інститут відзиву договору не існує. Спори про примусове розірвання договору вирішується у судовому порядку.

3.Яке рішення має прийняти суд?

Суд повинен прийняти рішення на користь юридичної фірми, бо за ст. 188 ГК: ТОВ спочатку повинно було надіслати пропозицію про розірвання договору, а ні в якому разі «відзивати» його.

 

 

24. Підприємство-постачальник надало партію товару на умовах товарного

кредиту. Договором передбачалось, що у випадку, якщо покупець не розрахується до кінця поточного року, постачальник нараховуватиме підвищені відсотки. До кінця року обумовлена суму не була перерахована, але покупець відмовився сплачувати підвищені відсотки, посилаючись на тяжке матеріальне становище.

Питання

1. Дайте визначення понять «кредит» і «товарний кредит».

Кредит - це позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності, цільового характеру використання.

Товарний кредит - товари, що передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений сірок та під відсоток. ТК передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) в момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості.

2.Чи можна включати в договір умови про сплату підвищених відсотків у разі

неналежного виконання зобов'язання?

Відповідно до ЗУ «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» у договір може включатися умова про сплату підвищених відсотків у разі неналежного виконання зобов'язання.

 

3.Вирішіть ситуацію.

У цьому випадку постачальник повинен звернутися до суду за відшкодуванням відсотків, і суд цей позов задовольнить (бо ці умови висвітлені у договорі).

25. Між двома приватними підприємствами було укладено договір оренди

сховища для зберігання в ньому цукру (у мішках) та борошна (у паперових пакетах) строком на 6 місяців. За договором орендодавець зобов'язувався створити належні умови для зберігання товару, а також забезпечити охорону сховища. По закінченні стоку договору представники орендаря і орендодавця прибули до сховища. Відкривши його, з'ясували, що в наслідок тривалих злив стіни і дах сховища протекли, через що товар повністю втратив якість і товарний вигляд. Орендодавець запропонував орендареві відшкодувати вартість товару, що була записана у договорі оренди. Орендар наполягав на відшкодуванні вартості товару з врахуванням підвищення за період зберігання курсу долара США у 2 рази.

Питання

1.Ознаки яких зобов'язань присутні у договорі оренди сховища ?

Договір оренди сховища - за яким 1 сторона (орендодавець) зобов'язується надати 2 стороні сховище у тимчасове користування за плату, а орендар зобов'язаний вчасно вносити плату і повернути його після закінчення строку. Уклали договір оренди, а фактично це договір складського зберігання. За договором зберігання одна сторона., (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.

2.Чи обумовлено нормативними актами використання курсу долара (індексу інфляції)

Як порівняльної величини для розрахунку суми збитків ?

Обумовлено. В договорах оренди може бути вказано індекс інфляції. Але в даному випадку - 1) сам договір укладений неправильно. 2) Сторони не обумовили в договорі можливість використання індексу інфляції. Тому якщо навіть орендар і буде звертатися до суду - відсотки з орендодавця стягуватися не будуть, тільки матеріальна шкода.

3 .Яке рішення має прийняти господарський суд у випадку звернення орендаря до

нього ?

26. У 1995 році п'ятеро фізичних осіб створили і зареєстрували ТОВ

«Арктика». Основною діяльністю ТОВ була торгівля продуктами дитячого харчування. Через 3 роки один із колишніх працівників товариства заснував ПП «Арктика», яке також займалось торгівлею продуктами дитячого харчування. Місцеве відділення АКУ, до якого звернулось ТОВ «Арктика» із відповідною заявою, зобов'язало ПП «Арктика» припинити дії, спрямовані на неправомірне використання фірмового найменування ТОВ та сплатити штраф. Не погодившись з цим ПП «Арктика» звернулось до суду.

Питання

1 .Що входить в поняття «фірмове найменування» ? Чи можна вважати, що фірмове найменування ТОВ «Арктика» ідентичне фірмовому найменуванню ПП «Арктика» ?

Поняття «фірмове найменування» означає, що тільки власнику належить право використовувати фірмове найменування у підприємницькій діяльності різними способами, зокрема, під час реклами товарів, як елемента знака для товарів і послуг, і передавати право використання найменування іншим особам.

Так, згідно ст 2 ЗУ «Про господарські товариства» найменування товариства повинно містити зазначення виду товариства, для повних та командитних товариств — прізвища (найменування) учасників товариства, а також інші необхідні відомості. Найменування товариства міститься в установчих документах товариства.

Найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, відомств і громадських організацій. Місцезнаходження (розташування) товариства повинно бути на Україні.

Право на фірмове найменування субєкта підприємницької діяльності є його абсолютним, невідчужуваним, виключним правом, що у випадку його порушення підлягає захисту. Ідентичні: 1. Найменування 2. Вид діяльності

Ст 4 ЗУ «Про Захист від недобросовісної конкуренції»: неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Ще відбувається порушення інтелектуальної власності.

2.Чи мало право ТОВ «Арктика» без звернення до АКУ звернутися одразу до господарського суду, вимагаючи при цьому відшкодування збитків ? Якщо мало, то відшкодування яких збитків в праві було б воно вимагати ?

Я вважаю, що TOB має право відразу звернутися до суду, бо АКУ стягує тільки штраф. А в нашому випадку можливі і збитки, адже використовуючи фірмове найменування ПП заводило в оману постійних клієнтів TOB, чим зменшувало обсяг продажу продукції TOB. З урахуванням того, що другою стороною є фізична особа-підприємець, то має право вимагати адміністративне стягнення.

3.Яке рішення має винести суд ?

Звичайно, суд повинен задовольнити вимоги TOB.

27. Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця»

направила телеграму начальникам своїх структурних підрозділів, а також начальникам залізниць СНД, в якій повідомлялося про створення при «Укрзалізниці» транспортно-експедиційної компанії «Залізтранс». При цьому пропонувалося укладати договори на транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів тільки з цією компанією. Водночас на ринку відповідних послуг діяло вже понад 100 компаній, що надавали подібні послуги.

Питання

1. Охарактеризуйте дії «Укрзалізниці» з точки зору чинного законодавства.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 297; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.012 с.)