Тема 15. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльностіПравові гарантії підприємницької діяльності. Форми, способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. Адміністративний і нотаріальний захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

Досудове врегулювання господарських спорів.

Захист прав та інтересів суб’єктів підприємництва Конституційним судом, загальними судами, адміністративними судами. Захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності господарськими судами. Підвідомчість та підсудність спорів господарським судам.

Порядок звернення до господарського суду. Позовна заява. Порядок розгляду спорів у господарських судах, апеляційне та касаційне оскарження рішень господарських судів. Виконання рішень господарського суду.

Третейський суд: поняття, види, порядок організації. Спори, що підлягають розгляду третейськими судами. Розгляд спорів третейським судом. Проблеми оскарження рішень третейських судів. Виконання рішень третейського суду.

Міжнародний комерційний арбітраж.


Тематичний план дисципліни «Підприємницьке право» для студентів денної форми навчання напряму підготовки «Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент організацій»)

№ п/п Назва модулів і тем навчальної дисципліни Розподіл годин
Разом (без ІНДЗ) Аудитор­на Позаауди­торна
Лекції Семінарські заняття СРС ІНДЗ
Змістовий модуль 1. Загальні положення про підприємницьке право та підприємницьку діяльність  
1. Поняття підприємницького права. Підприємницька діяльність
2. Державне регулювання у сфері підприємництва. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності
3. Законодавство про захист економічної конкуренції
4. Правове регулювання відносин власності у сфері підприємницької діяльності
5. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності (суб’єктів господарювання)
6. Організація підприємницької діяльності
7. Ліквідація та реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності.Банкруство
           
  ПМР (Підсумкова модульна робота)
  Разом за модулем 1 – 54 год. 7

 

№ п/п Назва модулів і тем навчальної дисципліни Розподіл годин
Разом (без ІНДЗ) Аудитор­на Позаау­диторна
Лекції Семінарські заняття СРС ІНДЗ
Змістовий модуль 2. Правове регулювання підприємницької діяльності в окремих галузях та сферах діяльності  
8. Зобов’язально-договірні відносини у підприємницькій діяльності
9. Договори про передачу майна у власність, користування
10. Договори про виконання робіт, надання послуг
11. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів
12. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиційна діяльність. Спеціальні режими господарювання
13. Кредитно-розрахункові відносини у сфері підприємництва. Правові основи фінансового контролю
14. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності.
15. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності
  ПМР (Підсумкова модульна робота)
  Разом за модулем 2 – 54 год
     
  Усього по курсу
  Загалом з курсу

Тематичний план дисципліни «Підприємницьке право» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Менеджмент» (програма професійного спрямування «Менеджмент організацій»)

№ п/п Назва модулів і тем навчальної дисципліни Розподіл годин
Разом (без ІНДЗ) Аудитор­на Позаауди­торна
Лекції Практичні заняття СРС ІНДЗ
Змістовий модуль 1. Загальні положення про підприємницьке право та підприємницьку діяльність  
1. Поняття підприємницького права. Підприємницька діяльність
2. Державне регулювання у сфері господарської діяльності. Контроль за здійсненням підприємницької діяльності
3. Законодавство про захист економічної конкуренції
4. Правове регулювання відносин власності у сфері підприємницької діяльності
5. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності (суб’єктів господарювання)
6. Організація підприємницької діяльності
7. Ліквідація та реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності. Банкрутство
           
  ПМР (Підсумкова модульна робота)
  Разом за модулем 1 – 54 год.

 


 

№ п/п Назва модулів і тем навчальної дисципліни Розподіл годин
Разом (без ІНДЗ) Аудитор­на Позаау­диторна
Лекції Практичні заняття СРС ІНДЗ
Змістовий модуль 2. Правове регулювання підприємницької діяльності в окремих галузях та сферах діяльності  
8. Зобов’язально-договірні відносини у підприємницькій діяльності
9. Договори про передачу майна у власність, користування
10. Договори про виконання робіт, надання послуг
11. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів
12. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиційна діяльність. Спеціальні режими господарювання
13. Кредитно-розрахункові відносини у сфері підприємництва.Правові основи фінансового контролю
14. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності
15. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької Діяльності
  ПМР (Підсумкова модульна робота)
  Разом за модулем 2 – 54 год
     
  Усього з дисципліни
  Загалом з курсу

Тематичний план дисципліни «Підприємницьке право» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601. – «Менеджмент» (програми професійного спрямування: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), 6.030601.а – «Менеджмент» (програми професійного спрямування: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), 6.030601.. – «Менеджмент» (програми професійного спрямування: «Менеджмент туристичного бізнесу»)

№ п/п Назва модулів і тем навчальної дисципліни Розподіл годин  
Разом (без ІНДЗ) Аудитор­на Позаауди­торна  
Лекції Семінарські заняття СРС ІНДЗ  
Змістовий модуль І. Загальні положення про підприємницьке право та підприємницьку діяльність    
1. Поняття підприємницького права.Підприємницька діяльність.  
2. Державне регулювання у сфері господарської діяльності. Контроль за здійсненням.  
3. Законодавство про захист економічної конкуренції.  
4. Правове регулювання відносин власності у сфері підприємницької діяльності.  
5. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності (суб’єктів господарювання)  
6. Організація підприємницької діяльності  
7. Ліквідація та реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності.Банкрутство.  
             
  ПМР (Підсумкова модульна робота)  
  Разом  
  Усього  
№ п/п Назва модулів і тем навчальної дисципліни Розподіл годин
Разом (без ІНДЗ) Аудитор­на Позаау­диторна
Лекції Семінарські заняття СРС ІНДЗ
Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання підприємницької діяльності в окремих галузях та сферах діяльності  
8. Зобов’язально-договірні відносини у підприємницькій діяльності
9. Договори про передачу майна у власність, користування
10. Договори про виконання робіт, надання послуг
11. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів
12. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиційна діяльність. Спеціальні режими господарювання
13. Кредитно-розрахункові відносини у сфері підприємництва.Правові основи фінансового контролю
14. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності.
15. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.
  ПМР (Підсумкова модульна робота)
  Разом
  Усього
     
  Усього по курсу
  Загалом з курсу
                       

Тематичний план дисципліни «Підприємницьке право» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.051701..»Харчові технології та інженерія» (програми професійного спрямування:»Організація ресторанного бізнесу»)

№ п/п Назва модулів і тем навчальної дисципліни Розподіл годин
Разом (без ІНДЗ) Аудитор­на Позаауди­торна
Лекції Практичні заняття СРС ІНДЗ
Змістовий модуль І. Загальні положення про підприємницьке право та підприємницьку діяльність  
1. Поняття підприємницького права.Підприємницька діяльність.
2. Державне регулювання у сфері господарської діяльності. Контроль за здійсненням.
3. Законодавство про захист економічної конкуренції.
4. Правове регулювання відносин власності у сфері підприємницької діяльності.
5. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності (суб’єктів господарювання)
6. Організація підприємницької діяльності
7. Ліквідація та реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності.Банкрутство.
           
  ПМР (Підсумкова модульна робота)
  Разом 4
  Усього

 

 

№ п/п Назва модулів і тем навчальної дисципліни Розподіл годин
Разом (без ІНДЗ) Аудитор­на Позаау­диторна
Лекції Практичні заняття СРС ІНДЗ
Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання підприємницької діяльності в окремих галузях та сферах діяльності  
8. Зобов’язально-договірні відносини у підприємницькій діяльності
9. Договори про передачу майна у власність, користування
10. Договори про виконання робіт, надання послуг
11. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів
12. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиційна діяльність. Спеціальні режими господарювання
13. Кредитно-розрахункові відносини у сфері підприємництва.Правові основи фінансового контролю
14. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності.
15. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.
  ПМР (Підсумкова модульна робота)
  Разом
  Усього
     
  Усього по курсу
  Загалом з курсу

Тематичний план дисципліни «Підприємницьке право» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140101. «Готельно-ресторанна справа»

 

№ п/п Назва модулів і тем навчальної дисципліни Розподіл годин
Разом (без ІНДЗ) Аудитор­на Позаауди­торна
Лекції Семінарські заняття СРС ІНДЗ
Змістовий модуль І. Загальні положення про підприємницьке право та підприємницьку діяльність  
1. Поняття підприємницького права.Підприємницька діяльність    
2. Державне регулювання у сфері господарської діяльності. Контроль за здійсненням.
3. Законодавство про захист економічної конкуренції.
4. Правове регулювання відносин власності у сфері підприємницької діяльності.
5. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності (суб’єктів господарювання)
6. Організація підприємницької діяльності
7. Ліквідація та реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності.Банкрутство.
           
  ПМР (Підсумкова модульна робота)
  Разом 4
  Усього

 

№ п/п Назва модулів і тем навчальної дисципліни Розподіл годин
Разом (без ІНДЗ) Аудитор­на Позаау­диторна
Лекції Семінарські заняття СРС ІНДЗ
Змістовий модуль ІІ. Правове регулювання підприємницької діяльності в окремих галузях та сферах діяльності  
8. Зобов’язально-договірні відносини у підприємницькій діяльності
9. Договори про передачу майна у власність, користування
10. Договори про виконання робіт, надання послуг
11. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів
12. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиційна діяльність. Спеціальні режими господарювання
13. Кредитно-розрахункові відносини у сфері підприємництва.Правові основи фінансового контролю
14. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності.
15. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.
  ПМР (Підсумкова модульна робота)
  Разом
  Усього
     
  Усього по курсу
  Загалом з курсу

 

Тематичний план дисципліни «Підприємницьке право» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101. «Готельно-ресторанна справа»

№ п/п Назва модулів і тем навчальної дисципліни Розподіл годин
Разом (без ІНДЗ) Аудитор­на Позаауди­торна
Лекції Семінарські заняття СРС ІНДЗ
Змістовий модуль І. Загальні положення про підприємницьке право та підприємницьку діяльність  
1. Поняття підприємницького права. Підприємницька діяльність  
2. Державне регулювання у сфері господарської діяльності. Контроль за здійсненням.
3. Законодавство про захист економічної конкуренції.
4. Правове регулювання відносин власності у сфері підприємницької діяльності.
5. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності (суб’єктів господарювання)
6. Організація підприємницької діяльності
7. Ліквідація та реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності.Банкрутство
           
  ПМР (Підсумкова модульна робота)
  Разом 4
  Усього

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.02 с.)