Захворювання органів травного каналу

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Захворювання органів травного каналуЛЕКЦІЇ

Основні симптоми захворювань шлунка.

Гострий гастрит. Етіологія. Медсестринський процес при гострих гастритах: медсестринське обстеження, медсестринські діагнози, планування медсестринських втручань (взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень, надання невідкладної допомоги, особливості догляду за пацієнтом, принципи дієтотерапії та лікування). Роль медичної сестри в профілактиці захворювання.

Хронічні гастрити типу А, В. Етіологія, класифікація. Медсестринський процес при хронічних гастритах. Профілактика хронічних гастритів.

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Етіологія, роль Неlісоbасtеr руlоrі. Класифікація. Участь медичної сестри у здійсненні сучасних методів діагностики, лікуванні, дієтотерапії. Ускладнення виразкової хвороби: їхні клінічні прояви, невідкладна допомога при них, догляд за пацієнтами. Диспансеризація пацієнтів із захворюваннями шлунка.

Рак шлунка. Етіологія, чинники ризику. Медсестринський процес та профілактика. Правила використання наркотичних засобів.

Поняття про ентерити, коліти, панкреатити.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Виконання медсестринського процесу при гострих та хронічних гастритах. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, визначення його дійсних проблем та встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань та їхня реалізація. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень, до проведення інструментальних обстежень. Виконання лікарських призначень. Профілактика гастритів.

Виконання медсестринського процесу при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, визначення його дійсних проблем та встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань та їх реалізація. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; підготовки пацієнта до проведення інструментальних обстежень (рентгенологічного, ендоскопічного). Надання невідкладної долікарської допомоги при ускладненнях виразкової хвороби. Виконання лікарських призначень. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодогляду. Профілактика захворювання.

Специфіка роботи медичної сестри в гастроентерологічному відділенні.

 

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

— оцінювання стану пацієнта на підставі його скарг і даних об’єктивного обстеження;

— надання невідкладної допомоги пацієнтам при больовому синдромі, стравохідній, шлунковій і кишковій кровотечах;

— здійснення догляду за пацієнтами під час блювання;

— проведення промивання шлунка;

— взяття промивних вод шлунка на дослідження;

— проведення підготовки пацієнтів до різних видів рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстежень;

— проведення шлункового зондування;

— підготовка пацієнта до внутрішлункової рН-метрії;

— підготовка пацієнта до проведення тестів на виявлення Helicobacter pylori (інвазивних та неінвазивних);

— взяття сечі на амілазу;

— застосування газовідвідної трубки;

— постановка клізм (очисної, послаблювальної, сифонної, крапельної, медикаментозної).

 

Хвороби печінки та жовчовивідних шляхів

ЛЕКЦІЇ

Основні симптоми та синдроми ураження печінки та жовчовивідних шляхів.

Хронічні гепатити. Етіологія, класифікація. Медсестринський процес при хронічних гепатитах: медсестринська діагностика, планування медсестринських втручань. Реалізація плану медсестринських втручань. Виконання лікарських призначень. Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їхня корекція. Профілактика захворювання.

Цироз печінки. Визначення, етіологія, класифікація. Медсестринський процес при біліарному та алкогольному цирозах: медсестринська діагностика, планування та реалізація медсестринських втручань. Можливі ускладнення цирозів (стравохідна, шлункова та кишкова кровотечі, печінкова недостатність), невідкладна допомога. Профілактика захворювання.

Холецистити. Визначення, причини, класифікація. Медсестринський процес при хронічному холециститі: визначення дійсних проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань. Реалізація плану медсестринських втручань. Виконання лікарських призначень Профілактика.

Жовчнокам’яна хвороба. Етіологія. Медсестринський процес при жовчнокам’яній хворобі. Жовчна коліка. Невідкладна допомога.

Диспансерне спостереження, профілактика жовчнокам’яної хвороби. Значення здорового способу життя та раціонального харчування для профілактики захворювань печінки та жовчовивідних шляхів.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Виконання медсестринського процесу при хронічних гепатитах. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, визначення його дійсних проблем та встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань та їхня реалізація. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; підготовки пацієнта до проведення інструментальних обстежень (УЗД, радіоізотопного сканування, лапароскопії, пункційної біопсії печінки). Виконання лікарських призначень. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодогляду. Профілактика захворювання.

Оцінювання стану пацієнта на основі суб’єктивного та об’єктивного обстежень, виявлення дійсних проблем пацієнта при цирозі печінки, портальній гіпертензії. Медсестринська діагностика. Планування медсестринських втручань: підготовка пацієнта та участь у лабораторних дослідженнях та інструментальних обстеженнях (радіоізотопному скануванні, УЗД печінки, біопсії, лапароскопії, езофагодуоденоскопії), спостереження та догляд за пацієнтом, виконання лікарських призначень. Невідкладна долікарська допомога при ускладненнях (стравохідній, шлунковій та кишковій кровотечах, печінковій комі, набряковому синдромі, геморагічному синдромі).

Виконання медсестринського процесу при захворюваннях жовчного міхура та жовчновивідних шляхів. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, визначення його дійсних проблем та встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань та їх реалізація, вирішення дійсних проблем та потреб пацієнта. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття дуоденального вмісту для лабораторного дослідження, до проведення інструментальних обстежень (УЗД, холецистографії). Виконання лікарських призначень. Невідкладна допомога при жовчній коліці. Навчання пацієнта та оточуючих само- та взаємодогляду. Профілактика захворювання.

 

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

— догляд за пацієнтом під час блювання;

— проведення промивання шлунка;

— взяття промивних вод шлунка на дослідження;

— взяття крові з вени для біохімічного дослідження (на рівень заліза в сироватці крові, коагулограму, рівень холестерину);

— підготовка пацієнта до рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстежень (холецистографії, лапароскопії, пункційної біопсії, радіоізотопного сканування печінки, езофагодуоденоскопії);

— підготовка інструментарію та асистування лікарю під час проведення абдомінальної пункції;

— взяття калу на копрограму та приховану кров;

— проведення дуоденального зондування;

— застосування газовідвідної трубки;

— постановка клізм (очисної, послаблюючої, сифонної, крапельної, медикаментозної);

— надання невідкладної допомоги пацієнтам при больовому синдромі, жовчній коліці, стравохідній, шлунковій і кишковій кровотечах.

 

Хвороби нирок та сечовивідних шляхів

 

ЛЕКЦІЇ

Основні симптоми та синдроми захворювань нирок та сечовивідних шляхів. Методи діагностики.

Гломерулонефрит гострий та хронічний. Етіологія, роль бета-гемолітичного стрептококу групи А. Класифікація. Медсестринський процес при гломерулонефритах: медсестринське обстеження, визначення дійсних проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань. Реалізація плану медсестринських втручань. Надання невідкладної допомоги при еклампсії, нирковій гіпертензії. Первинна та вторинна профілактика, диспансерне спостереження.

Пієлонефрит гострий та хронічний. Етіологія. Медсестринський процес при пієлонефритах: медсестринське обстеження, визначення дійсних проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів. Планування медсестринських втручань: підготовка пацієнта до лабораторних досліджень (загального клінічного аналізу сечі, проби за Зимницьким, Нечипоренком, бактеріологічного, визначення чутливості до антибіотиків); підготовка пацієнта до проведення інструментальних обстежень (екскреторної урографії, комп’ютерної томографії, хромоцистоскопії). Особливості спостереження та догляду за пацієнтом. Принципи лікування та профілактики.

Нирковокам’яна хвороба. Етіологія. Медсестринський процес при нирковокам’яній хворобі: медсестринське обстеження, виявлення дійсних проблеми пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів. Планування медсестринських втручань: підготовка пацієнта до лабораторних досліджень, інструментальних обстежень (оглядової рентгенографії нирок, УЗД нирок, екскреторної урографії, цистоскопії). Надання невідкладної допомоги при нападі ниркової коліки. Особливості догляду за пацієнтами. Профілактика захворювання.

Хронічна ниркова недостатність. Етіологія. Класифікація, стадії. Методи діагностики (ренографія, сканування, комп’ютерна томографія). Принципи лікування. Види діалізу. Трансплантація нирки. Особливості спостереження, догляду та опіки над пацієнтами.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Виявлення дійсних проблем пацієнтів при гломерулонефритах. Критерії оцінювання стану пацієнта після медсестринського обстеження. Планування медсестринських втручань та їхня реалізація: підготовка пацієнта та взяття сечі для загального клінічного дослідження, проби за Зимницьким, Нечипоренком; підготовка до інструментальних обстежень (УЗД нирок, офтальмоскопії, ЕКГ). Догляд за пацієнтами з патологією нирок (зважування пацієнтів, антропометрія, застосування сечоприймача та підкладного судна, визначення водного балансу). Принципи лікування та дієтотерапії. Первинна і вторинна профілактика.

Виявлення дійсних проблем пацієнтів при пієлонефритах. Медсестринська діагностика. Планування медсестринських втручань та їх реалізація. Підготовка пацієнта та участь медичної сестри в проведенні обстежень (взяття сечі для аналізів, ренографії тощо). Виконання лікарських призначень. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду. Профілактика.

Медсестринський процес при нирковокам’яній хворобі: виявлення дійсних проблем пацієнта, проведення медсестринського обстеження та оцінювання стану пацієнта. Планування та реалізація плану медсестринських втручань: підготовка пацієнта до проведення лабораторних досліджень (загального аналізу крові, загального аналізу сечі) та інструментальних обстежень (УЗД нирок, екскреторної урографії, комп’ютерної томографії, рентгенографії нирок). Надання невідкладної допомоги при нападі ниркової коліки. Сучасні методи лікування (літоліз, літотрипсія). Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду. Профілактика.

Виявлення дійсних проблем пацієнта з хронічною нирковою недостатністю на основі даних медсестринського обстеження, оцінювання стану пацієнта. Складання плану медсестринських втручань, його реалізація: підготовка пацієнта до лабораторних досліджень (загального аналізу крові, біохімічного аналізу крові, загального аналізу сечі, проби за Зимницьким) та інструментальних обстежень (радіоізотопного сканування нирок, УЗД нирок, рентгенографії нирок, радіонуклідної ренографії). Надання невідкладної долікарської допомоги при гострих станах. Відвідування відділення гемодіалізу. Ознайомлення з методами очищення крові. Участь медичної сестри в профілактиці та диспансеризації урологічних хворих. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду.

Специфіка роботи медичної сестри в нефрологічному відділенні, відділенні гемодіалізу.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

— оцінювання стану пацієнта із захворюваннями нирокна підставі скарг і даних об’єктивного медсестринського обстеження;

— надання невідкладної долікарської допомоги при нирковій коліці;

— підготовка пацієнтів до діагностично-лікувальних процедур;

— катетеризація сечового міхура м’яким катетером;

— взяття сечі для дослідження: на загальний аналіз, за Зимницьким, Нечипоренком;

— підмивання пацієнта;

— підготовка пацієнта до рентгенографії нирок та сечовивідних шляхів;

— виконання всіх видів ін’єкцій;

— навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду.

 

Захворювання системи крові

ЛЕКЦІЇ

Функції гемопоетичної системи: транспортна, захисна, гемостатична, регуляційна електролітів і води, терморегуляційна, зв’язок між органами і тканинами. Сучасний погляд на кровотворення.

Анемії. Визначення, етіологія, класифікація. Основні симптоми при анеміях.

Постгеморагічна (гостра, хронічна), залізодефіцитна, В12- і фолієводефіцитна (мегалобластна), гіпо- та апластична, гемолітична (набута, вроджена). Медсестринський процес при анеміях: медсестринське обстеження, медсестринська діагностика. Планування медсестринських втручань: підготовка пацієнта до лабораторних досліджень та інструментальних обстежень. Вирішення дійсних проблем та потреб пацієнта. Принципи лікування. Профілактика.

Гемобластози. Визначення їх. Етіологія. Класифікація пухлинних захворювань кровотворної і лімфоїдної тканини. Медсестринський процес при гострому мієлоїдному та лімфоїдному лейкозах; хронічних мієлопроліферативних (хронічному мієлолейкозі, справжній поліцитемії, ідіопатичному мієлофіброзі, есенціальній тромбоцитемії) та хронічних лімфопроліферативних захворюваннях (хронічному лімфолейкозі, мієломній хворобі). Медсестринська діагностика, планування медсестринських втручань: підготовка пацієнта до додаткових методів обстеження (стернальної пункції, біопсії лімфатичних вузлів, тощо); дослідження крові (загального аналізу крові, цитохімічного, імуноферментного та цитогенетичного). Участь медсестри в лікуванні. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їхня корекція. Профілактика.

Злоякісні лімфоми. Лімфогрануломатоз. Лімфосаркоми. Визначення. Етіологія. Класифікація. Медсестринський процес при злоякісних лімфомах, лімфосаркомах. Медсестринські втручання. Виконання лікарських призначень. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція. Профілактика.

Геморагічні захворювання. Визначення. Етіологія, класифікація. Медсестринський процес при геморагічних захворюваннях (тромбоцитопенії,тромбоцитопатії, гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі): дійсні проблеми пацієнта, медсестринські діагнози. Планування медсестринських втручань: підготовка пацієнта до проведення додаткових методів обстеження (загального аналізу крові, коагулограми, рентгенографії суглобів тощо). Виконання лікарських призначень. Профілактика.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Виконання медсестринського процесу при анеміях: постгеморагічній, залізодефіцитній, В12- і фолієво дефіцитній (мегалобластній), гіпо- і апластичній, гемолітичній. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, виявлення його дійсних проблем і встановлення медсестринських діагнозів. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта до лабораторних досліджень (загального аналізу крові, сечі, копрологічного дослідження і біохімічного дослідження крові) та інструментальних обстежень (різних видів ендоскопії, ЕКГ). Надання невідкладної долікарської допомоги при гемолітичній кризі. Участь медичної сестри в лікуванні, догляді за пацієнтом і профілактиці анемій.

Виконання медсестринського процесу при гострому лейкозі та хронічних мієлопроліферативних і лімфопроліферативних захворюваннях. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, виявлення його дійсних проблем і встановлення медсестринських діагнозів. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта до додаткових методів обстеження (загального аналізу крові, сечі, копрологічного дослідженняцитохімічного дослідження крові, стернальної пункції, біопсії лімфатичних вузлів тощо). Участь медичної сестри в лікуванні, догляді за пацієнтом.

Виконання медсестринського процесу при хронічному мієлолейкозі, ідіопатичному мієлофіброзі, справжній поліцитемії, хронічному лімфолейкозі, мієломній хворобі, злоякісних лімфомах і лімфосаркомах. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, виявлення його дійсних проблем і встановлення медсестринських діагнозів. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта до додаткових методів обстеження (стернальної пункції, біопсії лімфатичних вузлів тощо) та лабораторних досліджень (загального аналізу крові, цитохімічного, імунофенотипічного та цитогенетичного дослідження крові). Участь медичної сестри у лікуванні, догляді за пацієнтом та профілактиці.

Реалізація медсестринського процесу при тромбоцитопенії, тромбоцитопатії, гемофілії, геморагічному васкуліті, ДВЗ-синдромі. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта до додаткових методів обстеження (загального аналізу крові, коагулограми, ендоскопії, рентгенографії суглобів тощо). Надання невідкладної долікарської допомоги при геморагічному синдромі. Виконання призначень лікаря. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду.

Специфіка роботи гематологічного відділення (стаціонару).

 

Практичні навички:

— здійснення спостереження і догляду за пацієнтами із захворюваннями крові;

— догляд за тяжкохворими;

— надання долікарської допомоги при гострих станах (геморагічному синдромі, гемолітичній кризі);

— підготовка пацієнтів до діагностично-лікувальних процедур: загального клінічного аналізу крові, визначення коагуляційних тестів, до інфузії та препаратів крові, проведення стернальної пункції, біопсії лімфатичних вузлів;

— участь медсестри в інфузії крові та її препаратів;

— профілактика пролежнів;

— лікування і догляд за пролежнями;

— догляд за ротовою порожниною;

— заповнення одноразової системи для внутрішньовенного крапельного вливання;

— виконання всіх видів ін’єкцій;

¾ заповнення медичної документації;

— здійснення санітарно-гігієнічних заходів.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 370; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.015 с.)