Поняття про первинні та вторинні імунодефіцити. ВІЛ-інфекція, імунодифіцитний (інфекційний та метаболічний) синдром.

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття про первинні та вторинні імунодефіцити. ВІЛ-інфекція, імунодифіцитний (інфекційний та метаболічний) синдром.Медсестринський процес при імунних захворюваннях.

Поняття про алергію та алергійні реакції. Загальна характеристика екзо- та ендоалергенів. Імунологічні механізми розвитку алергічних реакцій. Основні типи алергійних реакцій. Алергійна реакція реагінового типу (І тип). Алергічна реакція цитотоксичного типу (ІІ тип). Патофізіологічна основа реакції. Антитіла, комплемент, клітини-мішені. Антитілозалежна цитотоксичність. Діагностичні критерії, хвороби та ускладнення. Імунокомплексна алергійна реакція (ІІІ тип). Алергійна реакція гіперчутливості клітинного типу (ІV тип). Генетика, клінічні прояви.

Медсестринський процес та невідкладна допомога при основних алергійних захворюваннях: бронхіальній астмі, полінозах, кропив’янці, алергодерматитах, медикаментозній алергії, харчовій алергії, анафілактичному шоці, набряку Квінке тощо.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Виявлення дійсних проблем пацієнта. Обстеження пацієнта з ураженням серця та суглобів. Здійснення медичною сестрою мотивованого догляду та опіки над пацієнтом з ураженням суглобів (накладання зігрівального компресу, надання зручного положення суглобам, навчання елементам масажу та ЛФК). Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду. Основні принципи лікування. Профілактика: первинна, вторинна.

Виявлення дійсних проблем пацієнтів із захворюваннями сполучної тканини (ревматоїдним артритом, системним червоним вовчаком, склеродермією, дерматоміозитом тощо). Оцінювання стану пацієнта після медсестринського обстеження. Підготовка пацієнтів до додаткових методів обстеження (рентгенографії, комп’ютерної томографії, артроскопії, тесту на антиядерні антитіла, тесту на антитіла до ДНК). Реалізація медсестринського процесу.

Участь медичної сестри в обстеженні пацієнтів з проявами бронхіальної астми, полінозів, кропив’янки, алергодерматитів, медикаментозної алергії, харчової алергії, анафілактичного шоку, набряку Квінке. Виявлення основних клінічних симптомів (ранніх).

Методи проведення алергологічних тестів: провокаційних, аплікаційних, скарифікаційних, внутрішньошкірних, підшкірних. Надання невідкладної допомоги при виникненні алергійних реакцій та лікування. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та його взаємодогляду, запобіганню повторних нападів алергії.

Специфіка роботи медичної сестри в алергологічному, ревматологічному відділеннях.

 

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

— медсестринська діагностика;

— взяття крові на біохімічне дослідження;

— взяття крові та LE-клітини;

— здійснення алергологічних тестів;

— здійснення спостереження і догляду за пацієнтами;

— складання комплексів ЛФК та участь у їх проведенні;

— надання невідкладної допомоги пацієнтам при бронхіальній астмі, полінозах, кропив’янці, харчовій алергії, анафілактичному шоку, набряку Квінке;

— виконання всіх видів ін’єкцій;

— постановка зігрівального компресу;

— навчання пацієнта та його оточення само- та взаємодогляду, запобіганню повторних випадків алергії.

 

 

7. Підсумкова практика студентів

Робота медичної сестри в поліклінічному відділенні та стаціонарі терапевтичного профілю лікувально-профілактичних установ (ЛПУ)

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Реєстратура. Медична документація. Участь у прийомі пацієнтів і робота на дільниці разом з лікарем та медичною сестрою, виконання обов’язків дільничної медичної сестри терапевтичного відділення. Участь в активних відвідуваннях пацієнтів диспансерної групи.

Робота та обов’язки медичної сестри діагностичного відділення. Підготовка пацієнтів і взяття біологічного матеріалу, доставлення його в лабораторію. Підготовка пацієнтів та участь медичної сестри в рентгенологічних, ендоскопічних обстеженнях, комп’ютерній томографії, УЗД, проведенні пункцій (плевральної, абдомінальної, стернальної тощо).

Робота в кабінеті функціональної діагностики. Підготовка пацієнта та участь у проведенні запису ЕКГ, визначенні функції зовнішнього дихання (спірометрії, спірографії, пневмотахометрії).

Підготовка маніпуляційного кабінету до роботи. Правила зберігання та обліку ліків. Виконання призначень лікаря в терапевтичному відділенні поліклініки, амбулаторії, денних стаціонарах: роздавання ліків, правила прийому та побічна дія. Здійснення всіх видів ін’єкцій. Спостереження за станом пацієнтів. Проведення заходів щодо запобігання ускладненням. Здійснення передстерилізаційного оброблення та дезінфекції інструментів після використання їх.

Дотримання і виконання вимог, чинних наказів МОЗ України під час роботи в маніпуляційному та процедурному кабінетах.

Складання комплексів лікувальної фізкультури та участь у їх проведенні при патології внутрішніх органів: дихальної системи, серцево-судинної, сполучної тканин тощо.

Участь у проведенні елементів масажу при різних захворюваннях внутрішніх органів (бронхітах, бронхіальній астмі, пневмоніях, бронхоектатичній хворобі, ревматизмі, ревматоїдному артриті тощо).

Виконання найпростіших засобів впливу на кровообіг: тепла, холоду, п’явок, гірчичників, банок, компресів тощо.

Навчання пацієнтів та їх оточуючих проведенню найпростіших фізіотерапевтичних процедур.

Робота в приймальному відділенні, спрямована на виконання посадових обов’язків медичною сестрою. Дотримання правил реєстрації пацієнтів при поступленні на стаціонарне лікування, участь у загальному огляді, проведенні антропометрії, санітарного оброблення, транспортування пацієнтів тощо. Заповнення та ведення медсестринської документації.

Медсестринське обстеження пацієнтів при хворобах органів дихання: бронхітах, бронхіальній астмі, пневмонії, плевритах, абсцесі легень тощо. Встановлення медсестринських діагнозів. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. Виконання призначень лікаря: усіх видів ін’єкцій, фізіотерапевтичних процедур, ЛФК, масажу тощо. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (крові, харкотиння, сечі, біоптату тощо). Підготовка пацієнта та участь медичної сестри в інструментальних методах обстеження (рентгенографії, комп’ютерній томографії, ендоскопії, УЗД тощо). Вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду.

Медсестринське обстеження пацієнтів з туберкульозом легень. Встановлення медсестринських діагнозів. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних проблем. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (крові, харкотиння, промивних вод бронха тощо). Підготовка пацієнта та участь медсестри в інструментальних методах обстеження (рентгенографії, флюорографії, комп’ютерної томографії, ендоскопії, УЗД тощо). Постановка діагностичної проби Манту. Виконання призначень лікаря: усіх видів ін’єкцій, фізіотерапевтичних процедур, ЛФК, масажу тощо. Надання невідкладної допомоги при ускладненнях: кровохарканні, легеневій кровотечі. Вирішення супутніх проблем і потреб пацієнта. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція. Участь у специфічній та неспецифічній профілактиці туберкульозу. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду: принципи співжиття при інфекційному захворюванні.

Медсестринське обстеження пацієнта з професійними захворюваннями та отруєннями. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; підготовка пацієнта до проведення інструментальних обстежень. Надання невідкладної допомоги при гострих професійних отруєннях та ураженнях.

Медсестринське обстеження пацієнта з інфарктом міокарда (гострий період, реабілітація). Надання невідкладної допомоги при больовому синдромі з метою запобігання кардіогенного шоку. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (загального, біохімічного аналізів крові, коагулограми тощо). Підготовка пацієнта та участь медичної сестри в інструментальних та функціональних методах обстеження (ЕКГ, ЕХо КГ, рентгенографії, комп’ютерній томографії, ендоскопії, тощо). Виконання призначень лікаря. Здійсненя спостереження та догляду за тяжкохворими в блоці інтенсивної терапії (БІТ): дослідження пульсу, артеріального тиску, частоти дихальних рухів, визначення набряків, добового діурезу (реєстрація в температурному листку). Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція.

Медсестринське обстеження пацієнта з гіпертонічною хворобою, стенокардією, атеросклерозом вінцевих судин серця, вадами серця, хронічною серцевою недостатністю. Встановлення медсестринських діагнозів. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (загального, біохімічного аналізів крові, коагулограми тощо). Підготовка пацієнта та участь медичної сестри в інструментальних та функціональних методах обстеження (ЕКГ, ЕХо КГ, рентгенографії, комп’ютерній томографії, ендоскопії, тощо). Виконання призначень лікаря. Здійснення спостереження та догляду: дослідження пульсу, артеріального тиску, частоти дихальних рухів, визначення набряків, добового діурезу (реєстрація в температурному листку). Надання невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі, нападі стенокардії, шоку, зомлінні, колапсі, гострій серцевій недостатності (набряку легень, серцевій астмі тощо). Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. Оцінювання результатів медсестринських втручань та їх корекція.

Медсестринське обстеження пацієнта при ревматизмі, системних захворюваннях. Встановлення медсестринських діагнозів. Підготовка пацієнта до додаткових методів обстеження (рентгенографії, комп’ютерної томографії, артроскопії, тесту на антиядерні антитіла, тесту на антитіла до ДНК). Здійснення медсестрою мотивованого догляду та опіки над пацієнтом з ураженням суглобів (накладання зігрівального компресу, надання зручного положення суглобам, навчання елементам масажу та ЛФК). Виконання призначень лікаря. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду. Профілактика: первинна, вторинна. Реалізація медсестринського процесу.

Обстеження пацієнтів медичною сестрою з проявами бронхіальної астми, полінозів, набряку Квінке, кропив’янки, алергодерматитів, медикаментозної алергії, харчової алергії, анафілактичного шоку. Встановлення медсестринських діагнозів. Підготовка пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень (крові, харкотиння, сечі тощо). Підготовка пацієнта та участь медичної сестри в інструментальних методах обстеження (рентгенографії, комп’ютерній томографії, УЗД тощо). Виконання призначень лікаря. Проведення алергологічних тестів: провокаційних, аплікаційних, скарифікаційних, внутрішньошкірних, підшкірних. Надання невідкладної допомоги при виникненні алергійних реакцій. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду та запобіганню повторних нападів алергії.

 

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

— проведення повного і часткового санітарного оброблення пацієнта;

— оброблення волосся при виявленні педикульозу;

— антропометрія;

— приготування дезінфекційних розчинів потрібної концентрації;

— дезінфекція предметів догляду, особистої гігієни хворого, посуду;

— підготовка до роботи процедурного кабінету. Накривання стерильного столу;

— приготування ліжка пацієнту, заміна натільної та постільної білизни лежачому хворому;

— користування функціональним ліжком;

— транспортування та перекладання пацієнта;

— догляд за шкірою. Вмивання лежачих хворих, обтирання;

— догляд за волоссям: миття, розчісування, стрижка, гоління;

— підмивання лежачих хворих;

— годування лежачого хворого з ложки, напувальника; проведення заходів з профілактики пролежнів;

— введення харчових сумішей через зонд;

— догляд за шкірою в разі наявності пролежнів;

— туалет очей: промивання, очні ванночки;

— очищення зовнішнього слухового проходу;

— туалет носа, очищення носових ходів;

— догляд за порожниною рота: зрошення, полоскання, чищення зубів;

— подавання судна і сечоприймача лежачим пацієнтам;

— складання порційної вимоги;

— складання дієти при різних захворюваннях;

— здійснення контролю за санітарним станом приліжкових столиків, холодильників, асортиментом і терміном зберігання харчових продуктів;

— проведення медсестринського обстеження пацієнта при хворобах внутрішніх органів: дихальної і серцево-судинної систем, професійній патології, захворювань сполучної тканини, алергії;

— встановлення медсестринських діагнозів при хворобах дихальної і серцево-судинної систем, професійній патології, захворювань сполучної тканини, алергії;

— підготовка пацієнта та взяття сечі для досліджень: загального аналізу, за Зимницьким, Нечипоренком;

— здійснення спостереження та догляду за пацієнтами при захворюваннях внутрішніх органів: дихальної, серцево-судинної систем, професійній патології, хворобах сполучної тканини, алергії;

— асистування лікареві під час проведення плевральної пункції;

— виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (застосування гірчичників, проведення інгаляцій, опромінення кварцовою лампою, виконання йодної сітки);

— взяття харкотиння для дослідження (загального, бактеріологічного та визначення чутливості флори до антибіотиків);

— виконання проби Манту;

— підрахунок частоти дихальних рухів (ЧДР);

— вимірювання температури тіла, записування результатів у температурний листок;

— вимірювання артеріального тиску, оцінювання результатів, записування їх у температурному листку;

— визначення пульсу та його характеристика, записування результатів у температурному листку;

— ведення листків і виконання лікарських призначень;

— розведення та введення антибіотиків;

— ведення медсестринської документації, листка медсестринського процесу;

— проведення оксигенотерапії;

— проведення промивання шлунка;

— оброблення шкіри та слизової оболонки ротової порожнини при потраплянні токсичних речовин;

— виконання сифонної клізми;

— навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду при хворобах дихальної і серцево-судинної систем, професійній патології, сполучної тканини, алергії;

— взяття крові з вени для біохімічного дослідження;

— виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій (краплинні та струминні інфузії);

— оволодіння технікою запису електрокардіограм;

— здійснення догляду за пацієнтами (визначення водного балансу, добового діурезу, надання зручного положення в ліжку, догляд за шкірою та проведення профілактики пролежнів, спостереження за роботою кишок, допомога в дієтичному харчуванні);

— взяття крові на біохімічне дослідження;

— здійснення алергологічних тестів;

— здійснення спостереження і догляду за пацієнтами;

— складання комплексів ЛФК та участь у їх проведенні;

— виконання всіх видів ін’єкцій;

— постановка зігрівального компресу;

— надання невідкладної долікарської допомоги при гострих станах (кровохарканні, легеневій кровотечі, задишці, бронхоспазмі, ядусі, при різних професійних отруєннях, бронхіальній астмі, полінозах, кропив’янці, харчовій алергії, анафілактичному шоці, набряку Квінке тощо).

ІІІ РІК НАВЧАННЯ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 294; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.008 с.)