ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Професійні захворювання та отруєнняЛЕКЦІЯ

Суть професійних хвороб. Їхня класифікація залежно від шкідливих та небезпечних виробничих чинників. Медсестринський процес при пневмоконіозах, вібраційній хворобі, гострих інтоксикаціях ртуттю, свинцем (його сполуками), миш’яком та пестицидами: медсестринське обстеження, виявлення дійсних проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань. Реалізація плану медсестринських втручань. Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх корекція. Профілактика професійних хвороб та отруєнь.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Виконання медсестринського процесу при професійних захворюваннях та отруєннях. Оволодіння навичками медсестринського обстеження пацієнта, визначенням його дійсних проблем та встановлення медсестринських діагнозів. Планування медсестринських втручань та їх реалізація. Відпрацювання навичок підготовки пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень; підготовки пацієнта до проведення інструментальних обстежень. Надання невідкладної допомоги при гострих професійних отруєннях та ураженнях.

Проведення профілактичних заходів для запобігання пневмоконіозів, вібраційної хвороби, професійних інтоксикацій (свинцем та його сполуками, пестицидами, ртутьорганічними сполуками, фосфорорганічними сполуками, миш’яковмісними сполуками).

Специфіка роботи медичної сестри у відділенні професійної патології.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

— обстеження пацієнта та встановлення медсестринських діагнозів;

— здійснення спостереження і догляду за пацієнтами з різними професійними захворюваннями;

— проведення оксигенотерапії;

— термометрія;

— проведення промивання шлунка;

— промивання очей та закрапування крапель;

— оброблення шкіри та слизової оболонки ротової порожнини при потраплянні токсичних речовин;

— виконання сифонної клізми;

— надання невідкладної допомоги при різних професійних отруєннях;

— виконання всіх видів ін’єкцій;

— навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду.

 

 

Хвороби серцево-судинної системи

ЛЕКЦІЇ

Основні ознаки захворювань серцево-судинної системи.

Артеріальні гіпертензії. Етіологія. Медсестринський процес при гіпертонічній хворобі. Участь медичної сестри в діагностиці. Принципи лікування. Дієтотерапія. Гіпертонічні кризи, клінічні прояви, невідкладна допомога. Ускладнення артеріальної гіпертензії: інфаркт міокарда, інсульт, нефросклероз, аневризма аорти.

Атеросклероз. Визначення, чинники ризику, форми атеросклерозу. Участь медичної сестри в лікуванні, дієтотерапії, профілактиці.

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Етіологія. Медсестринський процес при стенокардії. Діагностичні критерії, основні принципи лікування. Надання невідкладної допомоги в разі нападу. Догляд за пацієнтами, первинна та вторинна профілактика.

Медсестринський процес при гострому інфаркті міокарда. Перша допомога. Ведення пацієнта з неускладненим інфарктом міокарда. Ускладнення: кардіогенний шок, аритмії, тромбоемболії, перфорація перегородки, аневризма шлуночка, синдром Дреслера. Атипові форми інфаркту міокарда. Роль медичної сестри в здійсненні лікування та виходжуванні пацієнтів.

Вади серця. Класифікація. Набуті вади серця. Етіологія. Класифікація набутих вад серця: поняття про стеноз та недостатність, компенсацію та декомпенсацію. Медсестринський процес при набутих вадах серця залежно від їх клінічних форм. Профілактика набутих вад серця.

Міокардити, ендокардити, перикардити (різної етіології). Визначення суті, причини. Медсестринський процес при міокардитах, ендокардитах, перикардитах.

Гостра серцева недостатність: серцева астма, набряк легень. Причини. Клінічні прояви. Невідкладна допомога.

Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок). Причини. Класифікація. Клінічні прояви, діагностика, невідкладна допомога.

Хронічна недостатність кровообігу. Причини. Медсестринський процес.

Порушення серцевого ритму. Поняття про синусову тахікардію, брадикардію, аритмію, екстрасистолію, миготливу аритмію. Роль медичної сестри в догляді та опіці пацієнтів з аритміями.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Виявлення дійсних проблем пацієнта при артеріальній гіпертензії та атеросклерозі. Критерії оцінювання стану пацієнта після медсестринського обстеження пацієнта. Функції медичної сестри у вирішенні дійсних проблем пацієнта, в діагностичному та лікувальному процесах, мотивованому догляді та опіці. Невідкладна долікарська допомога при гіпертензивній кризі І та ІІ порядку. Профілактика артеріальної гіпертензії та атеросклерозу.

Виявлення дійсних проблем пацієнта при стенокардії. Оцінювання стану пацієнта після медсестринського обстеження. Больовий напад, невідкладна долікарська допомога. Медсестринський процес.

Виявлення дійсних проблем пацієнта при гострій вінцевій недостатності. Критерії оцінювання стану пацієнта. Методи діагностики (лабораторні та інструментальні), участь медичної сестри в їх проведенні. Особливості роботи медичної сестри в блоках інтенсивної терапії. Невідкладна долікарська допомога при больовому нападі та при гострих ускладненнях інфаркту міокарда (кардіогенний шок, набряк легень, серцева астма та ін). Правила використання наркотичних засобів. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду. Профілактика.

Медсестринський процес при набутих вадах серця. Виявлення дійсних проблем пацієнта при порушенні геодинаміки з мітральними та аортальними вадами серця. Критерії оцінювання стану пацієнта у фазі компенсації та декомпенсації. Складання медсестрою плану вирішення дійсних проблем пацієнта та медсестринських втручань, їх реалізація. Здійснення догляду та опіки над пацієнтами з набутими вадами серця. Навчання пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду.

Критерії оцінювання стану пацієнта при гострій і хронічній серцево-судинній недостатності. Невідкладна долікарська допомога при непритомності, судинному та кардіогенному шоці, колапсі, серцевій астмі, набряку легень.

Виявлення медичною сестрою дійсних проблем пацієнта при хронічній серцевій недостатності з різними клінічними стадіями (І, ІІА, ІІВ,ІІІ). Участь медичної сестри в діагностиці. Складання плану медсестринських втручань та його реалізація.

Специфіка роботи медичної сестри в кардіологічному відділенні (стаціонарі), відділенні (палаті) інтенсивної терапії.

 

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

— медсестринська діагностика захворювань серцево-судинної системи;

— визначення пульсу та його характеристика, записування результатів у температурному листку;

— вимірювання артеріального тиску, оцінювання результатів, записування їх у температурному листку;

— підрахунок частоти дихальних рухів;

— взяття крові з вени для біохімічного дослідження;

— виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій (краплинні та струминні інфузії);

— оволодіння технікою запису електрокардіограм;

— здійснення догляду за пацієнтами (визначення водного балансу, добового діурезу, надання зручного положення в ліжку, догляд за шкірою та проведення профілактики пролежнів, спостереження за роботою кишок, допомога у дієтичному харчуванні);

— проведення оксигенотерапії;

— здійснення спостереження за пацієнтами з різними хворобами серцево-судинної системи;

— надання невідкладної допомоги при гострих станах.

 

Ревматичні хвороби та хвороби сполучної тканини. Алергійні захворювання

 

ЛЕКЦІЇ

Ревматична хвороба. Етіологія. Медсестринський процес при ревматичній хворобі. Профілактика.

Медсестринський процес при захворюваннях сполучної тканини (ревматоїдному артриті, системному червоному вовчаку, системній склеродермії, дерматоміозиті та ін). Методи діагностики при системних захворюваннях, участь медичної сестри в їх проведенні. Принципи лікування та профілактики. Здійснення мотивованого догляду та опіки над пацієнтом з ураженням сполучної тканини.

Визначення суті клінічної імунології. Принципи організації служби клінічної імунології та алергології в Україні. Структура й принцип функціонування імунної системи. Імунна система та навколишнє середовище. Дія іонізуючого випромінювання на імунну систему. Віддалені наслідки дії іонізуючої радіації на імунну систему.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.01 с.)