Виписка з документів за операціями фабрики за лютийМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виписка з документів за операціями фабрики за лютий 

1. Вимоги № 76-90. Відпущено зі складу на виробництво матеріали — 164800 грн.

2. Прибуткові ордери № 39-47. Надійшли на склад від заводу "Аналог" за платіжною вимогою № 319 матеріали — 148700 грн.

3. Авансовий звіт Л° 7 Бровка П. П. На витрати з відвантаження покупцям продукції— 410 грн, на доставку матеріалів, що надійшли на склад, — 240 грн, разом — 650 грн.

4. Платіжна вимога № 271 АТП-2 за перевезення: матеріалів, що надійшли на склад від постачальників, — 760 грн, відвантаженої покупцям продукції— 980 грн, разом — 1740 грн.

5. Відомості № 9-17. Нарахована заробітна плата виробничим робітникам за лютий — 98870 грн, утримано із заробітної плати податки для внесення до бюджету — 5000 грн.

6. Накладні № 54-62. Надійшли з цеху на склад не використані у виробництві матеріали — 1800 грн.

7. Платіжна вимога № 307. „Енергозбуту” за використану на виробництві електроенергію — 5900 грн.

8. Накладні № 54-62. Надійшла на склад готова продукція за фактичною собівартістю (розрахувати суму з урахуванням залишку незавершеного виробництва на кінець місяця — 30000 грн).

9. Виписка з поточного рахунка. Списано для погашення заборгованості за короткостроковим кредитом банку — 23000 гри; сплачені платіжні вимоги постачальників: № 319 заводу "Аналог" за матеріали — 148700 грн, № 271 АТП-2 за перевезення — 1740 грн, перераховано в бюджет за платіжним дорученням № 75 податки, утримані із заробітної плати, — 4900 грн, разом — 178340 грн.

10. Виписка з поточного рахунка. Зараховано від покупців за відвантажену продукцію — 28600 грн.

11. Довідка бухгалтерії. Фактична собівартість оплаченої покупцями продукції — 269000 грн.

12. Довідка бухгалтерії. Списується результат від реалізації продукції за лютий (суму визначити за даними поточного обліку).

 

Завдання 11

Залишки за синтетичними рахунками заводу "Аналог" на 1 березня (грн.): основні засоби — 3462800, сировина та матеріали — 265900, виробництво — 36500, поточний рахунок у банку — 41050, розрахунки з постачальниками — 47050, статутний капітал — 3808620, прибуток — 24910, додатковий капітал — 35800, готова продукція — 95300, розрахунки за податками — 5170, паливо — 20000; баланс—3921550.

Виписка з документів за операціями заводу за березень

 

1. Прибуткові ордери № 114, 115. Прийняті на склад за платіжною вимогою № 339 підприємства "Фортуна": матеріали —; 162750 грн, паливо—18410 грн, разом—181160 грн.

2. Виписка з поточного рахунка. Зараховано від покупців за відвантажену продукцію — 286220 грн.

3. Акт № 28. Надійшли безкоштовно від заводу "Світанок" металообробні верстати — 93500 грн.

4. Платіжна вимога № 355 Міськводоканалу за використану у виробництві воду — 15200 грн.

5. Платіжна вимога Л° 277АТП-4 за перевезення одержаних матеріалів — 1410 грн, палива — 380 грн, відвантаженої покупцям продукції — 540 грн, разом — 2330 грн.

6. Відомості № 19-28. Нарахована робітникам виробництв заробітна плата за березень — 72970 грн.

7. Відомості № 19-28. Утримані із заробітної плати податки для зарахування до бюджету — 5950 грн.

8. Платіжна вимога № 1211 житлового управління за оренду підсобного приміщення штампувального цеху — 3820 грн.

9. Вимоги № 135-152. Відпущено зі складу на виробництво: матеріали — 173090 грн, паливо — 13420 грн, для пакування відвантаженої продукції матеріалів — 1270 грн, разом — 187780 гри.

10. Накладні № 171-187. Здано на склад випущену з виробництва готову продукцію (суму визначити з урахуванням залишку незавершеного виробництва на кінець місяця — 25000 грн).

11. Виписка з поточного рахунка. Оплачено платіжні вимоги постачальників за матеріали — 228210 грн, перераховано до бюджету утримані із заробітної плати податки — 5170 грн, разом — 233380 грн.

12. Прибутковий касовий ордер № 112. За чеком на службове відрядження — 6350 грн.

13. Видатковий касовий ордер № 220. Видано під звіт на витрати за службовими відрядженнями — 6350 грн.

14. Довідка бухгалтерії. Списується фактична собівартість реалізованої продукції — 273200 грн.

15. Довідка бухгалтерії. Списуються результати від реалізації продукції за березень (суму визначити за даними поточного обліку).

 

Завдання 12

 

Залишки на 1 квітня за рахунками меблевого комбінату (грн.): 10 — 3700000, 201 — 180000, 23 — 50000, 26 — 80000, 311 — 10000, 631— 70900, 40 — 3856000, 791 — 93100; баланс — 4020000.

Залишки за рахунком 23 "Виробництво": виробництво столів письмових — 20000 грн, шаф книжкових — 30000 грн, разом — 50000 грн.

Виписка з документів за операціями меблевого комбінату за квітень

 

1. Прибуткові ордери № 75-80. Надійшли на склад від „Лісозбуту” за платіжною вимогою № 141 пиломатеріали — 300000 грн.

2. Вимоги № 164-170. Відпущено зі складу пиломатеріали для виготовлення: столів письмових — 120000 грн, шаф книжкових — 130000 грн, разом — 250000 грн.

3. Платіжна вимога № 306 АТП-4 за перевезення: пиломатеріалів, що надійшли на склад, — 2000 грн, відвантаженої покупцям продукції— 3000 грн, разом — 5000 грн.

4. Відомості № 33-41. На заробітну плату робітникам за виготовлення: столів письмових — 53500 грн, шаф книжкових — 74900 грн, разом— 128400 грн.

5. Виписка з поточного рахунка. Зараховано виручку (дохід) від реа­лізації продукції — 270000 гри.

6. Вимоги № 171-180. Відпущено зі складу фанеру для оздоблення:

столів письмових — 6500 грн, шаф книжкових — 16100 грн, ра­зом — 22600 грн.

7. Накладна № 13. Здано на склад не використані у виробництв;

шаф книжкових матеріали — 1000 грн.

8. Накладні 44-60. Надійшли з цеху на склад готові вироби: столи письмові — 500 шт., шафи книжкові — 400 шт. (визначити їх фактичну собівартість, якщо відомо, що залишок незавершеного виробництва на кінець місяця був тільки для шаф книжковий — 20000 грн).

9. Виписка з поточного рахунка. Зараховано від покупців за відвантажену продукцію — 280000 грн, оплачено платіжні вимоги:

№ 141 „Лісозбуту” — 30000 грн, № 306 АТП-4 — 5000 грн, інших постачальників — 70900 грн, разом — 375900 грн.

10. Довідка бухгалтерії. Собівартість реалізованої продукції — 500000 грн.

11. Платіжна вимога № 323 АТП-4 за перевезення продукції, відвантаженої покупцям, — 2500 грн.

12. Довідка бухгалтерії. Списуються результати від реалізації продукції за квітень (суму визначити за даними поточного обліку).

 

6.4. Тематика рефератів (есе) з теми „Облік господарських процесів”

1. Сутність господарської діяльності та її елементів.

2. Господарські процеси – об’єкти бухгалтерського обліку та їх характеристика.

3. Правове забезпечення обліку господарських процесів.

4. Нормативна регламентація процесу виробництва.

5. Система показників, які характеризують господарські процеси та порядок їх визначення.

6. Сутність і класифікація виробничих витрат.

7. Облік витрат на виробництво.

8. Виробнича собівартість: сутність і порядок визначення.

9. Облік процесу придбання (заготівлі) виробничих запасів.

10. Порядок обліку і розподілу загальновиробничих витрат.

11. Облік процесу реалізації.

12. Облік витрат на збут.

13. Транспортно-заготівельні витрати: склад, облік, порядок розрахунку.

14. Порядок визначення результату від реалізації продукції та його облік.

6.5. Перелік літератури, що рекомендується для підготовки практичних занять, написання рефератів (есе)з теми „Облік господарських процесів”

2, 3, 7, 8, 11, 14 - 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26 – 52

6.6. Тестові завдання для перевірки знань студентів

з теми „Облік господарських процесів”

1. В основу оцінки засобів господарства покладені принципи:

а) однаковість б) повнота

в) однаковість і реальність г) реальність.

 

2. Під фактичною заготівельною собівартістю предметів праці розуміють:

а) планова собівартість

б) первісна вартість

в) вартість предметів праці за договірними цінами

г) вартість придбаних предметів праці плюс транспортно-заготівельні витрати.


3. Засоби виробництва, що використовуються у виробничому процесі, підрозділяють на:

а) засоби праці і предмети праці;

б) матеріальні і нематеріальні,

в) розподілу не підлягають;

 

4. Для обліку руху предметів праці застосовують активні, інвентарні рахунки:

а) 3-го класу,

б) 2-го класу,

в) 1-го класу.

 

5. Процес постачання - це сукупність операцій по:

а) виготовленню продукції в результаті використання природних ресурсів, сировини, матеріалів і т.д.

б) забезпечення суб'єкта господарювання матеріальними і нематеріальними активами необхідними для виробництва,

в) реалізація зайвої сировини і матеріалів покупцям.

 

6. Покупна ціна разом із транспортно-заготівельними витратами складають:

а) ліквідаційну вартість,

б) переоцінену вартість,

в) фактичну собівартість придбаних товарів.

Які види з наведених нижче витрат включаються у первинну вартість придбаних у постачальників матеріалів?

1) Адміністративні витрати.

2) Витрати на транспортування і вантажно-розвантажувальні роботи.

3) Відеотеки за банківський кредит використаний на оплату матеріалів.

 

Яким бухгалтерським записам відображається надходження виробничих запасів від постачальників?

Дт Кт

1) 20 23

2) 20 372

3) 20 63

4) 20 746

 

Який регістр бухгалтерського обліку використовується матеріально-відповідальною особою для організації аналітичного обліку матеріалів на складах?

1) Сальдова відомість

2) Книга комірника

3) Картка кількісного обліку

4) Прибутковий ордер

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.38.244 (0.036 с.)