ТОП 10:

Правила поведінки під час уроків і на перервах. Поведінка в їдальні, в бібліотеціМета: уточнити розумiння учнями поняття культура поведінки; вчити шанобливого ставлення до працівників школи; виявляти турботливе ставлення до оточуючих; розвивати навички культурної поведiнки; виховувати звичку приходити на заняття своєчасно; першими вiтатися зi старшими, з ровесниками.

Обладнання: картини iз зображенням рiзноманiтних ситуацій.

Хiд уроку

І. Органiзацiйний момент

Учитель:

У класi стало тихенько,

Усi сидять рiвненько,

Вчитель до вас усмiхається,

Наш урок розпочинається.

II. Мотивацiя навчальної дiяльностi

Вступне слово вчителя.

- Ми з вами добре знаємо, що суспiльство може досягти розвитку тiльки тодi, коли буде складатися з розвинутих особистостей, які умiють гарно вчитися, використовувати свої знання на практиці, гарно поводитесь в колективi, громадських мiсцях, умiютъ дружити і цінувати один одного. Отже, сьогоднi ми з вами почнемо розмову про нашу поведiнку пiд час урокiв, розглянемо, як вона впливає на наші успiхи у навчаннi, навчимося поводити себе в колективi, ознайомимося iз правилами культурної поведiнки.

III. Актуалiзацiя опорних знань

1. Бесiда з учнями.

- Що таке школа?

- Чого навчають в школi?

- Для чого людинi необхiдно вчитися?

2. Розповiдь учителя.

- Школа - це не тiльки примiщення, до якого кожного ранку приходять учнi, це ще й велика країна Знань, країна дитинства і юності. Школа завжди турбується про своїх мешканцiв, розкриває секрети рiзних наук, збагачує мiцними знаннями, необхiдними в житті кожної людини. Недарма український народ склав багато прислiв’їв про знання та навчання.

3. Робота iз прислiв’ями.

* Знання - людині, що крила - пташинi.

* Мудрим нiхто не родився, а навчився.

* Вчення - свiт, а невчення — тьма.

* Наука в лiс не веде, а з лiсу виводить.

- Як вй розумiсте цi прислiв’я?

Отже, знання - це життєва необхiднiсть для кожної людини. Тiльки освiчена людина, яка вмiє використовувати свої знання, може досягти певного успiху в життi.

IV. Первинне сприйняття й усвiдомлення навчального матерiалу

1. Повiдомлення вчителя.

- Послухайте уривок iз оповiдання про школу ХV - XVI ст. і скажiть, що вам у нiй сподобалося, а що - нi.

У школi всi учнi були рiвнi: i багатi, і бiднi. Вони були зобов’язанi утримувати лад i чистоту в школi. Щоб заохотити учнiв до науки, давня школа придумала чергу мiсць у класi, вiд перших i останнiх лав: кращий учень просувався все ближче i ближче, доходив до першої лави, де сидiли найкращi учнi - сенатори. Учень, що визначався найбiльше з усiх, називався iмператором i мав право сидiти на окремому мiсцi поряд із вчителем. Нетямущим учням деколи одягали на голову шапку з ослячими вухами й садовили на останнiй, «ослячiй лавцi». За будь-якi шкiльнi провини карали рiзками. Учнем, який карав, був один iз старших i сильнiших.

- Яких би правил поведiнки ви б не хотiли дотримуватися тепер?

- Якi правила, на вашу думку, необхiдно залишити у сучаснiй школi?

2. Творча робота в групах.

- Групою iз 4—6 чоловiк обговорiть i складiть правила для школярiв сьогоднiшнiх та з далекого майбутнього.

3. Заслуховування й обговорення правил, запропонованих творчими групами.

- Для чого необхiдно суворо дотримуватись правил шкiльного життя?

- Наведіть приклади того, як порушення шкiльних правил призводило до сумних наслiдкiв.

- 3робiть висновок про те, для чого ми складали певнi правила поведінки.

- Учнi нашого класу спiлкуються не тiльки на уроках, а й на перервах. Дехто з вас не завжди чемно ставиться до своїх однолiткiв. А чому? Кожному хочеться мати вiрних, надiйних, добрих друзiв. А чи ви є такими? Перерва - час для вашого вiдпочинку. Намагайтеся провести його весело і корисно для себе. Насамперед, приготуйтеся до наступного уроку, а потім відпочивайте, грайтесь зі своїми товаришами.

Весела гра «З добрим другом і дорога коротша»

Один із учнів виходить до дошки й описує свого друга, не називаючи його імені. Учні повинні вгадати ім’я того, про кого розповідав.

Примітка. Необхідно попередити дітей про те, що їхня розповідь повинна мати тільки позитивну спрямованість.

4. Розбирання ситуації.

- Послухайте iсторiю про одного хлопчика й оцiнiть його вчинок. Продзвенiв дзвоник на перерву, і Юрко кулею вискочив iз класу. Він хотiв купити пирiжок в їдальнi і поспiшав туди потрапити, поки не набiгла велика черга. Вiн нiсся коридором, розштовхуючи дiтей, що розбiгалися вiд нього. Аж тут в їдальнi з’явилась Марiя Петрiвна. Юрко на хвилину зупинився, а потiм стрiмголов кинувся в чергу i став знову розштовхувати дiтей. Зачепивши дiвчинку лiктем, вiн навiть не озирнувся.

- Що ви можете сказати про хлопчика?

- Що робив Юрко неправильно?

- Як необхiдно себе поводити в їдальнi?

5. Робота з малюнками.

Розбирання ситуацiй, зображених на малюнках. Озвучування малюнкiв. Складання дiалогiв. Складання правил поведiнки в їдальнi.

6. Дидактична гра «Ввiчливi слова».

- Доповнiть вiрш потрiбними словами ввiчливостi.

Якщо бажаєш висловити подяку, промовити необхiдно... «Дуже дякую».

Коли мене сварять, я намагаюсь завжди казати чемно... «Вибачте».

- Усi знання людства занотованi у книгах. Книги - наше духовне багатство. Вони зберiгаються у бiблiотеках. Якщо ви хочете дiзнатися щось новеньке для себе - завiтайте до бiблiотеки. Насамперед, запам’ятайте правила поведiнки в бiблiотеці.

• Зберiгайте тишу, перебуваючи у примiщеннi бiблiотеки.

• Не заважайте своїм товарищам зайвими питаннями.

• Книги берiть акуратно, не згинайте сторiнок.

• Будьте ввiчливими.

- Послухайте уважно невеличку розмову двох хлопчиків.

Пiдiйшов Толясик до Андрiйка в читальному залi й каже голосно:

- Ходiмо звiдси, тут нiчого робити. Тiльки книжки і все. Не цiкаво.

Андрiйко йому нiчого не сказав. Лише приклав пальчик до вуст: мовляв, тихо…

- А як ви думаете, чому?

- А ви знаєте, що роблять у бiблiотецi?

- Так. У бiблiотецi читають книжки, журнали, газети.

Народне прислiв’я стверджує: «Точнiсть - ввiчливiсть королiв». Це, безумовно, не означає, що лише королi можуть бути чемними. Цього правила має дотримуватися кожен, хто вiдвiдує бiблiотеки.

- Як ти вчиниш, коли:

• взяв у бiблiотецi книжку, а менша сестричка вирвала з неї сторiнку;

• пообiцяв бiблiотекаревi принести книгу у певний день, а ще не встиг дочитати;

• взяв дивиться журнал і побачив, що там вирвано кiлька сторінок;

• загубив бiблiотечну книгу?

7. Рольовi iгри «Ми в їдальнi», «Ми у бiблiотецi».

V. Закрiплення та узагальнення знань

1. Бесiда з учнями.

- Що нового ви дiзналися для себе на сьогоднiшньому уроцi?

- Якою ви б хотiли бачити школу майбутнього?

- Якими будуть обов’язки учнiв у вашiй школi майбутнього

2. Рольова гра «Будуємо школу майбутнього».

Діти розподіляються на групи, кожна з яких обирає професії: архітектори, фахiвцi з озеленення, оформлення шкiльної територiї, класних кімнат, вчителі, учні. Кожна група готує свiй проект.

VІ. Пiдсумок уроку

- Про що ви дiзналися на уроцi, чому навчилися?

- Що вам найбiльше сподобалося на сьогоднiшньому уроцi?

 

 

Година спілкування

Лицарський турнір "Секрети вихованої людини"

Мета: узагальнити знання учнiв про секрети вихованої людини, про правила поведiнки вдома, у школi, в громадських мiсцях; спонукати до пiклування про рiдних, близьких, оточуючих; виховувати любов та пошану до оточуючих людей.

Обладнання: два м’ячi, двi скакалки, двi квiтки ромашки, малюнок лицаря на колiнах, на вершечку списа якого є стрiчка з написом: «Лицарський турнiр».

Девiз уроку:

Нехай живе ввiчливiсть i доброта!

Нехай живуть доброзичливi обличчя!

Хiд уроку

Органiзацiйна частина

Вступне слово вчителя.

— Ми йдемо далi й далi дорогою пiзнання, опановуючи складнi науки, владно проникаємо в таемницi океану i космосу. А от пiзнати самих себе нам iнодi нелегко.

Найбiльше прикрощiв завдають нам буденнi невдачi, дрiбнi конфлiкти, з яких виникають великi непорозумiння. Навiть рiднi та друзi, буває, сваряться через дрібницi, i не тому, що вiд природи злi, недобрi, а тому, що в кожного свiй стиль поведiнки, не завжди прийнятний для інших. Легковажне iгнорування вимог цiєї чемностi, вихованостi, яка дається так дешево, а цiнується так дорого, i в основi якої знаходиться звичайнісiньке ставлення до людей, призводить до непорозумiнь мiж ними.

А ви знаете, що основою життя людини, її успiху є дотримання норм правил поведiнки. Бути вихованим — це означає бути уважним до iншого, делiкатним, тактовним, скромним, ввiчливим, поступливим, не дрiб’язковим.Багато столiть iснує людство. У життi людей мiльйони разiв повторювалися повсякденнi ситуації. Люди зустрiчалися i розлучалися, знайомилися, робили один одному послуги, просили щось або відмовляли, приносили подарунки, висловлювали спiвчуття, ходили в гостi і приймали їх у себе тощо. Поступово люди знаходили i з поколiння в покоління передавали зручнi, розумнi способи дії в подiбних ситуацiях. Так виникли правила поведiнки. Але основне не змiнювалося: повага й чуйне ставлення до людей. І от сьогоднi на уроцi ми узагальнимо здобутi знання, якi ви отримали на попереднiх уроках i проведемо лицарський турнiр на тему «Секрети вихованої людини».

(В турнiрi беруть участь двi команди: команда хлопчиків-лицарiв i команда дiвчаток-глядачiв.)

Оголошується склад журi.

II. Основна частина

Проведення конкурсiв

Конкурс 1. «Чи вихованi ви?»

— Дiти, уважно прослухайте запитання-тести i виберiть правильну вiдповiдь, за яку отримаєте один бал.

1. Кожен iз нас знає, що вiд того, як людина поводить себе iз iншими людьми, залежить:

а) ставлення до неї оточуючих;

б) її заробiтна плата, бали успiшностi;

в) тривалiсть життя людини.

2. Вiзитна карточка людини пiд час знайомства, розмови:

а) одяг;

б) культура поведiнки;

 

в) розповiдь про свої здобутки, досягнення.

3. Чи можна смiятися з широко вiдкритим ротом?

а) Можна;

б) такий смiх недоречний;

в) можна, але не бажано.

4. Ви розмовляєте - немає рiзницi, з ким (з мамою, учителем, товарищем) де потрiбно тримати незайнятi руки?

а) Смикати ними те, що потрапить пiд руку;

б) чухати потилицю або за вухами;

в) незайнятi руки необхiдно тримати на мiсцi.

5. Як необхiдно сидiти на стiльцi?

а) Злегка похитуючись;

б) сидiти на краю стiльця;

в) вiльно, не горблячись i не спираючись.

6. Ви збираєтеся до школи, йде дощ, потрiбно брати парасольку. Але вже пiсля урокiв дощ закiнчився. Як ви будете нести парасольку, повертаючись додому?

а) Вертикально;

б) горизонтально

в) розмахуючи на всi боки.

7. В якому одязi ви повиннi ходити до школи?

а) В модному;

б) в зручному;

8. Ви ненароком когось пiд час перерви штовхнули. Як ви скажете?

а) Вибачте;

б) вибачаюсь.

9. На подвiр’ї школи розмовляють двоє вчителiв. Серед них ваша вчителька. Проходячи повз них, ви скажете:

а) «Добрий день, Тетяно Іванiвно!»;

б) «Добрий день!».

10. Що прикрашає людину?

а) Рiшучiсть;

б) скромнiсть;

в) сила волi.

Конкурс 2. «Поетичний»

— Ви знаєте, що перш, нiж молоду людину посвятять у лицарi, їй потрiбно було оволодiти сiмома лицарськими якостями: їздою верхи, фехтуванням, полюванням, грою в шахи, складанням i виконанням вiршiв на честь дами серця, а також володiння списом. Тiльки пiсля успiшного завершення випробувань йому присвоювали почесне звання. Сьогоднi також для кожної команди лицарiв за п’ять хвилин потрiбно скласти дво- та чотирирядковi вiршi з чарiвним словом. Конкурс оцiнюється у два бали.

Наприклад:

Зазеленiє старий пень,

Коли почує ... (добрий день).

Або:

Нiч приходить на порiг,

Хлопчик спати в лiжко лiг,

Не забувши всiм у хатi

«На добранiч» побажати!

Поки нашi лицарi пишуть вiршi, дiвчатка розв’язують проблемнi ситуацiї i заробляють для своїх лицарiв додатковi бали. За кожну правильну вiдповiдь додається один бал.

Ситуацiя 1

У квартирi пролунав дзвiнок, i на порозi з’явились двi вашi подруги з подарунками. Одна подарувала коробку iз цукерками. iменинниця Оля вiдразу ж сховала їх, щоб потiм з’їсти самiй або дотримати до кращих часів. Друга подарувала книгу, яку дiвчинка вже читала. Зробивши незадоволену гримасу, Оля повела своїх подруг до столу.

Що необхiдно було зробити не так? Чи потрiбно розпаковувати подарунок у присутностi того, хто подарував?

(Із усмiшкою на обличчi потрiбно було подякувати за подарунки, розпакувати їх.)

Ситуація 2

Два хлопчики зiштовхнулись у дверях i нiяк не можуть розiйтися. Хто з них повинен звiльнити дорогу, якщо одному 8 рокiв, а iншому - 11 рокiв? Хто перший повинен привiтатися?

(Старший хлопчик повинен звiльнити дорогу меншому, але менший повинен привiтатися першим.)

— Я думаю, що лицарi закiнчили вже вiршувати, то ж давайте їх послухаємо.

Конкурс 3. «Верхова їзда»

— Зараз проведемо конкурс, в якому хлопчики продемонструють свою силу, спритнiсть, витривалiсть. Ваше завдання: пробiгги з м’ячами, тримаючи їх мiж ногами, до дошки i зiрвати пелюстку квiтки. Два бали отримує та команда, яка перша виконає спортивне завдання i правильно розв’яже задачу, яка знаходиться в серединi ромашки.

(На дошцi прикрiпленi двi ромашки, в серединi яких написанi завдання.)

Конкурс 4. «Словничок вихованої людини»

— А тепер дiвчатка допоможугь хлопцям. Ваше завдання: прострибати зi скакалкою до дошки i написати на нiй слово ввiчливостi. За кожне чарівне слово команда отримує один бал i ще один — за швидкiсть виконання спортивного завдання.

Конкурс 5. «Шануй своїх батьків»

— Лицарi, скажiть, будь ласка, хто найголовнiший у життi кожного з нас? Чому?

— Ось послухайте ситуацiю (вчитель зачитує уривок з оповiдання Л.Толстого «Хто найкращий за усiх?»).

У натовпi на вулицi заблукала дитина. Бiгає, кричить, шукає матiр. Люди питають у дитини: «Яка ж твоя мамо, дитинко? А дитина крiзь сльози відповiла: «Невже ви не знаєте? Моя мама та, що найкраша за всiх!»

- Чому так вiдповiла дитина? Як ви ставитися до своєї мами? Чим ви їй допомагаєте? Хто у вас ще вдома є, крiм мами? Як ви ставитися до тата, бабусi, дiдуся, менших сестричок та братикiв?

— Прослухайте оповiдання i проаналiзуйте вчинки героїв.

(Вчитель читає оповiдання В. Осеєвої «Бабуся».)

Конкурс 6. «Лицарi схрестили шпаги»

— На закiнчення нашого турнiру проведемо конкурс, в якому ви зробите висновок у виглядi правил, якою повинна бути вихована людина. За кожне правило — один бал.

(Потрiбно з людьми бути ввiчливими, чуйними, уважними, гостинними...

Потрiбно допомагати старшим.

Пiклуватися про менших.

Не можна допускати образливий тон, недбалість, неуважнiсть до рiдних, близьких, знайомих, iнших людей...

Перед тим, як вийти на вулицю, подивiться у дзеркало — чи все гаразд у вашому костюмi...

Якщо назустрiч йде старший за тебе, або дiвчинка, — дайте дорогу...)

III. Заключна частина

Журi пiдраховує бали i оголошує результат.

— Дорогi дiти! Наш турнiр закiнчився, але я думаю, що нiколи не зникнуть з нашої землi справжнi друзi, мужнi i шляхетнi люди, здатнi завжди прийти на допомогу, захистити слабших, люди сильнi, смiливi і шляхетнi — справжнi лицарi!

 

 

Година спілкування

Краса душі людської

Тема: Вчинок - це реальна дiя. Намiри i недостойнi вчинки. Що допомагає уникати помилок, негативних наслiдкiв вчинкiв?

Мета: ознайомити учнiв iз поняттям «вчинок» як реальна дiя; вчити учнiв аналiзувати запропонованi ситуацiї, характеризувати достойні i недостойнi вчинки, передбачати наслiдки своїх вчинкiв; дати поняття «можна» та «не можна»; розвивати вмiння контролювати i аналiзувати свої та чужi вчинки, зробити їх усвiдомленими; виховувати бажання здiйснювати достойнi вчинки, повагу до людей.

Обладнання: сюжетнi малюнки, пам’ятка, чарiвна паличка.

Хід уроку

 

І. Органiзацiя класу.

Мотивацiя навчальної дiяльностi

Сказав мудрець:

Живи, добро звершай,

Та нагород за це не вимагай!

Лише в добро i вищу правду вiра

Людину вiдрiзняє вiд мавпи i вiд звiра.

Хай оживає iстина стара:

Людина починається з добра!

(Л. Забашта)

- Нехай цей вiршик стане девiзом нашого уроку.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.239.102 (0.019 с.)