Проектно-технічна і монтажно-технологічна документаціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проектно-технічна і монтажно-технологічна документаціяПроектна документація на монтаж обладнання видається монтажною організацією комплектно, у двох екземплярах по чергам будівництва чи окремим об’єктам в межі, встановлені з генпідрядником (замовником). У склад робочих креслень входять: головний лист з переліком креслень; креслення генерального плану з нанесеними на ньому підземними і надземними комунікаціями, транспортними шляхами і ін.; технологічні креслення планів і розрізів з нанесеними на них технологічним, транспортним, холодильним і іншим обладнанням; схеми технологічних трубопроводів, мережі водопроводу і каналізації, кондиціювання повітря, газопостачання і ін.; креслення загальних видів і вузлів нетипових технологічних металоконструкцій, елементів і вузлів технологічних трубопроводів, а також не стандартизованого обладнання в об’ємі, потрібному для розробки детальованих креслень металевих (сталевих) конструкцій і трубопроводів; креслення приладів, пов’язаних з охороною праці і технікою безпеки; перелік застосованих стандартів, норм і креслень типових конструкцій, вузлів і деталей з посиланнями на їх номери; відомості об’ємів механомонтажних робіт по об’єктам будівництва і видам робіт.

У планах і розрізах робочих креслень об’єкта все технологічне обладнання має прив’язку до будівельних осей і конструкцій.

В склад робочих креслень технологічних трубопроводів входять:

монтажно-технологічні схеми; монтажні креслення трубопроводів; нетипові креслення кріплень трубопроводів; специфікації труб, арматури і фасонних деталей.

Трубопровідну арматуру вказують у відповідності з позначеннями, прийнятими ГОСТами. Трубопровідні деталі і матеріали приймають у відповідності з дійсними стандартами.

На монтажних кресленнях показують: розміри-прив’язки, висотні відмітки (при цьому вони мають дати змогу визначити положення трубопроводів в будь-якій точці); ухили трубопроводів; всі кріплення технологічних трубопроводів з міткою їх згідно специфікації кріплень; врізки приборів автоматичного контролю і управління.

Робочі креслення, що видаються монтажній організації, мають штамп або надпис «Дозволено до виробництва робіт» і підпис відповідального представника замовника.

Замовник під час робіт передає наступну технічну документацію заводів-виробників: комплектні відомості; складальні креслення обладнання; маркувальні схеми на вузли і деталі, що поставляються в розібраному вигляді; технічні умови на постачання обладнання; інструкції по монтажу і пуску обладнання; формуляри з вказуванням допусків.

Проектну і технічну документацію на імпортне обладнання, що надходить іноземною мовою, замовник передає перекладеною на українську мову.

До монтажно-технологічної документації відносяться проект виробництва монтажних робіт (для невеликих об’єктів – технологічна записка) і технологічні карти на монтаж обладнання, що надходить в розібраному вигляді.

Проект виробництва робіт розробляють на основі рішень, прийнятих в проекті організації будування.

В проекті організації будування (ПОБ) і проектах виробництва робіт (ПВР) передбачають:

- виконання монтажних робіт індустріальними методами;

- раціональне поєднання будівельних, монтажних і спеціальних робіт;

- максимальне використання для монтажу обладнання і металоконструкцій вантажопідйомних механізмів, що застосовуються для виробництва основних будівельних робіт;

- використання експлуатаційних підйомно-транспортних механізмів, конструкцій і вузлів трубопроводів;

- пристосування підземних шляхів для транспортування обладнання, конструкцій і матеріалів;

- пристосування площадок і навісів для зберігання обладнання,конструкцій і матеріалів, а також площадок для збільшеної збірки обладнання і конструкцій; пристосування монтажних прийомів для подачі обладнання, конструкцій і вузлів трубопроводів на проектні відмітки;

- використання будівельних конструкцій для кріплення такелажного оснащення при підйомі і переміщенні обладнання і тимчасове розміщення встановлюючого обладнання і конструкцій на перекриттях (вказувати допустимі навантаження обов’язково);

- забезпечення будівельного майданчику електроенергією, водою, теплом, повітрям, а також каналізацією, що необхідні для виробництва монтажних робіт;

- освітлення будівельного майданчику і окремих об’єктів у відповідності з встановленими нормами.

В ПВР містяться:

- пояснювальна записка з короткою характеристикою об’єкта, що будується, описом прийнятих методів монтажу технологічного обладнання, металоконструкцій і трубопроводів, розрахунками і підбором такелажних засобів;

- будівгенплан об’єкту з нанесеними на ньому шляхами подачі обладнання, конструкції і основних матеріалів, площадками для збільшеної збірки обладнання, конструкцій і вузлів трубопроводів, навісами для зберігання обладнання, вмістом кисню, ацетилену, суміш пропану-бутану, допоміжних матеріалів, лініями забезпечення електроенергією, водою, парою, повітрям, з вказаним розміщенням вантажопідйомних механізмів і санітарно-побутових пристроїв;

- схеми і способи монтажу технологічного обладнання, конструкцій і трубопроводів з вказуванням вантажопідйомних механізмів, конструкцій виносних площадок, кріплення такелажного обладнання до будівельних конструкцій і ін.;

- поверхові плани розміщення обладнання і конструкцій, на яких відмічена технологічна послідовність монтажу окремих ліній, установок, агрегатів і машин;

- таблиці маси і габаритів обладнання і конструкцій, що монтуються; об’єми монтажних робіт за видами, корпусами;

- об’єми виготовлення технологічних металоконструкцій, вузлів трубопроводів і не стандартизованого обладнання, яке виконує монтажна організація;

- специфікації технологічного обладнання, металопрокату, труб, запірно-регулювальної арматури, приборів автоматичного контролю і управління, встановлених на лініях трубопроводів (по корпусам, цехам, відділенням);

- специфікації матеріалів і комплектних виробів для виготовлення не стандартизованого обладнання; специфікації допоміжних матеріалів (фланці, відводи, болти, електроди і ін.);

- календарний графік передавання в монтаж обладнання, запірно-регулювальної арматури, головних матеріалів і виготовлених індустріальним методом вузлів технологічних трубопроводів і металоконструкцій;

- перелік монтажного обладнання, механізмів, пристосувань і інструментів з вказуванням необхідної кількості;

- методи і послідовність виробництва зварних робіт і контроль якості зварних з’єднань;

- таблиця визначення трудових затрат, складених по Єдиним нормам і розцінкам (ЄНіР) і Відомчим нормам і розцінкам (ВНіР), з додатком укрупнених калькуляцій монтажу обладнання окремих корпусів (цехів);

- поєднаний графік виробництва будівельно-монтажних робіт, в якому вказані необхідність і рух робочої сили;

- локальний мережний графік механомонтажних робіт;

- перелік головних заходів по безпечному виробництву робіт;

- розрахунок технічно-економічної ефективності від вторгнення ПВР і кошторису затрат на його здійснення.

Роботи по монтажу обладнання на невеликих об’єктах виконують по технологічним запискам, що відрізняються від ПВР меншим об’ємом документації.

Проект виробництва робіт чи технологічну записку погоджують з генпідрядчиком, замовником допоміжними субпідрядними організаціями, пов’язані з їх реалізацією. В ПВР чи технологічній записці, що виконуються в процесі реконструкції і розширення дійсних підприємств, враховують специфіку даного підприємства і погоджують з технічною службою підприємства. Для об’єктів, будівництво яких здійснюється по типовим проектам, використовують типові ПВР з прив’язкою їх до до умов даного будівельного майданчику.

Технологічна карта на монтаж складного обладнання в залежності від умов монтажу має повністю чи частково:

- пояснювальну записку, в якій вказані монтажна характеристика обладнання, опорних і обслуговуючих конструкцій, вузлів трубопроводів, технічні умови на виготовлення і постачання обладнання і технічна послідовність монтажу;

- вказування по такелажним роботам, пов’язаним з переміщенням в монтажній зоні;

- схему монтажу з коротким описом технологічних операцій;

- технічні умови проведення досліджень і здачу у виробництво пуско-наладувальних робіт;

- специфікацію, в якій вказана потреба в монтажному обладнанні, пристосуваннях і інструменту, креслення спеціальних монтажних пристосувань, призначених для монтажу даного обладнання і конструкцій і перелік матеріалів для виготовлення пристосування і виробництва монтажних робіт;

- графік виробництва робіт з вказуванням їх об’ємів, вартості, а також необхідності в кількості працюючих;

- калькуляцію трудових затрат, в яку приведений кількісний і кваліфікаційний склад бригади монтажників;

- розрахунок кількості машино-схем монтажного обладнання і механізмів, необхідних для виробництва робіт.

Роботи по розробці ПВР, технологічних записок і технологічних карт на монтаж обладнання здійснюють спеціалізовані проектно-конструкторскі організації, фінансуються роботи за рахунок накладних розходів. Нескладні ПВР і технологічні записки монтажні організації розробляють самостійно.

Розроблену монтажно-технічну документацію розглядують і затверджують на технічно-економічній раді монтажної організації, в роботі якої при розгляді технічних рішень по переміщенню в монтажній зоні і установці на фундаментах важкого і складного обладнання і конструкції приймають участь виконавці.

Документація кошторису

Кошторис – головний і незмінний документ на весь період будівництва, на основі якого здійснюють фінансування будівництва і розрахунки між підрядником і замовником за виконані роботи.

У складі документації, по якій розраховують кошторисну вартість підприємства, що будується входять: кошторис, що визначає загальну вартість будівництва підприємства; кошторис, що визначає розмір затрат на придбання обладнання для кожного об’єкту і вартість робіт по його монтажу; одиничні розцінки на будування і монтажні роботи, відсутні в збірках єдиних районних одиничних розцінок на будівельні роботи і в цінниках на монтаж обладнання; кошторис на проектні і пошукові роботи.

Вартість кошторису монтажу обладнання, технологічних трубопроводів і металоконструкцій визначають по відповідним цінникам на монтаж, а кошторисну вартість матеріалів, що не враховані цінниками - по цінах прейскурантів, з обліком заготівельно-складських витрат і планових накопичень.

Заготівельно – складські витрати в будуванні в відсотках до кошторисної вартості будівельних і санітарно-технічних матеріалів складають 2%, обладнання – 1.2% і сталевих конструкцій – 0.75%; максимальна норма накладних витрат на монтаж обладнання і технологічних трубопроводів – 70% до основної заробітної плати робочих, на монтаж металоконструкцій 8.3% до вартості кошторису прямих затрат.

Норма планових накопичень встановлена в розмірі 6% від вартості кошторису прямих затрат і накладних витрат.

Середні норми накладних витрат на будівельні роботи для міністерств і відомств встановлені диференційно.

У складі накладних витрат в будівництві виділяють наступні статті: адміністративно-господарські витрати (заробітна плата головна і допоміжна, службове відрядження, ін.); витрати по обслуговуванню працюючих (допоміжна заробітна плата, відрахування на соціальне страхування, витрати по охороні праці і техніці безпеки і ін.); витрати по організації і виробництву робіт (проектування виробництва робіт, вміст виробничого обладнання, інвентарю та інструмента і ін.); інші накладні витрати (відрахування на створення фонду преміювання за введення нової техніки).

Кількість етапів, їх склад і вартість кошторису, як правило, визначає проектна організація. Однак при будівництві нескладних будівель і побудов етапи можуть встановлювати підрядна організація і замовник.

Розрахунки по закінченим об’єктам і етапам робіт без проміжних оплат являються найголовнішою ланкою в здійсненні переходу на новий порядок планування і економічного стимулювання будівельного виробництва.

Кошторис на будівництво потрібно попередньо розглядати і погоджувати з підрядними організаціями. При розгляді кошторису перевіряють відповідність кошторисних фізичних об’ємів робіт до проектних, а також правильність застосування розцінок, норм накладних витрат і планових накопичень, присутність допоміжних затрат, пов’язаних з виробництвом робіт в специфічних умовах.

Замовник проекту разом з проектною організацією, яка зобов’язана за вимогою підрядної організації показувати необхідні матеріали, що підтверджують фізичні об’єми і вартість монтажних робіт, погоджує кошторис з підрядними організаціями. В тимчасовій інструкції по розробці планів і кошторису для промислового будівництва встановлені терміни розгляду і погодження підрядними організаціями кошторису до технічного проекту.

Розглядати і погоджувати кошторис потрібно не більше 20 днів, а на особливо великих і складних підприємствах не більше 30 днів. Після погодження вартості кошторису будівництва з підрядною організацією і затвердження проектно-кошторисної документації кошторисна вартість етапу чи об’єкту є закінченою.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.012 с.)