Основи музики та хореографіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основи музики та хореографії330 Самий високий звук при руханні мелодії догори називається:

− мелодична вершина

− кульмінація

− регістр

− тон

 

331 Підвищення та пониження основних ступенів називається:

− лігою

− діапазоном

− альтерацією

− ферматою

 

332 Які ноти позначаються латинськими літерами D, Е, Н відповідно:

− до, фа, ля

− ре, ми, сі

− соль, ля, ми

− ми, ля, фа

 

333 Найменша відстань між сусідніми нотами називається:

− тон

− діапазон

− півтон

− пауза

 

334 Додаткові верхні лінії на нотоносці рахуються:

− зверху донизу

− вниз від першої додаткової

− вгору

− вгору від першої додаткової

 

335 Момент найвищої напруги в музичному творі чи його частині називається:

− альтерацією

− паузою

− кульмінацією

− вершиною

 

336 Знак, який з'єднує ноти називається:

− ліга

− альтерація

− крапка

− фермата

 

337 Скрипковий ключ позначає ноту:

− сі

− до

− соль

− фа

 

338 Четвертна нота пишеться:

− замальований овал зі штилем

− пустий овал зі штилем

− пустий овал

− замальований овал зі штилем та хвостиком

 

339 Перерва в звучанні називається:

− фермата

− пауза

− фігурна дужка

− ліга

 

340 Фермата – знак, який позначає:

− необмежене за часом збільшення тривалості

− збільшення даної тривалості на її половину

− перерву в звучанні

− зменшення даної тривалості на її половину

 

341 Largo, lento, adagio, grave – це темпи:

− помірні

− швидкі

− середні

− повільні

 

342 Назви октав від нижчих звуків до високих звуків називаються:

− велика, субконтр, контр, мала, перша, друга, третя, четверта октави

− контр, субконтр, мала, велика, перша, друга, третя, четверта октави

− субконтр, контр, мала, велика, перша, друга, третя, четверта октави

− субконтр, контр, велика, мала, перша, друга, третя, четверта октави

 

343 Показ ритмічного рисунку проплескуванням – це метод:

− варіювання

− порівняння

− моделювання

− ігровий

 

344 Критерієм оволодіння тим чи іншим музичним поняттям є:

− вміння його знати

− часте їх повторювання

− вміння ним оперувати

− вміння його називати

 

345 Підвищення основних ступеней на півтону позначається:

− ліга

− діез

− бекар

− бемоль

 

346 Нестійкі ступені – це:

− ІІ, IV, VI, VII ступені

− І, ІІІ, VІ ступені

− І, ІІ, ІІІ ступені

− ІІ, ІV, V ступені

 

347 Який розмір буде відповідати цьому запису: І І │П§ │ П І │І I

− 3/4

− 4/4

− 2/4

− 3/8

 

348 Серію музично-дидактичних ігор для кожної вікової групи розробила:

− Ветлугіна Н.О

− Конорова О

− Андреєва М

− Телечеєва О

 

349 Якщо спочатку виконується сенсорне завдання, а потім ігрові дії з елементами змагань, то це:

− сенсорно-ігрові вправи

− рухливі ігри

− музично-дидактичні ігри

− музичні ігри

 

350 Зацікавлює школяра, активізує слухову уяву, поліпшує якість співу:

− всі відповіді вірні

− ігровий момент

− попередній досвід

− часте повторювання

 

351 Металофони, ксилофони відносяться до:

− струнних

− ударних

− змішаних

− клавішних

 

352 Творчі здібності дітей виявляються:

− при диригуванні

− при слуханні музики

− при інтонуванні

− у процесі самостійної діяльності

 

353 Головна особливість уроків музики як мистецтва:

− самостійна діяльність учнів

− всі відповіді вірні

− використання музично-дидактичних ігор

− художньо-творча спрямованість музичного навчання й виховання школярів

 

354 В основі музичного навчання з погляду на особливості розвитку розумових операцій молодших школярів є:

− аналіз

− систематизація

− абстрагування

− порівняння

 

355 Музичні скриньки та органчики можна віднести до

− інструментів-іграшок зі звуком невизначеної висоти

− інструменти з діатонічним або хроматичним звукорядом

− інструменти, що видають звук тільки однієї висоти

− інструментів-іграшок з фіксованою мелодією

 

356 Виконання на ксилофоні поспівки буде завданням:

− різноманітного характеру

− продуктивного характеру

− репродуктивного характеру

− фонетичного характеру

 

357 Баяни, акордеони, гармоніки відносяться до:

− ударних

− клавішних

− змішаних

− струнних

 

358 Для розвитку звуковисотного слуху використовуються ігри:

− немає вірної відповіді

− „Чей домик", „На чем играю", „Позови матрешку"

− „Бубенчики", „Музыкальное эхо", „Ученый кузнечик"

− „Ступеньки", „Вверх, вниз иду"

 

359 Вступна бесіда, виконання твору, бесіда про прослуховування твору, повторне слухання – це:

− всі відповіді вірні

− етапи слухання музики

− завдання до гри на музичному інструменті

− етапи вивчення пісні

 

360 До ладів в музиці ми відносимо:

− мінор, мажор

− гучно, тихо

− швидко, повільно

− фермато, альтерація

 

361 Робочий діапазон голосу дітей

− до[1] ля [2]

− ре [1] сі [1]

− до [1] мі [2]

− до [1] сі [2]

 

362 Замальований кружечок із штилем – це

− половинна нота

− шістнадцята нота

− восьма нота

− четвертна нота

 

363 Ряд дітей, які стоять пліч-о-пліч, обличчям в одну сторону, називається:

− шеренга

− ланцюг

− колона

− круг

 

364 Гра „Шукай" проводиться для закріплення:

− „Корзинки"

− строю

− ланцюга

− двох концентричних кіл

 

365 Декілька дітей, що стоять у маленькому колі лівим (правим) боком до центру, поєднавши ліві (праві) руки та піднявши їх вище плечей – це:

− „Зірочки"

− „Тин"

− „Корзиночка"

− „Каруселі"

 

366 До І етапу навчання рухам дітей належить:

− загальне уявлення про новий рух у взаємозв'язку з музикою

− навчання основним рухам та елементам танців та плясок

− робота по активізації й розвитку активності дітей

− всі відповіді вірні

 

367 Більш швидкому, глибокому та міцному засвоєнню учнями програми курсу музично-ритмічного виховання, підвищення інтересу до вправ, які вивчаються, сприяє:

− метод варіювання

− метод наочного сприйняття

− практичний метод

− метод використання слова

 

368 Круг поділяється на чотири сектори:

− на гру „воротца"

− для побудування групи колом

− для побудування групи ланцюгом

− для побудування групи квадратом

 

369 Розвиток уваги, зорової пам'яті, розуміння музики, музичний слух, чуття ритму, музична чуттєвість можлива завдяки

− вправам з ранкової гімнастики

− вправам з хореографії

− основним рухам з національних танців

− вправам без предмету

 

370 III етап навчання має напрямок:

− оволодіння основними рухами

− вправам з хореографії

− оволодіння новими рухами

− стабілізації та удосконалення рухів

 

371 Оволодіння школою рухів для правильної постави, для освоєння вихідних положень можливе при вивченні:

− ритмічної гімнастики

− вправ з хореографії

− вправ без предмету

− оволодіння основним рухам

 

372 Який крок починається з ковзаючого кроку ноги вперед або вбік з легким згинанням ніг в колінах, потім йде відштовхання та відрив від підлоги:

− крок галопу

− приставний крок

− крок польки

− перемінний крок

 

373 Гострий крок виконують:

− як випад з сильним змахом рук

− дуже повільно

− різко, уривисто, на кожну чверть

− вільним виносом стегна уперед, голінь вертикальна

 

374 Високий крок виконується:

− вільним виносом стегна уперед, голінь вертикальна

− як випад з сильним змахом рук

− дуже повільно

− різко, уривисто, на кожну чверть

 

375 Перемінний крок поєднує в собі:

− крок галопу та приставний крок

− приставний крок та крок задньої ноги

− приставний крок та крок попередньої ноги

− крок галопу та польки

 

376 До елементів українського народного танцю належать:

− стрибок з переступуванням на місці

− каблучний крок, дрібний крок

− приставний крок та крок задньої ноги

− „вихилясток", „голубець"

 

377 До пантомімо-ілюстрованих хороводів належать:

− всі відповіді вірні

− „Зайченя", „Перепілочка"

− „Плету, плету кіску", „Ой, вже весна"

− „Маринонька"

 

378 У російському танці велике місце займає вправа:

− тан ліє

− хлопавки

− підскоки

− дріб

 

379 Характер музики енергійний, чіткий, темп помірний, розмір 2/4, 4/4 у виконанні:

− широкого кроку

− м'якого кроку

− гострого кроку

− високого кроку

 

380 Рекомендовано розучувати танець вальс:

− у першому півріччі другого року навчання

− на другому році навчання

− у другому півріччі другого року навчання

− у другому півріччі третього року навчання

 

381 Глибоке присідання з відривом п'ят від підлоги – це:

− тан ліє

− повне пліє

− па де гаже

− тонжман де п'є

 

382 Засвоєння обов'язкового музично-рухового матеріалу з використанням основних рухів і елементів танцю і танцю – це:

− перша частина уроку

− вступна частина

− четверта частина уроку

− друга частина уроку

 

383 Ряд послідовних протиходів з інтервалами в один крок – це:

− змійка

− гребінець

− в'юн

− зірочка

 

384 У деяких орнаментальних хороводах використовується:

− палки, скакалки

− вінки, стрічки, гілочки

− імітація рухів

− художні форми народного мистецтва

 

385 Ковзаючий рух ноги у всіх трьох напрямах з відривом її на 45° та 90° – це:

− девелопе

− рельовелян

− тан ліє

− гранд батман жете

 

386 Найбільшу популярність вальс придбав у:

− XVІІІ ст

− XIX ст

− XІV ст

− XX ст

 

387 В якому класі розкриваються багатство і своєрідність української народної та класичної музики?

− в 3 класі

− в 2 класі

− в 1 класі

− в 4 класі

 

388 Полонез – урочистий бальний танець:

− XVIII-XIX ст

− XIX-XX ст

− XІII-XІVст

− XVII-XVIIIст

 

389 До жанру сюжетних танців належать:

− всі відповіді вірні

− „Аркан", „Горлиця",

− „Плету, плету кіску", „Ой, вже весна"

− гопак, козачок, метелиця

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.025 с.)