Методика викладання української мовиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика викладання української мови108 Вид диктанту, спрямований на формування умінь розпізнавати орфограми за характерними для них фонетичними та граматичними ознаками, позначати їх на письмі відповідно до засвоєного правила правопису, називається:

− контрольний

− попереджувальний

− самодиктант

− пояснювальний

 

109 Метод вивчення мови, що спрямований на активізацію пошукової діяльності, називається:

− евристичний

− пояснювально-ілюстративний

− репродуктивний

− проблемний

 

110 Принцип, за яким пишуться слова, у яких написання окремих букв не відповідає вимові, але перевіряється нею опосередковано, називається:

− морфологічний

− історичний

− семантичний

− фонетичний

 

111 Обсяг усного твору другокласників має становити:

− 6-7 речень

− 4-5 речень

− 2-3 речення

− 8-9 речень

 

112 Вільні й творчі диктанти досить складні, тому рекомендується:

− не проводити зовсім

− проводити в 1 класі

− проводити в 3-4 класах

− проводити в 2 класі

 

113 В основі специфіки будови програми в 1-4 класах лежить принцип шкільного навчання, за яким передбачається повертатися до раніше вивченого матеріалу для збагачення новими науковими даними. Це принцип:

− свідомості

− науковості

− посильності

− лінійно-концентризму

 

114 За способом викладу твори бувають:

− навчальні й контрольні

− колективні й індивідуальні

− усні й письмові

− розповідні, описові, судження

 

115 Оцінки за класні та домашні роботи в класний журнал виставляються:

− тільки за домашні роботи

− за кожну роботу

− тільки за класні роботи

− вибірково

 

116 Визначте, за яким принципом розташовуються виучувані букви в букварі:

− частотності

− концентризму

− систематичності

− послідовності

 

117 Однією з основних вимог, які ставляться до вправ – є:

− їх науковість

− систематичність

− концентризм

− доступність

 

118 Основною одиницею діяльності на уроках письма (після того як засвоять рукописну форму нової літери) є:

− буква

− слово

− склад у формі злиття приголосного з голосним

− речення

 

119 Основоположником звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти школярів є:

− Т.Шевченко

− К.Д.Ушинський

− Б.Грінченко

− М.Ф.Бунаков

 

120 Принцип написання слів на основі розуміння їх смислового значення, називається:

− семантичний

− історичний

− фонетичний

− морфологічний

 

121 Найголовніший період у навчанні грамоти є:

− добукварний

− післябукварний

− підготовчий

− букварний

 

122 Узагальнення, що стосується ряду слів, для яких характерна одна й та ж фонетична чи граматична закономірність, називається:

− орфограмою

− орфографічною навичкою

− орфографічним правилом

− орфографією

 

123 Художній твір, який вперше треба виразно емоційно декламувати напам'ять – це:

− стаття

− оповідання

− вірш

− казка

 

124 Визначте сучасний метод навчання грамоти:

− звуковий аналітико-синтетичний

− звуковий-синтетичний

− звуковий аналітичний

− складовий синтетичний

 

125 Контроль, який здійснюється на всіх етапах процесу вивчення поурочної теми і на спеціально організованому, самостійному етапі в його структурі – етапі перевірки, називається:

− поточний

− тематичний

− підсумковий

− попередній

 

126 Обсяг усних творів у 3 класі має становити:

− 5-6 речень

− 8-9 речень

− 7-8 речень

− 3-4 речення

 

127 Переказ, близький до тексту, називається:

− стислим

− вибірковий

− творчим

− детальний

 

128 За способом виконання перекази поділяються на:

− усні й письмові

− колективні й самостійні

− навчальні й контрольні

− оповідання, опис, міркування

 

129 Найпоширенішим видом творів у початкових класах є:

− твір за малюнками

− твір за спогадами

− твір за прочитаним

− твір за побаченим

 

130 Числівник як частина мови вивчається в початкових класах:

− в кожному з чотирьох класів

− не вивчається зовсім

− у 4-му класі

− у 3-му класі

 

131 Важливий підготовчий етап до виділення пунктів плану – це:

− виділення мовних засобів тексту

− поділ твору на частини

− аналіз змісту тексту

− узагальнююча бесіда

 

132 Підготовча робота до сприймання тексту – це:

− актуалізація знань учнів

− переказування вчителем тексту

− перевірка домашнього завдання

− підготовка учнів до розуміння описуваного

 

133 Твір, що складається з двох частин: зображення подій чи розповіді про них і повчання (мораль), називається:

− епічним віршем

− казкою

− оповіданням

− байкою

 

134 Визначте, що є основною мовною одиницею в букварний період, якою діти оперують на уроках читання:

− склад

− буква

− звук

− текст

 

135 Якість ведення зошитів учнями потрібно оцінювати:

− раз в місяць

− раз в тиждень

− три рази в місяць

− раз в два тижні

 

136 Написання, що відповідає правилу орфографії і вимагає застосування цього правила, називається:

− орфографією

− орфографічним правилом

− орфографічною навичкою

− орфограмою

 

137 Головним прийомом роботи, що лежить в основі пошукового методу є:

− проблемна ситуація

− евристична бесіда

− спостереження за мовним матеріалом

− розповідь вчителя

 

138 Читання, що дозволяє здійснювати роботу з окремим учнем: навчати чи контролювати його успіхи, називається:

− індивідуальне

− вибіркове

− фронтальне

− хорове

 

139 Узагальнюючий урок з читання проводиться:

− 10 разів

− 15 разів

− 20 разів

− 5 разів на рік

 

140 Провідним видом читання в початкових класах є:

− хорове читання

− індивідуальне читання

− мовчазне читання

− голосне читання

 

141 Дату, назву роботи та вид учні записують, починаючи з:

− 2 класу

− 4 класу

− 1 класу

− 3 класу

 

142 Між завданнями класної і домашньої робіт учні залишають:

− 4 рядки

− 3 рядки

− 1 рядок

− 2 рядки

 

143 Один з результативних способів навчання виразному читанню, його застосування можливе як при читанні оповідань, так і при вивченні байок і казок:

− читання дощиком

− читання в особах

− вибіркове читання

− ланцюжкове читання

 

144 Контроль, який проводиться після вивчення однієї або кількох програмних тем, називається:

− тематичний

− поточний

− підсумковий

− попередній

 

145 За типом мовлення перекази поділяються на:

− детальні, вибіркові, стислі, творчі

− оповідання, опис, міркування

− навчальні, контрольні

− колективні, самостійні

 

146 Обсяг усних творів у 4 класі має становити:

− 9-10 речень

− 6-7 речень

− 5-6 речень

− 7-8 речень

 

147 Переказ, в якому відтворюється не весь текст, а якась його частина, пов'язана з певною темою, називається:

− вибірковий

− стислий

− творчий

− детальний

 

148 Визначте, який тип уроку письма використовують у букварний період:

− урок на ознайомлення з новою буквою

− урок ознайомлення з новим твором

− урок письма нової букви

− урок узагальнення знань

 

149 До виправлення помилок у письмових роботах учнів учитель має підходити диференційовано. У зошитах середніх учнів треба:

− не виправляти

− ставити помітку на полі в рядку, в якому допущено помилку

− підкреслити слово з помилкою

− підкреслити слово з помилкою, виправити повністю записи

 

150 У підготовці до читання словникова робота здійснюється:

− у веденні невідомих слів у речення

− показ ілюстрацій

− у формі пояснення нових слів для дітей

− добір синонімів до невідомих слів

 

151 Займенник як частина мови вивчається в початкових класах:

− у 3-му класі

− у 4-му класі

− не вивчається зовсім

− в кожному з чотирьох класів

 

152 Уміння записувати без пропусків і заміни літер слова, вимова і написання яких збігаються, з опорою на звуковий аналіз – це:

− технічні навички письма

− графічні навички письма

− гігієнічні навички письма

− орфографічні навички письма

 

153 Вміння користуватися засобами письма, орієнтуватися на сторінці зошита – це:

− гігієнічні навички письма

− технічні навички письма

− графічні навички письма

− орфографічні навички письма

 

154 Вміння правильно зображати всі рядкові й великі літери алфавіту, поєднувати їх між собою – це:

− орфографічні навички письма

− технічні навички письма

− графічні навички письма

− гігієнічні навички письма

 

155 Який етап роботи над художнім твором відповідає вторинному синтезу?

− узагальнююча бесіда, встановлення ідеї твору

− складання плану прочитаного

− перше читання твору і перевірка сприймання твору за допомогою питань

− аналіз змісту частин, встановлення їх основної думки

 

156 Який етап роботи над художнім твором відповідає первинному синтезу?

− складання плану прочитаного

− аналіз змісту частин, встановлення їх основної думки

− узагальнююча бесіда, встановлення ідеї твору

− перше читання твору і перевірка сприймання твору за допомогою питань

 

157 Визначте, який тип уроку читання використовують у букварний період:

− урок узагальнення знань

− урок на ознайомлення з новою буквою

− урок письма нової букви

− урок ознайомлення з новим твором

 

158 Визначте, яке читання називається свідомим:

− такий темп, який забезпечує найбільшу усвідомленість тексту

− безпомилкове і плавне читання слів, речень

− читання вголос

− повне і ясне розуміння змісту читаного

 

159 Переказ, що передбачає внесення певних змін у зміст, називається:

− творчий

− детальний

− вибірковий

− стислий

 

160 Переказ, в якому передається головне із змісту тексту, деталі опускаються, називається:

− вибірковий

− детальний

− стислий

− творчий

 

161 Як називається темп, який забезпечує найбільшу усвідомленість тексту?

− оптимальний

− оперативний

− повільний

− швидкий

 

162 Один з найпоширеніших видів орфографічних вправ, спрямований на формування умінь запам'ятовувати графічні образи слів є:

− переказ

− орфографічний розбір

− диктант

− списування

 

163 Диктант, що ставить своїм завданням з'ясувати рівень сформованості орфографічних умінь і навичок, називається:

− творчий

− контрольний

− словниковий

− вільний

 

164 Контроль, що проводиться, як правило, з діагностичною метою перед вивченням навчального предмета, називається:

− підсумковий

− поточний

− тематичний

− попередній

 

165 Автоматизована дія, яка формується на основі умінь, пов'язаних із засвоєнням комплексу знань і їх застосування на письмі, називається:

− орфографічним вмінням

− орфографічним правилом

− орфографічною навичкою

− орфограмою

 

166 Орфографічні дії, засновані на чіткому усвідомленні орфограм і правил, а також операцій по застосуванню цих правил, називаються:

− орфографічною навичкою

− орфографічним правилом

− орфографічним вмінням

− орфограмою

 

167 Мистецький прийом втілення абстрактного поняття в художньому образі, називається:

− фабулою

− алегорією

− ідеєю

− мораллю

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.021 с.)