УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА ФУНДАЦІЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА ФУНДАЦІЯ 

 

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

За редакцією В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики

 

Допущено Міністерством освіти України як підручник для студентів вищих юридичних закладів і факультетів

код зкземпляра

 

Київ 1999

ББК 67.9(4УКР)3 К65

 

Автори:

В. Я. Тацій, академік НАН України, д. ю. н., професор (відп. ред.);

В. Ф. Погорілко, чл.-кор. АПрН України, д. ю. н., професор (відп. ред.);

Ю. М. Тодика, чл.-кор. АПрН України, д. ю. н., професор (відп. ред.);

Ф. Г. Бурчак, академік АПрН України, д. ю. н., професор; Ю. М. Грошевой, академік АПрН України, д. ю. н., професор;

М. І. Козюбра, чл.-кор. АПрН України, д. ю. н., професор;

М. І. Корнієнко, к. ю. н., професор; О. О. Майданник, к. ю. н., доцент;

М. І. Малишко, к. ю. н., професор; Г. О. Мурашин, чл.-кор. АПрН України, к. ю. н.;

М. В. Цвік, академік АПрН України, д. ю. н., професор

Рецензенти:

В. Ф. Сіренко, чл.-кор. НАН України, д. ю. н., професор;

В. В. Копєйчиков, академік АПрН України, д. ю. н., професор;

В. М. Шаповал, чл.-кор. АПрН України, д. ю. н., професор

 

Українська Правнича Фундація висловлює щиру подяку консорціуму «Верховенство права, АКО/СНессШ» Американської агенції з міжнародного розвитку за підтримку, надану для видання цього підручника

 

I5ВN 966-7630-02-1

 

К65

 

Конституційне право України / За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. — К.: Український центр правничих студії 1999. — 376 с.

 

 

Це один із перших підручників з конституційного права України, підгс товлений на основі нової Конституції України з урахуванням досягнень вітчизняні і зарубіжної наукової конституційної думки і практики конституційного будівництва. У ньому системно розглядаються основи теорії конституційного права конституціоналізму, загальні засади конституційного ладу України, конституційне правовий статус людини і громадянина в Україні, форми безпосереднього нарс довладдя, статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади та Президен-України, територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні.

Законодавчі та інші нормативно-правові акти подані в підручнику станом ( 1 вересня 1999 р.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів та інші навчальних закладів.

ББК67.9(4УКР)

© В. Я. Тацій, В. Ф. Погорілко, Ю. М. Тодик; Ф. Г. Бурчак, Ю. М. Грошевой, М. І. Козюбр; М. І. Корнієнко, О. О. Майданник, М. І. Мг лишко, Г. О. Мурашин, М. В. Цвік, 1999

© Українська Правнича Фундація, 1999

© Український центр правничих студій, 1999

Усі права застережені.

 

Передмова

 

Прийняття чинної Конституції України, що відбулося 28 червня 1996 року, стало важливою подією в житті нашого суспільства і держави. Воно ознаменувало собою вирішальний історичний етап у створенні суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової, унітарної української держави і тим самим втілення в життя української національної ідеї у справі державотворення на найвищому — конституційному — рівні.

Конституція передбачила і гарантувала створення всіх основних інститутів сучасної держави — органів державної влади, громадянства України, державної мови, грошової одиниці України, територіального устрою, Збройних Сил України та ін., здатних забезпечити здійснення всіх основних функцій держави.

Вона передбачила, зокрема, створення якісно нового — реального, а не символічного — парламенту, системи органів виконавчої і судової влади, визначила статус нових інститутів держави — Президента України, Конституційного Суду України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Рахункової палати та інших.

Поряд із змінами у державному ладі України, які започаткували Декларація про державний суверенітет України і Акт проголошення незалежності України, Конституція відобразила і закріпила значні зміни й у суспільному ладі України.

Вона не лише визнала Український народ носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні, а й вперше передбачила можливість здійснення ним влади як через органи державної влади і органи місцевого самоврядування, так і безпосередньо шляхом виборів, референдумів та в інших формах.

«Творення держави, — сказав Президент України Л. Д. Кучма в доповіді «Суверенна Україна — закономірний вияв історії» на урочистому засіданні, присвяченому 8-й річниці незалежності України 23 серпня 1999 року, — справа кожного з нас, справа всього Українського народу. Лише разом, лише спільно ми зможемо звести і облаштувати цю величну споруду...»

Конституція піднесла людину на істотно новий рівень, визнавши її найвищою соціальною цінністю, гарантувала місцеве самоврядування, проголосила політичну, економічну та ідеологічну багатоманітність у суспільному житті і нові засади в міжнародних відносинах.

Разом з цим, чинна Конституція стала основою якісно нової системи права України, кожної з її галузей і, насамперед, провідної — конституційного права України. Вона зумовила оновлення всіх інститутів конституційного права: основ конституційного ладу; прав, свобод і обов'язків людини і громадянина; форм безпосереднього народовладдя; організації державної влади і місцевого самоврядування тощо.

Урядовий кур'єр. — 1999. — 26 серп.

Прийняті на її основі та у відповідності з нею нові закони й інші нормативне правові акти об'єктивно сприяють всебічному розвитку і утвердженню констит} ційного права України як галузі, що, передусім, символізує реальний сувереніте України і регулює відносини народовладдя в Україні.

Оволодіння цією галуззю права, науки і навчальною дисципліною сприятим пізнанню Конституції України, інших основних правових, політичних, соціальни: духовних (культурних) цінностей нашого суспільства і держави і, природно, всі галузей права.

Пропонований підручник «Конституційне право України» підпорядковани досягненню цієї мети.

В. Я. Тацій, академік НАН України,

В. Ф. Погорілко, чл.-кор. АПрН України, д. ю. н., професор

 

 

РОЗДІЛ І

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.009 с.)