Відповідь : автор опери Я. Мудрого – Майборода, скульптор, кий зробив погруддя Я. Мудрого – М. М. Герасимов, співець, виконавець билин та переказів Х1 – Боян, видатний літописець – Нестор.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідь : автор опери Я. Мудрого – Майборода, скульптор, кий зробив погруддя Я. Мудрого – М. М. Герасимов, співець, виконавець билин та переказів Х1 – Боян, видатний літописець – Нестор.131. ВСТАНОВИТИ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ КУЛЬТУРНИМИ НАДБАННЯМИ ТА РОКАМИ ЇХ

ВИНИКНЕННЯ

побудова Успенського собору Києво-Печерської

лаври

1089 р.

написання „Слова о полку Ігоревім”

1051 р.

побудова Софії Київської

1037 р.

заснування Києво-Печерського монастиря

1187 р.

Відповідь : побудова успенскього собору – 1089 рр, написання «Слова о полку Ігоревім»- 1187, побудова Софії Київської – 1037, Заснування Києво-печерського монастиря – 1051 .

132. Оберіть правильну відповідь:

КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДОСЯГЛА НАЙВИЩОГО РОЗКВІТУ ЗА ЧАСІВ КНЯЗЮВАННЯ

1. Володимира Мономаха

2. Володимира Великого

Ярослава Мудрого

133. ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ КУЛЬТУРНИМИ ДІЯЧАМИ ТА ЇХ СФЕРАМИ

ДІЯЛЬНОСТІ

давньоруський художник

Іларіон

письменник-публіцист ХІ ст., перший

митрополит з руських

Аліпій

відомий мандрівник, географ ХІ ст.

А.Бременський

Відповідь: Іларіон – митрополит руський, Аліпій – давньоруський художник, Бременський – відомий мандрівник, географ Х1.

134. Оберіть правильну відповідь:

НАЙВІДОМІША І НАЙБІЛЬША БІБЛІОТЕКА-КНИГОЗБІРНЯ БУЛА СТВОРЕНА В ХІ СТ. ПРИ

1. Десятинній церкві

2. Печерському монастирі

3. Видубицькому монастирі

Софіївському соборі

135. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИМ ІЗ ВЕЛИКИХ КИЇВСЬКИХ КНЯЗІВ ПРИЙНЯВ ХРИСТИЯНСТВО

1. Князь Святослав

Князь Аскольд

3. Князь Ігор

4. Княгиня Ольга

136. Оберіть правильну відповідь:

КОЛИШНЄ НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ, ЯКЕ ПЕРШИМ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ

ОДЯГУ, ПОРЯД ІЗ ШКІРОЮ ТА ХУТРОМ ТВАРИН, СТАЛО ВИКОРИСТОВУВАТИ

ТКАНИНУ, ЗОКРЕМА, ПОЛОТНО, ЯКЕ ВИГОТОВЛЯЛИ З ПРЯЖІ

1. кіммерійці

Трипільці

3. скіфи

4. сармати

137. Оберіть правильні відповіді:

ІІ- V ст. н.е. – ЦЕ ПЕРІОД ФУНКЦІОНУВАННЯ

1. мізинської культури

2. трипільської культури

3. зарубинецької культури

4. черняхівської культури

138. Оберіть правильні відповіді:

ВИЗНАЧТЕ ПОСЛІДОВНИКІВ В.ХВОЙКА, ДОСЛІДНИКІВ ПРАІСТОРІЇ ТА ЕТНОГЕНЕЗУ

УКРАЇНЦІВ

1. В.Петров

2. І.Вернер

Я.Пастернак

В.Щербаківський

139. Оберіть правильну відповідь:

ТРИПІЛЬСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ ЗА СТРУКТУРОЮ МАЛИ ФОРМУ

Квадрат, з майданом посередині

2. трикутник, з майданом посередині

3. коло, з майданом посередині

4. ромб, з майданом посередині

140. Оберіть правильні відповіді:

НАЙВАЖЛИВІШИМИ РИСАМИ КУЛЬТУРИ ВІДРОДЖЕННЯ БУЛИ

1. секуляризація мистецтва

2. іконоборчий рух

Світський характер мислення й суспільної поведінки людини

Індивідуалізм та емансипація особистості від впливу церкви

141. Оберіть правильну відповідь:

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ КОЗАЦЬКОГО БАРОКО В АРХІТЕКТУРІ

Відсутність чітко вираженого головного фасаду

Використання великої кількості хвилеподібних ліній, виступів, колон, картушів,

Литва, декоративних прикрас

3. гармонія вигляду будівлі з навколишнім пейзажем

4. чітко виражений фасад будівлі

142. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНИК, АВТОР ОРИГІНАЛЬНОЇ МАНЕРИ ЖИВОПИСУ

«ПЛЬОНТАНІЗМ» У ЯКІЙ ХУДОЖНІ ОБРАЗИ ТВОРЯТЬСЯ З ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ МАЗКІВ

1. О.Мороз

2. С.Поярков

3. Г.Нарбут

І.Марчук

143. Оберіть правильну відповідь:

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИЙ ТИП БОГОРОДИЦІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІКОНОПИСНІЙ ТРАДИЦІЇ

Оранта

2. знамення

3. Одигітрія

4. замилування

144. Оберіть правильну відповідь:

НАСКРІЗНА ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КІНЦЯ ХІХ ст.

1. естетизм

2. етнографізм

Державність

4. прагматизм

145. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ МЕНТАЛІТЕТ

1. антиперсоналістський

2. персоналістський

3. державницький

Патріархальний

146. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКИЙ БАРОКОВИЙ ПОРТРЕТ ВТІЛЮЄ

1. внутрішній особистісний конфлікт

2. вилучення людини зі світу

Розчинення людини у світі

4. гармонію людини і оточення

147. Оберіть правильну відповідь:

КОЗАЦЬКИЙ ХРАМ МОДЕЛЮЄ ОБРАЗ СВІТУ І ПРОСТОРУ

Ірраціонального

2. планетарного

3. космологічного

4. антропоморфного

_____148. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИМ ПРИЗИДЕНТОМ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕНИКІВ (АУП) (1997р.) БУВ

1. О.Ірванець

2. В.Неборак

3. Т.Федюк

Ю.Покальчук

149. Оберіть правильні відповіді:

ДО ПРЕДСТАВНИКІВ „ВІСІМДЕСЯТНИКІВ” НАЛЕЖАТЬ

1. С.Жадан, І.Андрусяк

О.Забужко, Л.Таран

3. В. Герасим юк, І.Римарук

150. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРША БРАТСЬКА ШКОЛА БУЛА ВІДКРИТА У

1. Києві

2. Луцьку

3. Острозі

Львові

151. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРША КАМ’ЯНА ЦЕРКВА У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

1. Софіївська

2. Василівська

3. Кирилівська

Десятинна

152. Оберіть правильну відповідь:

БУДІВНИЦТВО СОФІЇВСЬКОГО СОБОРУ В КИЄВІ ВІДБУВАЛОСЬ ЗА СПРИЯННЯ КНЯЗЯ

1. Ізяслава Мстиславича

2. Святослава

Ярослава Мудрого

4. Володимира Великого

153. Оберіть правильну відповідь:

РЕПРЕСИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ РАДЯНСЬКИХ КАРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО

ІНАКОДУМЦІВ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ТАКІ РИСИ

1. Видатних правозахисників засуджували до страти та миттєво здійснювали вирок

На початку 80-х влада фактично розгромила дисидентський рух в Україні

Тих дисидентів, яких важко було звинуватити в порушені Кримінального кодексу,

Проголошували божевільними та примусово відправляли в психіатричні лікарні

Судові процеси над дисидентами відбувались публічно в присутності вітчизняної та

Зарубіжної преси

154. Оберіть правильні відповіді:

В УКРАЇНСЬКОМУ КІНОМИСТЕЦТВІ В 60-80- РОКІВ

1. екранами України пройшов фільм "Криниця для спраглих"

2. режисер С.Параджанов випустив фільм "Тіні забутих предків"

Формується новий напрямок – українське поетичне кіно

4. українські режисери навчались в найкращих школах Заходу

155. Оберіть правильну відповідь:

ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ СПІЛКИ БУЛИ ПРИТАМАННІ ТАКІ РИСИ

1. УГС добивалась акредитації в Україні представників зарубіжної преси

2. УГС - таємна організація

УГС намагалась ознайомити широкі верства населення з Декларацією прав людини

4. УГС керувалась виключно політичними мотивами

156. Оберіть правильну відповідь:

У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 60-80-ті рр. ХХ ст. ВІДБУЛИСЯ ТАКІ ПОДІЇ

1. Роман Іванчука „Мальви” виявився недоступним для читачів

Ю.Смолич був виключений із складу Союзу письменників за антирадянську

Пропаганду

3. Роман О.Гончара „Собор” критикувався за вказівкою партійно-державного

Керівництва

4. Розгортання офіційної кампанії засудження творів О.Корнійчука за сміливий аналіз

деформації суспільного життя

157. Оберіть правильну відповідь:

САМВИДАВ - ЦЕ

1. Партійна та управлінська бюрократія, що перетворилась на новий правлячий клас

радянського суспільства

2. Показник перебільшення смертності над народжуваністю

Форма діяльності дисидентів

158. Оберіть правильну відповідь:

ПРИЧИНИ, ЯКІ ПРИВЕЛИ ДО РОЗВИТКУ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ ХХ ст.

1. Згортання демократичних процесів, які було започатковано в роки "хрущовської

відлиги"

Посилення тиску союзних органів на Україну

3. Розширення правових можливостей вільно висловлювати свою думку

4. Русифікація та зневажливе ставлення до української мови

159. Оберіть правильну відповідь:

НАЙОРИГІНАЛЬНІШИМИ ВИТВОРАМИ СТИЛЮ МОДЕРН В УКРАЇНСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ Є

1. палац гетьмана К.Розумовського в Батурині, будинок старої біржі в Одесі

2. будинок з химерами в Києві, будинок Полтавського губернського земства

3. Собор св. Юра у Львові, Андріївська церква в Києві

4. будинок Я.Лизогуба в Чернігові, Києво-Могилянська академія

160. Оберіть правильну відповідь:

УКРАЇНСЬКА МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ ПРОДОВЖИЛА СВІЙ РОЗВИТОК НАПРИКІНЦІ 1950-х рр.

НА БАЗІ СТУДІЇ «КИЇВНАУКФІЛЬМ». ЗАСНОВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ

МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ

1. А. Вадов, Є. Кирич, Г. Уманський

2. Є. Пружанський, В. Дахно, Н. Василенко

3. Д. Черкаський, Л. Зарубін, А. Грачова

Б. Храневич, А. Вадов, Є.Кирич

161. Оберіть правильну відповідь:

ОДИН ІЗ НАЙВІДОМІШИХ КОБЗАРІВ ХІХ СТ.

1. Євген Мовчан

Остап Вересай

3. Сидір Воробкевич

4. Петро Ніщинський

162. Оберіть правильну відповідь:

ВИЗНАЧНІ ХУДОЖНИКИ УКРАЇНИ ХХ СТ.

1. Й. Кодзелевич, І. Руткович, Г. Левицький

О. Богомазов, К. Малевич, О. Мурашко

3. Т. Шевченко, С. Світославський, М. Пимоненко

4. К. Павлюк, І. Сошенко, В. Штернберг

163. Оберіть правильну відповідь:

У ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ У ХХ СТ. ПАНУВАЛИ СТИЛІ

Класицизм, реалізм

2. модернізм, постмодернізм

3. бароко, романтизм

4. готика, сентименталізм

164. Оберіть правильну відповідь:

ТЕАТР «КОРИФЕЇВ» БУВ СТВОРЕНИЙ В КИЄВІ У 1882р. ВИДАТНИМ УКРАЇНСЬКИМ

ДРАМАТУРГОМ, РЕЖИСЕРОМ, МУЗИКАНТОМ І АКТОРОМ

1. М. Лисенко

2. М. Кропивницьким

3. С. Крушельницькою

І. Карпенко-Карим

165. Оберіть правильну відповідь:

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СТАЦІОНАРНИЙ ТЕАТР СТВОРЕНИЙ В КИЄВІ В 1907р.

1. Ф.Кричевським

2. П.Саксаганським

М.Садовським

4. М.Заньковецькою

166. Оберіть правильну відповідь:

ЗАСНОВНИКОМ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ СТАВ «БАТЬКО УКРАЇНСЬКОГО

ПИСЬМЕННИЦТВА»

1. Г. Сковорода

І. Котляревський

3. Петро Могила

4. М. Вербицький

167. Оберіть правильну відповідь:

ПРОВІДНІ УКРАЇНСЬКІ ХУДОЖНИКИ ХІХ СТ.

1. Алімпій Галик, І. Руткович, Й. КодзелевичПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.009 с.)