ТЕМА 12: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 12: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬСемінарське заняття – 2 години

Ключові поняття:«умови цивільно-правової відповідальності», «форми цивільно-правової відповідальності», «шкода», «збитки», «вина», «протиправна поведінка», «непереборна сила», «випадок», «презумпція винуватості», «форс-мажор».

П Л А Н

 

1. Поняття цивільно-правової відповідальності як засобу захисту цивільних прав.

2. Особливості відповідальності в цивільному праві, її основні принципи й функції.

3. Види цивільно-правової відповідальності:

· договірна та недоговірна відповідальність;

· часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність;

· повна, обмежена та підвищена відповідальність;

· відповідальність у порядку регресу.

4. Умови цивільно-правової відповідальності:

· Протиправна поведінка як умова цивільно-правової відповідальності.

· Поняття й зміст шкоди у цивільному праві.

· Причинний зв'язок між протиправною поведінкою і результатом, що наступив.

· Вина правопорушника як умова цивільно-правової відповідальності. Поняття й форми вини в цивільному праві, їх значення. Випадки відповідальності незалежно від вини і за дії третіх осіб (за чужу вину) у цивільному праві.

5. Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань.

6. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. Поняття й значення випадку і непереборної сили (форс-мажор).

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 30.− Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002. − № 21−22. − Ст. 135.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

5. Про захист прав споживачів. Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 1. -Ст. 1; з наступними змінами і доповненнями.

6. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань. Закон України від 12 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№ 5. - Ст. 28; з наступними змінами і доповненнями.

7. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

8. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

9. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

Завдання 1

1. Визначте відмінності цивільно-правової відповідальності та кримінальної відповідальності.

2.Знайдіть у цивільному законодавстві норми, які перед­бачають цивільно-правову відповідальність за шкоду, завдану правомірними діями.

3. Що таке презумпція вини та презумпція невинуватості. Наведіть статті із ЦК України та інших нормативних актів, які відображають зазначені презумпції?

4. Знайдіть статті ЦК України, в яких говориться про застосування часткової, солідарної та субсидіарної відповідаль­ності.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Практичне заняття – 2 години

Завдання 2

Скворцов був засуджений за розбійний напад на квартиру Кузнєцова до тривалого строку позбавлення волі з конфіскацією майна. Цивільний позов, заявлений Кузнєцовим в кримінальній справі, був залишений без розгляду. Кузнєцов пред’явив позов до Скворцова про відшкодування вартості викраденого, витрат на ремонт квартири і компенсації моральної шкоди.

В ході засідання Скворцов заявив, що витрати на ремонт квартири повинні відшкодовувати працівники міліції, які при його затриманні зламали двері та пошкодили меблі. Стосовно вартості викраденого слід мати на увазі, що велика частина майна була повернута Кузнєцову, хоч і втратила свій товарний вид. Стосовно компенсації моральної шкоди Скворцов вважав, що це додаткове покарання не передбачено Кримінальним кодексом і до нього не може бути застосоване, оскільки за вчинений злочин покарання йому вже призначено.

Чи є підстави для пред’явлення цивільного позову до Скворцова?

Завдання 3

Науково-дослідний інститут та книжковий магазин уклали з будівельно-монтажним управлінням (БМУ) правочин про оренду приміщень. При цьому НДІ орендував для своєї філії приміщення на 3-му поверсі, а магазин − на 2-му поверсі. Незважаючи на неодноразові вимоги інституту, БМУ не виконало свого зобов’язання щодо ремонту системи опалення у приміщеннях, які займав інститут. З настанням холодів інститут зробив для своїх приміщень автономну систему опалення. Одного дня трубопровід потік і склад книг, що знаходився поверхом нижче, був затоплений. Магазин звернувся до суду з позовом до інституту про стягнення 750 грн. вартості книг та 230 грн. прибутку, не отриманого магазином від комісійного продажу кооперативних плакатів та календарів, а також 1000 грн. моральної шкоди, завданої магазину та його працівникам.

При розгляді справи у господарському суді, інститут заявив, що він не може бути відповідачем у справі, оскільки шкоду було заподіяно з вини БМУ, яке не забезпечило опалення приміщень інституту і тим самим примусило його зробити автономну систему опалення. Якби БМУ виконало свої договірні зобов’язання, ніякого затоплення і заподіяння шкоди не було б.

Визначте вид цивільно-правової відповідальності та умови її виникнення. Хто повинен нести відповідальність у даному випадку?

Завдання 4

К. здав на комбінат побутового обслуговування до відділу дрібного ремонту 2 костюми, вартість роботи 24 грн. І вона була зроблена згідно з угодою за 3 дні, але по костюми К. прийшов тільки через 6 днів, вважаючи, що своєчасно костюми не будуть готовими. Незадовго до його приходу костюми К. та інші речі були вкрадені з комбінату. Комбінат відмовився відшкодовувати вартість костюмів, посилаючись на те, що К. прострочив отримання відремонтованих костюмів. Крім того, було встановлено, що вини комбінату у пропажі речей не було. Гадаючи, що комбінат несе відповідальність за незбереження зданих у ремонт речей незалежно від вини, К. звернувся з позовом до суду про стягнення вартості втрачених костюмів.

Який вид цивільно-правової відповідальності настає у зв’язку з втратою майна К.? Чи має значення прострочка в отриманні костюмів для виникнення відповідальності комбінату побутового обслуговування? Чи повинен комбінат відшкодувати вартість втрачених костюмів?

Завдання 5

Під час гасіння пожежі, що виникла на 7-му поверсі у квартирі К., вода потрапила до квартири С., що знаходилась поверхом нижче. Наслідком було пошкодження штукатурки, шпалер, меблів та ін. Майну С., що не було застраховано, завдано шкоди на 1500 грн. Розслідування встановило, що пожежа виникла через загоряння телевізора, причому вини К. у порушенні правил використання телевізора не встановлено. С. звернувся до суду з позовом до управління пожежної безпеки про стягнення заподіяної йому шкоди. Він гадав, що відповідальність за шкоду повинні нести пожежники, які некваліфіковано гасили пожежу. Чи може позов бути задоволений?

Завдання 6

Проходячи повз магазин, К. знепритомніла. Падаючи, вона сумкою розбила вітрину. Магазин вимагав відшкодувати завдану шкоду, вартість вітрини, а також збитки, яких зазнав магазин, не функціонуючи протягом 3 годин.

Чи є підстави для настання цивільно-правової відповідальності?

Завдання 7

Приватне акціонерне товариство пред’явило позов до кооперативу про стягнення неустойки за недопоставку рідкого скла. Кооператив не заперечував факту невиконання договірних зобов’язань, однак просив звільнити його від відповідальності, оскільки його партнери, в свою чергу, не поставили йому необхідного для виробництва скла силікату натрію.

При розгляді справи господарський суд встановив, що основні виробники силікату натрію були визнані банкрутами і припинили свою діяльність. Тому кооператив був позбавлений можливості придбати необхідну сировину для виготовлення скла в обсязі, передбаченому договором між ПАТ і кооперативом. Враховуючи цю обставину, господарський суд відмовив ПАТ у задоволенні позовних вимог

Чи правильне рішення виніс господарський суд?

Завдання 8

Між рибоконсервним заводом і торговим домом був укладений договір поставки рибних консервів. Рибоконсервний завод протягом двох осінніх місяців не виконував зобов’язання щодо поставки рибних консервів торговому дому, в зв’язку з чим заводу було пред’явлено вимогу щодо сплати неустойки.

У господарському суді завод пояснив, що непоставка консервів була викликана невиконанням зобов’язань його власних постачальників − риболовецьких колгоспів, вимушених через штормову погоду на тривалий час припинити рибний лов. Торговий дім не визнав доводи відповідача переконливими, вважаючи, що вони можуть мати значення у спорах між заводом та колгоспами, але не при розгляді позову, пред’явленого торговим будинком до заводу.

Яка Ваша думка з цього питання?

Завдання 9

Баженов, Солодов і неповнолітній Шабан були засуджені за здійснення ряду крадіжок майна громадян. Розглянувши позов потерпілих про відшкодування шкоди, заподіяної крадіями, районний суд виніс рішення про стягнення всієї суми з Баженова, оскільки за матеріалами кримінальної справи він спроможний його забезпечити. Баженов таке рішення оскаржив і просив притягнути до відшкодування шкоди своїх співучасників.

В ухвалі колегії по цивільних справах апеляційного суду зверталась увага на те, що в інтересах потерпілих доцільно притягти до відшкодування шкоди всіх співучасників. Проти такої позиції заперечувала мати Шабана, яка вихову­вала сина одна і якого Баженов заставив брати участь у злочинах. Крім цього, вона просила врахувати і те, що в її сина є батько, який вихованням сина не займався, аліментів не платив, але матеріально добре забезпечений,

Які підстави і характер цивільних правовідносин, що виникли в описаній ситуації? Зробіть аналіз зобов'язальних відносин. Хто і в якій мірі повинен відшкодувати заподіяну крадіями шкоду?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.0.150 (0.009 с.)