ТЕМА 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІКлючові поняття: речове право, власність, право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, спільна власність, право спільної сумісної власності, право спільної часткової власності, знахідка, скарб, безхазяйне майно, конфіскація, реквізиція, приватизація, незаконний добросовісний набувач, незаконний недобросовісний набувач.

Семінарське заняття - 2 години

П Л А Н

1. Загальна характеристика речового права.

2. Поняття власності і права власності. Власність як економічна, правова, соціальна категорія. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні.

3. Співвідношення видів права власності з формами власності. Види права власності за ЦК (об’єкти, суб’єкти, здійснення, підстави виникнення та припинення):

· право приватної власності;

· право державної власності;

· право комунальної власності.

4. Способи набуття та припинення права власності.

5. Зміст права власності:

а) право володіння

б) право користування

в) право розпорядження.

6. Момент виникнення права власності.

7. Межі здійснення права власності.

8. Поняття і види спільної власності. Об’єкти і суб’єкти права спільної власності.

9. Здійснення права спільної власності.

10. Право спільної сумісної власності: підстави виникнення та особливості здійснення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996.− № 30.− Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002 . − № 21−22. − Ст. 135.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

5. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − № 39. − Ст. 383.

6. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р. − Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 35. − С.517.

7. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України вiд 17.11.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. − № 1. − Ст. 2.

8. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного суду України від 04.10.1991 № 7.

9. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного суду України від 22.12.1995 № 20.

10. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Верховного Суду України вiд 21.12.2007 № 11.// Вісник Верховного суду України - 2008 р.- № 1 - стор. 5.

11. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

12. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

13. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

14. Рум'янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України. − 2004. − № 5. − С. 38−40

15. Стасюк Р. Цивільно-правові засоби захисту права власності // Юри-дична Україна. − 2003. − № 9. − С. 67−74

16. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. − М.: Дело., − 1999. − 511 с.

17. Собственность: право и свобода. − М.: 1992.− 127 с.

Практичне заняття – 2 години

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Публічне акціонерне товариство «Хлібороб» закупило в радгоспі дві тонни насінної картоплі, повністю за неї розплатившись. Оскільки закупівля картоплі відбувалася зимою, сторони домовилися до весни залишити картоплю в радгоспі, щоб не підморозити насінний матеріал при транспортуванні. Однак навесні, внаслідок небувалого в тутешніх місцях паводка, склад, у якому зберігалася насінна картопля, у тому числі й закуплена акціонерним товариством, виявилася затопленою водою, а картопля стала непридатною для садіння.

На кого покладається ризик випадкової загибелі речі? Як вирішити справу?

Завдання 2

Радехівський цукровий завод направив на адресу Харківської кондитерської фабрики два вагони цукру. В результаті залізничної катас­трофи 40 тонн цукру стали непридатними. Фабрика звернулася з претензією до заводу про повернення частини коштів, які вона передоплатою перера­хувала, і одержала відмову. У відповіді на претензію вказувалось, що завод свої зобов'язання виконав повністю, а одержані кошти вже використані. Директор фабрики дав вказівку юрисконсульту підготувати і направити в господарський суд позов до заводу. Як необхідно вирішити справу?

Завдання 3

Будинок належав на праві спільної часткової власності громадянам К. та М. Громадянин К. продав свою частку громадянинові С. Співвласник М. подав позов до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним, тому що К. порушив правила про переважне право купівлі-продажу частки співвласниками, передбачене ст. 362 ЦК. Заперечуючи проти позову, К. зазначав, що в такому разі він взагалі відмовляється відчужувати свою частку.

Яке рішення має прийняти суд?

Завдання 4

Громадянці Т. на праві приватної власності належало 4/5 будинку, а 1/5 належала громадянинові С. За договором міни громадянка Т. передала громадянинові К. свою частину. Громадянин С. звернувся з позовом до суду про визнання договору міни недійсним, враховуючи своє переважне право придбання частки у праві спільної власності згідно зі ст. 362 ЦК України.

Як слід вирішити справу?

Завдання 5

Після смерті батьків до їх трьох повнолітніх дітей, які проживали окремо, перейшов у спадок житловий будинок у рівних частках. Двоє спадкоємців бажали продати будинок, а виручену суму розподілити між собою, один із спадкоємців згоди на продаж будинку не дав і заявив, що хоче використовувати свою частку в будинку для проживання.

Оскільки згоди між спадкоємцями досягнуто не було, двоє з них подали позов до спадкоємця, який заперечував проти продажу з вимогою зобов’язати його не чинити перешкод у продажі. Вирішіть спір.

Завдання 6

Рішенням ради народних депутатів громадянці П. було виділено земельну ділянкупід будівництво житлового будинку. За усною домовленістю між П. і сім’єю її брата К. будинок зводився спільними зусиллями для спільного проживання П. і сім’ї К. Після завершення будівництва П. відмовилася впустити сім’ю брата в будинок.

К. звернувся до суду з вимогою визнати за ним і його сім’єю право власності на половину будинку і зобов’язати П. не чинити перешкод у користуванні належною йому часткою. Вирішіть спір.

Завдання 7

До реєстрації шлюбу подружжя уклало між собою шлюбний контракт, згідно з яким набуте кожним з них майно під час шлюбу є роздільною власністю.

За період шлюбу чоловік − приватний підприємець − купив автомобіль, який використовував у підприємницькій діяльності, збудував дачний будинок. Дружина не працювала, оскільки була зайнята доглядом за дитиною.

Через 3 роки шлюб було розірвано. Дитина залишилася проживати з матір’ю.

Чиєю власністю є автомобіль і дачний будинок.

Завдання 8

Подружжя Куликових та їх неповнолітня дочка приватизували 2-кімнатну квартиру. Який правовий режим цієї квартири? Хто є її власником? Який порядок користування цією власністю? Розкрийте поняття цього виду власності.

Завдання 9

Громадянин Я. пред’явив позов до Н. про поділ будинку. Позивач зазначав, що під час шлюбу з відповідачкою вони побудували будинок, який є їх спільною сумісною власністю, тому просив визнати за ним право власності на 1/2 будинку.

Заперечуючи проти позову, Н. пояснювала, що під час будівництва будинку вона з Я. не проживала і фактично вони припинили шлюбні відносини.

Проаналізуйте ситуацію. Чиєю власністю є будинок?

ТЕМА 14. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. ВОЛОДІННЯ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

Ключові поняття: віндикаційний позов, негаторний позов, емфітевзис, сервітут, суперфіцій, житловий будинок, домоволодіння, самовільне будівництво.

Семінарське заняття - 2 години

П Л А Н

1. Способи захисту права власності (загальна характеристика та класифікація):

· віндикація та її межі. Випадки задоволення позову про витребування майна;

· вимоги про усунення правопорушень, не пов’язаних з позбавленням володіння (негаторний позов);

· виключення майна з акта опису (звільнення від арешту) як спосіб захисту права власності;

· інші способи захисту права власності;

2. Органи, які здійснюють захист права власності.

3. Речові права:

а) сервітути;

б) емфітевзис;

в) суперфіцій;

д) інші речові права.

4. Житловий будинок як об’єкт права приватної власності:

а) юридичні факти, які є підставою виникнення права приватної власності на житловий будинок;

б) «житловий будинок», «домоволодіння»: співвідношення понять;

в) самовільне будівництво та його наслідки.

5. Земельна ділянка як об’єкт права приватної власності

ЛІТЕРАТУРА

4. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996.− № 30.− Ст. 141.

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

6. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002 . − № 21−22. − Ст. 135.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

4. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − № 39. − Ст. 383.

5. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р. − Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 35. − С.517.

6. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України вiд 17.11.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. − № 1. − Ст. 2.

7. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного суду України від 04.10.1991 № 7.

8. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного суду України від 22.12.1995 № 20.

9. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

10. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

11. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

12. Рум'янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України. − 2004. − № 5. − С. 38−40

13. Стасюк Р. Цивільно-правові засоби захисту права власності // Юридична Україна. − 2003. − № 9. − С. 67−74

14. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. − М.: Дело., − 1999. − 511 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.01 с.)